Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1523055
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ203785
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Strona główna 203785
   O gminie 12465
   Dane kontaktowe 13244
   Struktura organizacyjna 8982
   Rejestry i ewidencje 6796
   Regulamin Organizacyjny 5789
   Nabór na wolne stanowiska pracy 33277
    ›    2016 5057
    ›    2017 9196
     Urząd Gminy 2979
     Inne jednostki organizacyjne 2810
    ›    2017 4162
     Kwestionariusz personalny 3105
   Ogłoszenia 24774
     Ogłoszenia-do roku 2008 32577
     2008 6246
     2009 18881
     2010 1276
     2011 5336
     2012 5312
     2013 3506
     2014 4763
     2015 16839
     2016 3078
     2017 742
   Decyzje środowiskowe 14224
    ›    RRL-7624/05-D/07 748
    ›    RRL-7624/07-P/07 621
    ›    ZPIB-7624/07-O/07 639
    ›    RRL-7624/07-WP/06 555
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/08 611
    ›    RRL-7624/01-O/08 572
    ›    ZPIB-7624/05/06 513
    ›    ZPIB-7624/02-WP/07 532
    ›    RRL-7624/10-O/07/08 535
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne 914
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A 771
     Do roku 2009 1008
     2009 1138
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T 1098
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu 665
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego 628
    ›    Przebudowa dróg powiatowych 562
     2010 1604
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1135
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.) 752
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko 637
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 542
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 966
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 955
     2011 1119
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1316
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień 663
     2012 1117
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów 792
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej 596
Organy
   Wójt 9406
   Sekretarz 4335
   Skarbnik 4346
   Przewodniczący Rady Gminy 4661
   Rada Gminy 8611
    ›    Skład 517
    ›    Harmonogram obrad 1303
    ›    Wyniki głosowania imiennego 418
     Kadencja 2006-2010 1745
    ›    Skład 1306
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1379
    ›    Plan Pracy 1600
     Kadencja 2010-2014 2239
    ›    Skład 1762
    ›    Najbliższa sesja 1422
    ›    Plan Pracy 856
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1407
     Kadencja 2014-2018 2098
    ›    Skład 1572
    ›    Plan Pracy 842
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1429
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja 2471
     Kompetencje 1361
   Komisje Rady Gminy 3560
    ›    Rewizyjna 398
    ›    Budżetu i Inwestycji 1107
    ›    Samorządowa 499
    ›    Statutowa 605
    ›    Gospodarki Komunalnej 612
    ›    Rewizyjna 463
    ›    Budżetu i Inwestycji 482
    ›    Samorządowa 473
    ›    Statutowa 441
    ›    Gospodarki Komunalnej 497
     Kadencja 2010-2014 1132
    ›    Rewizyjna 771
    ›    Budżetu i Inwestycji 745
    ›    Samorządowa 1225
    ›    Gospodarki Komunalnej 703
    ›    Statutowa 721
     Kadencja 2014-2018 755
    ›    Rewizyjna 582
    ›    Budżetu i Inwestycji 445
    ›    Samorządowa 486
    ›    Gospodarki Komunalnej 470
    ›    Statutowa 436
Prawo Lokalne
   Statut 3774
   Uchwały 16617
     2003 1280
    ›    12 września 724
    ›    24 października 637
    ›    04 grudzień 825
    ›    30 grudzień 637
     2004 1230
    ›    25 luty 739
    ›    22 kwietnia 785
    ›    29 kwietnia 713
    ›    11 czerwiec 746
    ›    29 czerwiec 733
    ›    29 lipiec 763
    ›    30 września 854
    ›    30 listopad 767
    ›    29 grudzień 739
     2005 1295
    ›    03 luty 649
    ›    10 luty 889
    ›    02 marca 602
    ›    31 marzec 656
    ›    29 kwiecień 706
    ›    22 czerwiec 760
    ›    22 wrzesień 813
    ›    28 listopada 689
    ›    29 grudzień 767
     2006 1389
    ›    23 luty 908
    ›    30 czerwiec 958
    ›    28 kwietnia 904
    ›    14 sierpień 648
    ›    21 wrzesień 702
    ›    24 październik 927
    ›    27 listopad 735
    ›    04 grudzień 784
    ›    28 grudzień 767
     2007 1535
    ›    15 luty 851
    ›    12 kwietnia 701
    ›    26 kwiecień 866
    ›    28 czerwiec (sesja VII) 791
    ›    16 lipca 682
    ›    20 wrzesień 774
    ›    26 październik (sesja X) 744
    ›    30 listopad (sesja XI) 977
    ›    28 grudnia (sesja XII) 732
     2008 1618
    ›    29 styczeń (sesja XIII) 729
    ›    28 luty (sesja XIV) 797
    ›    25 kwietnia (sesja XV) 805
    ›    16 czerwiec (sesja XVI) 739
    ›    12 września (sesja XVII) 719
    ›    7 października (sesja XVIII) 621
    ›    27 października (sesja XIX) 610
    ›    19 listopad (Sesja XX) 694
    ›    28 listopad (sesja XXI) 1011
    ›    29 grudzień (sesja XXII) 746
     2009 2016
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII) 704
    ›    12 luty (Sesja XXIV) 804
    ›    12 marzec (sesja XXV) 708
    ›    31 marzec (sesja XXVI) 691
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII) 807
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII) 753
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX) 714
    ›    24 wrzesień (sesja XXX) 1098
    ›    29 października (sesja XXXI) 845
    ›    27 listopad (sesja XXXII) 1068
    ›    30 grudnia (sesja XXIII) 903
     2010 2625
    ›    28 stycznia (sesja XXIV) 971
    ›    12 marzec (sesja XXXV) 905
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI) 907
    ›    13 maj (sesja XXXVII) 816
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII) 879
    ›    30 lipiec (sesja XL) 862
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX) 762
    ›    16 wrzesień (sesja XLI) 1101
    ›    22 październik (sesja XLII) 1060
    ›    10 listopad (sesja XLIII) 783
