główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 291827
   O gminie 15368
   Dane kontaktowe 27256
   Struktura organizacyjna 12639
   Rejestry i ewidencje 9047
   Regulamin Organizacyjny 8730
   Nabór na wolne stanowiska pracy 72275
     Urząd Gminy 30041
    ›    2020 8343
    ›    2021 3601
     Inne jednostki organizacyjne 20739
    ›    2020 9989
    ›    2021 1076
    ›    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 4827
    ›    Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych do rekrutacji 918
     Dokumenty (Kwestionariusz, oświadczenia, itp.) 1267
    ›    Klauzula informacyjna 552
   Ogłoszenia 35259
     2016 4374
     2017 8996
     2018 15235
     2019 16095
     2020 14722
     2021 1442
    ›    RRL-7624/05-D/07 1090
    ›    RRL-7624/07-P/07 958
    ›    ZPIB-7624/07-O/07 963
    ›    RRL-7624/07-WP/06 873
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/08 949
    ›    RRL-7624/01-O/08 896
    ›    ZPIB-7624/05/06 831
    ›    ZPIB-7624/02-WP/07 828
    ›    RRL-7624/10-O/07/08 867
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne 1396
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A 1097
     Do roku 2009 1217
     2009 1353
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T 1616
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu 1015
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego 998
    ›    Przebudowa dróg powiatowych 879
     2010 1830
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1547
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.) 1133
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko 1000
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 917
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1300
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1424
     2011 1314
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1782
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień 1046
     2012 1428
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów 1224
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej 976
   Ochrona danych osobowych (RODO) 1259
   Bezpłatna pomoc prawna 356
   Deklaracja dostępności 189
   Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 114
Organy
   Wójt 14444
   Sekretarz 5812
   Skarbnik 5683
   Przewodniczący Rady Gminy 6326
   Rada Gminy 14508
    ›    Komisja Rewizyjna 704
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1495
    ›    Komisja Samorządowa 805
    ›    Komisja Statutowa 911
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 987
    ›    Skład 853
    ›    Harmonogram obrad 1714
    ›    Wyniki głosowania imiennego 696
     Kadencja 2006-2010 2203
    ›    Skład 1836
    ›    Komisja Rewizyjna 883
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 862
    ›    Komisja Samorządowa 913
    ›    Komisja Statutowa 777
    ›    Gospodarki Komunalnej 896
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1889
    ›    Plan Pracy 2073
     Kadencja 2010-2014 2689
    ›    Skład 2275
    ›    Najbliższa sesja 1796
    ›    Plan Pracy 1252
    ›    Wyniki głosowania imiennego 2044
    ›    Komisja Rewizyjna 1028
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1023
    ›    Komisja Samorządowa 1563
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 1081
    ›    Komisja Statutowa 1134
     Kadencja 2014-2018 3335
    ›    Skład 2518
    ›    Plan Pracy 1418
    ›    Wyniki głosowania imiennego 2077
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja 3930
    ›    Komisja Rewizyjna 1080
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1068
    ›    Komisja Samorządowa 1039
    ›    Gospodarki Komunalnej 1000
    ›    Komisja Statutowa 915
     Kadencja 2018-2023 1731
    ›    Skład Rady Gminy 1019
    ›    Składy Komisji 812
     Wyniki głosowania imiennego 465
     Protokoły z sesji 678
     Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy 6198
     Transmisje obrad Rady Gminy 1047
     Kadencja 2010-2014 1346
     Kadencja 2014-2018 1249
Prawo Lokalne
   Statut 5297
   Uchwały 23443
     2003 1699
    ›    12 września (VIII) 1069
    ›    24 października (IX) 960
    ›    04 grudzień (X) 1276
    ›    30 grudzień (XI) 953
     2004 1552
    ›    25 luty (XII) 1092
    ›    22 kwietnia (XIII) 1271
    ›    29 kwietnia (XIV) 1125
    ›    11 czerwiec (XV) 1205
    ›    29 czerwiec (XVI) 1090
    ›    29 lipiec (XVII) 1179
    ›    30 września (XVIII) 1327
    ›    30 listopad (XIX) 1194
    ›    29 grudzień (XX) 1108
     2005 1604
    ›    03 luty (XXI) 1026
    ›    10 luty (XXII) 1452
    ›    02 marca (XXIII) 956
    ›    31 marzec (XXIV) 1053
    ›    29 kwiecień (XXV) 1083
    ›    22 czerwiec (XXVI) 1159
    ›    22 wrzesień (XXVII) 1305
    ›    28 listopada (XXVIII) 1083
    ›    29 grudzień (XXIX) 1205
     2006 1711
    ›    23 luty (XXX) 1407
    ›    30 czerwiec (XXXII) 1421
    ›    28 kwietnia (XXXI) 1460
    ›    14 sierpień (XXXIII) 989
    ›    21 wrzesień (XXXIV) 1019
    ›    24 październik (XXXV) 1416
    ›    27 listopad (I) 1073
    ›    04 grudzień (II) 1196
    ›    28 grudzień (III) 1129
     2007 1841
    ›    15 luty (IV) 1331
    ›    12 kwietnia (V) 1058
    ›    26 kwiecień (VI) 1287
    ›    28 czerwiec (sesja VII) 1221
    ›    16 lipca (VIII) 1066
    ›    20 wrzesień (IX) 1204
    ›    26 październik (sesja X) 1129
    ›    30 listopad (sesja XI) 1402
    ›    28 grudnia (sesja XII) 1111
     2008 1954
    ›    29 styczeń (sesja XIII) 1171
    ›    28 luty (sesja XIV) 1222
    ›    25 kwietnia (sesja XV) 1279
    ›    16 czerwiec (sesja XVI) 1170
    ›    12 września (sesja XVII) 1141
    ›    7 października (sesja XVIII) 957
    ›    27 października (sesja XIX) 921
    ›    19 listopad (Sesja XX) 1033
    ›    28 listopad (sesja XXI) 1450
    ›    29 grudzień (sesja XXII) 1177
     2009 2460
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII) 1147
    ›    12 luty (Sesja XXIV) 1277
    ›    12 marzec (sesja XXV) 1115
    ›    31 marzec (sesja XXVI) 1067
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII) 1247
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII) 1223
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX) 1074
