główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 266351
   O gminie 14629
   Dane kontaktowe 21360
   Struktura organizacyjna 11607
   Rejestry i ewidencje 8373
   Regulamin Organizacyjny 8244
   Nabór na wolne stanowiska pracy 60611
     Urząd Gminy 22025
    ›    2020 1186
     Inne jednostki organizacyjne 15875
    ›    2020 2574
    ›    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 4387
    ›    Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych do rekrutacji 390
     Dokumenty (Kwestionariusz, oświadczenia, itp.) 539
    ›    Klauzula informacyjna 236
   Ogłoszenia 32318
     2016 3993
     2017 8527
     2018 14473
     2019 14993
     2020 2712
    ›    RRL-7624/05-D/07 993
    ›    RRL-7624/07-P/07 857
    ›    ZPIB-7624/07-O/07 867
    ›    RRL-7624/07-WP/06 777
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/08 852
    ›    RRL-7624/01-O/08 801
    ›    ZPIB-7624/05/06 732
    ›    ZPIB-7624/02-WP/07 741
    ›    RRL-7624/10-O/07/08 765
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne 1253
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A 997
     Do roku 2009 1128
     2009 1283
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T 1472
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu 911
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego 892
    ›    Przebudowa dróg powiatowych 789
     2010 1753
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1431
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.) 1034
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko 900
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 813
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1174
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1309
     2011 1246
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1663
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień 948
     2012 1350
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów 1114
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej 878
   Ochrona danych osobowych (RODO) 906
Organy
   Wójt 13706
   Sekretarz 5412
   Skarbnik 5322
   Przewodniczący Rady Gminy 5866
   Rada Gminy 13450
    ›    Komisja Rewizyjna 630
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1397
    ›    Komisja Samorządowa 733
    ›    Komisja Statutowa 839
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 914
    ›    Skład 769
    ›    Harmonogram obrad 1646
    ›    Wyniki głosowania imiennego 626
     Kadencja 2006-2010 2058
    ›    Skład 1672
    ›    Komisja Rewizyjna 782
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 756
    ›    Komisja Samorządowa 802
    ›    Komisja Statutowa 660
    ›    Gospodarki Komunalnej 775
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1776
    ›    Plan Pracy 1938
     Kadencja 2010-2014 2545
    ›    Skład 2131
    ›    Najbliższa sesja 1682
    ›    Plan Pracy 1146
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1924
    ›    Komisja Rewizyjna 928
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 915
    ›    Komisja Samorządowa 1462
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 965
    ›    Komisja Statutowa 1014
     Kadencja 2014-2018 3174
    ›    Skład 2378
    ›    Plan Pracy 1284
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1957
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja 3768
    ›    Komisja Rewizyjna 957
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 924
    ›    Komisja Samorządowa 904
    ›    Gospodarki Komunalnej 872
    ›    Komisja Statutowa 790
     Kadencja 2018-2023 1139
    ›    Skład Rady Gminy 632
    ›    Składy Komisji 511
     Wyniki głosowania imiennego 305
     Protokoły z sesji 371
     Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy 3114
     Transmisje obrad Rady Gminy 523
     Kadencja 2010-2014 1301
     Kadencja 2014-2018 1194
Prawo Lokalne
   Statut 4971
   Uchwały 21448
     2003 1593
    ›    12 września (VIII) 971
    ›    24 października (IX) 856
    ›    04 grudzień (X) 1163
    ›    30 grudzień (XI) 850
     2004 1454
    ›    25 luty (XII) 997
    ›    22 kwietnia (XIII) 1146
    ›    29 kwietnia (XIV) 1022
    ›    11 czerwiec (XV) 1077
    ›    29 czerwiec (XVI) 983
    ›    29 lipiec (XVII) 1075
    ›    30 września (XVIII) 1218
    ›    30 listopad (XIX) 1078
    ›    29 grudzień (XX) 991
     2005 1505
    ›    03 luty (XXI) 925
    ›    10 luty (XXII) 1320
    ›    02 marca (XXIII) 847
    ›    31 marzec (XXIV) 943
    ›    29 kwiecień (XXV) 979
    ›    22 czerwiec (XXVI) 1052
    ›    22 wrzesień (XXVII) 1174
    ›    28 listopada (XXVIII) 969
    ›    29 grudzień (XXIX) 1104
     2006 1604
    ›    23 luty (XXX) 1296
    ›    30 czerwiec (XXXII) 1299
    ›    28 kwietnia (XXXI) 1326
    ›    14 sierpień (XXXIII) 878
    ›    21 wrzesień (XXXIV) 918
    ›    24 październik (XXXV) 1318
    ›    27 listopad (I) 968
    ›    04 grudzień (II) 1091
    ›    28 grudzień (III) 1011
     2007 1741
    ›    15 luty (IV) 1220
    ›    12 kwietnia (V) 941
    ›    26 kwiecień (VI) 1169
    ›    28 czerwiec (sesja VII) 1104
    ›    16 lipca (VIII) 954
    ›    20 wrzesień (IX) 1082
    ›    26 październik (sesja X) 1011
    ›    30 listopad (sesja XI) 1288
    ›    28 grudnia (sesja XII) 994
     2008 1860
    ›    29 styczeń (sesja XIII) 1060
    ›    28 luty (sesja XIV) 1112
    ›    25 kwietnia (sesja XV) 1171
    ›    16 czerwiec (sesja XVI) 1065
    ›    12 września (sesja XVII) 1028
    ›    7 października (sesja XVIII) 860
    ›    27 października (sesja XIX) 823
    ›    19 listopad (Sesja XX) 932
    ›    28 listopad (sesja XXI) 1346
    ›    29 grudzień (sesja XXII) 1067
     2009 2330
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII) 1052
    ›    12 luty (Sesja XXIV) 1162
    ›    12 marzec (sesja XXV) 996
    ›    31 marzec (sesja XXVI) 953
