Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna356111
   O gminie17712
   Dane kontaktowe44007
   Struktura organizacyjna16474
   Rejestry i ewidencje10874
   Regulamin Organizacyjny10283
   Nabór na wolne stanowiska pracy111526
     Urząd Gminy54975
    ›    20239194
    ›    20243120
     Inne jednostki organizacyjne39913
    ›    20239928
    ›    2024940
    ›    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie5758
    ›    Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych do rekrutacji1456
     Dokumenty (Kwestionariusz, oświadczenia, itp.)3102
    ›    Klauzula informacyjna1137
    ›    Wzory oświadczeń167
   Ogłoszenia43685
     201710161
     201816710
     201917782
     202016935
     202121214
     20226114
     20236193
     20241234
    ›    RRL-7624/05-D/071387
    ›    RRL-7624/07-P/071222
    ›    ZPIB-7624/07-O/071230
    ›    RRL-7624/07-WP/061121
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/081236
    ›    RRL-7624/01-O/081175
    ›    ZPIB-7624/05/061080
    ›    ZPIB-7624/02-WP/071067
    ›    RRL-7624/10-O/07/081130
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne1703
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A1359
     Do roku 20091420
     20091534
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T2003
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu1329
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego1250
    ›    Przebudowa dróg powiatowych1118
     20102032
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów1855
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.)1415
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko1354
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie1215
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik1695
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik1767
     20111492
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie2200
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień1317
     20121640
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów1484
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej1270
   Ochrona danych osobowych (RODO)2583
   Bezpłatna pomoc prawna1445
   Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1189
Organy
   Wójt20460
   Sekretarz7613
   Skarbnik7284
   Przewodniczący Rady Gminy7838
   Rada Gminy18939
    ›    Komisja Rewizyjna1156
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji1854
    ›    Komisja Samorządowa1255
    ›    Komisja Statutowa1194
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej1330
    ›    Skład1199
    ›    Harmonogram obrad2028
    ›    Wyniki głosowania imiennego945
     Kadencja 2006-20102721
    ›    Skład2382
    ›    Komisja Rewizyjna1211
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji1203
    ›    Komisja Samorządowa1266
    ›    Komisja Statutowa1063
    ›    Gospodarki Komunalnej1240
    ›    Wyniki głosowania imiennego2236
    ›    Plan Pracy2566
     Kadencja 2010-20143048
    ›    Skład2639
    ›    Najbliższa sesja2113
    ›    Plan Pracy1688
    ›    Wyniki głosowania imiennego2505
    ›    Komisja Rewizyjna1315
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji1345
    ›    Komisja Samorządowa1858
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej1403
    ›    Komisja Statutowa1472
     Kadencja 2014-20183783
    ›    Skład3035
    ›    Plan Pracy1739
    ›    Wyniki głosowania imiennego2404
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja4430
    ›    Komisja Rewizyjna1453
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji1433
    ›    Komisja Samorządowa1441
    ›    Gospodarki Komunalnej1393
    ›    Komisja Statutowa1276
     Kadencja 2018-20244098
    ›    Skład Rady Gminy2953
    ›    Składy Komisji1861
     Wyniki głosowania imiennego1126
     Protokoły z sesji1725
    ›    2021 i wcześniej12884
     Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy1070
    ›    20222777
    ›    20232128
    ›    2024995
     Transmisje obrad Rady Gminy2285
     Kadencja 2010-20141568
     Kadencja 2014-20181419
Prawo Lokalne
   Statut6311
   Uchwały31187
     20032082
    ›    12 września (VIII)1394
    ›    24 października (IX)1236
    ›    04 grudzień (X)1661
    ›    30 grudzień (XI)1279
     20041872
    ›    25 luty (XII)1400
    ›    22 kwietnia (XIII)1590
    ›    29 kwietnia (XIV)1414
    ›    11 czerwiec (XV)1505
    ›    29 czerwiec (XVI)1460
    ›    29 lipiec (XVII)1464
    ›    30 września (XVIII)1690
    ›    30 listopad (XIX)1517
    ›    29 grudzień (XX)1480
     20051969
    ›    03 luty (XXI)1313
    ›    10 luty (XXII)1769
    ›    02 marca (XXIII)1236
    ›    31 marzec (XXIV)1343
    ›    29 kwiecień (XXV)1382
    ›    22 czerwiec (XXVI)1467
    ›    22 wrzesień (XXVII)1619
    ›    28 listopada (XXVIII)1460
    ›    29 grudzień (XXIX)1497
     20062087
    ›    23 luty (XXX)1735
    ›    30 czerwiec (XXXII)1747
    ›    28 kwietnia (XXXI)1796
    ›    14 sierpień (XXXIII)1290
    ›    21 wrzesień (XXXIV)1302
    ›    24 październik (XXXV)1737
    ›    27 listopad (I)1373
    ›    04 grudzień (II)1495
    ›    28 grudzień (III)1488
     20072143
    ›    15 luty (IV)1624
    ›    12 kwietnia (V)1394
    ›    26 kwiecień (VI)1631
    ›    28 czerwiec (sesja VII)1529
    ›    16 lipca (VIII)1354
    ›    20 wrzesień (IX)1578
    ›    26 październik (sesja X)1408
    ›    30 listopad (sesja XI)1722
    ›    28 grudnia (sesja XII)1525
     20082198
    ›    29 styczeń (sesja XIII)1459
    ›    28 luty (sesja XIV)1627
    ›    25 kwietnia (sesja XV)1600
    ›    16 czerwiec (sesja XVI)1459
    ›    12 września (sesja XVII)1425
    ›    7 października (sesja XVIII)1227
    ›    27 października (sesja XIX)1194
    ›    19 listopad (Sesja XX)1331
    ›    28 listopad (sesja XXI)1729
    ›    29 grudzień (sesja XXII)1467
     20092792
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII)1434