    ›    24 wrzesień (sesja XXX) 3248
    ›    29 października (sesja XXXI) 1357
    ›    27 listopad (sesja XXXII) 1603
    ›    30 grudnia (sesja XXXIII) 1356
     2010 3074
    ›    28 stycznia (sesja XXXIV) 1345
    ›    12 marzec (sesja XXXV) 1305
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI) 1459
    ›    13 maj (sesja XXXVII) 1226
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII) 1309
    ›    30 lipiec (sesja XL) 1191
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX) 1078
    ›    16 wrzesień (sesja XLI) 1608
    ›    22 październik (sesja XLII) 1495
    ›    10 listopad (sesja XLIII) 1140
    ›    2 grudzień (sesja I) 1124
    ›    6 grudzień (sesja II) 1174
    ›    28 grudnia (sesja III) 1405
    ›    luty, 10 (sesja IV) 1672
     2011 2644
    ›    marzec, 14 (sesja V) 1804
    ›    marzec, 31 (sesja VI) 1326
    ›    maj 27 (sesja VII) 1430
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII) 1344
    ›    sierpień, 12 (sesja IX) 1397
    ›    wrzesień, 29 (sesja X) 1450
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI) 1100
    ›    listopad, 29 (sesja XII) 2514
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII) 2152
     2012 2494
    ›    luty, 28 (sesja XIV) 1560
    ›    marzec, 30 (sesja XV) 1368
    ›    maj, 21 (sesja XVI) 1077
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII) 1350
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII) 1561
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX) 1217
    ›    październik, 26 (sesja XX) 1352
    ›    listopada, 29 (sesja XXI) 1516
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII) 1380
    ›    luty, 21 (sesja XXIII) 1444
     2013 2341
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV) 1328
    ›    maj, 22 (sesja XXV) 1420
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI) 1147
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII) 1187
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII) 1070
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX) 1176
    ›    październik, 8 (sesja XXX) 1351
    ›    październik, 30 (sesja XXXI) 1212
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII) 1435
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII) 1258
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV) 1367
     2014 2656
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV) 1291
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI) 1270
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII) 1337
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII) 1210
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX) 1091
    ›    październik, 30 (sesja XL) 1101
    ›    grudzień, 1 (sesja I) 955
    ›    grudzień, 16 (sesja III) 1039
    ›    grudzień, 19 (sesja IV) 1055
    ›    grudzień, 8 (sesja II) 966
    ›    grudzień, 29 (sesja V) 1343
     2015 2813
    ›    luty, 23 (VI) 1215
    ›    marzec, 27 (VII) 1111
    ›    kwiecień, 15 (VIII) 1105
    ›    kwiecień, 27 (IX) 951
    ›    maj, 4 (X) 997
    ›    maj, 25 (XI) 1111
    ›    czerwiec, 29 (XII) 1221
    ›    sierpień, 28 (XIII) 899
    ›    wrzesień, 30 (XIV) 933
    ›    październik, 28 (XV) 1025
    ›    grudzień, 4 (XVI) 1563
    ›    grudzień, 10 (XVII) 891
    ›    grudzień, 30 (XVIII) 1177
     2016 2166
    ›    luty, 24 (XIX) 1029
    ›    marzec, 30 (XX) 874
    ›    maj, 18 (XXI) 983
    ›    czerwiec, 28 (XXII) 1006
    ›    sierpień, 31 (XXIII) 823
    ›    wrzesień, 30 (XXIV) 836
    ›    październik, 11 (XXV) 744
    ›    październik, 27 (XXVI) 695
    ›    listopad, 30 (XXVII) 1047
    ›    grudzień, 29 (XXVIII) 1000
     2017 2431
    ›    luty, 3 (XXIX) 844
    ›    marzec, 10 (XXX) 741
    ›    marzec, 31 (XXXI) 755
    ›    maj, 22 (XXXII) 908
    ›    czerwiec, 28 (XXXIII) 1171
    ›    sierpień, 18 (XXXIV) 718
    ›    wrzesień, 22 (XXXV) 544
    ›    październik, 25 (XXXVI) 590
    ›    grudzień, 4 (XXXVII) 642
    ›    grudzień, 28 (XXXVIII) 712
     2018 2276
    ›    luty, 7 (XXXIX) 1160
    ›    marzec, 27 (XL) 484
    ›    maj, 9 (XLI) 344
    ›    czerwiec, 6 (XLII) 344
    ›    czerwiec, 28 (XLIII) 437
    ›    lipiec,13 (XLIV) 377
    ›    sierpień, 30 (XLV) 409
    ›    wrzesień, 27 (XLVI) 658
    ›    październik, 18 (XLVII) 929
    ›    listopad, 21 (I) 1264
    ›    grudzień, 11 (II) 457
    ›    grudzień, 28 (III) 821
     2019 2270
    ›    styczeń, 30 (IV) 1106
    ›    luty, 26 (V) 671
    ›    marzec, 28 (VI) 873
    ›    maj, 29 (VII) 724
    ›    czerwiec, 19 (VIII) 564
    ›    czerwiec, 28 (IX) 695
    ›    lipiec, 31 (X) 486
    ›    sierpień, 8 (XI) 584
    ›    wrzesień, 30 (XII) 499
    ›    październik, 10 (XIII) 482
    ›    październik, 31 (XIV) 543
    ›    listopad, 28 (XV) 545
    ›    grudzień, 27 (sesja XVI) 675
     2020 1814
    ›    styczeń, 30 (sesja XVII) 519
    ›    luty, 27 (sesja XVIII) 474
    ›    kwiecień, 28 (sesja XIX) 426
    ›    maj, 28 (sesja XX) 355
    ›    czerwiec, 15 (sesja XXI) 241
    ›    czerwiec, 17 (sesja XXII) 327
    ›    czerwiec, 30 (sesja XXIII) 297
    ›    sierpień, 12 (sesja XXIV) 355
    ›    wrzesień, 14 (sesja XXV) 243
    ›    październik, 16 (sesja XXVI) 220
    ›    listopad, 30 (sesja XXVII) 203
    ›    grudzień, 9 (sesja XXVIII) 239
    ›    grudzień, 30 (sesja XXIX) 445
     2021 218
    ›    styczeń, 29 (sesja XXX) 168
    ›    marzec, 3 (sesja XXXI) 6
   Zarządzenia 11266
     2003 1363
     2004 1406
     2005 1799
     2006 1848
     2007 1839
     2008 1768
     2009 2871
     2010 2548
     2011 3729
     2012 3309
     2013 2532
     2014 2534
     2015 6763
     2016 2205
     2017 1680
     2018 1430
     2019 1888
     2020 1788
     2021 443
   Akty prawa miejscowego 6622
   Interpretacje przepisów prawa podatkowego 551
     Wykaz podmiotów którym udzielono ulg 160
Dane publiczne
   Mienie gminy 5855
   Budżet gminy 17194
     2005 1312
     2006 1178
     2007 1348
     2008 1497
     2009 1814
     2010 2236
     2011 2188
     2012 1820
     2013 1850
     2014 1763
     2015 1694
     2016 1632
     2017 1560
     2018 1079
     2019 1130
     2020 617
     2021 23
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 3386
     2011-2021 1348
