artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02.01.2023 r w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02.01.2023 r w sprawie wprowadzenia elektronicznego rejestru dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Strawczyn160 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25.01.2023 r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2023/2024454 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31.01.2023 r w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 01.02.2023 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 124/2022 Wójta Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia ceny sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 01.02.2023 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Strawczyn491 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 01.02.2023 r w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Strawczyn na lata 2023 - 2025454 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08.02.2023 r w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08.02.2023 r w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Strawczyn za rok 2022125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15.02.2023 r w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu samochodem osobowym, motocyklem i motorowerem niebędącym własnością pracodawcy105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 lutego 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok923 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27.02.2023 r w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2023 r na wsparcie realizacji zadania publicznego pn Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Strawczyn oraz powołania składu Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert285 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 marca 2023 r w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1341/32 położona w obrębie Chełmce pod przepompownię ścieków221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok446 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 marca 2023 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 113/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności119 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 marca 2023 r w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 marca 2023 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na rok 2023 w gminie StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 marca 2023 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na rok 2023 w gminie Strawczyn458 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 marca 2023 r w sprawie dopłaty do okularów dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 marca 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok308 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 marca 2023 r w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego234 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 marca 2023 r w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Strawczyn389 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 marca 2023 r w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok432 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2023 r w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2022 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 kwietnia 2023 r w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku, Publicznego Przedszkola w Promniku595 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 kwietnia 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok538 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 kwietnia 2023 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego w sprawie najmu kontenera (lokalu użytkowego) wraz z obsługą parkingu w miejscowości Oblęgorek421 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 kwietnia 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok423 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 kwietnia 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok425 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2023 r w sprawie aktualizacji polityki ochrony danych345 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2023 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie387 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2023 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2023 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie 389 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2023 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku390 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2023 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 maja 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok422 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 41/1/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 maja 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok237 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 maja 2023 r w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Strawczyn435 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 maja 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok427 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 maja 2023 r w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 maja 2023 r w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku382 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 maja 2023 r w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku384 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 maja 2023 r w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie383 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 maja 2023 r w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 maja 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok241 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 51/1/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 czerwca 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok283 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 czerwca 2023 r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynku w dniu 20 sierpnia 2023 r135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 czerwca 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok425 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 czerwca 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok427 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok384 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2023 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ? podinspektor ds. księgowości, obsługi i rozliczania podatku VAT102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 lipca 2023 r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Promniku294 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 lipca 2023 r w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Strawczynie104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 lipca 2023 r w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia raportu dotyczącego diagnozy zapotrzebowania dla oddziałów w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Strawczynie na wsparcie z Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027777 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 lipca 2023 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do nowotworzonych oddziałów Publicznego Przedszkola w Promniku257 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok429 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 89/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 lipca 2023 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na rok 2023999 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 lipca 2023 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Promniku105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lipca 2023 r w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Strawczyn48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 94/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lipca 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok427 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 100/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 sierpnia 2023 r w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 106/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2023 r w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Promniku100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 107/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2023 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Żłobka Gminnego w Promniku103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 108/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2023 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 kwietnia 2022r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno ? Architektonicznej151 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 109/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2023 r w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 113/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 września 2023 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 114/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 września 2023 r w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazywanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej 109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 115/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 września 2023 r w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Chełmcach do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazywanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 116/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 września 2023 r w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazywanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 117/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 września 2023 r w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Niedźwiedziu do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazywanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 118/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 września 2023 r w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazywanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 119/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 września 2023 r w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazywanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 120/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 września 2023 r w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku do odbioru oraz rozdysponowania w imieniu organu prowadzącego, laptopów przekazywanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy IV szkoły podstawowej110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 121/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 września 2023 r w sprawie wdrożenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Gminy Strawczyn112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 122/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 września 2023 r w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 125/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 września 2023 r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 127/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 października 2023 r w sprawie zatwierdzenia raportu dotyczącego diagnozy jakości kształcenia podstawowego przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku na wsparcie z Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla Działania 08.02- Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 129/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 października 2023 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 136/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2023 r w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 140/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 listopada 2023 r w sprawie uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Strawczyn101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 141/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2023 r w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2024 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 142/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2023 r w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2024 - 2041MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 143/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 listopada 2023 r w sprawie dopłaty do okularów, szkieł kontaktowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 144/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 listopada 2023 r w sprawie w sprawie zatwierdzenia Analizy zagrożeń w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Strawczyn914 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 145/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 listopada 2023 r w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok422 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 149/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2023 r w sprawie zatwierdzenia raportu dotyczącego diagnozy jakości kształcenia przedszkolnego przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Promniku na wsparcie z Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla Działania 08.01- Wsparcie edukacji przedszkolnej466 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer