główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 331261
   O gminie 16841
   Dane kontaktowe 38614
   Struktura organizacyjna 15064
   Rejestry i ewidencje 10177
   Regulamin Organizacyjny 9637
   Nabór na wolne stanowiska pracy 93993
     Urząd Gminy 44873
    ›    2022 10978
     Inne jednostki organizacyjne 30810
    ›    2022 6705
    ›    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 5426
    ›    Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych do rekrutacji 1265
     Dokumenty (Kwestionariusz, oświadczenia, itp.) 2338
    ›    Klauzula informacyjna 934
   Ogłoszenia 39788
     2017 9750
     2018 16259
     2019 17342
     2020 16271
     2021 19311
     2022 4382
     2023 221
    ›    RRL-7624/05-D/07 1263
    ›    RRL-7624/07-P/07 1142
    ›    ZPIB-7624/07-O/07 1135
    ›    RRL-7624/07-WP/06 1039
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/08 1139
    ›    RRL-7624/01-O/08 1079
    ›    ZPIB-7624/05/06 994
    ›    ZPIB-7624/02-WP/07 993
    ›    RRL-7624/10-O/07/08 1052
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne 1613
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A 1264
     Do roku 2009 1350
     2009 1478
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T 1847
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu 1208
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego 1155
    ›    Przebudowa dróg powiatowych 1027
     2010 1954
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1757
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.) 1300
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko 1216
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1102
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1596
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1638
     2011 1427
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 2062
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień 1211
     2012 1579
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów 1390
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej 1158
   Ochrona danych osobowych (RODO) 1962
   Bezpłatna pomoc prawna 878
   Deklaracja dostępności 1000
   Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 568
Organy
   Wójt 17806
   Sekretarz 6969
   Skarbnik 6611
   Przewodniczący Rady Gminy 7269
   Rada Gminy 17210
    ›    Komisja Rewizyjna 1002
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1685
    ›    Komisja Samorządowa 1084
    ›    Komisja Statutowa 1069
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 1192
    ›    Skład 1046
    ›    Harmonogram obrad 1887
    ›    Wyniki głosowania imiennego 849
     Kadencja 2006-2010 2544
    ›    Skład 2236
    ›    Komisja Rewizyjna 1082
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1115
    ›    Komisja Samorządowa 1140
    ›    Komisja Statutowa 969
    ›    Gospodarki Komunalnej 1119
    ›    Wyniki głosowania imiennego 2135
    ›    Plan Pracy 2408
     Kadencja 2010-2014 2920
    ›    Skład 2512
    ›    Najbliższa sesja 2019
    ›    Plan Pracy 1589
    ›    Wyniki głosowania imiennego 2284
    ›    Komisja Rewizyjna 1229
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1230
    ›    Komisja Samorządowa 1768
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 1302
    ›    Komisja Statutowa 1363
     Kadencja 2014-2018 3586
    ›    Skład 2817
    ›    Plan Pracy 1658
    ›    Wyniki głosowania imiennego 2301
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja 4260
    ›    Komisja Rewizyjna 1323
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1317
    ›    Komisja Samorządowa 1289
    ›    Gospodarki Komunalnej 1238
    ›    Komisja Statutowa 1168
     Kadencja 2018-2023 3237
    ›    Skład Rady Gminy 2059
    ›    Składy Komisji 1504
     Wyniki głosowania imiennego 845
     Protokoły z sesji 1319
    ›    2021 i wcześniej 11086
     Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy 489
    ›    2022 2021
    ›    2023 34
     Transmisje obrad Rady Gminy 1672
     Kadencja 2010-2014 1502
     Kadencja 2014-2018 1359
Prawo Lokalne
   Statut 5810
   Uchwały 27798
     2003 1931
    ›    12 września (VIII) 1269
    ›    24 października (IX) 1151
    ›    04 grudzień (X) 1510
    ›    30 grudzień (XI) 1151
     2004 1752
    ›    25 luty (XII) 1283
    ›    22 kwietnia (XIII) 1466
    ›    29 kwietnia (XIV) 1313
    ›    11 czerwiec (XV) 1405
    ›    29 czerwiec (XVI) 1355
    ›    29 lipiec (XVII) 1389
    ›    30 września (XVIII) 1571
    ›    30 listopad (XIX) 1399
    ›    29 grudzień (XX) 1327
     2005 1842
    ›    03 luty (XXI) 1238
    ›    10 luty (XXII) 1657
    ›    02 marca (XXIII) 1163
    ›    31 marzec (XXIV) 1235
    ›    29 kwiecień (XXV) 1285
    ›    22 czerwiec (XXVI) 1372
    ›    22 wrzesień (XXVII) 1536
    ›    28 listopada (XXVIII) 1301
    ›    29 grudzień (XXIX) 1398
     2006 2004
    ›    23 luty (XXX) 1615
    ›    30 czerwiec (XXXII) 1615
    ›    28 kwietnia (XXXI) 1694
    ›    14 sierpień (XXXIII) 1189
    ›    21 wrzesień (XXXIV) 1204
    ›    24 październik (XXXV) 1617
    ›    27 listopad (I) 1281
    ›    04 grudzień (II) 1404
    ›    28 grudzień (III) 1352
     2007 2029
    ›    15 luty (IV) 1532
    ›    12 kwietnia (V) 1288
    ›    26 kwiecień (VI) 1526
    ›    28 czerwiec (sesja VII) 1433
    ›    16 lipca (VIII) 1272
    ›    20 wrzesień (IX) 1452
    ›    26 październik (sesja X) 1323
    ›    30 listopad (sesja XI) 1620
    ›    28 grudnia (sesja XII) 1384
     2008 2109
    ›    29 styczeń (sesja XIII) 1365
    ›    28 luty (sesja XIV) 1560
    ›    25 kwietnia (sesja XV) 1490
    ›    16 czerwiec (sesja XVI) 1381
    ›    12 września (sesja XVII) 1333
    ›    7 października (sesja XVIII) 1147
    ›    27 października (sesja XIX) 1098
    ›    19 listopad (Sesja XX) 1253
    ›    28 listopad (sesja XXI) 1636
    ›    29 grudzień (sesja XXII) 1385
     2009 2676