    ›    2 grudzień (sesja I) 773
    ›    6 grudzień (sesja II) 795
    ›    28 grudnia (sesja III) 959
    ›    luty, 10 (sesja IV) 1215
     2011 2258
    ›    marzec, 14 (sesja V) 1200
    ›    marzec, 31 (sesja VI) 924
    ›    maj 27 (sesja VII) 1014
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII) 957
    ›    sierpień, 12 (sesja IX) 937
    ›    wrzesień, 29 (sesja X) 1020
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI) 764
    ›    listopad, 29 (sesja XII) 1910
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII) 1516
     2012 2108
    ›    luty, 28 (sesja XIV) 1092
    ›    marzec, 30 (sesja XV) 953
    ›    maj, 21 (sesja XVI) 731
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII) 929
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII) 1048
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX) 719
    ›    październik, 26 (sesja XX) 845
    ›    listopada, 29 (sesja XXI) 1038
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII) 986
    ›    luty, 21 (sesja XXIII) 959
     2013 1986
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV) 915
    ›    maj, 22 (sesja XXV) 960
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI) 762
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII) 755
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII) 679
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX) 755
    ›    październik, 8 (sesja XXX) 664
    ›    październik, 30 (sesja XXXI) 776
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII) 881
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII) 870
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV) 975
     2014 2199
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV) 804
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI) 790
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII) 824
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII) 759
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX) 685
    ›    październik, 30 (sesja XL) 660
    ›    grudzień, 1 (sesja I) 574
    ›    grudzień, 16 (sesja III) 615
    ›    grudzień, 19 (sesja IV) 672
    ›    grudzień, 8 (sesja II) 529
    ›    grudzień, 29 (sesja V) 882
     2015 2259
    ›    luty, 23 759
    ›    marzec, 27 734
    ›    kwiecień, 15 667
    ›    kwiecień, 27 574
    ›    maj, 4 600
    ›    maj, 25 621
    ›    czerwiec, 29 802
    ›    sierpień, 28 519
    ›    wrzesień, 30 505
    ›    październik, 28 537
    ›    grudzień, 4 711
    ›    grudzień, 10 474
    ›    grudzień, 30 688
     2016 1409
    ›    luty, 24 500
    ›    marzec, 30 432
    ›    maj, 18 489
    ›    czerwiec, 28 505
    ›    sierpień, 31 319
    ›    wrzesień, 30 308
    ›    październik, 11 228
    ›    październik, 27 306
    ›    listopad, 30 408
    ›    grudzień, 29 393
     2017 710
    ›    luty, 3 303
    ›    marzec, 10 241
    ›    marzec, 31 235
    ›    maj, 22 200
    ›    czerwiec, 28 452
    ›    sierpień, 18 76
   Zarządzenia 7775
     2003 1006
     2004 1098
     2005 1352
     2006 1469
     2007 1453
     2008 1448
     2009 2208
     2010 2214
     2011 3281
     2012 2181
     2013 2105
     2014 2069
     2015 3177
     2016 1512
     2017 447
   Akty prawa miejscowego 3722
Dane publiczne
   Mienie gminy 4325
   Budżet gminy 14115
     2005 1004
     2006 938
     2007 1013
     2008 1274
     2009 1543
     2010 1896
     2011 1792
     2012 1503
     2013 1442
     2014 1363
     2015 1225
     2016 957
     2017 454
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 2415
     2011-2021 980
     2012-2022 793
     2013-2023 767
     2014-2024 778
     2015-2024 636
     2016-2024 351
     2017-2024 140
   Ocena władzy 5385
   Polityka społeczno-gospodarcza 33
     Strategia Rozwoju Gminy 10
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014) 3144
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013) 2378
   Wykaz organizacji pozarządowych 4309
   Rejestr Instytucji Kultury 40
   Informacja o jakości wody 611
   Informacja o kanałach technologicznych 408
   Ochrona środowiska 40
     Analiza stanu gospodarki odpadami 36
     Rejestr działalności regulowanej 792
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 97
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2449
   Raporty jednostek podległych 1439
     Za rok 2012 660
     Za rok 2013 735
     Za rok 2014 126
     Za rok 2015 172
   Udostępnianie informacji publicznej 394
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 146
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 133
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 4673
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 2724
   Jak załatwić sprawę? 11129
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony) 3640
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.) 3060
     RRL (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki) 2090
     RIT (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.) 2934
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.) 1826
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.) 1958
     Kancelaria (skargi i wnioski, zaśw. o zatrudn.) 1473
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa) 2754
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.) 2525
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) 1959
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.) 1396
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał) 1408
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 617
     2017 552
   Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) 2666
     2016 12123
     2017 7912
   Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) 1593
     2013 6691
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika) 1874
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa) 955
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką) 1027
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa) 876
