Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-12-04 13:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-12-04 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-12-04 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-12-04 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-12-01 11:49
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-12-01 11:48
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-30 13:44
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Wydanie decyzji Starosty Kieleckiego umarzającej postępowanie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-30 10:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: dodanie artykułu: Transmisja sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-30 09:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2023-11-29 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: RIRP.ZP.271.1.31.2023 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chełmce
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2023-11-29 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-29 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-29 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-28 10:48
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22.11.2023r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-28 10:47
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22.11.2023r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 13:18
Dział: Inne » Petycje » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje złożone w 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 13:17
Dział: Inne » Petycje » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje złożone w 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:39
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja Rady Gminy - 30 listopada 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:39
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja Rady Gminy - 30 listopada 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:38
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej i Komisji Gospodarki Komunalnej - 30 listopada 2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:38
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej i Komisji Gospodarki Komunalnej - 30 listopada 2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-24 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » listopad, 30 (sesja LXVII)
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-23 14:09
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-23 14:09
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-23 14:08
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 106/2023 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 17-11-2023 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-23 14:07
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 106/2023 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 17-11-2023 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-22 13:57
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-22 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-22 13:12
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-22 13:12
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-22 13:11
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-21 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-21 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-20 13:11
Dział: Dane publiczne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Emisja obligacji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-20 13:08
Dział: Dane publiczne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Emisja obligacji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-20 13:08
Dział: Dane publiczne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Emisja obligacji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-20 12:17
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ROSOCHY w Samsonowie w sezonie łowieckim 2022/2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-20 12:13
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego LEŚNIKÓW w Kielcach w sezonie łowieckim 2022/2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-20 12:06
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego JAŹWIEC w Kielcach w sezonie łowieckim 2022/2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-20 12:03
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „ROSOCHY” w Samsonowie w sezonie łowieckim 2023/2024
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-20 11:56
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „JAŹWIEC” w Chęcinach oraz Darz Bór w Kielcach w sezonie łowieckim 2023/2024
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-20 11:52
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 5 LEŚNIKÓW w Kielcach w sezonie łowieckim 2023/2024
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 15:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 15:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych + Inne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Agnieszka Mulik - Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 29.09.2017r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Elżbieta Chłodnicka - oświadczenie na dzień 29.09.2017
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:45
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2017
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku - Pomoc kuchenna
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:44
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2015
Opis zmian: usunięcie artykułu: REFERENT DS. AKT STANU CYWILNEGO
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:44
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2015
Opis zmian: usunięcie artykułu: REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I BEZROBOCIA
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:44
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2015
Opis zmian: usunięcie artykułu: REFERENT DS. AKT STANU CYWILNEGO
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:44
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2015
Opis zmian: usunięcie artykułu: ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO (1/4 etatu)
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:44
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2015
Opis zmian: usunięcie artykułu: ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO (1/4 etatu)
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:44
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie Nr 1/2014 o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Infrastruktury Technicznej
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:44
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2013
Opis zmian: usunięcie artykułu: Asystent rodziny
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:43
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2012
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór kadry do przedszkola Oblęgorskie Smerfy w Oblęgorku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:43
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2012
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:43
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na wolne stanowisko pracy: Młodszy referent ds budownictwa
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:43
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na stanowiska głównego księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej i Gminnym Ośrodku Kultury w Strawczynie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na stanowiska głównego księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej i Gminnym Ośrodku Kultury w Strawczynie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Podinspektor ds budownictwa
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Podinspektor ds ochrony środowiska
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na stanowiska głównego księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na stanowiska głównego księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na urzędu Gminy - podinspektor ds. dróg i oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór do Urzędu Gminy - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy, wspierania przedsiębiorczości i promocji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór do Urzędu Gminy - inspektor ds. koordynacji inwestycji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór do Urzędu Gminy - podinspektor ds ochrony środowiska
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór do Urzędu Gminy - podinspektor ds zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór do Gminnego Ośrodka Kultury
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:42
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór do Zakładu Gospodarki Komunalnej
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:41
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na stanowisko konserwatora
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:41
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na stanowisko sprzątaczki
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:40
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » do roku 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na wolne stanowisko: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:39
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór - stanowisko ds Aktów Stanu Cywilnego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:39