    ›    12 luty (Sesja XXIV)1530
    ›    12 marzec (sesja XXV)1507
    ›    31 marzec (sesja XXVI)1365
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII)1529
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII)1514
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX)1400
    ›    24 wrzesień (sesja XXX)3585
    ›    29 października (sesja XXXI)1635
    ›    27 listopad (sesja XXXII)1950
    ›    30 grudnia (sesja XXXIII)1671
     20103419
    ›    28 stycznia (sesja XXXIV)1638
    ›    12 marzec (sesja XXXV)1627
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI)1762
    ›    13 maj (sesja XXXVII)1527
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII)1617
    ›    30 lipiec (sesja XL)1466
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX)1357
    ›    16 wrzesień (sesja XLI)1987
    ›    22 październik (sesja XLII)1874
    ›    10 listopad (sesja XLIII)1456
    ›    2 grudzień (sesja I)1382
    ›    6 grudzień (sesja II)1449
    ›    28 grudnia (sesja III)1715
    ›    luty, 10 (sesja IV)2003
     20112971
    ›    marzec, 14 (sesja V)2251
    ›    marzec, 31 (sesja VI)1657
    ›    maj 27 (sesja VII)1728
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII)1676
    ›    sierpień, 12 (sesja IX)1684
    ›    wrzesień, 29 (sesja X)1769
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI)1343
    ›    listopad, 29 (sesja XII)2969
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII)2473
     20122840
    ›    luty, 28 (sesja XIV)1878
    ›    marzec, 30 (sesja XV)1678
    ›    maj, 21 (sesja XVI)1370
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII)1645
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII)2050
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX)1506
    ›    październik, 26 (sesja XX)1686
    ›    listopada, 29 (sesja XXI)1851
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII)1818
    ›    luty, 21 (sesja XXIII)1793
     20132645
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV)1654
    ›    maj, 22 (sesja XXV)1700
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI)1507
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII)1490
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII)1353
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX)1457
    ›    październik, 8 (sesja XXX)2555
    ›    październik, 30 (sesja XXXI)1629
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII)1700
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII)1591
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV)1683
     20143000
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV)1559
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI)1579
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII)1638
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII)1528
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX)1388
    ›    październik, 30 (sesja XL)1389
    ›    grudzień, 1 (sesja I)1253
    ›    grudzień, 16 (sesja III)1302
    ›    grudzień, 19 (sesja IV)1333
    ›    grudzień, 8 (sesja II)1257
    ›    grudzień, 29 (sesja V)1708
     20153182
    ›    luty, 23 (VI)1501
    ›    marzec, 27 (VII)1404
    ›    kwiecień, 15 (VIII)1407
    ›    kwiecień, 27 (IX)1223
    ›    maj, 4 (X)1305
    ›    maj, 25 (XI)1398
    ›    czerwiec, 29 (XII)1540
    ›    sierpień, 28 (XIII)1196
    ›    wrzesień, 30 (XIV)1297
    ›    październik, 28 (XV)1320
    ›    grudzień, 4 (XVI)2052
    ›    grudzień, 10 (XVII)1201
    ›    grudzień, 30 (XVIII)1491
     20162534
    ›    luty, 24 (XIX)1411
    ›    marzec, 30 (XX)1226
    ›    maj, 18 (XXI)1430
    ›    czerwiec, 28 (XXII)1464
    ›    sierpień, 31 (XXIII)1123
    ›    wrzesień, 30 (XXIV)1273
    ›    październik, 11 (XXV)1076
    ›    październik, 27 (XXVI)1022
    ›    listopad, 30 (XXVII)1436
    ›    grudzień, 29 (XXVIII)1406
     20172943
    ›    luty, 3 (XXIX)1200
    ›    marzec, 10 (XXX)1088
    ›    marzec, 31 (XXXI)1141
    ›    maj, 22 (XXXII)1416
    ›    czerwiec, 28 (XXXIII)1632
    ›    sierpień, 18 (XXXIV)1106
    ›    wrzesień, 22 (XXXV)878
    ›    październik, 25 (XXXVI)1009
    ›    grudzień, 4 (XXXVII)1097
    ›    grudzień, 28 (XXXVIII)1051
     20182762
    ›    luty, 7 (XXXIX)1692
    ›    marzec, 27 (XL)868
    ›    maj, 9 (XLI)689
    ›    czerwiec, 6 (XLII)783
    ›    czerwiec, 28 (XLIII)763
    ›    lipiec,13 (XLIV)756
    ›    sierpień, 30 (XLV)727
    ›    wrzesień, 27 (XLVI)1039
    ›    październik, 18 (XLVII)1447
    ›    listopad, 21 (I)2008
    ›    grudzień, 11 (II)897
    ›    grudzień, 28 (III)1567
     20192796
    ›    styczeń, 30 (IV)1932
    ›    luty, 26 (V)1223
    ›    marzec, 28 (VI)1503
    ›    maj, 29 (VII)1588
    ›    czerwiec, 19 (VIII)1101
    ›    czerwiec, 28 (IX)1378
    ›    lipiec, 31 (X)1036
    ›    sierpień, 8 (XI)1209
    ›    wrzesień, 30 (XII)1143
    ›    październik, 10 (XIII)2882
    ›    październik, 31 (XIV)1182
    ›    listopad, 28 (XV)1087
    ›    grudzień, 27 (sesja XVI)1357
     20202645
    ›    styczeń, 30 (sesja XVII)1157
    ›    luty, 27 (sesja XVIII)1050
    ›    kwiecień, 28 (sesja XIX)1014
    ›    maj, 28 (sesja XX)934
    ›    czerwiec, 15 (sesja XXI)654
    ›    czerwiec, 17 (sesja XXII)881
    ›    czerwiec, 30 (sesja XXIII)856
    ›    sierpień, 12 (sesja XXIV) 1046
    ›    wrzesień, 14 (sesja XXV)879
    ›    październik, 16 (sesja XXVI)747
    ›    listopad, 30 (sesja XXVII)674
    ›    grudzień, 9 (sesja XXVIII)1047
    ›    grudzień, 30 (sesja XXIX)1338
     20212624
    ›    styczeń, 29 (sesja XXX)968
    ›    marzec, 3 (sesja XXXI)818
    ›    marzec, 31 (sesja XXXII)693
    ›    kwiecień, 19 (sesja XXXIII)394
    ›    maj, 26 (sesja XXXIV)1157
    ›    czerwiec, 30 (sesja XXXV)727
    ›    lipiec, 29 (sesja XXXVI)542
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXVII)766
    ›    październik, 28 (sesja XXXVIII)578
    ›    listopad, 24 (sesja XXXIX)768
    ›    grudzień, 14 (sesja XL)570