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII) 1133
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII) 1104
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX) 971
    ›    24 wrzesień (sesja XXX) 3044
    ›    29 października (sesja XXXI) 1248
    ›    27 listopad (sesja XXXII) 1470
    ›    30 grudnia (sesja XXXIII) 1244
     2010 2942
    ›    28 stycznia (sesja XXXIV) 1242
    ›    12 marzec (sesja XXXV) 1196
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI) 1300
    ›    13 maj (sesja XXXVII) 1116
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII) 1198
    ›    30 lipiec (sesja XL) 1074
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX) 981
    ›    16 wrzesień (sesja XLI) 1497
    ›    22 październik (sesja XLII) 1385
    ›    10 listopad (sesja XLIII) 1005
    ›    2 grudzień (sesja I) 1010
    ›    6 grudzień (sesja II) 1057
    ›    28 grudnia (sesja III) 1287
    ›    luty, 10 (sesja IV) 1567
     2011 2537
    ›    marzec, 14 (sesja V) 1666
    ›    marzec, 31 (sesja VI) 1196
    ›    maj 27 (sesja VII) 1306
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII) 1230
    ›    sierpień, 12 (sesja IX) 1277
    ›    wrzesień, 29 (sesja X) 1352
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI) 996
    ›    listopad, 29 (sesja XII) 2392
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII) 2039
     2012 2379
    ›    luty, 28 (sesja XIV) 1446
    ›    marzec, 30 (sesja XV) 1239
    ›    maj, 21 (sesja XVI) 965
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII) 1249
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII) 1417
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX) 1120
    ›    październik, 26 (sesja XX) 1223
    ›    listopada, 29 (sesja XXI) 1397
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII) 1265
    ›    luty, 21 (sesja XXIII) 1323
     2013 2242
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV) 1195
    ›    maj, 22 (sesja XXV) 1307
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI) 1039
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII) 1075
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII) 968
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX) 1076
    ›    październik, 8 (sesja XXX) 1233
    ›    październik, 30 (sesja XXXI) 1104
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII) 1323
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII) 1166
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV) 1260
     2014 2536
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV) 1172
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI) 1152
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII) 1224
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII) 1075
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX) 970
    ›    październik, 30 (sesja XL) 986
    ›    grudzień, 1 (sesja I) 861
    ›    grudzień, 16 (sesja III) 931
    ›    grudzień, 19 (sesja IV) 926
    ›    grudzień, 8 (sesja II) 848
    ›    grudzień, 29 (sesja V) 1231
     2015 2692
    ›    luty, 23 (VI) 1095
    ›    marzec, 27 (VII) 981
    ›    kwiecień, 15 (VIII) 985
    ›    kwiecień, 27 (IX) 835
    ›    maj, 4 (X) 867
    ›    maj, 25 (XI) 983
    ›    czerwiec, 29 (XII) 1113
    ›    sierpień, 28 (XIII) 775
    ›    wrzesień, 30 (XIV) 815
    ›    październik, 28 (XV) 894
    ›    grudzień, 4 (XVI) 1361
    ›    grudzień, 10 (XVII) 769
    ›    grudzień, 30 (XVIII) 1051
     2016 1988
    ›    luty, 24 (XIX) 893
    ›    marzec, 30 (XX) 750
    ›    maj, 18 (XXI) 864
    ›    czerwiec, 28 (XXII) 871
    ›    sierpień, 31 (XXIII) 694
    ›    wrzesień, 30 (XXIV) 714
    ›    październik, 11 (XXV) 613
    ›    październik, 27 (XXVI) 570
    ›    listopad, 30 (XXVII) 906
    ›    grudzień, 29 (XXVIII) 859
     2017 2228
    ›    luty, 3 (XXIX) 703
    ›    marzec, 10 (XXX) 604
    ›    marzec, 31 (XXXI) 620
    ›    maj, 22 (XXXII) 660
    ›    czerwiec, 28 (XXXIII) 1022
    ›    sierpień, 18 (XXXIV) 584
    ›    wrzesień, 22 (XXXV) 413
    ›    październik, 25 (XXXVI) 470
    ›    grudzień, 4 (XXXVII) 488
    ›    grudzień, 28 (XXXVIII) 575
     2018 2094
    ›    luty, 7 (XXXIX) 989
    ›    marzec, 27 (XL) 343
    ›    maj, 9 (XLI) 241
    ›    czerwiec, 6 (XLII) 226
    ›    czerwiec, 28 (XLIII) 315
    ›    lipiec,13 (XLIV) 263
    ›    sierpień, 30 (XLV) 278
    ›    wrzesień, 27 (XLVI) 546
    ›    październik, 18 (XLVII) 803
    ›    listopad, 21 (I) 1019
    ›    grudzień, 11 (II) 327
    ›    grudzień, 28 (III) 522
     2019 1832
    ›    styczeń, 30 (IV) 744
    ›    luty, 26 (V) 387
    ›    marzec, 28 (VI) 572
    ›    maj, 29 (VII) 420
    ›    czerwiec, 19 (VIII) 271
    ›    czerwiec, 28 (IX) 386
    ›    lipiec, 31 (X) 224
    ›    sierpień, 8 (XI) 279
    ›    wrzesień, 30 (XII) 206
    ›    październik, 10 (XIII) 181
    ›    październik, 31 (XIV) 244
    ›    listopad, 28 (XV) 256
    ›    grudzień, 27 (sesja XVI) 277
     2020 223
    ›    styczeń, 30 (sesja XVII) 152
    ›    luty, 27 (sesja XVIII) 133
   Zarządzenia 10103
     2003 1269
     2004 1319
     2005 1698
     2006 1748
     2007 1718
     2008 1670
     2009 2707
     2010 2445
     2011 3598
     2012 3157
     2013 2401
     2014 2396
     2015 5491
     2016 2054
     2017 1496
     2018 1201
     2019 1485
     2020 636
   Akty prawa miejscowego 5892
   Interpretacje przepisów prawa podatkowego 312
     Wykaz podmiotów którym udzielono ulg 49
Dane publiczne
   Mienie gminy 5275
   Budżet gminy 16431
     2005 1222
     2006 1090
     2007 1263
     2008 1420
     2009 1732
     2010 2145
     2011 2085
     2012 1716
     2013 1751
     2014 1647
     2015 1580
     2016 1502
     2017 1403
     2018 856
     2019 724
     2020 112
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 3113
     2011-2021 1255
     2012-2022 1029