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór - SCKiS
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:20
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun w Klubie Senior + w Strawczynie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:20
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w Publicznym Przedszkolu w Promniku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:19
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Rekrutacja na stanowisko opiekunki w Żłobku Gminnym w Promniku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:19
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie Nr 5/2023 - konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Promniku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:19
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:18
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:17
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2022
Opis zmian: usunięcie artykułu: Szkoła Podstawowa w Oblęgorku - Palacz
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:17
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2022
Opis zmian: usunięcie artykułu: Żłobek Gminny w Strawczynie- główny księgowy
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:17
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2022
Opis zmian: usunięcie artykułu: Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie- główny księgowy
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:17
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2022
Opis zmian: usunięcie artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- kierowca
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:17
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2022
Opis zmian: usunięcie artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie - Główny księgowy
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:17
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2022
Opis zmian: usunięcie artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie - Specjalista ds. rozliczeń finansowych
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:17
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Inne jednostki organizacyjne » 2022
Opis zmian: usunięcie artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Główny księgowy
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:16
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie Nr 6/2023 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:16
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie Nr 5/2023 - konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Promniku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:16
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie Nr 4/2023 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:16
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie Nr 3/2023 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:16
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie Nr 2/2023 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 09:16
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie Nr 1/2023 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-17 07:56
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Placówki oświatowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Placówki oświatowe na terenie Gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-16 11:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-15 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: RIRP.ZP.271.1.30.2023 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2023/2024
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2023-11-13 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » październik, 17 (sesja LXV)
Opis zmian: dodanie artykułu: Nagranie sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-13 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » wrzesień, 29 (sesja LXIV)
Opis zmian: dodanie artykułu: Nagranie sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-10 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » październik, 31 (sesja LXVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-10 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » październik, 31 (sesja LXVI)
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-08 12:45
Dział: Dane publiczne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Emisja obligacji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-08 12:42
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2022
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-08 12:41
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2022
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-08 12:02
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-08 12:02
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-08 12:01
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 października 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-08 12:00
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 października 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-08 12:00
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 października 2023 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projekcie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-08 11:59
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 października 2023 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projekcie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-08 11:56
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-08 09:34
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-08 08:14
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ruda Strawczyńska
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-08 08:12
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ruda Strawczyńska
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-07 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-07 08:39
Dział: Dane publiczne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Emisja obligacji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-07 08:37
Dział: Dane publiczne » Wieloletnia Prognoza Finansowa » 2023-2034
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-07 08:35
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-07 08:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » październik, 31 (sesja LXVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podjęte uchwały
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-07 08:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » październik, 31 (sesja LXVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podjęte uchwały
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-07 08:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » październik, 31 (sesja LXVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podjęte uchwały
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-07 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » październik, 31 (sesja LXVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podjęte uchwały
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-07 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » październik, 31 (sesja LXVI)
Opis zmian: dodanie artykułu: Podjęte uchwały
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-07 08:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » październik, 31 (sesja LXVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki głosowania
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-11-07 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » październik, 31 (sesja LXVI)
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki głosowania
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-10-31 12:24
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-10-31 12:23
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-10-31 12:23
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-10-31 12:22
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-10-31 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » październik, 31 (sesja LXVI)
Opis zmian: dodanie artykułu: Transmisja sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-10-27 15:09
Dział: Dane publiczne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Emisja obligacji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-10-27 15:09
Dział: Dane publiczne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Emisja obligacji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-10-27 15:08
Dział: Dane publiczne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Emisja obligacji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-10-27 15:06
Dział: Dane publiczne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Emisja obligacji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-10-27 15:06
Dział: Dane publiczne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Emisja obligacji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-10-27 15:03
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieokreślony
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-10-27 15:02
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieokreślony
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-10-27 14:57
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 5 LEŚNIKÓW w Kielcach w sezonie łowieckim 2023/2024
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Łączna liczba wpisów w Rejestrze zmian: 18263