Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1610311
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ218652
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Strona główna 218652
   O gminie 12970
   Dane kontaktowe 14547
   Struktura organizacyjna 9669
   Rejestry i ewidencje 7206
   Regulamin Organizacyjny 6362
   Nabór na wolne stanowiska pracy 40009
    ›    2016 5320
    ›    2017 12775
     Urząd Gminy 6010
    ›    2018 858
     Inne jednostki organizacyjne 6840
    ›    2017 13759
     Kwestionariusz personalny 3547
   Ogłoszenia 26660
     2016 3394
     2017 7241
     2018 1136
    ›    RRL-7624/05-D/07 842
    ›    RRL-7624/07-P/07 729
    ›    ZPIB-7624/07-O/07 744
    ›    RRL-7624/07-WP/06 660
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/08 714
    ›    RRL-7624/01-O/08 677
    ›    ZPIB-7624/05/06 614
    ›    ZPIB-7624/02-WP/07 632
    ›    RRL-7624/10-O/07/08 645
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne 1075
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A 861
     Do roku 2009 1034
     2009 1173
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T 1272
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu 775
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego 739
    ›    Przebudowa dróg powiatowych 661
     2010 1644
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1239
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.) 897
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko 741
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 660
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1053
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1125
     2011 1153
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1481
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień 773
     2012 1218
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów 941
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej 709
Organy
   Wójt 10345
   Sekretarz 4607
   Skarbnik 4573
   Przewodniczący Rady Gminy 4942
   Rada Gminy 9321
    ›    Skład 648
    ›    Harmonogram obrad 1441
    ›    Wyniki głosowania imiennego 514
     Kadencja 2006-2010 1795
    ›    Skład 1417
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1548
    ›    Plan Pracy 1755
     Kadencja 2010-2014 2297
    ›    Skład 1879
    ›    Najbliższa sesja 1517
    ›    Plan Pracy 937
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1613
     Kadencja 2014-2018 2408
    ›    Skład 1785
    ›    Plan Pracy 1001
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1597
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja 3047
     Kompetencje 1410
   Komisje Rady Gminy 3704
    ›    Rewizyjna 515
    ›    Budżetu i Inwestycji 1222
    ›    Samorządowa 590
    ›    Statutowa 695
    ›    Gospodarki Komunalnej 721
    ›    Rewizyjna 611
    ›    Budżetu i Inwestycji 576
    ›    Samorządowa 636
    ›    Statutowa 499
    ›    Gospodarki Komunalnej 603
     Kadencja 2010-2014 1155
    ›    Rewizyjna 799
    ›    Budżetu i Inwestycji 773
    ›    Samorządowa 1316
    ›    Gospodarki Komunalnej 797
    ›    Statutowa 813
     Kadencja 2014-2018 897
    ›    Rewizyjna 688
    ›    Budżetu i Inwestycji 634
    ›    Samorządowa 636
    ›    Gospodarki Komunalnej 574
    ›    Statutowa 533
Prawo Lokalne
   Statut 4099
   Uchwały 17640
     2003 1353
    ›    12 września 827
    ›    24 października 730
    ›    04 grudzień 1000
    ›    30 grudzień 731
     2004 1297
    ›    25 luty 838
    ›    22 kwietnia 949
    ›    29 kwietnia 855
    ›    11 czerwiec 898
    ›    29 czerwiec 830
    ›    29 lipiec 892
    ›    30 września 1010
    ›    30 listopad 914
    ›    29 grudzień 821
     2005 1339
    ›    03 luty 781
    ›    10 luty 1065
    ›    02 marca 691
    ›    31 marzec 775
    ›    29 kwiecień 808
    ›    22 czerwiec 857
    ›    22 wrzesień 976
    ›    28 listopada 785
    ›    29 grudzień 922
     2006 1422
    ›    23 luty 1068
    ›    30 czerwiec 1121
    ›    28 kwietnia 1063
    ›    14 sierpień 735
    ›    21 wrzesień 787
    ›    24 październik 1090
    ›    27 listopad 826
    ›    04 grudzień 937
    ›    28 grudzień 866
     2007 1565
    ›    15 luty 1028
    ›    12 kwietnia 801
    ›    26 kwiecień 1013
    ›    28 czerwiec (sesja VII) 953
    ›    16 lipca 794
    ›    20 wrzesień 873
    ›    26 październik (sesja X) 849
    ›    30 listopad (sesja XI) 1127
    ›    28 grudnia (sesja XII) 828
     2008 1662
    ›    29 styczeń (sesja XIII) 874
    ›    28 luty (sesja XIV) 950
    ›    25 kwietnia (sesja XV) 994
    ›    16 czerwiec (sesja XVI) 890
    ›    12 września (sesja XVII) 873
    ›    7 października (sesja XVIII) 714
    ›    27 października (sesja XIX) 697
    ›    19 listopad (Sesja XX) 782
    ›    28 listopad (sesja XXI) 1186
    ›    29 grudzień (sesja XXII) 906
     2009 2075
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII) 834
    ›    12 luty (Sesja XXIV) 906
    ›    12 marzec (sesja XXV) 820
    ›    31 marzec (sesja XXVI) 791
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII) 973
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII) 900
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX) 812
    ›    24 wrzesień (sesja XXX) 2156
    ›    29 października (sesja XXXI) 1017
    ›    27 listopad (sesja XXXII) 1254
    ›    30 grudnia (sesja XXIII) 1072
     2010 2691
    ›    28 stycznia (sesja XXIV) 1070
    ›    12 marzec (sesja XXXV) 1011
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI) 1051
    ›    13 maj (sesja XXXVII) 965
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII) 1033
    ›    30 lipiec (sesja XL) 919
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX) 847
    ›    16 wrzesień (sesja XLI) 1291
    ›    22 październik (sesja XLII) 1213
    ›    10 listopad (sesja XLIII) 871
    ›    2 grudzień (sesja I) 883
    ›    6 grudzień (sesja II) 887
    ›    28 grudnia (sesja III) 1129
    ›    luty, 10 (sesja IV) 1386
     2011 2323
    ›    marzec, 14 (sesja V) 1368
    ›    marzec, 31 (sesja VI) 1029
    ›    maj 27 (sesja VII) 1134
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII) 1066
    ›    sierpień, 12 (sesja IX) 1088
    ›    wrzesień, 29 (sesja X) 1177
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI) 855
    ›    listopad, 29 (sesja XII) 2175
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII) 1830
     2012 2161