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII) 1335
    ›    12 luty (Sesja XXIV) 1455
    ›    12 marzec (sesja XXV) 1410
    ›    31 marzec (sesja XXVI) 1281
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII) 1450
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII) 1428
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX) 1292
    ›    24 wrzesień (sesja XXX) 3463
    ›    29 października (sesja XXXI) 1543
    ›    27 listopad (sesja XXXII) 1836
    ›    30 grudnia (sesja XXXIII) 1575
     2010 3294
    ›    28 stycznia (sesja XXXIV) 1545
    ›    12 marzec (sesja XXXV) 1513
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI) 1683
    ›    13 maj (sesja XXXVII) 1421
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII) 1520
    ›    30 lipiec (sesja XL) 1393
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX) 1266
    ›    16 wrzesień (sesja XLI) 1870
    ›    22 październik (sesja XLII) 1795
    ›    10 listopad (sesja XLIII) 1358
    ›    2 grudzień (sesja I) 1312
    ›    6 grudzień (sesja II) 1359
    ›    28 grudnia (sesja III) 1637
    ›    luty, 10 (sesja IV) 1891
     2011 2870
    ›    marzec, 14 (sesja V) 2166
    ›    marzec, 31 (sesja VI) 1548
    ›    maj 27 (sesja VII) 1635
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII) 1567
    ›    sierpień, 12 (sesja IX) 1600
    ›    wrzesień, 29 (sesja X) 1653
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI) 1273
    ›    listopad, 29 (sesja XII) 2851
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII) 2378
     2012 2742
    ›    luty, 28 (sesja XIV) 1773
    ›    marzec, 30 (sesja XV) 1583
    ›    maj, 21 (sesja XVI) 1276
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII) 1560
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII) 1856
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX) 1420
    ›    październik, 26 (sesja XX) 1582
    ›    listopada, 29 (sesja XXI) 1759
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII) 1686
    ›    luty, 21 (sesja XXIII) 1663
     2013 2547
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV) 1531
    ›    maj, 22 (sesja XXV) 1610
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI) 1393
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII) 1392
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII) 1246
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX) 1368
    ›    październik, 8 (sesja XXX) 2459
    ›    październik, 30 (sesja XXXI) 1532
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII) 1608
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII) 1449
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV) 1576
     2014 2888
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV) 1488
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI) 1472
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII) 1556
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII) 1418
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX) 1307
    ›    październik, 30 (sesja XL) 1300
    ›    grudzień, 1 (sesja I) 1189
    ›    grudzień, 16 (sesja III) 1225
    ›    grudzień, 19 (sesja IV) 1243
    ›    grudzień, 8 (sesja II) 1160
    ›    grudzień, 29 (sesja V) 1621
     2015 3059
    ›    luty, 23 (VI) 1413
    ›    marzec, 27 (VII) 1330
    ›    kwiecień, 15 (VIII) 1316
    ›    kwiecień, 27 (IX) 1145
    ›    maj, 4 (X) 1198
    ›    maj, 25 (XI) 1313
    ›    czerwiec, 29 (XII) 1443
    ›    sierpień, 28 (XIII) 1102
    ›    wrzesień, 30 (XIV) 1125
    ›    październik, 28 (XV) 1240
    ›    grudzień, 4 (XVI) 1919
    ›    grudzień, 10 (XVII) 1115
    ›    grudzień, 30 (XVIII) 1389
     2016 2434
    ›    luty, 24 (XIX) 1269
    ›    marzec, 30 (XX) 1106
    ›    maj, 18 (XXI) 1309
    ›    czerwiec, 28 (XXII) 1287
    ›    sierpień, 31 (XXIII) 1038
    ›    wrzesień, 30 (XXIV) 1182
    ›    październik, 11 (XXV) 976
    ›    październik, 27 (XXVI) 918
    ›    listopad, 30 (XXVII) 1340
    ›    grudzień, 29 (XXVIII) 1253
     2017 2787
    ›    luty, 3 (XXIX) 1061
    ›    marzec, 10 (XXX) 998
    ›    marzec, 31 (XXXI) 1037
    ›    maj, 22 (XXXII) 1221
    ›    czerwiec, 28 (XXXIII) 1526
    ›    sierpień, 18 (XXXIV) 962
    ›    wrzesień, 22 (XXXV) 779
    ›    październik, 25 (XXXVI) 852
    ›    grudzień, 4 (XXXVII) 895
    ›    grudzień, 28 (XXXVIII) 950
     2018 2609
    ›    luty, 7 (XXXIX) 1570
    ›    marzec, 27 (XL) 747
    ›    maj, 9 (XLI) 587
    ›    czerwiec, 6 (XLII) 566
    ›    czerwiec, 28 (XLIII) 672
    ›    lipiec,13 (XLIV) 589
    ›    sierpień, 30 (XLV) 629
    ›    wrzesień, 27 (XLVI) 867
    ›    październik, 18 (XLVII) 1213
    ›    listopad, 21 (I) 1728
    ›    grudzień, 11 (II) 763
    ›    grudzień, 28 (III) 1320
     2019 2639
    ›    styczeń, 30 (IV) 1692
    ›    luty, 26 (V) 1066
    ›    marzec, 28 (VI) 1327
    ›    maj, 29 (VII) 1223
    ›    czerwiec, 19 (VIII) 948
    ›    czerwiec, 28 (IX) 1191
    ›    lipiec, 31 (X) 871
    ›    sierpień, 8 (XI) 1011
    ›    wrzesień, 30 (XII) 949
    ›    październik, 10 (XIII) 2752
    ›    październik, 31 (XIV) 966
    ›    listopad, 28 (XV) 938
    ›    grudzień, 27 (sesja XVI) 1141
     2020 2511
    ›    styczeń, 30 (sesja XVII) 936
    ›    luty, 27 (sesja XVIII) 885
    ›    kwiecień, 28 (sesja XIX) 840
    ›    maj, 28 (sesja XX) 775
    ›    czerwiec, 15 (sesja XXI) 530
    ›    czerwiec, 17 (sesja XXII) 730
    ›    czerwiec, 30 (sesja XXIII) 699
    ›    sierpień, 12 (sesja XXIV) 809
    ›    wrzesień, 14 (sesja XXV) 695
    ›    październik, 16 (sesja XXVI) 600
    ›    listopad, 30 (sesja XXVII) 528
    ›    grudzień, 9 (sesja XXVIII) 806
    ›    grudzień, 30 (sesja XXIX) 1122
     2021 2316
    ›    styczeń, 29 (sesja XXX) 707
    ›    marzec, 3 (sesja XXXI) 609
    ›    marzec, 31 (sesja XXXII) 510
    ›    kwiecień, 19 (sesja XXXIII) 283
    ›    maj, 26 (sesja XXXIV) 938
    ›    czerwiec, 30 (sesja XXXV) 582