     2013-2023 1026
     2014-2024 1057
     2015-2024 880
     2016-2024 618
     2017-2024 471
     2018-2024 269
     2019-2029 160
     2020-2029 34
   Sprawozdania finansowe jednostek 297
     2018 219
   Protokoły z kontroli 3852
   Ocena władzy 6386
   Polityka społeczno-gospodarcza 657
     Strategia Rozwoju Gminy 278
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014) 3454
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013) 2775
   Organizacje pozarządowe 5716
   Rejestr Instytucji Kultury 627
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 591
   Informacja o jakości wody 401
     2016 1242
     2017 117
     2018 154
     2019 40
   Informacja o kanałach technologicznych 1029
   Ochrona środowiska 690
     Analiza stanu gospodarki odpadami 324
     Rejestr działalności regulowanej 1572
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 729
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2884
    ›    Zmiana MPZP sołectwa Strawczyn 27
     Decyzje środowiskowe 872
   Raport o stanie gminy 236
     za 2018 rok 255
   Raporty jednostek podległych 2172
     Za rok 2012 827
     Za rok 2013 953
     Za rok 2014 347
     Za rok 2015 492
     Za rok 2016 60
     Za rok 2017 79
     Za rok 2018 77
   Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli 282
   Udostępnianie informacji publicznej 1283
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 412
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 411
   Ewidencja kąpielisk 419
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 5264
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 3619
   Jak załatwić sprawę? 14000
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony) 6824
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.) 5953
     RRL (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki) 3755
     RIT (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.) 5149
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.) 3197
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.) 3101
     Kancelaria (skargi i wnioski, zaśw. o zatrudn.) 2416
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa) 6111
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.) 5936
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) 3168
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.) 1992
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał) 2328
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 3514
     2017 1222
     2018 1280
     2019 1074
     2020 247
   Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) 14207
     2016 16207
     2017 18798
     2018 16569
     2019 13366
     2020 2230
   Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) 22153
     2013 7196
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika) 2141
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa) 1290
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką) 1219
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa) 1153
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika) 1808
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS 2106
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady) 1568
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.) 1816
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.) 1158
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK) 1241
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS) 1632
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg) 1230
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy) 1603
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki) 1329
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie) 1229
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne) 1217
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia) 1271
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg) 1227
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn) 1617
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1255
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1118
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju) 883
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału) 957
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo) 970
     2014 17258
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji) 2575
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju) 955
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa) 1128
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką) 1321
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa) 1193
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji) 1433
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia) 1296
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium) 1990
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki)) 1398
    ›    Pelet SCKiS 1040
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu) 1363
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia) 1058
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk) 1336
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn) 1710
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1305
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg) 1262
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp) 1737
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.) 992
    ›    Olej opałowy SCKiS 965
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja) 1415
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1080
    ›    OSP Strawczyn (Samochód) 1523
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk) 1094
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody) 1049
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC) 1265
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja) 2472
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.) 1621
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt) 1340