    ›    grudzień, 30 (sesja XLI)691
     20222247
    ›    styczeń, 31 (sesja XLII)606
    ›    luty, 14 (sesja XLIII)422
    ›    marzec, 18 (sesja XLIV)479
    ›    kwiecień, 6 (sesja XLV)601
    ›    kwiecień, 20 (sesja XLVI)505
    ›    maj, 27 (sesja XLVII)479
    ›    czerwiec, 29 (sesja XLVIII)601
    ›    lipiec, 29 (sesja XLIX)405
    ›    wrzesień, 12 (sesja L)327
    ›    wrzesień, 30 (sesja LI)412
    ›    październik, 27 (sesja LII)303
    ›    listopad, 30 (sesja LIII)410
    ›    grudzień, 21 (sesja LIV)337
    ›    grudzień, 29 (sesja LV)473
     20232288
    ›    styczeń, 31 (sesja LVI)582
    ›    luty, 28 (sesja LVII)414
    ›    marzec, 31 (sesja LVIII)321
    ›    kwiecień, 28 (sesja LIX)255
    ›    maj, 17 (sesja LX)389
    ›    maj, 31 (sesja LXI)265
    ›    czerwiec, 28 (sesja LXII)389
    ›    sierpień, 24 (sesja LXIII)419
    ›    wrzesień, 29 (sesja LXIV)279
    ›    październik, 17 (sesja LXV)302
    ›    październik, 31 (sesja LXVI)266
    ›    listopad, 30 (sesja LXVII)490
    ›    grudzień, 29 (sesja LXVIII)296
     2024799
    ›    styczeń, 19 (sesja LXIX)466
    ›    luty, 19 (sesja LXX)323
    ›    luty, 26 (sesja LXXI)187
    ›    marzec, 28 (sesja LXXII)167
    ›    kwiecień, 23 (sesja LXXIII)17
   Zarządzenia15268
     20031677
     20041937
     20052237
     20062204
     20072124
     20082044
     20093350
     20103120
     20114128
     20123596
     20132864
     20142811
     20157238
     20162530
     20172299
     20182196
     20192644
     20202490
     20212088
     20221677
     20231668
     2024253
   Akty prawa miejscowego8638
   Interpretacje przepisów prawa podatkowego1244
     Wykaz podmiotów którym udzielono ulg422
Dane publiczne
   Mienie gminy7425
   Budżet gminy19548
     20051564
     20061424
     20071603
     20081746
     20092063
     20102530
     20112553
     20122079
     20132218
     20142120
     20151976
     20162022
     20171911
     20181494
     20191716
     20201266
     2021926
     20221045
     2023572
     2024334
   Wieloletnia Prognoza Finansowa4463
     2011-20211589
     2012-20221350
     2013-20231429
     2014-20241383
     2015-20241236
     2016-2024928
     2017-2024897
     2018-2024571
     2019-2029521
     2020-2029475
     2021-2031305
     2022-2033251
     2023-2034154
     2024-204155
   Emisja obligacji395
   Sprawozdania finansowe jednostek1884
     2018712
     2019489
     2020555
     2021392
     2022192
   Protokoły z kontroli5085
   Ocena władzy8853
   Polityka społeczno-gospodarcza1595
     Strategia Rozwoju Gminy674
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014)3913
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013)3229
   Organizacje pozarządowe8728
   Rejestr Instytucji Kultury1849
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych1437
   Informacja o jakości wody z wodociągu1827
     20161750
     2017426
     2018442
     2019395
     2020315
     2021255
     2022237
     2023159
     2024114
   Informacja o kanałach technologicznych1847
   Ochrona środowiska2982
     Analiza stanu gospodarki odpadami1136
     Rejestr działalności regulowanej2812
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych2141
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie3561
    ›    Zmiana MPZP sołectwa Strawczyn425
    ›    Zmiana SUiKZP Gminy Strawczyn249
    ›    Zmiana jednostkowa MPZP sołectwa Oblęgorek193
    ›    Zmiana jednostkowa MPZP sołectwa Kuźniaki164
     Decyzje środowiskowe6810
   Raport o stanie gminy1660
     za 2018 rok704
     za 2019 rok463
     za 2020 rok362
     za 2021 rok337
     za 2022 rok216
   Raporty jednostek podległych3256
     Za rok 20121168
     Za rok 20131312
     Za rok 2014685
     Za rok 2015808
     Za rok 2016378
     Za rok 2017385
     Za rok 2018430
     Za rok 2019386
     Za rok 2020159
     Za rok 2021188
     Za rok 2022171
     Za rok 202315
   Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli1041
   Udostępnianie informacji publicznej2386
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej845
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego753
   Ewidencja kąpielisk2967
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza6927
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw5453
   Jak załatwić sprawę?20665
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony)11478
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.)12128
     RIRiP (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki)8511
     RIRiP (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.)9580
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.)5833
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.)6574
     Kancelaria (skargi i wnioski)4126
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa)12930
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.)14544
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny)5391
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.)3525
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał)3659
     Kadry/Bezrobocie (wydawanie zaświadczeń)465
   Potwierdzanie własnoręczności podpisu591
   Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem423
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych7737
     20171566
     20181640
     20191458
     20201767
     20211419
     2022945
     2023712
     2024358
   Zapytania ofertowe31544
     201721663
     201818970
     201916483
     202024586
     20216598
     20224338
     20232653
     2024911
   Przetargi11329
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika)2559
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa)1778
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką)1660
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa)1658
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika)2203
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS2647