    ›    lipiec, 29 (sesja XXXVI) 408
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXVII) 478
    ›    październik, 28 (sesja XXXVIII) 434
    ›    listopad, 24 (sesja XXXIX) 589
    ›    grudzień, 14 (sesja XL) 419
    ›    grudzień, 30 (sesja XLI) 509
     2022 1760
    ›    styczeń, 31 (sesja XLII) 419
    ›    luty, 14 (sesja XLIII) 246
    ›    marzec, 18 (sesja XLIV) 308
    ›    kwiecień, 6 (sesja XLV) 294
    ›    kwiecień, 20 (sesja XLVI) 269
    ›    maj, 27 (sesja XLVII) 272
    ›    czerwiec, 29 (sesja XLVIII) 319
    ›    lipiec, 29 (sesja XLIX) 267
    ›    wrzesień, 12 (sesja L) 189
    ›    wrzesień, 30 (sesja LI) 211
    ›    październik, 27 (sesja LII) 197
    ›    listopad, 30 (sesja LIII) 232
    ›    grudzień, 21 (sesja LIV) 128
    ›    grudzień, 29 (sesja LV) 202
     2023 59
    ›    styczeń, 31 (sesja LVI) 67
   Zarządzenia 13709
     2003 1558
     2004 1792
     2005 2020
     2006 2101
     2007 2015
     2008 1953
     2009 3150
     2010 3020
     2011 3962
     2012 3488
     2013 2713
     2014 2711
     2015 7124
     2016 2419
     2017 2136
     2018 2022
     2019 2362
     2020 2289
     2021 1828
     2022 1201
     2023 258
   Akty prawa miejscowego 7976
   Interpretacje przepisów prawa podatkowego 923
     Wykaz podmiotów którym udzielono ulg 310
Dane publiczne
   Mienie gminy 6798
   Budżet gminy 18523
     2005 1485
     2006 1334
     2007 1507
     2008 1675
     2009 1973
     2010 2419
     2011 2427
     2012 1982
     2013 2118
     2014 2036
     2015 1862
     2016 1933
     2017 1819
     2018 1408
     2019 1591
     2020 1151
     2021 763
     2022 555
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 3989
     2011-2021 1499
     2012-2022 1276
     2013-2023 1300
     2014-2024 1312
     2015-2024 1114
     2016-2024 852
     2017-2024 798
     2018-2024 499
     2019-2029 428
     2020-2029 409
     2021-2031 206
     2022-2033 143
   Sprawozdania finansowe jednostek 1336
     2018 562
     2019 354
     2020 455
     2021 206
   Protokoły z kontroli 4663
   Ocena władzy 8177
   Polityka społeczno-gospodarcza 1255
     Strategia Rozwoju Gminy 583
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014) 3778
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013) 3115
   Organizacje pozarządowe 7584
   Rejestr Instytucji Kultury 1445
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1103
   Informacja o jakości wody z wodociągu 1320
     2016 1621
     2017 346
     2018 372
     2019 314
     2020 247
     2021 149
     2022 121
   Informacja o kanałach technologicznych 1514
   Ochrona środowiska 2092
     Analiza stanu gospodarki odpadami 925
     Rejestr działalności regulowanej 2526
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 1766
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3384
    ›    Zmiana MPZP sołectwa Strawczyn 330
    ›    Zmiana SUiKZP Gminy Strawczyn 174
    ›    Zmiana jednostkowa MPZP sołectwa Oblęgorek 121
    ›    Zmiana jednostkowa MPZP sołectwa Kuźniaki 93
     Decyzje środowiskowe 4166
   Raport o stanie gminy 1189
     za 2018 rok 596
     za 2019 rok 375
     za 2020 rok 275
     za 2021 rok 152
   Raporty jednostek podległych 2832
     Za rok 2012 1076
     Za rok 2013 1227
     Za rok 2014 599
     Za rok 2015 740
     Za rok 2016 291
     Za rok 2017 320
     Za rok 2018 350
     Za rok 2019 311
     Za rok 2020 68
     Za rok 2021 93
   Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli 782
   Udostępnianie informacji publicznej 2015
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 714
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 668
   Ewidencja kąpielisk 2177
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 6371
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 4982
   Jak załatwić sprawę? 18365
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony) 10437
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.) 11233
     RIRiP (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki) 7503
     RIRiP (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.) 8672
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.) 5205
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.) 5848
     Kancelaria (skargi i wnioski) 3775
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa) 11533
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.) 12462
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) 4844
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.) 3060
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał) 3403
     Kadry/Bezrobocie (wydawanie zaświadczeń) 295
   Potwierdzanie własnoręczności podpisu 133
   Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem 127
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 6646
     2017 1501
     2018 1562
     2019 1374
     2020 1615
     2021 1316
     2022 757
     2023 19
   Zapytania ofertowe 27627
     2017 21182
     2018 18589
     2019 15966
     2020 21819
     2021 6400
     2022 3437
   Przetargi 7199
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika) 2484
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa) 1623
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką) 1534
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa) 1545
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika) 2109
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS 2489
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady) 1942
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.) 2510
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.) 1474
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK) 1546
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS) 2271
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg) 1665
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy) 2245
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki) 1648
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie) 1550
