Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

2023

Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku

Utworzony: 2023-01-04 | Zmodyfikowany: 2023-12-04 13:29

2023

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania a...

Utworzony: 2023-12-01 | Zmodyfikowany: 2023-12-01 11:49

2023

Wydanie decyzji Starosty Kieleckiego umarzającej postępowanie

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 140) Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 16.11.2023 roku wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.9.2022.DG umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia, że nieruchomości położone w obrębie Promnik, gm. Strawczyn, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 459/1, 465/1, 466/1, 472/3, 473/1, 478/1 o łącznej pow. 0,0655 ha stanowią ...

Utworzony: 2023-11-30 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 13:44

listopad, 30 (sesja LXVII)

Transmisja sesji

Utworzony: 2023-11-30 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 10:55

2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Utworzony: 2023-03-09 | Zmodyfikowany: 2023-11-30 09:58

2023

RIRP.ZP.271.1.31.2023 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o sta...

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/115478/details

Utworzony: 2023-11-29 | Zmodyfikowany: 2023-11-29 15:23

listopad, 30 (sesja LXVII)

Projekty uchwał

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”

Utworzony: 2023-11-24 | Zmodyfikowany: 2023-11-29 10:12

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22.11.2023r. o przystąpieniu do sporządze...

Utworzony: 2023-11-28 | Zmodyfikowany: 2023-11-28 10:47

2023

Petycje złożone w 2023 roku

Numer petycji: 1 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Skan petycji: Pobierz Przedmiot petycji: Naprawa uchwał antysmogowych Data złożenia petycji: 27.03.2023 Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji: Pobierz Numer petycji: 2 Imię i Nazwisko lub nazwa po...

Utworzony: 2023-05-10 | Zmodyfikowany: 2023-11-24 13:17

2023

Sesja Rady Gminy - 30 listopada 2023 roku

Utworzony: 2023-11-24 | Zmodyfikowany: 2023-11-24 09:39

2023

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorz...

Utworzony: 2023-11-24 | Zmodyfikowany: 2023-11-24 09:38

Wybory 2024 (Samorządowe)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podani...

Utworzony: 2023-11-23 | Zmodyfikowany: 2023-11-23 14:09

Wybory 2024 (Samorządowe)

ZARZĄDZENIE NR 106/2023 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 17-11-2023 w sprawie ustale...

Utworzony: 2023-11-23 | Zmodyfikowany: 2023-11-23 14:07

2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie projektu &bdq...

Utworzony: 2023-11-22 | Zmodyfikowany: 2023-11-22 13:56

Emisja obligacji

Emisja obligacji

Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert Dodane dnia: 20.11.2023 Do pobrania: Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Strawczyn Do pobrania: Zaproszenie do udziału w konkursie wraz z załącznikami Uchwała Nr LXV/533/2023 Rady Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2023 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Budżet, WPF Uchwała Nr LVI/457/2023 Rady...

Utworzony: 2023-10-27 | Zmodyfikowany: 2023-11-20 13:09

2022

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ROSOCHY w Samsonowie w sezonie łowieckim 20...

Utworzony: 2022-10-18 | Zmodyfikowany: 2023-11-20 12:16

2022

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego LEŚNIKÓW w Kielcach w sezonie łowieckim 202...

Utworzony: 2022-10-27 | Zmodyfikowany: 2023-11-20 12:12

2022

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego JAŹWIEC w Kielcach w sezonie łowieckim 2022...

Utworzony: 2022-12-01 | Zmodyfikowany: 2023-11-20 12:06

2023

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „ROSOCHY” w Samsonowie w sezoni...

Utworzony: 2023-10-12 | Zmodyfikowany: 2023-11-20 12:03

2023

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „JAŹWIEC” w Chęcinach oraz Darz...

Utworzony: 2023-10-24 | Zmodyfikowany: 2023-11-20 11:56