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady)2048
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.)2672
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.)1565
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK)1620
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS)2436
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg)1762
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy)2384
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki)1827
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie)1648
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne)1737
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia)1678
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg)1610
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn)2047
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..)1688
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..)1594
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju)1260
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału)1397
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo)1406
     201417958
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)3472
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)1372
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)1578
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)1826
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)1603
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)1919
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)1725
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium)2757
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))1944
    ›    Pelet SCKiS1505
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)1833
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia)1546
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)1739
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)2309
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)1739
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg)1674
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)2542
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)1562
    ›    Olej opałowy SCKiS1491
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)1870
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)1562
    ›    OSP Strawczyn (Samochód)2300
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)1643
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)1607
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)1779
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)2961
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)2411
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt)2026
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)2265
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog)1686
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)3197
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)1571
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)1562
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)1627
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)1501
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg)1577
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)2109
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw)1556
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka)1449
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet)1571
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż)1252
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)1539
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)1728
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)2299
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)1383
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)1458
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)1923
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)1540
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw)1464
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)1470
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)1803
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii)1901
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo)1285
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)1249
     201531753
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy)1410
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa)1768
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic)2264
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg)1915
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego)1202
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa)1533
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem)1546
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego)1354
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn)2025
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne)2032
    ›    SCKiS (Siłownia)2385
    ›    ZGK (Budowa kanału)1868
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody)1709
    ›    SCKiS (Siłownia)1738
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki)1819
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi)1288
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf)1704
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki)1732
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest)1357
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja)1873
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego)1478
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie1515
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika)2987
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy)1403
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja)1422
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające)1315
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki)1182
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi)2037
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki)1184