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne) 1645
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia) 1583
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg) 1534
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn) 1946
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1593
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1487
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju) 1185
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału) 1320
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo) 1314
     2014 17773
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji) 3343
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju) 1264
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa) 1475
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką) 1713
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa) 1502
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji) 1821
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia) 1596
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium) 2593
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki)) 1856
    ›    Pelet SCKiS 1398
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu) 1758
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia) 1408
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk) 1645
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn) 2184
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1653
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg) 1570
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp) 2391
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.) 1414
    ›    Olej opałowy SCKiS 1334
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja) 1769
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1443
    ›    OSP Strawczyn (Samochód) 2043
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk) 1497
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody) 1452
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC) 1625
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja) 2848
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.) 2287
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt) 1899
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.) 2117
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog) 1529
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg) 2835
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja) 1457
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt) 1443
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko) 1437
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy) 1394
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg) 1407
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe) 1989
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw) 1441
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka) 1301
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet) 1424
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż) 1140
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1421
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów) 1568
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II) 2148
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum) 1295
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.) 1352
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa) 1702
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn) 1428
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw) 1338
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik) 1380
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja) 1730
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii) 1776
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo) 1201
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy) 1135
     2015 31638
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy) 1329
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa) 1643
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic) 2076
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg) 1793
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 1112
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa) 1428
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem) 1462
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 1262
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn) 1905
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne) 1909
    ›    SCKiS (Siłownia) 2254
    ›    ZGK (Budowa kanału) 1736
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody) 1580
    ›    SCKiS (Siłownia) 1641
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1690
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi) 1223
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf) 1552
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1623
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest) 1265
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja) 1683
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego) 1391
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie 1417
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika) 2835
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy) 1289
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja) 1314
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające) 1197
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki) 1085
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi) 1903
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki) 1111
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy) 1035
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet) 3608
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo) 1013
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki) 1354
     2016 21456
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa) 1430
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego) 1433