     2012-2022 1120
     2013-2023 1117
     2014-2024 1151
     2015-2024 970
     2016-2024 710
     2017-2024 576
     2018-2024 354
     2019-2029 257
     2020-2029 238
     2021-2031 12
   Sprawozdania finansowe jednostek 657
     2018 360
     2019 125
   Protokoły z kontroli 4146
   Ocena władzy 7079
   Polityka społeczno-gospodarcza 902
     Strategia Rozwoju Gminy 385
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014) 3574
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013) 2920
   Organizacje pozarządowe 6408
   Rejestr Instytucji Kultury 915
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 781
   Informacja o jakości wody z wodociągu 685
     2016 1396
     2017 208
     2018 243
     2019 174
     2020 99
   Informacja o kanałach technologicznych 1220
   Ochrona środowiska 1087
     Analiza stanu gospodarki odpadami 574
     Rejestr działalności regulowanej 1929
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 1092
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3081
    ›    Zmiana MPZP sołectwa Strawczyn 143
    ›    Zmiana SUiKZP Gminy Strawczyn 28
     Decyzje środowiskowe 1623
   Raport o stanie gminy 574
     za 2018 rok 413
     za 2019 rok 175
   Raporty jednostek podległych 2439
     Za rok 2012 928
     Za rok 2013 1062
     Za rok 2014 448
     Za rok 2015 595
     Za rok 2016 150
     Za rok 2017 163
     Za rok 2018 200
     Za rok 2019 128
   Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli 472
   Udostępnianie informacji publicznej 1574
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 544
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 512
   Ewidencja kąpielisk 1087
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 5637
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 4211
   Jak załatwić sprawę? 15549
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony) 8332
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.) 7967
     RRL (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki) 4788
     RIT (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.) 6457
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.) 3957
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.) 3881
     Kancelaria (skargi i wnioski, zaśw. o zatrudn.) 2803
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa) 7973
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.) 8406
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) 3669
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.) 2272
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał) 2652
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 4727
     2017 1335
     2018 1400
     2019 1229
     2020 1285
     2021 208
   Zapytania ofertowe 21239
     2017 19922
     2018 17556
     2019 14722
     2020 16652
     2021 870
   Przetargi 251
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika) 2274
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa) 1416
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką) 1340
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa) 1277
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika) 1914
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS 2250
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady) 1723
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.) 2081
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.) 1267
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK) 1363
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS) 1902
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg) 1356
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy) 1873
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki) 1447
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie) 1346
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne) 1336
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia) 1390
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg) 1331
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn) 1736
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1386
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1268
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju) 987
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału) 1076
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo) 1079
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji) 2834
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju) 1058
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa) 1251
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką) 1443
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa) 1288
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji) 1538
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia) 1412
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium) 2214
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki)) 1511
    ›    Pelet SCKiS 1156
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu) 1459
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia) 1200
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk) 1437
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn) 1853
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1447
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg) 1374
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp) 1935
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.) 1100
    ›    Olej opałowy SCKiS 1100
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja) 1527
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1205
    ›    OSP Strawczyn (Samochód) 1690
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk) 1204
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody) 1185
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC) 1388
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja) 2625
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.) 1868
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt) 1568
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1764
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog) 1210
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg) 2446
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja) 1253