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1552
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog) 1090
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg) 2184
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja) 1144
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt) 1111
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko) 1133
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy) 1031
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg) 1061
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe) 1448
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw) 1050
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka) 971
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet) 984
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż) 741
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1073
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów) 1170
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II) 1576
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum) 988
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.) 1042
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa) 1160
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn) 1065
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw) 1014
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik) 1045
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja) 1398
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii) 1225
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo) 894
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy) 865
     2015 29604
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy) 1003
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa) 1177
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic) 1326
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg) 1457
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 769
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa) 1057
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem) 1139
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 932
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn) 1505
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne) 1532
    ›    SCKiS (Siłownia) 1890
    ›    ZGK (Budowa kanału) 1395
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody) 1203
    ›    SCKiS (Siłownia) 1254
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1314
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi) 894
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf) 1068
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1253
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest) 889
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja) 1256
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego) 1061
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie 1071
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika) 2346
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy) 812
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja) 928
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające) 796
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki) 771
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi) 1223
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki) 800
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy) 696
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet) 3119
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo) 710
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki) 958
     2016 20515
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa) 969
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego) 1041
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa) 897
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia) 1053
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole) 4360
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi) 1418
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet) 892
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika) 1397
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg) 1133
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola) 3104
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki) 783
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki) 719
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi) 1021
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi) 1149
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy) 629
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja) 806
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 1031
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii) 639
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna) 722
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 535
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju) 437
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji) 821
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu) 628
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa) 589
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki) 677
     2017 20279
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg) 2137
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa) 841
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu) 788
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa) 712
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia) 1398
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg) 848
    ›    Pellet Sckis 489
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole)) 1195
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia) 793
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka) 1195
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka) 1058
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia) 1913