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa) 1295
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia) 1470
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole) 5052
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi) 1790
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet) 1255
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika) 2063
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg) 1495
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola) 4032
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki) 1143
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki) 1103
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi) 1702
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi) 1915
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy) 958
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja) 1196
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 1783
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii) 1368
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna) 1367
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 1039
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju) 782
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji) 1269
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu) 968
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa) 977
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki) 1380
     2017 20937
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg) 2794
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa) 1212
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu) 1162
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa) 1050
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia) 2038
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg) 1256
    ›    Pellet Sckis 862
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole)) 1925
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia) 1153
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka) 1708
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka) 2415
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia) 2646
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola) 1643
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola) 1346
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności) 1015
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia) 873
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja) 907
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek) 738
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 1048
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole) 1381
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych) 663
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt) 1486
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole) 1295
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole) 825
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn) 1093
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja) 1257
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu) 610
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 705
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów) 1417
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji) 797
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety) 1074
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik) 692
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia) 773
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego) 841
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek) 784
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek) 1186
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek) 1701
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn) 745
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg) 832
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek) 771
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek) 910
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa) 1122
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala) 2012
    ›    ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa) 1023
    ›    ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw) 599
    ›    ZP.271.1.44.2017 (Pellet) 654
    ›    ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy) 609
     2018 24171
    ›    ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia) 1200
    ›    ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego) 922
    ›    ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa) 796
    ›    ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg) 1417
    ›    ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia) 937
    ›    ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa) 1851
    ›    ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki) 920
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 671
    ›    ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki) 1036
    ›    ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 3212
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 609
    ›    ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt) 1053
    ›    ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa) 1066
    ›    ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran) 607
    ›    ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt) 1047
    ›    ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego) 680
    ›    ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 2167
    ›    ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi) 1262
    ›    ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg) 690
    ›    ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody) 1420
    ›    ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie) 807
    ›    ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej) 1591
    ›    ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności) 1494
