artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2018 roku

Załączniki
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Strawczyn w 2018 roku w zamian za święto przypadające w sobotę   30.075 KB
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault traffic w 2018 roku   38.913 KB
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wzoru Wniosku o uzyskanie skierowania na zabieg weterynaryjny zwierząt oraz wzoru Skierowania na zabieg weterynaryjny zwierząt w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn   52.804 KB
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   76.281 KB
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Strawczyn w 2018 roku   42.354 KB
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdó samochodowych oraz sprzętu silnikowego użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Strawczyn   151.106 KB
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2018-2019   1.814 MB
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2018 rok   555.683 KB
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds organizacyjno-kancelaryjnych   28.679 KB
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie dopłaty do okularów dla osób zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe   29.886 KB
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds przyznawania dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn w 2018 roku   33.817 KB
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przy przyznawaniu dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn w 2018 roku   188.246 KB
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2018 w gminie Strawczyn   132.739 KB
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2018 w gminie Strawczyn   31.015 KB
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości   19.851 KB
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   426.348 KB
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 marca 2018 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji   17.919 KB
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. Bezpiecznie na wsi mamy - wypadkom zapobiegamy oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej   21.294 KB
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2018 w gminie Strawczyn   582.235 KB
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   122.500 KB
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2017 rok   8.740 MB
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Niedźwiedź   797.925 KB
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu pn. Ratuj przyrodę - XIII Edycja pod hasłem Czystym powietrzem oddychamy - śmieci nie spalamy! oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej   584.650 KB
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   1.711 MB
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych   19.931 KB
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   370.704 KB
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Korczynie, Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej   2.213 MB
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Strawczyn dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania   23.974 KB
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018   708.099 KB
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie   33.962 KB
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku   34.167 KB
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Korczynie   33.944 KB
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej   33.673 KB
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie konkursu pn. Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka w Gminie Strawczyn   444.861 KB
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Strawczyn   226.037 KB
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018   304.440 KB
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie   62.347 KB
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Niedźwiedź   477.070 KB
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie   30.800 KB
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku   31.116 KB
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie   30.202 KB
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej   30.255 KB
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds gopodarki nieruchomościami   29.358 KB
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2018 rok   446.117 KB
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Strawczyn   83.229 KB
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie   322.942 KB
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instyctucji kultury - Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za 2017 rok   543.681 KB
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze   339.238 KB
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   1.507 MB
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją rządowego programu Dobry Start   25.509 KB
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Strawczyn   29.958 KB
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   475.092 KB
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynku w dniu 19 sierpnia 2018 roku   55.319 KB
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Foks ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   28.972 KB
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Drogosz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   28.388 KB
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Walas ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   28.745 KB
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Głowackiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   28.804 KB
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku Programu Profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-2020   3.048 MB
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   990.610 KB
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze   85.003 KB
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 247/1 i 629/1 położonej w Strawczynie zajętej pod zbiornik wodny Strawczyn   29.960 KB
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie imiennego składu Kapituły przyznającej Tytuł Zasłużony dla Gminy Strawczyn w 2018 roku   16.739 KB
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2018 rok   680.657 KB
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-2020   206.552 KB
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 roku Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-2020   212.828 KB
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie   54.589 KB
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku   54.022 KB
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Korczynie   51.239 KB
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej   52.968 KB
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Strawczyn   462.627 KB
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych   163.859 KB
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn na I-sze półrocze 2018 roku   6.026 MB
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 62/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   19.005 KB
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   899.374 KB
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   836.441 KB
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 września 2018 roku w sprawie odpłatnego nabycia 1/4 części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 745/180 położonej w Oblęgorku oraz nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 745/160 położonej w Oblęgorku w drodze umowy zamiany do gminnego zasobu nieruchomości   846.355 KB
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 września 2018 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 496/140, nr 496/141, nr 496142, nr 496/143 oraz udziału 3/8 części w działce nr 496/165 położonej w Oblęgorku do gminnego zasobu nieruchomości   36.149 KB
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds ewidencji ludności i dowodów osobistych   29.778 KB
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej   24.806 KB
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   444.140 KB
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości, części nieruchomości, elementów konstrukcyjnych stanowiących własność Gminy Strawczyn lub znajdujących się w jej władaniu   69.661 KB
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   1.044 MB
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do organizacji obsługi wyborów samorządowych w 2018 roku   20.870 KB
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 października 2018 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania   16.597 KB
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 października 2018 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Oblęgorku oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 503/10 o pow. 0,0037 ha do gminnego zasobu nieruchomości   27.536 KB
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 października 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej i lokalu użytkowego znajdującego się w budynku świetlicy wiejskiej w Oblęgore, stanowiącego własność Gminy Strawczyn na czas nieokreślony   28.954 KB
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 października 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku urzędu gminy stanowiącego własność Gminy Strawczyn na czas nieokreślony   27.437 KB
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 października 2018 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych   67.769 KB
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości i opłat   31.462 KB
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   28.284 KB
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych   20.938 KB
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   905.906 KB
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2019 rok   4.304 MB
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029   938.451 KB
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie   31.177 KB
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   1.314 MB
Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Ziernik ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego   29.007 KB
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok   568.720 KB
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strawczyn na lata 2011-2020   208.767 KB
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Strawczyn   36.247 KB
Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie   46.210 KB
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do kontroli warunków i jakości opieki w Żłobku gminnym w Strawczynie   26.474 KB