    ›    luty, 28 (sesja XIV) 1266
    ›    marzec, 30 (sesja XV) 1066
    ›    maj, 21 (sesja XVI) 825
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII) 1089
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII) 1204
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX) 905
    ›    październik, 26 (sesja XX) 999
    ›    listopada, 29 (sesja XXI) 1225
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII) 1127
    ›    luty, 21 (sesja XXIII) 1131
     2013 2053
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV) 1023
    ›    maj, 22 (sesja XXV) 1122
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI) 916
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII) 930
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII) 840
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX) 919
    ›    październik, 8 (sesja XXX) 907
    ›    październik, 30 (sesja XXXI) 943
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII) 1073
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII) 1034
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV) 1082
     2014 2320
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV) 992
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI) 967
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII) 1012
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII) 910
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX) 798
    ›    październik, 30 (sesja XL) 816
    ›    grudzień, 1 (sesja I) 708
    ›    grudzień, 16 (sesja III) 764
    ›    grudzień, 19 (sesja IV) 771
    ›    grudzień, 8 (sesja II) 686
    ›    grudzień, 29 (sesja V) 1053
     2015 2409
    ›    luty, 23 934
    ›    marzec, 27 828
    ›    kwiecień, 15 827
    ›    kwiecień, 27 675
    ›    maj, 4 702
    ›    maj, 25 796
    ›    czerwiec, 29 962
    ›    sierpień, 28 612
    ›    wrzesień, 30 648
    ›    październik, 28 715
    ›    grudzień, 4 898
    ›    grudzień, 10 570
    ›    grudzień, 30 880
     2016 1688
    ›    luty, 24 679
    ›    marzec, 30 594
    ›    maj, 18 663
    ›    czerwiec, 28 696
    ›    sierpień, 31 498
    ›    wrzesień, 30 469
    ›    październik, 11 394
    ›    październik, 27 410
    ›    listopad, 30 653
    ›    grudzień, 29 633
     2017 1601
    ›    luty, 3 497
    ›    marzec, 10 374
    ›    marzec, 31 358
    ›    maj, 22 394
    ›    czerwiec, 28 730
    ›    sierpień, 18 346
    ›    wrzesień, 22 198
    ›    październik, 25 192
    ›    grudzień, 4 251
    ›    grudzień, 28 222
     2018 63
    ›    luty, 7 65
   Zarządzenia 8275
     2003 1123
     2004 1188
     2005 1480
     2006 1567
     2007 1554
     2008 1529
     2009 2306
     2010 2309
     2011 3392
     2012 2279
     2013 2222
     2014 2175
     2015 3651
     2016 1708
     2017 880
     2018 47
   Akty prawa miejscowego 4259
Dane publiczne
   Mienie gminy 4555
   Budżet gminy 14782
     2005 1079
     2006 972
     2007 1097
     2008 1302
     2009 1592
     2010 1986
     2011 1903
     2012 1541
     2013 1552
     2014 1496
     2015 1371
     2016 1214
     2017 829
     2018 50
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 2555
     2011-2021 1082
     2012-2022 889
     2013-2023 858
     2014-2024 871
     2015-2024 724
     2016-2024 444
     2017-2024 286
     2018-2024 27
   Ocena władzy 5693
   Polityka społeczno-gospodarcza 186
     Strategia Rozwoju Gminy 47
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014) 3246
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013) 2469
   Wykaz organizacji pozarządowych 4731
   Rejestr Instytucji Kultury 211
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 146
   Informacja o jakości wody 14
     2016 876
     2017 4
   Informacja o kanałach technologicznych 638
   Ochrona środowiska 154
     Analiza stanu gospodarki odpadami 88
     Rejestr działalności regulowanej 1008
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 250
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2585
   Raporty jednostek podległych 1706
     Za rok 2012 691
     Za rok 2013 830
     Za rok 2014 214
     Za rok 2015 291
   Udostępnianie informacji publicznej 660
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 257
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 263
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 4803
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 2894
   Jak załatwić sprawę? 11702
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony) 4382
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.) 3713
     RRL (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki) 2372
     RIT (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.) 3334
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.) 2144
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.) 2183
     Kancelaria (skargi i wnioski, zaśw. o zatrudn.) 1714
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa) 3533
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.) 3123
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) 2273
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.) 1505
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał) 1603
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 1272
     2017 990
     2018 112
   Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) 5530
     2016 14206
     2017 17435
     2018 1041
   Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) 5947
     2013 6869
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika) 1985
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa) 1074
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką) 1063
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa) 974
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika) 1634
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS 1820
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady) 1382
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.) 1621
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.) 1015
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK) 1101
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS) 1464
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg) 1053
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy) 1436
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki) 1168
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie) 1071
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne) 1064
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia) 1129
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg) 1062
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn) 1459
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1105
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 943
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju) 742
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału) 812
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo) 857
     2014 16817
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji) 2278
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju) 772
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa) 967
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką) 1140
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa) 1018
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji) 1239
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia) 1145
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium) 1445
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki)) 1209
    ›    Pelet SCKiS 851
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu) 1182
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia) 870
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk) 1177
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn) 1442
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1143
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg) 1086
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp) 1554
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.) 845
    ›    Olej opałowy SCKiS 761
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja) 1220
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki) 870
    ›    OSP Strawczyn (Samochód) 1174
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk) 930
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody) 838
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC) 1090
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja) 2144
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.) 1391
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt) 1150
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1337
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog) 913
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg) 1613
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja) 963
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt) 889
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko) 893
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy) 848
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg) 890
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe) 1186
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw) 840
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka) 791
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet) 816
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż) 573
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki) 828
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów) 934
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II) 1352
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum) 808
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.) 855
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa) 978
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn) 873
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw) 855
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik) 867
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja) 1147
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii) 1015
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo) 694
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy) 684
     2015 27543
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy) 857
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa) 968
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic) 1111
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg) 1259
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 583
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa) 905
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem) 948
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 730
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn) 1255
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne) 1295
    ›    SCKiS (Siłownia) 1632
    ›    ZGK (Budowa kanału) 975
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody) 1004
    ›    SCKiS (Siłownia) 1014
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1094
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi) 761
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf) 900
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1084
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest) 742
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja) 1007
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego) 894
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie 887
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika) 2029
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy) 662
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja) 746
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające) 638
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki) 618
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi) 953
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki) 627
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy) 529
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet) 2863
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo) 560
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki) 778
     2016 18336
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa) 805
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego) 731
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa) 710
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia) 859
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole) 3991
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi) 1215
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet) 686
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika) 1148
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg) 906
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola) 2705
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki) 597
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki) 538