    ›    ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA) 1235
    ›    ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności) 948
    ›    ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski) 891
    ›    ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska) 862
    ›    ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody) 696
    ›    ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór) 803
    ›    ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 566
    ›    ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole) 1679
    ›    ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych) 703
    ›    ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody) 1339
    ›    ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja) 770
    ›    ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 617
    ›    ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody) 552
    ›    ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa) 609
    ›    ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg) 733
    ›    ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO) 596
    ›    ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy) 1432
    ›    ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 638
    ›    ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia) 507
    ›    ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna) 1348
    ›    ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet) 1263
    ›    ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego) 551
    ›    ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów) 578
    ›    ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór) 919
    ›    ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole) 861
    ›    ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi) 1134
    ›    ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni) 668
     2019 21246
    ›    ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 1698
    ›    ZP.271.3.1.2019 (Wykreowanie produktu turystycznego) 795
    ›    ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 1141
    ›    ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia) 1677
    ›    ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan) 801
    ›    ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 777
    ›    ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu) 1503
    ›    ZP.271.1.7.2019 (Dostawa kruszywa) 1035
    ›    ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 779
    ›    ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 1178
    ›    ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik) 1286
    ›    ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą) 640
    ›    ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki) 856
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 723
    ›    ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 696
    ›    (SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku) 672
    ›    ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 2205
    ›    ZP.271.1.15.2019 (Przebudowa drogi - Kuźniaki) 1059
    ›    ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia) 670
    ›    ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg) 1523
    ›    ZP.271.18.2019 (OSA) 1168
    ›    ZP.271.19.2019 (Przebudowa drogi) 1004
    ›    ZP.271.20.2019 (OSA) 815
    ›    ZP.271.1.21.2019 (Budowa oświetlenia) 698
    ›    ZP.271.1.22.2019 (Kredyt) 951
    ›    ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik) 508
    ›    ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu) 507
    ›    ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska) 553
    ›    ZP.271.1.26.2019 (Dokumentacja chodnik) 438
    ›    ZP.271.1.27.2019 (Dokumentacja budowa rowu) 448
    ›    ZP.271.1.28.2019 (Odśnieżanie) 598
    ›    ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie) 1007
    ›    ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska) 522
    ›    ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi) 619
    ›    ZP.271.1.32.2019 (Budowa oświetlenia) 521
    ›    ZP.271.1.33.2019 (Dostawa oleju opałowego) 495
    ›    ZP.271.1.34.2019 (Przebudowa drogi) 595
    ›    ZP.271.1.35.2019 (Zakup paliwa) 894
    ›    ZP.271.1.36.2019 (Pellet) 681
    ›    ZP.271.1.37.2019 (Transport odpadów z oczyszczalni) 443
     2020 25493
    ›    ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa) 1194
    ›    ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.) 1080
    ›    ZP.271.1.3.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni) 611
    ›    ZP.271.1.4.2020 (Przebudowa i remont dróg) 1705
    ›    ZP.271.1.5.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni) 906
    ›    ZP.271.1.6.2020 (Dokumentacja chodnik Strawczynek) 979
    ›    ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia) 1200
    ›    ZP.271.1.8.2020 (Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 1660
    ›    ZP.271.1.9.2020 (Przebudowa ul. Piłkarzy w Oblęgorku) 968
    ›    ZP.271.1.10.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn) 1812
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 567
    ›    ZP.271.1.11.2020 (Remont odcinka drogi gminnej ul. Górskiej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn) 761
    ›    ZP.271.1.12.2020 (Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn) 981
    ›    ZP.271.1.13.2020 (Dokumentacja projektowa drogi) 1191
    ›    ZP.271.1.14.2020 Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn 838
    ›    ZP.271.1.15.2020 (Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgorek ul. Kornatki gm. Strawczyn) 539
    ›    ZP.271.1.16.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Strawczyn- ul. Kalinowa Oblęgór, Małogoskie) 447
    ›    ZP.271.1.17.2020 (ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STRAWCZYN ORAZ Z PSZOK W 2021 ROKU) 1938