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola) 1099
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola) 831
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności) 654
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia) 503
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja) 526
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek) 407
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 691
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole) 600
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych) 323
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt) 615
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole) 920
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole) 462
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn) 461
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja) 623
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu) 317
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 308
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów) 681
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji) 455
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety) 435
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik) 319
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia) 444
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego) 507
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek) 409
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek) 526
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek) 464
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn) 407
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg) 475
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek) 396
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek) 490
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa) 468
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala) 979
    ›    ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa) 371
    ›    ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw) 259
    ›    ZP.271.1.44.2017 (Pellet) 290
    ›    ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy) 254
     2018 19332
    ›    ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia) 734
    ›    ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego) 499
    ›    ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa) 445
    ›    ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg) 774
    ›    ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia) 570
    ›    ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa) 1187
    ›    ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki) 506
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 301
    ›    ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki) 360
    ›    ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 2292
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 308
    ›    ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt) 502
    ›    ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa) 703
    ›    ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran) 277
    ›    ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt) 691
    ›    ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego) 296
    ›    ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 1439
    ›    ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi) 528
    ›    ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg) 242
    ›    ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody) 751
    ›    ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie) 414
    ›    ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej) 953
    ›    ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności) 811
    ›    ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA) 576
    ›    ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności) 337
    ›    ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski) 488
    ›    ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska) 262
    ›    ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody) 311
    ›    ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór) 352
    ›    ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 247
    ›    ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole) 712
    ›    ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych) 346
    ›    ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody) 624
    ›    ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja) 356
    ›    ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 287
    ›    ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody) 179
    ›    ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa) 259
    ›    ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg) 298
    ›    ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO) 219
    ›    ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy) 806
    ›    ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 267
    ›    ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia) 173
    ›    ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna) 625
    ›    ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet) 355
    ›    ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego) 183
    ›    ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów) 171
    ›    ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór) 264
    ›    ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole) 476
    ›    ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi) 521
    ›    ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni) 223
     2019 16041
    ›    ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 1257
    ›    ZP.271.3.1.2019 (Wykreowanie produktu turystycznego) 308
    ›    ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 512