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi) 735
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi) 787
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy) 413
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja) 512
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 506
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii) 426
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna) 492
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 304
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju) 278
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji) 452
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu) 459
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa) 316
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki) 422
     2017 14516
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg) 1815
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa) 607
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu) 569
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa) 515
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia) 1013
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg) 480
    ›    Pellet Sckis 276
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole)) 872
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia) 565
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka) 529
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka) 588
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia) 1506
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola) 660
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola) 536
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności) 441
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia) 352
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja) 338
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek) 231
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 314
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole) 388
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych) 130
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt) 382
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole) 691
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole) 274
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn) 260
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja) 393
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu) 147
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 131
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów) 327
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji) 215
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety) 257
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik) 172
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia) 229
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego) 334
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek) 178
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek) 217
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek) 172
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn) 213
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg) 225
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek) 201
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek) 246
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa) 159
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala) 546
    ›    ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa) 124
    ›    ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw) 85
    ›    ZP.271.1.44.2017 (Pellet) 82
    ›    ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy) 74
     2018 586
    ›    ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia) 122
    ›    ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego) 66
    ›    ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa) 47
    ›    ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg) 53
    ›    ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia) 49
     Ogłoszenia o Przetargach 3104
     Wyniki postępowań 941
     Ogłoszenie o Przetargach 11613
     Wyniki postępowań 2335
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 11958
     Wyniki postępowań 3002
     Ogłoszenia o zawarciu umów 1496
     Zawarte umowy 538
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 16459
     Wyniki postępowań 5746
     Ogłoszenia o zawarciu umów 2720
     Zawarte umowy 768
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia 17365
     Wyniki postępowań 5279
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 9752
     ZP-341/1/09 3207
     ZP-341/2/09 3949
     ZP-341/3/09 1991
     ZP-341/4/09 2171
     Wydzierżawienie parkingu 1232
     ZP-341/5/09 1382
     Wynajem lokalu w świetlicy 874
     ZP-341/6/09 1705
     ZP-341/7/09 5452
     ZP-341/8/09 1335
     ZP-341/9/09 1113
     ZP-341/10/09 1369
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 1559
     ZP-341/11/09 1022
     ZP-341/12/09 1227
     ZP-341/13/09 1398
     ZP-341/14/09 2316
     ZP-341/15/09 1227
     ZP-341/16/09 1413
     ZP-341/1/2009/OSP 861
     ZP-341/17/09 1156
     ZP-341/18/09 1196
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.) 1558
     ZP-341/1/2009/OSP 986
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień) 1041
     Sprzedaż działki w Strawczynku 1148
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik) 1323
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna) 1332
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce) 1790
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap) 2574
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce) 1161
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole) 1115
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP) 1350
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru) 1087
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.) 1610
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik) 780
     ZP-341/30/09 (Studnia) 1292
     ZP-341/31/09 (kruszywo) 1009
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik) 1188
     ZP-341/33/09 (kruszywo) 845
     Roboty dod. na zad. bud. kanal. 683
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale) 1027
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia) 1056
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania ) 1192
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju) 1201
