Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16.04.2024r. podjęciu przez Radę Gminy w ...

Wzór pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępne na stronie: https://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=10&id=326&x=10&y=6

Utworzony: 2024-04-16 | Zmodyfikowany: 2024-04-16 10:39

2024

Sesja Rady Gminy - 23 kwietnia 2024r.

Utworzony: 2024-04-15 | Zmodyfikowany: 2024-04-15 14:28

2024

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej o...

Utworzony: 2024-04-15 | Zmodyfikowany: 2024-04-15 14:27

kwiecień, 23 (sesja LXXIII)

Projekty uchwał

Utworzony: 2024-04-15 | Zmodyfikowany: 2024-04-15 14:23

Decyzje środowiskowe

„Przetwarzanie odpadów piekarniczych”, planowane do realizacji na działc...

Utworzony: 2022-09-07 | Zmodyfikowany: 2024-04-15 13:39

Wybory 2024 (Samorządowe)

OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikac...

Utworzony: 2024-04-15 | Zmodyfikowany: 2024-04-15 13:28

Wybory 2024 (Samorządowe)

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców - II tura

Na podstawie art. 37f ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Wójt Gminy Strawczyn podaje do publicznej wiadomości informację o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców gminy Strawczyn w dn. 07.04.2024 r. W załączeniu rozkłady jazdy według podziału na granice obwodowych komisji wyborczych.

Utworzony: 2024-04-12 | Zmodyfikowany: 2024-04-12 13:52

2024

RIRP.ZP.271.1.10.2024 Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z ni...

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/126938/details

Utworzony: 2024-04-12 | Zmodyfikowany: 2024-04-12 13:11

2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Utworzony: 2024-01-22 | Zmodyfikowany: 2024-04-12 11:43

2024

Zarządzenia Wójta Gminy z 2024 roku

Utworzony: 2024-01-19 | Zmodyfikowany: 2024-04-11 14:15

2024

RIRP.ZP.271.1.9.2024 Odłowienie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/126791/details

Utworzony: 2024-04-11 | Zmodyfikowany: 2024-04-11 13:08

marzec, 28 (sesja LXXII)

Protokół

Utworzony: 2024-04-11 | Zmodyfikowany: 2024-04-11 12:02

2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publi...

Utworzony: 2024-04-11 | Zmodyfikowany: 2024-04-11 11:57

RIRiP (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki)

Referat Rozwoju, Infrastruktury i Planowania

Wykaz usług świadczonych przez Referat Rozwoju, Infrastruktury i Planowania Nazwa usługi: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2. Opłata skarbowa (wzór przelewu) - Wypis i wyrys z mpzp Nazwa usługi: Wniosek o wydanie zaświadczenie o statusie działki: 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia 2. Opłata skarbowa (wzór przelewu) - wydanie zaświadczenia z mpzp Nazwa usługi: Wniosek o wy...

Utworzony: 2010-04-23 | Zmodyfikowany: 2024-04-11 09:15

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11.04.2024r. o przystąpieniu do sporządze...

Wzór pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępne na stronie: https://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=10&id=326&x=10&y=6

Utworzony: 2024-04-11 | Zmodyfikowany: 2024-04-11 09:13

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn Rejestr aktów planowania przestrzennego dostępny jest również na stronie: https://strawczyn.e-mapa.net/wykazplanow/ L.p. Sołectwo Plan zagospodarowania Tekst uchwały 1 Chełmce Pobierz plan Pobierz uchwałę 2 Hucisko Pobierz plan (21,1MB) Pobierz uchwałę 3 Korczyn Pobierz plan (23,3MB) Pobierz uchwałę 4 Kuźniaki Pobierz plan (20,5MB) --- Zmiana jednostkowa (DEFRO) --- Załącznik Nr 1 (graficzny) Pobierz uchwałę --- Zmiana jednostkowa (DEFRO) ...

Utworzony: 2021-10-22 | Zmodyfikowany: 2024-04-11 09:02

Wybory 2024 (Samorządowe)

Wyniki wyborów

Protokoły z przeprowadzonych wyborów Wójta Gminy Strawczyn i rady Gminy w Strawczynie oraz uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie o przeprowadzeniu ponownego głosowania w załączeniu. Strona Państwowej Komisji Wyborczej z wizualizacją wyników wyborów samorządowych: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/

Utworzony: 2024-04-08 | Zmodyfikowany: 2024-04-09 09:12

Wybory 2024 (Samorządowe)

Informacja o rozpoczęciu w dniu głosowania prac Obwodowych Komisji Wyborczych

Utworzony: 2024-04-06 | Zmodyfikowany: 2024-04-06 13:18

2024

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczonych do oddania ...

Utworzony: 2024-04-05 | Zmodyfikowany: 2024-04-05 14:58

2024

Petycje złożone w 2024 roku

Numer petycji: 1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli (UCiDK) Skan petycji: Pobierz Przedmiot petycji: Petycja dotycząca wniosków w sprawie pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących. Data złożenia petycji: 15.01.2024r. Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 mies...

Utworzony: 2024-02-01 | Zmodyfikowany: 2024-04-05 14:55