    ›    ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia) 1003
    ›    ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan) 450
    ›    ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 455
    ›    ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu) 694
    ›    ZP.271.1.7.2019 (Dostawa kruszywa) 392
    ›    ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 273
    ›    ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 591
    ›    ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik) 723
    ›    ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą) 253
    ›    ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki) 418
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 259
    ›    ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 330
    ›    (SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku) 284
    ›    ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 1143
    ›    ZP.271.1.15.2019 (Przebudowa drogi - Kuźniaki) 422
    ›    ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia) 327
    ›    ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg) 793
    ›    ZP.271.18.2019 (OSA) 549
    ›    ZP.271.19.2019 (Przebudowa drogi) 648
    ›    ZP.271.20.2019 (OSA) 511
    ›    ZP.271.1.21.2019 (Budowa oświetlenia) 313
    ›    ZP.271.1.22.2019 (Kredyt) 315
    ›    ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik) 188
    ›    ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu) 170
    ›    ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska) 224
    ›    ZP.271.1.26.2019 (Dokumentacja chodnik) 160
    ›    ZP.271.1.27.2019 (Dokumentacja budowa rowu) 137
    ›    ZP.271.1.28.2019 (Odśnieżanie) 221
    ›    ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie) 315
    ›    ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska) 147
    ›    ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi) 253
    ›    ZP.271.1.32.2019 (Budowa oświetlenia) 176
    ›    ZP.271.1.33.2019 (Dostawa oleju opałowego) 160
    ›    ZP.271.1.34.2019 (Przebudowa drogi) 267
    ›    ZP.271.1.35.2019 (Zakup paliwa) 276
    ›    ZP.271.1.36.2019 (Pellet) 226
    ›    ZP.271.1.37.2019 (Transport odpadów z oczyszczalni) 143
     2020 2424
    ›    ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa) 335
    ›    ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.) 301
    ›    ZP.271.1.3.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni) 139
    ›    ZP.271.1.4.2020 (Przebudowa i remont dróg) 451
    ›    ZP.271.1.5.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni) 130
    ›    ZP.271.1.6.2020 (Dokumentacja chodnik Strawczynek) 195
    ›    ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia) 421
    ›    ZP.271.1.8.2020 (Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 477
    ›    ZP.271.1.9.2020 (Przebudowa ul. Piłkarzy w Oblęgorku) 216
    ›    ZP.271.1.10.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn) 459
     Ogłoszenia o Przetargach 3762
     Wyniki postępowań 1031
   Jawne otwarcie ofert 30
     Ogłoszenie o Przetargach 11821
     Wyniki postępowań 2467
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 12316
     Wyniki postępowań 3137
     Ogłoszenia o zawarciu umów 1625
     Zawarte umowy 601
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 16979
     Wyniki postępowań 6143
     Ogłoszenia o zawarciu umów 2906
     Zawarte umowy 814
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia 17641
     Wyniki postępowań 5629
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 9904
     ZP-341/1/09 3288
     ZP-341/2/09 4062
     ZP-341/3/09 2083
     ZP-341/4/09 2254
     Wydzierżawienie parkingu 1319
     ZP-341/5/09 1462
     Wynajem lokalu w świetlicy 994
     ZP-341/6/09 1853
     ZP-341/7/09 5604
     ZP-341/8/09 1421
     ZP-341/9/09 1186
     ZP-341/10/09 1451
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 1767
     ZP-341/11/09 1086
     ZP-341/12/09 1329
     ZP-341/13/09 1491
     ZP-341/14/09 2446
     ZP-341/15/09 1312
     ZP-341/16/09 1503
     ZP-341/1/2009/OSP 954
     ZP-341/17/09 1271
     ZP-341/18/09 1290
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.) 1678
     ZP-341/1/2009/OSP 1070
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień) 1162
     Sprzedaż działki w Strawczynku 1326
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik) 1423
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna) 1427
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce) 1911
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap) 2707
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce) 1315
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole) 1278
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP) 1624
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru) 1246
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.) 1796
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik) 854
     ZP-341/30/09 (Studnia) 1373
     ZP-341/31/09 (kruszywo) 1153
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik) 1349
     ZP-341/33/09 (kruszywo) 924
     Roboty dod. na zad. bud. kanal. 758
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale) 1174
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia) 1222
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania ) 1266
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju) 1294
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt) 1014
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla) 858
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.) 1028
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji) 2499
     ZP-341/2/10 (azbest) 1339
     ZP-341/3/2010 (parking) 1579
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn) 2076
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa) 1328