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy)1139
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet)3712
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo)1098
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki)1479
     201621587
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa)1588
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego)1540
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa)1389
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia)1552
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole)5218
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi)1871
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet)1362
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika)2227
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg)1588
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola)4616
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki)1245
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki)1194
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi)1878
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi)2123
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy)1046
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja)1290
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg)1978
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii)1623
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna)1566
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg)1197
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju)981
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji)1362
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu)1042
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa)1070
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki)1611
     201721062
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg)3009
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa)1305
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu)1276
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa)1160
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia)2222
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg)1359
    ›    Pellet Sckis1040
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole))2123
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia)1249
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka)1823
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka)2614
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia)2783
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola)1790
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola)1437
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności)1109
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia)946
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja)995
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek)817
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek)1153
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole)1552
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych)795
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt)1637
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole)1390
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole)898
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn)1220
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja)1457
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu)702
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek)805
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów)1704
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji)883
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety)1258
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik)765
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia)889
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego)922
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek)890
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek)1366
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek)1985
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn)816
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg)956
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek)857
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek)1022
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa)1226
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala)2312
    ›    ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa)1236
    ›    ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw)697
    ›    ZP.271.1.44.2017 (Pellet)798
    ›    ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy)747
     201824335
    ›    ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia)1296
    ›    ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego)1109
    ›    ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa)885
    ›    ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg)1642
    ›    ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia)1030
    ›    ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa)2005
    ›    ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki)1049
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu)770
    ›    ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki)1177
    ›    ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)3385
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu)711
    ›    ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt)1218
    ›    ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa)1166
    ›    ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran)739
    ›    ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt)1255
    ›    ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego)891
    ›    ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)2349
    ›    ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi)1443