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika) 1532
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS 1677
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady) 1276
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.) 1513
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.) 905
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK) 986
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS) 1335
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg) 942
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy) 1329
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki) 1065
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie) 958
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne) 958
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia) 1012
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg) 950
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn) 1349
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 997
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 830
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju) 645
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału) 777
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo) 760
     2014 16581
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji) 2146
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju) 653
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa) 857
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką) 1045
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa) 915
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji) 1122
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia) 1037
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium) 1280
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki)) 1097
    ›    Pelet SCKiS 746
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu) 1087
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia) 778
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk) 1069
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn) 1321
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1048
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg) 986
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp) 1454
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.) 743
    ›    Olej opałowy SCKiS 646
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja) 1113
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki) 768
    ›    OSP Strawczyn (Samochód) 1023
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk) 804
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody) 722
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC) 986
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja) 1967
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.) 1276
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt) 1052
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1237
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog) 802
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg) 1516
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja) 856
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt) 784
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko) 769
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy) 732
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg) 783
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe) 1070
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw) 733
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka) 677
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet) 699
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż) 524
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki) 705
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów) 817
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II) 1236
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum) 695
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.) 696
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa) 880
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn) 824
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw) 737
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik) 751
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja) 1030
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii) 910
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo) 591
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy) 582
     2015 26940
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy) 757
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa) 855
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic) 1010
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg) 1132
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 476
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa) 801
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem) 844
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 630
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn) 1142
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne) 1147
    ›    SCKiS (Siłownia) 1454
    ›    ZGK (Budowa kanału) 856
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody) 890
    ›    SCKiS (Siłownia) 902
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 951
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi) 717
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf) 799
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 961
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest) 649
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja) 891
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego) 783
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie 779
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika) 1865
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy) 552
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja) 633
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające) 536