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg) 1209
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa) 1621
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy) 1316
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan) 1342
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy) 1281
     SZOZ-kredyt 1149
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu) 965
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg) 1219
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria) 750
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu) 982
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów) 1194
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci) 926
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół) 691
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół) 902
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju) 963
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania) 2507
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry) 1847
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze) 2010
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa) 1237
     Wynajem lokali na pływalni 1815
     ZP-341/5/2011 (Azbest) 1299
     ZP-341/6/11 (kredyt) 1640
     ZP-341/7/11 (Autobus) 1465
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne) 1546
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu) 1781
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn) 1681
     ZP-271/10/2011 (azbest) 1165
     Wynajem lokali na pływalni 1228
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu) 1168
     Kręgielnia - najem lokalu 1823
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.) 1564
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu) 1177
     ZPO Promnik - Roboty 1775
     ZPO Strawczyn - Roboty 2442
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu) 1118
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii) 1450
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.) 1108
     ZP.271.2.11 (remont ZPO) 1578
     ZPO Promnik - Roboty 1665
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego) 2107
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa) 977
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.) 1018
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt) 1244
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien) 2017
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju) 1367
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału) 1416
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju) 1161
     SCKIS (dostawa peletu) 2126
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna) 3755
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja) 3121
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn) 2136
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec) 2784
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy) 1711
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo) 1505
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika) 1641
     Dostawa peletu do SCKIS 1782
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg) 1296
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa) 1276
     ZP.271.11.2012 (Azbest) 1353
     ZP.271.12.2012 (Paliwo) 1164
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy) 1224
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole) 3179
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy) 1100
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn) 1923
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa) 1102
     Wynajem lokalu w świetlicy 898
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.) 1169
     OSP Promnik 1698
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego) 1092
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.) 1358
     Sprzedaż nieruchomości 1104
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień) 892
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy) 1127
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła) 1087
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.) 2118
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła) 1207
     Sprzedaż ruchomości (Star 244) 904
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy) 1512
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy) 1192
     ZP.271.28.12 (opał) 1067
     ZP.271.29.12 (olej opałowy) 974
     SCKIS-Dostawa oleju 871
     ZP.271.30.12 (paliwo) 1113
Inne
   Oświadczenia majątkowe 15734
     Wójt 8191
     Przewodniczący Rady Gminy 5602
     Urząd Gminy 8361
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 13867
     Radni 12142
   Plany i programy 10488
   Oferty na realizację zadań publicznych 790
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 6153
     Chełmce 2291
     Hucisko 2113
     Korczyn 1610
     Kuźniaki 1619
     Małogoskie 1599
     Niedźwiedź 1625
     Oblęgorek 2006
     Oblęgór 1845
     Promnik 2154
     Ruda Strawczyńska 1653
     Strawczyn 1370
     Strawczynek 1563
   Jednostki organizacyjne 5541
     Placówki oświatowe 6670
     Inne 4507
   Petycje 982
     2016 1197
     2017 510
     2018 382
     2019 283
   Wybory ławników 1735
   Wybory sołtysów 2383
     2011 3262
     2015 2538
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie) 640
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 270
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 211
     2018, Wybory uzupełniające (Niedźwiedź) 442
     2018,Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 488
     2019 3258
   Nazewnictwo ulic 7638
   Plan zagospodarowania przestrzennego 51642
   Redakcja biuletynu 2904
Wybory
   Wybory samorządowe 2018 8802
   Parlament Europejski 2019 687
   Wybory do Izb Rolniczych 2019 1219
   Wybory ławników 227
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 709
   Wybory Prezydenta RP 2020 57
Łączna liczba odwiedzin:2150528