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt) 955
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla) 748
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.) 964
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji) 2392
     ZP-341/2/10 (azbest) 1258
     ZP-341/3/2010 (parking) 1499
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn) 1909
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa) 1257
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg) 1135
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa) 1544
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy) 1265
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan) 1266
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy) 1206
     SZOZ-kredyt 1022
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu) 906
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg) 1135
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria) 683
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu) 932
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów) 1121
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci) 862
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół) 638
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół) 844
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju) 924
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania) 2354
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry) 1748
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze) 1908
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa) 1170
     Wynajem lokali na pływalni 1666
     ZP-341/5/2011 (Azbest) 1232
     ZP-341/6/11 (kredyt) 1553
     ZP-341/7/11 (Autobus) 1373
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne) 1470
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu) 1675
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn) 1574
     ZP-271/10/2011 (azbest) 1093
     Wynajem lokali na pływalni 1077
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu) 1079
     Kręgielnia - najem lokalu 1585
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.) 1474
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu) 1093
     ZPO Promnik - Roboty 1574
     ZPO Strawczyn - Roboty 2143
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu) 1028
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii) 1358
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.) 1016
     ZP.271.2.11 (remont ZPO) 1469
     ZPO Promnik - Roboty 1515
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego) 1953
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa) 883
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.) 912
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt) 1172
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien) 1924
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju) 1294
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału) 1281
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju) 1079
     SCKIS (dostawa peletu) 2022
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna) 3577
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja) 2976
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn) 2006
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec) 2661
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy) 1591
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo) 1400
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika) 1506
     Dostawa peletu do SCKIS 1627
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg) 1197
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa) 1180
     ZP.271.11.2012 (Azbest) 1255
     ZP.271.12.2012 (Paliwo) 1069
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy) 1132
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole) 2888
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy) 1028
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn) 1685
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa) 981
     Wynajem lokalu w świetlicy 785
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.) 1067
     OSP Promnik 1400
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego) 979
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.) 1225
     Sprzedaż nieruchomości 868
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień) 780
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy) 964
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła) 1001
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.) 1478
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła) 1087
     Sprzedaż ruchomości (Star 244) 744
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy) 1386
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy) 1062
     ZP.271.28.12 (opał) 918
     ZP.271.29.12 (olej opałowy) 888
     SCKIS-Dostawa oleju 755
     ZP.271.30.12 (paliwo) 968
Inne
   Oświadczenia majątkowe 11275
     Wójt 6405
     Przewodniczący Rady Gminy 4598
     Urząd Gminy 6068
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 10064
     Radni 8411
   Plany i programy 9058
   Oferty na realizację zadań publicznych 132
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 4716
     Chełmce 1640
     Hucisko 1690
     Korczyn 1254
     Kuźniaki 1208
     Małogoskie 1203
     Niedźwiedź 1202
     Oblęgorek 1468
     Oblęgór 1325
     Promnik 1601
     Ruda Strawczyńska 1183
     Strawczyn 1115
     Strawczynek 1076
   Jednostki organizacyjne 4844
     Placówki oświatowe 4050
     Inne 3797
   Petycje 463
     2016 942
     2017 306
   Wybory ławników 1252
   Wybory soltysow 1416
     2011 3039
     2015 2204
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie) 485
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 84
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 35
   Nazewnictwo ulic 6696
   Plan zagospodarowania przestrzennego 38933
   Redakcja biuletynu 2498
Wybory Prezydenta RP 2010
   Obwieszczenie - obwody głosowania 1906
   Skład komisji 2475
   Protokoły głosowania 2487
Wybory samorządowe 2010
   Gminna Komisja Wyborcza w Strawczynie 3762
   Obwodowe Komisje Wyborcze 3193
   Protokoły z głosowania 4546
Wybory samorządowe 2014
   Gminna Komisja Wyborcza 6501
Wybory Prezydenta RP 2015
   Obwieszczenie - obwody głosowania 1256
   Składy Komisji Obwodowych 1953
   Protokoły z głosowania 1615
Referendum 2015
   Informacje ogólne 2150
Wybory do Parlamentu 2015
   Informacje ogólne 1945