Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2024-04-16 10:40
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16.04.2024r. podjęciu przez Radę Gminy w Strawczynie uchwały Nr XXXIV/266/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na terenie gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-16 10:39
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16.04.2024r. podjęciu przez Radę Gminy w Strawczynie uchwały Nr XXXIV/266/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na terenie gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-15 14:29
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja Rady Gminy - 23 kwietnia 2024r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-15 14:28
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja Rady Gminy - 23 kwietnia 2024r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-15 14:28
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Gminy w Strawczynie - 23 kwietnia
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-15 14:27
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Gminy w Strawczynie - 23 kwietnia
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-15 14:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » kwiecień, 15 (sesja LXXIII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-15 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » kwiecień, 15 (sesja LXXIII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-15 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » kwiecień, 15 (sesja LXXIII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-15 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » kwiecień, 15 (sesja LXXIII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-15 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » kwiecień, 15 (sesja LXXIII)
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-15 13:40
Dział: Dane publiczne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Przetwarzanie odpadów piekarniczych”, planowane do realizacji na działce o nr ewid. 310/13, obręb Promnik, gmina Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-15 13:28
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-15 13:28
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-15 13:28
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-12 13:53
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców - II tura
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-12 13:52
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców - II tura
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-12 13:52
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców - II tura
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-12 13:52
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców - II tura
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-12 13:51
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców - II tura
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-12 13:51
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców - II tura
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-12 13:51
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców - II tura
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-12 13:51
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców - II tura
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-12 13:50
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców - II tura
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-12 13:50
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców - II tura
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-12 13:49
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: dodanie artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców - II tura
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-12 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: RIRP.ZP.271.1.10.2024 Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strawczyn w 2024r.
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2024-04-12 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2024-04-12 11:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2024-04-11 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy z 2024 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-11 14:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy z 2024 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-11 14:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy z 2024 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-11 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: RIRP.ZP.271.1.9.2024 Odłowienie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2024-04-11 12:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-11 12:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-11 11:57
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-11 11:57
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-11 09:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2024-04-11 09:17
Dział: Biuro Obsługi Interesanta » Jak załatwić sprawę? » RIRiP (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Rozwoju, Infrastruktury i Planowania
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-11 09:14
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11.04.2024r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Oblęgorek, Oblęgór, Promnik, Ruda Strawczyńska oraz Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-11 09:11
Dział: Biuro Obsługi Interesanta » Jak załatwić sprawę? » RIRiP (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Rozwoju, Infrastruktury i Planowania
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-11 09:09
Dział: Biuro Obsługi Interesanta » Jak załatwić sprawę? » RIRiP (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Rozwoju, Infrastruktury i Planowania
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-11 09:09
Dział: Biuro Obsługi Interesanta » Jak załatwić sprawę? » RIRiP (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Rozwoju, Infrastruktury i Planowania
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-11 09:03
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-11 08:57
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11.04.2024r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Oblęgorek, Oblęgór, Promnik, Ruda Strawczyńska oraz Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-09 10:03
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wyborów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-09 09:12
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wyborów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-08 10:03
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-08 10:02
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-06 13:18
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o rozpoczęciu w dniu głosowania prac Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-06 13:18
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o rozpoczęciu w dniu głosowania prac Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-05 14:58
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-05 14:58
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-05 14:55
Dział: Inne » Petycje » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje złożone w 2024 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-04 15:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: dodanie artykułu: Nagranie sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-04 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podjęte uchwały
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-04 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podjęte uchwały
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-04 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podjęte uchwały
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-04 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podjęte uchwały
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-04 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podjęte uchwały
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-04 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podjęte uchwały
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-04 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podjęte uchwały
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-04 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: dodanie artykułu: Podjęte uchwały
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-04 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: RIRP.ZP.271.1.8.2024 Budowa infrastruktury gospodarki odpadami oraz zagospodarowanie osadu na terenie Gminy Strawczyn. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dwuosiowego na napędem typu wywrotka
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2024-04-04 12:36
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nr 3/2024 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Infrastruktury, Rozwoju i Planowania
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-04 12:34
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nr 3/2024 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Infrastruktury, Rozwoju i Planowania
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-04-03 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: RIRP.ZP.271.1.7.2024 Wymiana zużytej nawierzchni poliuretanowej na nową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korczyn
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2024-03-29 11:54
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2024
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczony do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-29 08:06
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Akty Planowania Przestrzennego (APP)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-29 08:05
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Akty Planowania Przestrzennego (APP)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-29 08:04
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Akty Planowania Przestrzennego (APP)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-29 08:03
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Akty Planowania Przestrzennego (APP)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-29 07:57
Dział: Inne » Plan zagospodarowania przestrzennego » Akty Planowania Przestrzennego (APP)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 20:24
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 20:23
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 20:23
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 20:23
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 20:23
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 20:22
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 20:21
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 20:21
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 20:21
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 20:20
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 17:16
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 17:13
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 15:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 15:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 15:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 14:37
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: dodanie artykułu: Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki głosowania
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki głosowania
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 11:44
Dział: Dane publiczne » Mienie gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2023 r w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2022 rok
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 11:43
Dział: Dane publiczne » Mienie gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2021 rok
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-28 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: dodanie artykułu: Transmisja sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-27 14:07
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nr 2/2024 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Infrastruktury, Rozwoju i Planowania
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-27 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy z 2024 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-27 11:04
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe) » Materiały dla Terytorialnej i Obwodowej Komisji Wyborczej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 173/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-27 11:04
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe) » Materiały dla Terytorialnej i Obwodowej Komisji Wyborczej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 173/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-27 11:03
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe) » Materiały dla Terytorialnej i Obwodowej Komisji Wyborczej
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 173/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-27 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy z 2024 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-26 10:01
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe) » Materiały dla Terytorialnej i Obwodowej Komisji Wyborczej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-26 09:58
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe) » Materiały dla Terytorialnej i Obwodowej Komisji Wyborczej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-26 09:57
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe) » Materiały dla Terytorialnej i Obwodowej Komisji Wyborczej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-26 09:56
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe) » Materiały dla Terytorialnej i Obwodowej Komisji Wyborczej
Opis zmian: dodanie artykułu: Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-26 07:50
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-25 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GSK.271.1.2024 Dostawa worków do zbiórki odpadów komunalnych
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2024-03-22 15:10
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 195/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-22 15:09
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 195/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-22 15:08
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 195/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-22 10:59
Dział: Dane publiczne » Raporty jednostek podległych » Za rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty jednostek organizacyjnych Gminy Strawczyn za 2023 rok
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-22 10:59
Dział: Dane publiczne » Raporty jednostek podległych » Za rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Raporty jednostek organizacyjnych Gminy Strawczyn za 2022 rok
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-22 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-22 09:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:31
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja Rady Gminy - 28 marca 2024r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:30
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja Rady Gminy - 28 marca 2024r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:30
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Gminy w Strawczynie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:30
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Gminy w Strawczynie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » marzec, 28 (sesja LXXII)
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy z 2024 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:13
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczony do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:12
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczony do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy z 2024 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy z 2024 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-20 10:00
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2024
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GSK.271.1.2024 Dostawa worków do zbiórki odpadów komunalnych
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2024-03-19 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:45
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:43
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 12:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 10:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » luty, 19 (sesja LXX)
Opis zmian: dodanie artykułu: Nagranie sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2024 » luty, 26 (sesja LXXI)
Opis zmian: dodanie artykułu: Nagranie sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 09:19
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2024-03-19 09:19
Dział: Wybory » Wybory 2024 (Samorządowe)
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Łączna liczba wpisów w Rejestrze zmian: 18808