artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy 25 luty 2004

Uchwała Nr XII/102/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XII/104/04 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Strawczyn publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr XII/109/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Przedszkola w Promniku

Uchwała Nr XII/110/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie

Uchwała Nr XII/111/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku

Uchwała Nr XII/112/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Uchwała Nr XII/113/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Chełmcach

Uchwała Nr XII/114/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Korczynie

Uchwała Nr XII/115/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Uchwała Nr XII/116/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Uchwała Nr XII/117/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

Uchwała Nr XII/118/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Promniku

Uchwała Nr XII/119/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XII/120/04 w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała Nr XII/121/04 w sprawie opłaty administracyjnej, określenia jej wysokości i zasad poboru

Uchwała Nr XII/122/04 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004

Protokół

Załączniki:
ProtokółMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/122/04 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 200436 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/121/04 w sprawie opłaty administracyjnej, określenia jej wysokości i zasad poboru24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/120/04 w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/119/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Strawczyn22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/118/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Promniku122 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/116/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie122 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/116/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/115/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/114/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Korczynie201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/113/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Chełmcach28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/112/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/111/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/110/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie152 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/109/04 w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Przedszkola w Promniku28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/104/04 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Strawczyn publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/102/0431 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer