Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna347348
   O gminie17415
   Dane kontaktowe42255
   Struktura organizacyjna15984
   Rejestry i ewidencje10591
   Regulamin Organizacyjny10023
   Nabór na wolne stanowiska pracy107123
     Urząd Gminy52308
    ›    20238059
     Inne jednostki organizacyjne38361
    ›    20239133
    ›    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie5669
    ›    Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych do rekrutacji1401
     Dokumenty (Kwestionariusz, oświadczenia, itp.)2895
    ›    Klauzula informacyjna1088
    ›    Wzory oświadczeń96
   Ogłoszenia42281
     201710049
     201816555
     201917654
     202016735
     202120996
     20225693
     20234919
    ›    RRL-7624/05-D/071361
    ›    RRL-7624/07-P/071205
    ›    ZPIB-7624/07-O/071203
    ›    RRL-7624/07-WP/061106
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/081211
    ›    RRL-7624/01-O/081144
    ›    ZPIB-7624/05/061053
    ›    ZPIB-7624/02-WP/071046
    ›    RRL-7624/10-O/07/081113
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne1671
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A1337
     Do roku 20091402
     20091520
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T1966
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu1301
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego1228
    ›    Przebudowa dróg powiatowych1094
     20102011
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów1827
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.)1380
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko1320
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie1176
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik1665
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik1737
     20111480
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie2162
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień1289
     20121630
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów1448
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej1237
   Ochrona danych osobowych (RODO)2381
   Bezpłatna pomoc prawna1220
   Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami929
Organy
   Wójt19292
   Sekretarz7350
   Skarbnik7040
   Przewodniczący Rady Gminy7592
   Rada Gminy18181
    ›    Komisja Rewizyjna1105
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji1786
    ›    Komisja Samorządowa1201
    ›    Komisja Statutowa1154
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej1293
    ›    Skład1158
    ›    Harmonogram obrad1993
    ›    Wyniki głosowania imiennego903
     Kadencja 2006-20102649
    ›    Skład2331
    ›    Komisja Rewizyjna1180
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji1176
    ›    Komisja Samorządowa1239
    ›    Komisja Statutowa1042
    ›    Gospodarki Komunalnej1214
    ›    Wyniki głosowania imiennego2205
    ›    Plan Pracy2525
     Kadencja 2010-20143003
    ›    Skład2602
    ›    Najbliższa sesja2090
    ›    Plan Pracy1667
    ›    Wyniki głosowania imiennego2387
    ›    Komisja Rewizyjna1299
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji1321
    ›    Komisja Samorządowa1836
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej1385
    ›    Komisja Statutowa1442
     Kadencja 2014-20183710
    ›    Skład2953
    ›    Plan Pracy1722
    ›    Wyniki głosowania imiennego2369
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja4388
    ›    Komisja Rewizyjna1421
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji1395
    ›    Komisja Samorządowa1399
    ›    Gospodarki Komunalnej1354
    ›    Komisja Statutowa1248
     Kadencja 2018-20243714
    ›    Skład Rady Gminy2442
    ›    Składy Komisji1710
     Wyniki głosowania imiennego997
     Protokoły z sesji1597
    ›    2021 i wcześniej12069
     Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy837
    ›    20222431
    ›    20231668
     Transmisje obrad Rady Gminy1987
     Kadencja 2010-20141553
     Kadencja 2014-20181393
Prawo Lokalne
   Statut6060
   Uchwały29773
     20032028
    ›    12 września (VIII)1369
    ›    24 października (IX)1217
    ›    04 grudzień (X)1609
    ›    30 grudzień (XI)1234
     20041836
    ›    25 luty (XII)1372
    ›    22 kwietnia (XIII)1569
    ›    29 kwietnia (XIV)1399
    ›    11 czerwiec (XV)1490
    ›    29 czerwiec (XVI)1445
    ›    29 lipiec (XVII)1455
    ›    30 września (XVIII)1666
    ›    30 listopad (XIX)1469
    ›    29 grudzień (XX)1454
     20051929
    ›    03 luty (XXI)1295
    ›    10 luty (XXII)1748
    ›    02 marca (XXIII)1220
    ›    31 marzec (XXIV)1314
    ›    29 kwiecień (XXV)1354
    ›    22 czerwiec (XXVI)1448
    ›    22 wrzesień (XXVII)1593
    ›    28 listopada (XXVIII)1425
    ›    29 grudzień (XXIX)1466
     20062064
    ›    23 luty (XXX)1715
    ›    30 czerwiec (XXXII)1711
    ›    28 kwietnia (XXXI)1773
    ›    14 sierpień (XXXIII)1266
    ›    21 wrzesień (XXXIV)1281
    ›    24 październik (XXXV)1680
    ›    27 listopad (I)1357
    ›    04 grudzień (II)1474
    ›    28 grudzień (III)1471
     20072110
    ›    15 luty (IV)1606
    ›    12 kwietnia (V)1367
    ›    26 kwiecień (VI)1608
    ›    28 czerwiec (sesja VII)1511
    ›    16 lipca (VIII)1336
    ›    20 wrzesień (IX)1549
    ›    26 październik (sesja X)1389
    ›    30 listopad (sesja XI)1697
    ›    28 grudnia (sesja XII)1491
     20082173
    ›    29 styczeń (sesja XIII)1445
    ›    28 luty (sesja XIV)1611
    ›    25 kwietnia (sesja XV)1581
    ›    16 czerwiec (sesja XVI)1436
    ›    12 września (sesja XVII)1415
    ›    7 października (sesja XVIII)1207
    ›    27 października (sesja XIX)1178
    ›    19 listopad (Sesja XX)1316
    ›    28 listopad (sesja XXI)1708
    ›    29 grudzień (sesja XXII)1444
     20092760
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII)1414
    ›    12 luty (Sesja XXIV)1515
    ›    12 marzec (sesja XXV)1488
    ›    31 marzec (sesja XXVI)1349
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII)1515
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII)1497
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX)1384
    ›    24 wrzesień (sesja XXX)3555
    ›    29 października (sesja XXXI)1618
    ›    27 listopad (sesja XXXII)1928
    ›    30 grudnia (sesja XXXIII)1653
     20103376
    ›    28 stycznia (sesja XXXIV)1613
    ›    12 marzec (sesja XXXV)1603
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI)1743
    ›    13 maj (sesja XXXVII)1510
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII)1592
    ›    30 lipiec (sesja XL)1448
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX)1340
    ›    16 wrzesień (sesja XLI)1963
    ›    22 październik (sesja XLII)1856
    ›    10 listopad (sesja XLIII)1440
    ›    2 grudzień (sesja I)1361
    ›    6 grudzień (sesja II)1432
    ›    28 grudnia (sesja III)1696
    ›    luty, 10 (sesja IV)1980
     20112952
    ›    marzec, 14 (sesja V)2228
    ›    marzec, 31 (sesja VI)1642
    ›    maj 27 (sesja VII)1707
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII)1657
    ›    sierpień, 12 (sesja IX)1667
    ›    wrzesień, 29 (sesja X)1743
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI)1330
    ›    listopad, 29 (sesja XII)2946
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII)2452
     20122819
    ›    luty, 28 (sesja XIV)1851
    ›    marzec, 30 (sesja XV)1654
    ›    maj, 21 (sesja XVI)1351
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII)1626
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII)2032
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX)1494
    ›    październik, 26 (sesja XX)1664
    ›    listopada, 29 (sesja XXI)1834
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII)1804
    ›    luty, 21 (sesja XXIII)1749
     20132620
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV)1639
    ›    maj, 22 (sesja XXV)1683
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI)1472
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII)1464
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII)1327
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX)1441
    ›    październik, 8 (sesja XXX)2538
    ›    październik, 30 (sesja XXXI)1604
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII)1683
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII)1563
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV)1655
     20142958
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV)1542
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI)1564
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII)1617
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII)1501
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX)1364
    ›    październik, 30 (sesja XL)1373
    ›    grudzień, 1 (sesja I)1240
    ›    grudzień, 16 (sesja III)1281
    ›    grudzień, 19 (sesja IV)1321
    ›    grudzień, 8 (sesja II)1237
    ›    grudzień, 29 (sesja V)1689
     20153146
    ›    luty, 23 (VI)1487
    ›    marzec, 27 (VII)1384
    ›    kwiecień, 15 (VIII)1386
    ›    kwiecień, 27 (IX)1206
    ›    maj, 4 (X)1279
    ›    maj, 25 (XI)1378
    ›    czerwiec, 29 (XII)1521
    ›    sierpień, 28 (XIII)1174
    ›    wrzesień, 30 (XIV)1198
    ›    październik, 28 (XV)1304
    ›    grudzień, 4 (XVI)2021
    ›    grudzień, 10 (XVII)1176
    ›    grudzień, 30 (XVIII)1465
     20162508
    ›    luty, 24 (XIX)1375
    ›    marzec, 30 (XX)1190
    ›    maj, 18 (XXI)1373
    ›    czerwiec, 28 (XXII)1436
    ›    sierpień, 31 (XXIII)1093
    ›    wrzesień, 30 (XXIV)1260
    ›    październik, 11 (XXV)1048
    ›    październik, 27 (XXVI)1013
    ›    listopad, 30 (XXVII)1416
    ›    grudzień, 29 (XXVIII)1360
     20172891
    ›    luty, 3 (XXIX)1177
    ›    marzec, 10 (XXX)1071
    ›    marzec, 31 (XXXI)1114
    ›    maj, 22 (XXXII)1374
    ›    czerwiec, 28 (XXXIII)1602
    ›    sierpień, 18 (XXXIV)1084
    ›    wrzesień, 22 (XXXV)854
    ›    październik, 25 (XXXVI)982
    ›    grudzień, 4 (XXXVII)1076
    ›    grudzień, 28 (XXXVIII)1027
     20182704
    ›    luty, 7 (XXXIX)1661
    ›    marzec, 27 (XL)833
    ›    maj, 9 (XLI)670
    ›    czerwiec, 6 (XLII)762
    ›    czerwiec, 28 (XLIII)742
    ›    lipiec,13 (XLIV)729
    ›    sierpień, 30 (XLV)707
    ›    wrzesień, 27 (XLVI)966
    ›    październik, 18 (XLVII)1419
    ›    listopad, 21 (I)1944
    ›    grudzień, 11 (II)861
    ›    grudzień, 28 (III)1525
     20192755
    ›    styczeń, 30 (IV)1878
    ›    luty, 26 (V)1170
    ›    marzec, 28 (VI)1464
    ›    maj, 29 (VII)1533
    ›    czerwiec, 19 (VIII)1038
    ›    czerwiec, 28 (IX)1327
    ›    lipiec, 31 (X)985
    ›    sierpień, 8 (XI)1177
    ›    wrzesień, 30 (XII)1087
    ›    październik, 10 (XIII)2845
    ›    październik, 31 (XIV)1076
    ›    listopad, 28 (XV)1045
    ›    grudzień, 27 (sesja XVI)1303
     20202613
    ›    styczeń, 30 (sesja XVII)1114
    ›    luty, 27 (sesja XVIII)1007
    ›    kwiecień, 28 (sesja XIX)963
    ›    maj, 28 (sesja XX)888
    ›    czerwiec, 15 (sesja XXI)621
    ›    czerwiec, 17 (sesja XXII)841
    ›    czerwiec, 30 (sesja XXIII)819
    ›    sierpień, 12 (sesja XXIV) 998
    ›    wrzesień, 14 (sesja XXV)834
    ›    październik, 16 (sesja XXVI)708
    ›    listopad, 30 (sesja XXVII)655
    ›    grudzień, 9 (sesja XXVIII)1004
    ›    grudzień, 30 (sesja XXIX)1290
     20212534
    ›    styczeń, 29 (sesja XXX)909
    ›    marzec, 3 (sesja XXXI)774
    ›    marzec, 31 (sesja XXXII)650
    ›    kwiecień, 19 (sesja XXXIII)369
    ›    maj, 26 (sesja XXXIV)1074
    ›    czerwiec, 30 (sesja XXXV)696
    ›    lipiec, 29 (sesja XXXVI)508
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXVII)720
    ›    październik, 28 (sesja XXXVIII)538
    ›    listopad, 24 (sesja XXXIX)721
    ›    grudzień, 14 (sesja XL)526
    ›    grudzień, 30 (sesja XLI)656
     20222093
    ›    styczeń, 31 (sesja XLII)510
    ›    luty, 14 (sesja XLIII)377
    ›    marzec, 18 (sesja XLIV)422
    ›    kwiecień, 6 (sesja XLV)459
    ›    kwiecień, 20 (sesja XLVI)434
    ›    maj, 27 (sesja XLVII)429
    ›    czerwiec, 29 (sesja XLVIII)549
    ›    lipiec, 29 (sesja XLIX)377
    ›    wrzesień, 12 (sesja L)289
    ›    wrzesień, 30 (sesja LI)365
    ›    październik, 27 (sesja LII)274
    ›    listopad, 30 (sesja LIII)355
    ›    grudzień, 21 (sesja LIV)281
    ›    grudzień, 29 (sesja LV)405
     20231655
    ›    styczeń, 31 (sesja LVI)414
    ›    luty, 28 (sesja LVII)336
    ›    marzec, 31 (sesja LVIII)243
    ›    kwiecień, 28 (sesja LIX)164
    ›    maj, 17 (sesja LX)308
    ›    maj, 31 (sesja LXI)202
    ›    czerwiec, 28 (sesja LXII)312
    ›    sierpień, 24 (sesja LXIII)322
    ›    wrzesień, 29 (sesja LXIV)199
    ›    październik, 17 (sesja LXV)206
    ›    październik, 31 (sesja LXVI)154
    ›    listopad, 30 (sesja LXVII)109
   Zarządzenia14777
     20031638
     20041885
     20052186
     20062179
     20072101
     20082017
     20093324
     20103092
     20114103
     20123555
     20132824
     20142784
     20157210
     20162504
     20172259
     20182162
     20192592
     20202434
     20212032
     20221569
     20231407
   Akty prawa miejscowego8401
   Interpretacje przepisów prawa podatkowego1098
     Wykaz podmiotów którym udzielono ulg396
Dane publiczne
   Mienie gminy7171
   Budżet gminy19128
     20051548
     20061407
     20071580
     20081729
     20092044
     20102502
     20112528
     20122050
     20132203
     20142100
     20151939
     20161996
     20171891
     20181477
     20191681
     20201242
     2021878
     2022990
     2023421
   Wieloletnia Prognoza Finansowa4256
     2011-20211573
     2012-20221329
     2013-20231405
     2014-20241366
     2015-20241195
     2016-2024911
     2017-2024876
     2018-2024553
     2019-2029500
     2020-2029461
     2021-2031282
     2022-2033218
     2023-2034130
   Emisja obligacji207
   Sprawozdania finansowe jednostek1663
     2018691
     2019462
     2020525
     2021368
     2022116
   Protokoły z kontroli4922
   Ocena władzy8613
   Polityka społeczno-gospodarcza1469
     Strategia Rozwoju Gminy654
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014)3880
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013)3205
   Organizacje pozarządowe8414
   Rejestr Instytucji Kultury1682
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych1288
   Informacja o jakości wody z wodociągu1609
     20161718
     2017411
     2018419
     2019378
     2020297
     2021215
     2022208
     2023112
   Informacja o kanałach technologicznych1695
   Ochrona środowiska2747
     Analiza stanu gospodarki odpadami1065
     Rejestr działalności regulowanej2760
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych2044
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie3521
    ›    Zmiana MPZP sołectwa Strawczyn394
    ›    Zmiana SUiKZP Gminy Strawczyn228
    ›    Zmiana jednostkowa MPZP sołectwa Oblęgorek174
    ›    Zmiana jednostkowa MPZP sołectwa Kuźniaki146
     Decyzje środowiskowe6605
   Raport o stanie gminy1454
     za 2018 rok667
     za 2019 rok444
     za 2020 rok342
     za 2021 rok316
     za 2022 rok159
   Raporty jednostek podległych3041
     Za rok 20121143
     Za rok 20131282
     Za rok 2014666
     Za rok 2015794
     Za rok 2016361
     Za rok 2017367
     Za rok 2018410
     Za rok 2019361
     Za rok 2020131
     Za rok 2021157
     Za rok 202293
   Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli909
   Udostępnianie informacji publicznej2207
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej821
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego728
   Ewidencja kąpielisk2679
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza6748
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw5294
   Jak załatwić sprawę?19998
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony)11274
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.)11951
     RIRiP (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki)8205
     RIRiP (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.)9313
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.)5730
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.)6451
     Kancelaria (skargi i wnioski)4060
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa)12425
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.)13921
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny)5317
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.)3427
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał)3617
     Kadry/Bezrobocie (wydawanie zaświadczeń)422
   Potwierdzanie własnoręczności podpisu366
   Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem279
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych7189
     20171550
     20181623
     20191425
     20201718
     20211399
     2022889
     2023508
   Zapytania ofertowe29965
     201721508
     201818870
     201916328
     202023876
     20216522
     20224249
     20231730
   Przetargi9604
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika)2540
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa)1678
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką)1612
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa)1629
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika)2178
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS2556
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady)2021
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.)2611
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.)1544
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK)1599
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS)2381
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg)1730
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy)2348
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki)1711
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie)1613
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne)1707
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia)1650
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg)1588
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn)2015
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..)1658
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..)1560
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju)1236
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału)1380
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo)1368
     201417879
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)3438
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)1334
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)1559
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)1783
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)1578
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)1893
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)1689
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium)2699
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))1914
    ›    Pelet SCKiS1471
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)1815
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia)1507
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)1710
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)2272
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)1717
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg)1650
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)2491
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)1530
    ›    Olej opałowy SCKiS1464
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)1849
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)1528
    ›    OSP Strawczyn (Samochód)2242
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)1618
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)1564
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)1738
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)2928
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)2377
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt)1992
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)2203
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog)1662
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)3125
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)1531
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)1518
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)1600
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)1462
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg)1546
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)2068
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw)1526
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka)1413
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet)1515
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż)1229
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)1494
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)1690
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)2253
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)1362
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)1434
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)1878
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)1501
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw)1426
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)1455
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)1791
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii)1869
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo)1259
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)1229
     201531730
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy)1397
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa)1700
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic)2210
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg)1891
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego)1166
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa)1506
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem)1521
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego)1333
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn)2002
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne)1992
    ›    SCKiS (Siłownia)2353
    ›    ZGK (Budowa kanału)1830
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody)1676
    ›    SCKiS (Siłownia)1714
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki)1778
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi)1277
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf)1683
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki)1699
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest)1333
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja)1795
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego)1444
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie1491
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika)2928
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy)1362
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja)1387
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające)1290
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki)1166
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi)1999
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki)1168
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy)1111
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet)3686
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo)1079
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki)1435
     201621561
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa)1546
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego)1501
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa)1364
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia)1530
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole)5153
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi)1848
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet)1332
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika)2164
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg)1566
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola)4235
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki)1222
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki)1164
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi)1822
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi)2049
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy)1025
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja)1253
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg)1942
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii)1573
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna)1525
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg)1138
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju)957
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji)1339
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu)1026
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa)1037
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki)1566
     201721035
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg)2966
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa)1274
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu)1238
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa)1126
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia)2152
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg)1335
    ›    Pellet Sckis1019
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole))2086
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia)1227
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka)1802
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka)2572
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia)2752
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola)1754
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola)1409
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności)1088
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia)930
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja)980
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek)795
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek)1128
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole)1511
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych)772
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt)1593
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole)1370
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole)882
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn)1192
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja)1416
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu)684
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek)775
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów)1655
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji)864
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety)1219
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik)745
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia)869
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego)901
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek)866
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek)1320
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek)1933
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn)800
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg)936
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek)835
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek)1007
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa)1193
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala)2233
    ›    ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa)1196
    ›    ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw)674
    ›    ZP.271.1.44.2017 (Pellet)762
    ›    ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy)730
     201824296
    ›    ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia)1275
    ›    ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego)1084
    ›    ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa)864
    ›    ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg)1598
    ›    ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia)1006
    ›    ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa)1963
    ›    ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki)1028
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu)748
    ›    ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki)1129
    ›    ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)3331
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu)693
    ›    ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt)1185
    ›    ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa)1146
    ›    ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran)669
    ›    ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt)1231
    ›    ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego)847
    ›    ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)2292
    ›    ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi)1372
    ›    ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg)770
    ›    ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody)1513
    ›    ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie)875
    ›    ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej)1702
    ›    ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności)1682
    ›    ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA)1344
    ›    ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności)1055
    ›    ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski)956
    ›    ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska)967
    ›    ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody)791
    ›    ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór)1036
    ›    ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)625
    ›    ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole)1885
    ›    ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych)776
    ›    ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody)1450
    ›    ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja)931
    ›    ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)698
    ›    ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody)675
    ›    ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa)685
    ›    ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg)804
    ›    ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO)732
    ›    ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy)1548
    ›    ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)730
    ›    ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia)575
    ›    ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna)1527
    ›    ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet)1420
    ›    ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego)648
    ›    ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów)648
    ›    ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór)1062
    ›    ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole)938
    ›    ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi)1223
    ›    ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni)788
     201921353
    ›    ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)1759
    ›    ZP.271.3.1.2019 (Wykreowanie produktu turystycznego)868
    ›    ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)1223
    ›    ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia)1780
    ›    ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan)884
    ›    ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)843
    ›    ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu)1620
    ›    ZP.271.1.7.2019 (Dostawa kruszywa)1129
    ›    ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)841
    ›    ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)1312
    ›    ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik)1407
    ›    ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą)701
    ›    ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki)918
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu)797
    ›    ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)752
    ›    (SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku)759
    ›    ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)2390
    ›    ZP.271.1.15.2019 (Przebudowa drogi - Kuźniaki)1162
    ›    ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia)718
    ›    ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg)1748
    ›    ZP.271.18.2019 (OSA)1278
    ›    ZP.271.19.2019 (Przebudowa drogi)1065
    ›    ZP.271.20.2019 (OSA)916
    ›    ZP.271.1.21.2019 (Budowa oświetlenia)780
    ›    ZP.271.1.22.2019 (Kredyt)1082
    ›    ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik)632
    ›    ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu)591
    ›    ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska)678
    ›    ZP.271.1.26.2019 (Dokumentacja chodnik)542
    ›    ZP.271.1.27.2019 (Dokumentacja budowa rowu)547
    ›    ZP.271.1.28.2019 (Odśnieżanie)660
    ›    ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie)1113
    ›    ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska)586
    ›    ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi)755
    ›    ZP.271.1.32.2019 (Budowa oświetlenia)573
    ›    ZP.271.1.33.2019 (Dostawa oleju opałowego)575
    ›    ZP.271.1.34.2019 (Przebudowa drogi)643
    ›    ZP.271.1.35.2019 (Zakup paliwa)1034
    ›    ZP.271.1.36.2019 (Pellet)758
    ›    ZP.271.1.37.2019 (Transport odpadów z oczyszczalni)510
     202027636
    ›    ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa)1340
    ›    ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.)1203
    ›    ZP.271.1.3.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)685
    ›    ZP.271.1.4.2020 (Przebudowa i remont dróg)1837
    ›    ZP.271.1.5.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)1010
    ›    ZP.271.1.6.2020 (Dokumentacja chodnik Strawczynek)1158
    ›    ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia)1364
    ›    ZP.271.1.8.2020 (Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)1790
    ›    ZP.271.1.9.2020 (Przebudowa ul. Piłkarzy w Oblęgorku)1073
    ›    ZP.271.1.10.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn)2048
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu)654
    ›    ZP.271.1.11.2020 (Remont odcinka drogi gminnej ul. Górskiej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn)921
    ›    ZP.271.1.12.2020 (Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn)1059
    ›    ZP.271.1.13.2020 (Dokumentacja projektowa drogi)1452
    ›    ZP.271.1.14.2020 Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn927
    ›    ZP.271.1.15.2020 (Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgorek ul. Kornatki gm. Strawczyn)632