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki) 514
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi) 842
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki) 518
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy) 427
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet) 2701
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo) 454
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki) 663
     2016 16020
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa) 690
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego) 617
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa) 596
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia) 723
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole) 3756
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi) 1085
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet) 548
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika) 1029
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg) 763
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola) 2394
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki) 466
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki) 406
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi) 594
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi) 645
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy) 318
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja) 356
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 329
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii) 309
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna) 422
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 171
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju) 160
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji) 288
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu) 305
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa) 188
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki) 288
     2017 7405
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg) 1456
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa) 335
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu) 320
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa) 274
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia) 615
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg) 253
    ›    Pellet Sckis 125
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole)) 522
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia) 291
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka) 287
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka) 319
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia) 884
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola) 173
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola) 213
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności) 221
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia) 146
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja) 127
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek) 49
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 73
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole) 110
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych) 34
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt) 14
     Ogłoszenia o Przetargach 2973
     Wyniki postępowań 835
     Ogłoszenie o Przetargach 11482
     Wyniki postępowań 2241
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 11806
     Wyniki postępowań 2907
     Ogłoszenia o zawarciu umów 1417
     Zawarte umowy 471
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 16314
     Wyniki postępowań 5640
     Ogłoszenia o zawarciu umów 2564
     Zawarte umowy 750
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia 17248
     Wyniki postępowań 5135
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 9727
     ZP-341/1/09 3174
     ZP-341/2/09 3905
     ZP-341/3/09 1908
     ZP-341/4/09 2070
     Wydzierżawienie parkingu 1138
     ZP-341/5/09 1293
     Wynajem lokalu w świetlicy 787
     ZP-341/6/09 1609
     ZP-341/7/09 5348
     ZP-341/8/09 1252
     ZP-341/9/09 1091
     ZP-341/10/09 1347
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 1470
     ZP-341/11/09 999
     ZP-341/12/09 1133
     ZP-341/13/09 1295
     ZP-341/14/09 2224
     ZP-341/15/09 1141
     ZP-341/16/09 1389
     ZP-341/1/2009/OSP 798
     ZP-341/17/09 1066
     ZP-341/18/09 1092
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.) 1475
     ZP-341/1/2009/OSP 898
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień) 961
     Sprzedaż działki w Strawczynku 1055
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik) 1278
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna) 1242
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce) 1693
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap) 2536
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce) 1064
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole) 1033
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP) 1196
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru) 1005
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.) 1519
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik) 757
     ZP-341/30/09 (Studnia) 1191
     ZP-341/31/09 (kruszywo) 909
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik) 1095
     ZP-341/33/09 (kruszywo) 765
     Roboty dod. na zad. bud. kanal. 662
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale) 998
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia) 1030
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania ) 1119
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju) 1107
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt) 931
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla) 724
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.) 888
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji) 2360
     ZP-341/2/10 (azbest) 1171