    ›    ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg)804
    ›    ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody)1578
    ›    ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie)894
    ›    ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej)1759
    ›    ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności)1746
    ›    ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA)1392
    ›    ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności)1103
    ›    ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski)980
    ›    ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska)1035
    ›    ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody)818
    ›    ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór)1067
    ›    ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)641
    ›    ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole)1937
    ›    ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych)799
    ›    ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody)1498
    ›    ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja)958
    ›    ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)723
    ›    ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody)703
    ›    ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa)703
    ›    ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg)828
    ›    ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO)750
    ›    ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy)1592
    ›    ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)757
    ›    ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia)596
    ›    ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna)1575
    ›    ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet)1452
    ›    ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego)664
    ›    ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów)673
    ›    ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór)1102
    ›    ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole)990
    ›    ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi)1246
    ›    ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni)805
     201921408
    ›    ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)1781
    ›    ZP.271.3.1.2019 (Wykreowanie produktu turystycznego)887
    ›    ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)1261
    ›    ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia)1823
    ›    ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan)901
    ›    ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)860
    ›    ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu)1669
    ›    ZP.271.1.7.2019 (Dostawa kruszywa)1174
    ›    ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)880
    ›    ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)1353
    ›    ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik)1437
    ›    ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą)735
    ›    ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki)939
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu)835
    ›    ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)772
    ›    (SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku)802
    ›    ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)2443
    ›    ZP.271.1.15.2019 (Przebudowa drogi - Kuźniaki)1200
    ›    ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia)759
    ›    ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg)1816
    ›    ZP.271.18.2019 (OSA)1334
    ›    ZP.271.19.2019 (Przebudowa drogi)1085
    ›    ZP.271.20.2019 (OSA)950
    ›    ZP.271.1.21.2019 (Budowa oświetlenia)796
    ›    ZP.271.1.22.2019 (Kredyt)1127
    ›    ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik)649
    ›    ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu)615
    ›    ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska)737
    ›    ZP.271.1.26.2019 (Dokumentacja chodnik)566
    ›    ZP.271.1.27.2019 (Dokumentacja budowa rowu)585
    ›    ZP.271.1.28.2019 (Odśnieżanie)683
    ›    ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie)1150
    ›    ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska)620
    ›    ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi)780
    ›    ZP.271.1.32.2019 (Budowa oświetlenia)595
    ›    ZP.271.1.33.2019 (Dostawa oleju opałowego)598
    ›    ZP.271.1.34.2019 (Przebudowa drogi)662
    ›    ZP.271.1.35.2019 (Zakup paliwa)1081
    ›    ZP.271.1.36.2019 (Pellet)788
    ›    ZP.271.1.37.2019 (Transport odpadów z oczyszczalni)533
     202028211
    ›    ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa)1443
    ›    ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.)1269
    ›    ZP.271.1.3.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)728
    ›    ZP.271.1.4.2020 (Przebudowa i remont dróg)1864
    ›    ZP.271.1.5.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)1055
    ›    ZP.271.1.6.2020 (Dokumentacja chodnik Strawczynek)1222
    ›    ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia)1400
    ›    ZP.271.1.8.2020 (Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)1856
    ›    ZP.271.1.9.2020 (Przebudowa ul. Piłkarzy w Oblęgorku)1137
    ›    ZP.271.1.10.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn)2114
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu)699
    ›    ZP.271.1.11.2020 (Remont odcinka drogi gminnej ul. Górskiej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn)959
    ›    ZP.271.1.12.2020 (Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn)1096
    ›    ZP.271.1.13.2020 (Dokumentacja projektowa drogi)1531
    ›    ZP.271.1.14.2020 Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn971
    ›    ZP.271.1.15.2020 (Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgorek ul. Kornatki gm. Strawczyn)655