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt) 1244
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko) 1248
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy) 1174
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg) 1169
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe) 1607
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw) 1188
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka) 1079
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet) 1101
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż) 875
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1191
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów) 1308
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II) 1792
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum) 1098
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.) 1140
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa) 1361
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn) 1180
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw) 1127
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik) 1158
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja) 1518
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii) 1392
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo) 1006
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy) 954
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy) 1107
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa) 1305
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic) 1614
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg) 1579
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 889
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa) 1176
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem) 1263
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 1034
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn) 1654
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne) 1665
    ›    SCKiS (Siłownia) 2014
    ›    ZGK (Budowa kanału) 1520
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody) 1336
    ›    SCKiS (Siłownia) 1387
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1434
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi) 1010
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf) 1181
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1391
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest) 995
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja) 1424
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego) 1178
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie 1188
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika) 2551
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy) 935
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja) 1057
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające) 925
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki) 883
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi) 1477
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki) 914
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy) 808
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet) 3308
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo) 814
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki) 1072
     2016 20784
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa) 1093
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego) 1184
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa) 1031
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia) 1195
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole) 4636
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi) 1555
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet) 1013
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika) 1663
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg) 1254
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola) 3502
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki) 902
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki) 875
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi) 1289
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi) 1426
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy) 743
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja) 964
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 1328
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii) 943
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna) 967
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 670
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju) 563
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji) 997
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu) 755
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa) 728
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki) 940
     2017 20591
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg) 2376
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa) 960
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu) 910
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa) 843
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia) 1639
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg) 991
    ›    Pellet Sckis 616
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole)) 1469
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia) 918
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka) 1402
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka) 1827
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia) 2216
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola) 1306
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola) 1063
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności) 791
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia) 645
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja) 667
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek) 527
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 816
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole) 880
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych) 445
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt) 908
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole) 1061