     ZP-341/3/2010 (parking) 1410
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn) 1825
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa) 1235
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg) 1037
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa) 1453
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy) 1188
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan) 1186
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy) 1124
     SZOZ-kredyt 928
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu) 890
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg) 1053
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria) 609
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu) 921
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów) 1039
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci) 849
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół) 620
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół) 771
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju) 842
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania) 2258
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry) 1655
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze) 1825
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa) 1147
     Wynajem lokali na pływalni 1567
     ZP-341/5/2011 (Azbest) 1147
     ZP-341/6/11 (kredyt) 1475
     ZP-341/7/11 (Autobus) 1276
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne) 1378
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu) 1589
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn) 1483
     ZP-271/10/2011 (azbest) 1079
     Wynajem lokali na pływalni 995
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu) 982
     Kręgielnia - najem lokalu 1539
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.) 1393
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu) 1021
     ZPO Promnik - Roboty 1484
     ZPO Strawczyn - Roboty 2024
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu) 938
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii) 1286
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.) 934
     ZP.271.2.11 (remont ZPO) 1386
     ZPO Promnik - Roboty 1411
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego) 1862
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa) 808
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.) 821
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt) 1083
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien) 1840
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju) 1258
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału) 1202
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju) 978
     SCKIS (dostawa peletu) 1926
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna) 3487
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja) 2888
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn) 1914
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec) 2570
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy) 1486
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo) 1321
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika) 1417
     Dostawa peletu do SCKIS 1532
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg) 1112
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa) 1098
     ZP.271.11.2012 (Azbest) 1175
     ZP.271.12.2012 (Paliwo) 992
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy) 1056
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole) 2733
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy) 946
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn) 1586
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa) 890
     Wynajem lokalu w świetlicy 757
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.) 986
     OSP Promnik 1266
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego) 900
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.) 1139
     Sprzedaż nieruchomości 790
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień) 699
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy) 870
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła) 981
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.) 1297
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła) 999
     Sprzedaż ruchomości (Star 244) 651
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy) 1233
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy) 972
     ZP.271.28.12 (opał) 840
     ZP.271.29.12 (olej opałowy) 870
     SCKIS-Dostawa oleju 677
     ZP.271.30.12 (paliwo) 890
Inne
   Oświadczenia majątkowe 10654
     Wójt 6010
     Przewodniczący Rady Gminy 4364
     Urząd Gminy 5655
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 9331
     Radni 7804
   Plany i programy 8637
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 4398
     Chełmce 1492
     Hucisko 1561
     Korczyn 1161
     Kuźniaki 1079
     Małogoskie 1104
     Niedźwiedź 1127
     Oblęgorek 1287
     Oblęgór 1129
     Promnik 1450
     Ruda Strawczyńska 1064
     Strawczyn 1028
     Strawczynek 994
   Jednostki organizacyjne 4596
     Placówki oświatowe 3243
     Inne 3438
   Petycje 168
     2016 745
     2017 143
   Wybory ławników 961
   Wybory soltysow 1173
     2011 2882
     2015 2068
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie) 366
   Nazewnictwo ulic 6257
   Plan zagospodarowania przestrzennego 35961
   Redakcja biuletynu 2334
Wybory Prezydenta RP 2010
   Obwieszczenie - obwody głosowania 1792
   Skład komisji 2379
   Protokoły głosowania 2447
Wybory samorządowe 2010
   Gminna Komisja Wyborcza w Strawczynie 3687
   Obwodowe Komisje Wyborcze 3118
   Protokoły z głosowania 4417
Wybory samorządowe 2014
   Gminna Komisja Wyborcza 6364
Wybory Prezydenta RP 2015
   Obwieszczenie - obwody głosowania 1131
   Składy Komisji Obwodowych 1746
   Protokoły z głosowania 1524
Referendum 2015
   Informacje ogólne 2059
Wybory do Parlamentu 2015
   Informacje ogólne 1827