    ›    ZP.271.1.16.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Strawczyn- ul. Kalinowa Oblęgór, Małogoskie)631
    ›    ZP.271.1.17.2020 (ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STRAWCZYN ORAZ Z PSZOK W 2021 ROKU)2163
    ›    ZP.271.1.18.2020 (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego)515
    ›    ZP.271.1.20.2020 (Budowa oświetlenia drogowego w msc. Strawczyn ul. Miodowa w gm. Strawczyn)514
    ›    ZP.271.1.19.2020 (Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+)1140
    ›    ZP.271.1.21.2020 (Dostawa artykułów spożywczych do Świetlic) 876
    ›    ZP.271.1.22.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic) 1529
    ›    ZP.271.1.23.2020 (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)833
    ›    ZP.271.1.24.2020 (Kredyt)1160
    ›    ZP.271.1.25.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)750
    ›    ZP.271.1.26.2020 (Świadczenie usług szkoleniowych)557
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)605
    ›    ZP.271.1.28.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic)1223
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Zagospodarowanie odpadów)691
    ›    ZP.271.1.29.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn.)998
    ›    ZP.271.1.30.2020 (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuźniaki, odcinek o długości 163m.)811
    ›    ZP.271.1.31.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)626
    ›    ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)596
    ›    ZP.271.1.33.2020 (Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych)609
    ›    ZP.271.1.34.2020 (Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, RTV do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)1080
    ›    ZP. 271.1.35.2020 (Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)874
    ›    ZP.271.1.36.2020 (Remont dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn)1419
    ›    ZP.271.1.37.2020 (Rozbudowa SP w Rudzie Strawczyńskiej)5276
    ›    ZP.271.1.38.2020 (Organizacja wyjazdów edukacyjnych i usług transportowych)1156
    ›    ZP.271.1.39.2020 (Zagospodarowanie odpadów)919
    ›    ZP.271.1.40.2020 (Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska)886
    ›    ZP.271.1.41.2020 (Obsługa bankowa)400
    ›    ZP.271.1.42.2020 (Dostawa paliw do samochodów i sprzętu mechanicznego)446
    ›    ZP.271.1.43.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów)889
    ›    ZP.271.1.44.2020 (Dostawa oleju opałowego)441
    ›    ZP.271.1.45.2020 (Dostawa pelletu)414
    ›    ZP.271.1.46.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni)539
    ›    ZP.271.1.48.2020 (Zakup i dostawa pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności)736
    ›    ZP.271.1.49.2020 (Budowa części kanalizacji w msc. Korczyn)1408
    ›    ZP.271.1.47.2020 (?Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?)782
     202120055
     20229818
     20236965
     20241413
     Ogłoszenia o Przetargach7100
     Wyniki postępowań1931
   Jawne otwarcie ofert3271
     Ogłoszenie o Przetargach13505
     Wyniki postępowań3561
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów18787
     Wyniki postępowań4726
     Ogłoszenia o zawarciu umów2856
     Zawarte umowy942
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów19859
     Wyniki postępowań12049
     Ogłoszenia o zawarciu umów3614
     Zawarte umowy1003
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia18557
     Wyniki postępowań6870
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia11683
     ZP-341/1/093564
     ZP-341/2/094500
     ZP-341/3/092277
     ZP-341/4/092460
     Wydzierżawienie parkingu1640
     ZP-341/5/091773
     Wynajem lokalu w świetlicy1330
     ZP-341/6/092109
     ZP-341/7/096430
     ZP-341/8/091687
     ZP-341/9/091386
     ZP-341/10/091728
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia2216
     ZP-341/11/091281
     ZP-341/12/091512
     ZP-341/13/091791
     ZP-341/14/092732
     ZP-341/15/091563
     ZP-341/16/091731
     ZP-341/1/2009/OSP1190
     ZP-341/17/091542
     ZP-341/18/091600
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.)1934
     ZP-341/1/2009/OSP1302
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień)1421
     Sprzedaż działki w Strawczynku1731
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik)1742
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna)1626
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce)2289
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap)3154
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce)1629
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole)1987
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP)2048
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru)1575
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.)2051
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik)1335
     ZP-341/30/09 (Studnia)1745
     ZP-341/31/09 (kruszywo)1375
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik)5067
     ZP-341/33/09 (kruszywo)1195
     Roboty dod. na zad. bud. kanal.997
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale)1455
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia)1638
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania )1597
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju)1650
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt)1246
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla)1481
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.)1242
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji)2974
     ZP-341/2/10 (azbest)1764
     ZP-341/3/2010 (parking)1787
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn)2464
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa)1618
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg)1499
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa)2179
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy)1530