    ›    ZP.271.1.16.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Strawczyn- ul. Kalinowa Oblęgór, Małogoskie)594
    ›    ZP.271.1.17.2020 (ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STRAWCZYN ORAZ Z PSZOK W 2021 ROKU)2121
    ›    ZP.271.1.18.2020 (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego)483
    ›    ZP.271.1.20.2020 (Budowa oświetlenia drogowego w msc. Strawczyn ul. Miodowa w gm. Strawczyn)485
    ›    ZP.271.1.19.2020 (Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+)1085
    ›    ZP.271.1.21.2020 (Dostawa artykułów spożywczych do Świetlic) 823
    ›    ZP.271.1.22.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic) 1477
    ›    ZP.271.1.23.2020 (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)811
    ›    ZP.271.1.24.2020 (Kredyt)1119
    ›    ZP.271.1.25.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)726
    ›    ZP.271.1.26.2020 (Świadczenie usług szkoleniowych)502
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)573
    ›    ZP.271.1.28.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic)1165
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Zagospodarowanie odpadów)669
    ›    ZP.271.1.29.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn.)967
    ›    ZP.271.1.30.2020 (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuźniaki, odcinek o długości 163m.)759
    ›    ZP.271.1.31.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)588
    ›    ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)564
    ›    ZP.271.1.33.2020 (Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych)588
    ›    ZP.271.1.34.2020 (Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, RTV do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)1050
    ›    ZP. 271.1.35.2020 (Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)828
    ›    ZP.271.1.36.2020 (Remont dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn)1353
    ›    ZP.271.1.37.2020 (Rozbudowa SP w Rudzie Strawczyńskiej)5077
    ›    ZP.271.1.38.2020 (Organizacja wyjazdów edukacyjnych i usług transportowych)1089
    ›    ZP.271.1.39.2020 (Zagospodarowanie odpadów)808
    ›    ZP.271.1.40.2020 (Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska)862
    ›    ZP.271.1.41.2020 (Obsługa bankowa)370
    ›    ZP.271.1.42.2020 (Dostawa paliw do samochodów i sprzętu mechanicznego)410
    ›    ZP.271.1.43.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów)840
    ›    ZP.271.1.44.2020 (Dostawa oleju opałowego)364
    ›    ZP.271.1.45.2020 (Dostawa pelletu)387
    ›    ZP.271.1.46.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni)463
    ›    ZP.271.1.48.2020 (Zakup i dostawa pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności)686
    ›    ZP.271.1.49.2020 (Budowa części kanalizacji w msc. Korczyn)1336
    ›    ZP.271.1.47.2020 (?Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?)758
     202119300
     20229268
     20234736
     Ogłoszenia o Przetargach6613
     Wyniki postępowań1868
   Jawne otwarcie ofert2916
     Ogłoszenie o Przetargach13377
     Wyniki postępowań3500
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów17918
     Wyniki postępowań4558
     Ogłoszenia o zawarciu umów2733
     Zawarte umowy909
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów19752
     Wyniki postępowań11828
     Ogłoszenia o zawarciu umów3575
     Zawarte umowy990
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia18484
     Wyniki postępowań6770
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia11490
     ZP-341/1/093543
     ZP-341/2/094472
     ZP-341/3/092261
     ZP-341/4/092435
     Wydzierżawienie parkingu1589
     ZP-341/5/091749
     Wynajem lokalu w świetlicy1311
     ZP-341/6/092091
     ZP-341/7/096380
     ZP-341/8/091677
     ZP-341/9/091367
     ZP-341/10/091707
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia2195
     ZP-341/11/091268
     ZP-341/12/091495
     ZP-341/13/091747
     ZP-341/14/092712
     ZP-341/15/091544
     ZP-341/16/091715
     ZP-341/1/2009/OSP1176
     ZP-341/17/091526
     ZP-341/18/091574
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.)1918
     ZP-341/1/2009/OSP1284
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień)1412
     Sprzedaż działki w Strawczynku1691
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik)1710
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna)1607
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce)2233
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap)3125
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce)1604
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole)1932
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP)2014
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru)1552
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.)2038
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik)1268
     ZP-341/30/09 (Studnia)1721
     ZP-341/31/09 (kruszywo)1353
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik)1747
     ZP-341/33/09 (kruszywo)1176
     Roboty dod. na zad. bud. kanal.974
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale)1439
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia)1601
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania )1570
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju)1619
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt)1218
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla)1464
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.)1223
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji)2950
     ZP-341/2/10 (azbest)1750
     ZP-341/3/2010 (parking)1756
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn)2439
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa)1563
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg)1487
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa)2137