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole) 568
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn) 691
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja) 871
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu) 415
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 457
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów) 996
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji) 581
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety) 680
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik) 428
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia) 576
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego) 627
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek) 536
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek) 796
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek) 1055
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn) 531
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg) 609
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek) 520
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek) 628
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa) 709
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala) 1318
    ›    ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa) 622
    ›    ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw) 382
    ›    ZP.271.1.44.2017 (Pellet) 410
    ›    ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy) 375
     2018 23473
    ›    ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia) 906
    ›    ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego) 668
    ›    ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa) 574
    ›    ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg) 1053
    ›    ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia) 713
    ›    ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa) 1448
    ›    ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki) 672
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 417
    ›    ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki) 651
    ›    ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 2667
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 409
    ›    ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt) 711
    ›    ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa) 842
    ›    ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran) 384
    ›    ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt) 813
    ›    ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego) 420
    ›    ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 1758
    ›    ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi) 832
    ›    ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg) 369
    ›    ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody) 1009
    ›    ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie) 559
    ›    ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej) 1223
    ›    ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności) 1101
    ›    ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA) 826
    ›    ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności) 545
    ›    ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski) 632
    ›    ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska) 481
    ›    ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody) 433
    ›    ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór) 520
    ›    ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 354
    ›    ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole) 1126
    ›    ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych) 489
    ›    ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody) 887
    ›    ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja) 505
    ›    ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 402
    ›    ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody) 297
    ›    ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa) 393
    ›    ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg) 476
    ›    ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO) 349
    ›    ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy) 1052
    ›    ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 377
    ›    ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia) 306
    ›    ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna) 897
    ›    ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet) 757
    ›    ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego) 323
    ›    ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów) 323
    ›    ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór) 497
    ›    ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole) 620
    ›    ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi) 812
    ›    ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni) 411
     2019 20492
    ›    ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 1442
    ›    ZP.271.3.1.2019 (Wykreowanie produktu turystycznego) 438
    ›    ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 779
    ›    ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia) 1288
    ›    ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan) 605
    ›    ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 581
    ›    ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu) 1095
    ›    ZP.271.1.7.2019 (Dostawa kruszywa) 636
    ›    ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 433
    ›    ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 823
    ›    ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik) 934
    ›    ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą) 403
    ›    ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki) 566
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 463
    ›    ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 460
    ›    (SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku) 434
    ›    ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 1567
    ›    ZP.271.1.15.2019 (Przebudowa drogi - Kuźniaki) 671