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan)1654
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy)1565
     SZOZ-kredyt1605
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu)1151
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg)1543
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria)948
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu)1250
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów)1525
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci)1156
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół)878
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół)1122
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju)1185
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania)2725
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry)2149
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze)2273
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa)1461
     Wynajem lokali na pływalni2079
     ZP-341/5/2011 (Azbest)1507
     ZP-341/6/11 (kredyt)1942
     ZP-341/7/11 (Autobus)1721
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne)1818
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu)2073
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn)1932
     ZP-271/10/2011 (azbest)1407
     Wynajem lokali na pływalni1553
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu)1419
     Kręgielnia - najem lokalu2390
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.)1779
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu)1449
     ZPO Promnik - Roboty2349
     ZPO Strawczyn - Roboty3032
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu)1349
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii)1662
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.)1358
     ZP.271.2.11 (remont ZPO)1826
     ZPO Promnik - Roboty1955
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego)2476
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa)1442
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.)1264
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt)1513
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien)2359
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju)1609
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału)1679
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju)1385
     SCKIS (dostawa peletu)2502
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna)4177
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja)3339
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn)2387
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec)3233
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy)1971
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo)1702
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika)1848
     Dostawa peletu do SCKIS2095
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg)1507
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa)1502
     ZP.271.11.2012 (Azbest)1561
     ZP.271.12.2012 (Paliwo)1430
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy)1552
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole)3645
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy)1298
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn)2292
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa)1323
     Wynajem lokalu w świetlicy1256
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.)1401
     OSP Promnik2251
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego)1305
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.)1552
     Sprzedaż nieruchomości1625
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień)1139
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy)1329
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła)1295
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.)2700
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła)1466
     Sprzedaż ruchomości (Star 244)1184
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy)1757
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy)1518
     ZP.271.28.12 (opał)1288
     ZP.271.29.12 (olej opałowy)1181
     SCKIS-Dostawa oleju1128
     ZP.271.30.12 (paliwo)1433
   Najem lokali2281
Inne
   Oświadczenia majątkowe24693
     Wójt11268
     Przewodniczący Rady Gminy7474
     Urząd Gminy16056
     Kierownicy jednostek organizacyjnych + Inne22125
     Radni17418
   Plany pracy Wójta Gminy259
   Plany i programy14311
   Oferty na realizację zadań publicznych1995
   Jednostki pomocnicze (sołectwa)9127
     Chełmce3947
     Hucisko3050
     Korczyn2563
     Kuźniaki2589
     Małogoskie2347
     Niedźwiedź2692
     Oblęgorek3112
     Oblęgór3183
     Promnik3663
     Ruda Strawczyńska3092
     Strawczyn2114
     Strawczynek2726
   Jednostki organizacyjne7221
     Placówki oświatowe12227
     Inne6431
   Petycje2511
     20161596
     2017873
     2018752
     2019676
     2020708
     2021560
     2022510
     2023228
     202444
   List otwarty845
   Interpelacje935
   Wybory sołtysów4637
     20113692
     20152978
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie)953
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek)613
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek)522
     2018, Wybory uzupełniające (Niedźwiedź)747
     2018,Wybory uzupełniające (Oblęgorek)891
     20194283
   Nazewnictwo ulic9991
   Plan zagospodarowania przestrzennego9038
     Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn12719
     Obowiązujące Studium (SUiKZP)1714
     Akty Planowania Przestrzennego (APP)1702
     Aktualności73124
   Redakcja biuletynu3770
Wybory
   Wybory 2024 (Samorządowe)10534
     Materiały dla Terytorialnej i Obwodowej Komisji Wyborczej167
   Wybory 20232447
   Wybory do Izb Rolniczych 2023277
   Wybory ławników1339
   Granice okręgów wyborczych363
Zakup węgla
   Zakup węgla - Informacja1641
Łączna liczba odwiedzin:3410684