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy)1523
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan)1635
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy)1523
     SZOZ-kredyt1589
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu)1145
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg)1525
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria)938
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu)1234
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów)1503
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci)1146
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół)874
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół)1110
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju)1179
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania)2707
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry)2088
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze)2241
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa)1436
     Wynajem lokali na pływalni2068
     ZP-341/5/2011 (Azbest)1497
     ZP-341/6/11 (kredyt)1919
     ZP-341/7/11 (Autobus)1688
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne)1788
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu)2063
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn)1908
     ZP-271/10/2011 (azbest)1397
     Wynajem lokali na pływalni1534
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu)1400
     Kręgielnia - najem lokalu2351
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.)1762
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu)1424
     ZPO Promnik - Roboty2283
     ZPO Strawczyn - Roboty3012
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu)1331
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii)1640
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.)1345
     ZP.271.2.11 (remont ZPO)1809
     ZPO Promnik - Roboty1937
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego)2461
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa)1417
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.)1244
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt)1493
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien)2333
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju)1598
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału)1666
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju)1358
     SCKIS (dostawa peletu)2480
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna)4083
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja)3325
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn)2366
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec)3155
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy)1959
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo)1685
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika)1839
     Dostawa peletu do SCKIS2055
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg)1483
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa)1482
     ZP.271.11.2012 (Azbest)1547
     ZP.271.12.2012 (Paliwo)1413
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy)1539
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole)3620
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy)1282
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn)2245
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa)1303
     Wynajem lokalu w świetlicy1237
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.)1385
     OSP Promnik2179
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego)1293
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.)1535
     Sprzedaż nieruchomości1567
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień)1110
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy)1311
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła)1278
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.)2655
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła)1451
     Sprzedaż ruchomości (Star 244)1154
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy)1729
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy)1507
     ZP.271.28.12 (opał)1271
     ZP.271.29.12 (olej opałowy)1174
     SCKIS-Dostawa oleju1114
     ZP.271.30.12 (paliwo)1408
   Najem lokali1376
Inne
   Oświadczenia majątkowe23701
     Wójt10770
     Przewodniczący Rady Gminy7279
     Urząd Gminy15218
     Kierownicy jednostek organizacyjnych + Inne21310
     Radni16561
   Plany pracy Wójta Gminy73
   Plany i programy13792
   Oferty na realizację zadań publicznych1815
   Jednostki pomocnicze (sołectwa)8641
     Chełmce3731
     Hucisko2914
     Korczyn2440
     Kuźniaki2471
     Małogoskie2242
     Niedźwiedź2559
     Oblęgorek2974
     Oblęgór2940
     Promnik3337
     Ruda Strawczyńska2883
     Strawczyn1983
     Strawczynek2607
   Jednostki organizacyjne6996
     Placówki oświatowe11307
     Inne6202
   Petycje2303
     20161577
     2017846
     2018731
     2019646
     2020662
     2021534
     2022455
     2023117
   List otwarty692
   Interpelacje672
   Wybory sołtysów3192
     20113659
     20152931
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie)918
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek)593
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek)480
     2018, Wybory uzupełniające (Niedźwiedź)715
     2018,Wybory uzupełniające (Oblęgorek)862
     20194168
   Nazewnictwo ulic9709
   Plan zagospodarowania przestrzennego7407
     Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn10368
     Obowiązujące Studium (SUiKZP)1436
     Akty Planowania Przestrzennego (APP)1421
     Aktualności71526
   Redakcja biuletynu3590
Wybory
   Wybory 2024 (Samorządowe)20
   Wybory 20231737
   Wybory do Izb Rolniczych 2023119
   Wybory ławników1030
   Granice okręgów wyborczych184
Zakup węgla
   Zakup węgla - Informacja1317
Łączna liczba odwiedzin:3274368