    ›    ZP.271.1.18.2020 (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego) 423
    ›    ZP.271.1.20.2020 (Budowa oświetlenia drogowego w msc. Strawczyn ul. Miodowa w gm. Strawczyn) 418
    ›    ZP.271.1.19.2020 (Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+) 995
    ›    ZP.271.1.21.2020 (Dostawa artykułów spożywczych do Świetlic) 736
    ›    ZP.271.1.22.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic) 1390
    ›    ZP.271.1.23.2020 (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) 676
    ›    ZP.271.1.24.2020 (Kredyt) 1031
    ›    ZP.271.1.25.2020 (Świadczenie usług hotelarskich) 675
    ›    ZP.271.1.26.2020 (Świadczenie usług szkoleniowych) 430
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Świadczenie usług hotelarskich) 508
    ›    ZP.271.1.28.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic) 1037
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Zagospodarowanie odpadów) 616
    ›    ZP.271.1.29.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn.) 852
    ›    ZP.271.1.30.2020 (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuźniaki, odcinek o długości 163m.) 631
    ›    ZP.271.1.31.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska) 446
    ›    ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska) 426
    ›    ZP.271.1.33.2020 (Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych) 476
    ›    ZP.271.1.34.2020 (Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, RTV do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn) 922
    ›    ZP. 271.1.35.2020 (Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn) 748
    ›    ZP.271.1.36.2020 (Remont dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn) 1212
    ›    ZP.271.1.37.2020 (Rozbudowa SP w Rudzie Strawczyńskiej) 4744
    ›    ZP.271.1.38.2020 (Organizacja wyjazdów edukacyjnych i usług transportowych) 992
    ›    ZP.271.1.39.2020 (Zagospodarowanie odpadów) 677
    ›    ZP.271.1.40.2020 (Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska) 784
    ›    ZP.271.1.41.2020 (Obsługa bankowa) 278
    ›    ZP.271.1.42.2020 (Dostawa paliw do samochodów i sprzętu mechanicznego) 291
    ›    ZP.271.1.43.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów) 712
    ›    ZP.271.1.44.2020 (Dostawa oleju opałowego) 291
    ›    ZP.271.1.45.2020 (Dostawa pelletu) 325
    ›    ZP.271.1.46.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni) 351
    ›    ZP.271.1.48.2020 (Zakup i dostawa pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności) 554
    ›    ZP.271.1.49.2020 (Budowa części kanalizacji w msc. Korczyn) 1204
    ›    ZP.271.1.47.2020 (?Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?) 546
     2021 17184
     2022 7079
     2023 249
     Ogłoszenia o Przetargach 6056
     Wyniki postępowań 1697
   Jawne otwarcie ofert 2549
     Ogłoszenie o Przetargach 13150
     Wyniki postępowań 3342
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 16838
     Wyniki postępowań 4302
     Ogłoszenia o zawarciu umów 2530
     Zawarte umowy 855
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 19507
     Wyniki postępowań 11329
     Ogłoszenia o zawarciu umów 3418
     Zawarte umowy 963
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia 18349
     Wyniki postępowań 6454
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 11062
     ZP-341/1/09 3454
     ZP-341/2/09 4401
     ZP-341/3/09 2227
     ZP-341/4/09 2391
     Wydzierżawienie parkingu 1516
     ZP-341/5/09 1645
     Wynajem lokalu w świetlicy 1256
     ZP-341/6/09 2032
     ZP-341/7/09 6267
     ZP-341/8/09 1570
     ZP-341/9/09 1330
     ZP-341/10/09 1616
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 2096
     ZP-341/11/09 1226
     ZP-341/12/09 1464
     ZP-341/13/09 1672
     ZP-341/14/09 2629
     ZP-341/15/09 1467
     ZP-341/16/09 1679
     ZP-341/1/2009/OSP 1128
     ZP-341/17/09 1496
     ZP-341/18/09 1445
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.) 1886
     ZP-341/1/2009/OSP 1208
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień) 1381
     Sprzedaż działki w Strawczynku 1587
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik) 1635
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna) 1566
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce) 2134
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap) 3017
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce) 1500
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole) 1697
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP) 1899
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru) 1502
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.) 2001
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik) 1034
     ZP-341/30/09 (Studnia) 1663
     ZP-341/31/09 (kruszywo) 1308
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik) 1640
     ZP-341/33/09 (kruszywo) 1100
     Roboty dod. na zad. bud. kanal. 926
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale) 1389
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia) 1461
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania ) 1459
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju) 1566
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt) 1157
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla) 1362
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.) 1179
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji) 2846
     ZP-341/2/10 (azbest) 1688
     ZP-341/3/2010 (parking) 1713
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn) 2367
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa) 1492
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg) 1403
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa) 2013
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy) 1479
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan) 1591
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy) 1457
     SZOZ-kredyt 1452