    ›    ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia) 469
    ›    ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg) 1162
    ›    ZP.271.18.2019 (OSA) 778
    ›    ZP.271.19.2019 (Przebudowa drogi) 779
    ›    ZP.271.20.2019 (OSA) 627
    ›    ZP.271.1.21.2019 (Budowa oświetlenia) 472
    ›    ZP.271.1.22.2019 (Kredyt) 583
    ›    ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik) 292
    ›    ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu) 282
    ›    ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska) 360
    ›    ZP.271.1.26.2019 (Dokumentacja chodnik) 263
    ›    ZP.271.1.27.2019 (Dokumentacja budowa rowu) 247
    ›    ZP.271.1.28.2019 (Odśnieżanie) 347
    ›    ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie) 606
    ›    ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska) 275
    ›    ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi) 400
    ›    ZP.271.1.32.2019 (Budowa oświetlenia) 326
    ›    ZP.271.1.33.2019 (Dostawa oleju opałowego) 303
    ›    ZP.271.1.34.2019 (Przebudowa drogi) 410
    ›    ZP.271.1.35.2019 (Zakup paliwa) 544
    ›    ZP.271.1.36.2019 (Pellet) 407
    ›    ZP.271.1.37.2019 (Transport odpadów z oczyszczalni) 255
     2020 16663
    ›    ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa) 814
    ›    ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.) 689
    ›    ZP.271.1.3.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni) 396
    ›    ZP.271.1.4.2020 (Przebudowa i remont dróg) 1188
    ›    ZP.271.1.5.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni) 464
    ›    ZP.271.1.6.2020 (Dokumentacja chodnik Strawczynek) 568
    ›    ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia) 879
    ›    ZP.271.1.8.2020 (Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 1195
    ›    ZP.271.1.9.2020 (Przebudowa ul. Piłkarzy w Oblęgorku) 590
    ›    ZP.271.1.10.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn) 1298
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 334
    ›    ZP.271.1.11.2020 (Remont odcinka drogi gminnej ul. Górskiej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn) 520
    ›    ZP.271.1.12.2020 (Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn) 721
    ›    ZP.271.1.13.2020 (Dokumentacja projektowa drogi) 711
    ›    ZP.271.1.14.2020 Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn 561
    ›    ZP.271.1.15.2020 (Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgorek ul. Kornatki gm. Strawczyn) 293
    ›    ZP.271.1.16.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Strawczyn- ul. Kalinowa Oblęgór, Małogoskie) 253
    ›    ZP.271.1.17.2020 (ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STRAWCZYN ORAZ Z PSZOK W 2021 ROKU) 1161
    ›    ZP.271.1.18.2020 (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego) 228
    ›    ZP.271.1.20.2020 (Budowa oświetlenia drogowego w msc. Strawczyn ul. Miodowa w gm. Strawczyn) 229
    ›    ZP.271.1.19.2020 (Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+) 492
    ›    ZP.271.1.21.2020 (Dostawa artykułów spożywczych do Świetlic) 393
    ›    ZP.271.1.22.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic) 1014
    ›    ZP.271.1.23.2020 (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) 436
    ›    ZP.271.1.24.2020 (Kredyt) 666
    ›    ZP.271.1.25.2020 (Świadczenie usług hotelarskich) 316
    ›    ZP.271.1.26.2020 (Świadczenie usług szkoleniowych) 208
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Świadczenie usług hotelarskich) 271
    ›    ZP.271.1.28.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic) 597
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Zagospodarowanie odpadów) 303
    ›    ZP.271.1.29.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn.) 571
    ›    ZP.271.1.30.2020 (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuźniaki, odcinek o długości 163m.) 242
    ›    ZP.271.1.31.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska) 204
    ›    ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska) 153
    ›    ZP.271.1.33.2020 (Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych) 244
    ›    ZP.271.1.34.2020 (Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, RTV do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn) 546
    ›    ZP. 271.1.35.2020 (Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn) 538
    ›    ZP.271.1.36.2020 (Remont dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn) 621
    ›    ZP.271.1.37.2020 (Rozbudowa SP w Rudzie Strawczyńskiej) 3532
    ›    ZP.271.1.38.2020 (Organizacja wyjazdów edukacyjnych i usług transportowych) 553
    ›    ZP.271.1.39.2020 (Zagospodarowanie odpadów) 332
    ›    ZP.271.1.40.2020 (Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska) 384
    ›    ZP.271.1.41.2020 (Obsługa bankowa) 98
    ›    ZP.271.1.42.2020 (Dostawa paliw do samochodów i sprzętu mechanicznego) 82
    ›    ZP.271.1.43.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów) 279
    ›    ZP.271.1.44.2020 (Dostawa oleju opałowego) 82
    ›    ZP.271.1.45.2020 (Dostawa pelletu) 111
    ›    ZP.271.1.46.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni) 116
    ›    ZP.271.1.48.2020 (Zakup i dostawa pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności) 189
    ›    ZP.271.1.49.2020 (Budowa części kanalizacji w msc. Korczyn) 717
    ›    ZP.271.1.47.2020 (?Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?) 253
     2021 441
     Ogłoszenia o Przetargach 4408
     Wyniki postępowań 1181
   Jawne otwarcie ofert 1321
     Ogłoszenie o Przetargach 12219
     Wyniki postępowań 2821
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 13077
     Wyniki postępowań 3442
     Ogłoszenia o zawarciu umów 2022
     Zawarte umowy 641
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 17425
     Wyniki postępowań 6541
     Ogłoszenia o zawarciu umów 3110
     Zawarte umowy 863
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia 17926
     Wyniki postępowań 5950
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 10171
     ZP-341/1/09 3334
     ZP-341/2/09 4171
     ZP-341/3/09 2127
     ZP-341/4/09 2300
     Wydzierżawienie parkingu 1369
     ZP-341/5/09 1508