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu) 1102
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg) 1441
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria) 894
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu) 1156
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów) 1394
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci) 1111
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół) 817
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół) 1064
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju) 1136
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania) 2673
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry) 2008
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze) 2184
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa) 1394
     Wynajem lokali na pływalni 2031
     ZP-341/5/2011 (Azbest) 1449
     ZP-341/6/11 (kredyt) 1800
     ZP-341/7/11 (Autobus) 1635
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne) 1749
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu) 2006
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn) 1872
     ZP-271/10/2011 (azbest) 1326
     Wynajem lokali na pływalni 1451
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu) 1344
     Kręgielnia - najem lokalu 2260
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.) 1718
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu) 1361
     ZPO Promnik - Roboty 2149
     ZPO Strawczyn - Roboty 2949
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu) 1289
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii) 1601
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.) 1293
     ZP.271.2.11 (remont ZPO) 1760
     ZPO Promnik - Roboty 1849
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego) 2365
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa) 1350
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.) 1205
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt) 1412
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien) 2269
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju) 1536
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału) 1589
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju) 1305
     SCKIS (dostawa peletu) 2418
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna) 4005
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja) 3267
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn) 2321
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec) 3026
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy) 1917
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo) 1650
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika) 1795
     Dostawa peletu do SCKIS 1982
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg) 1436
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa) 1409
     ZP.271.11.2012 (Azbest) 1503
     ZP.271.12.2012 (Paliwo) 1371
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy) 1495
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole) 3506
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy) 1238
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn) 2157
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa) 1248
     Wynajem lokalu w świetlicy 1201
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.) 1341
     OSP Promnik 2057
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego) 1249
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.) 1498
     Sprzedaż nieruchomości 1448
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień) 1053
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy) 1265
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła) 1225
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.) 2489
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła) 1380
     Sprzedaż ruchomości (Star 244) 1108
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy) 1693
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy) 1460
     ZP.271.28.12 (opał) 1203
     ZP.271.29.12 (olej opałowy) 1108
     SCKIS-Dostawa oleju 1048
     ZP.271.30.12 (paliwo) 1286
Inne
   Oświadczenia majątkowe 21892
     Wójt 10191
     Przewodniczący Rady Gminy 6862
     Urząd Gminy 13553
     Kierownicy jednostek organizacyjnych + Inne 19424
     Radni 15707
   Plany i programy 12987
   Oferty na realizację zadań publicznych 1548
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 7929
     Chełmce 3492
     Hucisko 2697
     Korczyn 2212
     Kuźniaki 2285
     Małogoskie 2106
     Niedźwiedź 2289
     Oblęgorek 2772
     Oblęgór 2703
     Promnik 3001
     Ruda Strawczyńska 2655
     Strawczyn 1852
     Strawczynek 2386
   Jednostki organizacyjne 6721
     Placówki oświatowe 10391
     Inne 5886
   Petycje 2049
     2016 1506
     2017 778
     2018 670
     2019 594
     2020 604
     2021 440
     2022 316
   List otwarty 382
   Interpelacje 454
   Wybory ławników 2247
   Wybory sołtysów 2979
     2011 3593
     2015 2845
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie) 858
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 514
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 423
     2018, Wybory uzupełniające (Niedźwiedź) 647
     2018,Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 781
     2019 3951
   Nazewnictwo ulic 9105
   Plan zagospodarowania przestrzennego 3833
     Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn 5696
     Obowiązujące Studium (SUiKZP) 767
     Akty Planowania Przestrzennego (APP) 641
     Aktualności 68698
   Redakcja biuletynu 3419
Wybory
   Wybory samorządowe 2018 10835
   Parlament Europejski 2019 1362
   Wybory do Izb Rolniczych 2019 2450
   Wybory ławników 734
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 1415
   Wybory Prezydenta RP 2020 - 10 maja 1060
   Wybory Prezydenta RP 2020 - 28 czerwca 1914
Zakup węgla
   Zakup węgla - Informacja 815
Łączna liczba odwiedzin:3052545