     Wynajem lokalu w świetlicy 1067
     ZP-341/6/09 1900
     ZP-341/7/09 5796
     ZP-341/8/09 1460
     ZP-341/9/09 1229
     ZP-341/10/09 1501
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 1888
     ZP-341/11/09 1124
     ZP-341/12/09 1369
     ZP-341/13/09 1549
     ZP-341/14/09 2491
     ZP-341/15/09 1360
     ZP-341/16/09 1574
     ZP-341/1/2009/OSP 993
     ZP-341/17/09 1379
     ZP-341/18/09 1329
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.) 1767
     ZP-341/1/2009/OSP 1106
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień) 1217
     Sprzedaż działki w Strawczynku 1406
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik) 1480
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna) 1475
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce) 1980
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap) 2820
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce) 1354
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole) 1412
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP) 1738
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru) 1310
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.) 1843
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik) 900
     ZP-341/30/09 (Studnia) 1461
     ZP-341/31/09 (kruszywo) 1191
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik) 1401
     ZP-341/33/09 (kruszywo) 963
     Roboty dod. na zad. bud. kanal. 805
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale) 1257
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia) 1304
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania ) 1320
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju) 1397
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt) 1053
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla) 926
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.) 1073
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji) 2605
     ZP-341/2/10 (azbest) 1404
     ZP-341/3/2010 (parking) 1607
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn) 2180
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa) 1366
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg) 1249
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa) 1720
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy) 1360
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan) 1385
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy) 1341
     SZOZ-kredyt 1230
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu) 1006
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg) 1264
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria) 787
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu) 1032
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów) 1237
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci) 968
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół) 723
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół) 939
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju) 1007
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania) 2551
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry) 1895
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze) 2062
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa) 1279
     Wynajem lokali na pływalni 1881
     ZP-341/5/2011 (Azbest) 1345
     ZP-341/6/11 (kredyt) 1683
     ZP-341/7/11 (Autobus) 1520
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne) 1586
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu) 1827
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn) 1740
     ZP-271/10/2011 (azbest) 1210
     Wynajem lokali na pływalni 1284
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu) 1224
     Kręgielnia - najem lokalu 1887
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.) 1611
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu) 1220
     ZPO Promnik - Roboty 1866
     ZPO Strawczyn - Roboty 2683
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu) 1173
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii) 1489
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.) 1157
     ZP.271.2.11 (remont ZPO) 1640
     ZPO Promnik - Roboty 1711
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego) 2204
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa) 1022
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.) 1062
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt) 1287
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien) 2089
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju) 1417
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału) 1458
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju) 1204
     SCKIS (dostawa peletu) 2174
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna) 3832
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja) 3161
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn) 2203
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec) 2855
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy) 1774
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo) 1546
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika) 1674
     Dostawa peletu do SCKIS 1833
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg) 1329
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa) 1312
     ZP.271.11.2012 (Azbest) 1397
     ZP.271.12.2012 (Paliwo) 1202
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy) 1261
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole) 3300
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy) 1136
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn) 1986
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa) 1140
     Wynajem lokalu w świetlicy 940
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.) 1203
     OSP Promnik 1807
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego) 1127
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.) 1394
     Sprzedaż nieruchomości 1227
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień) 928
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy) 1167
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła) 1123
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.) 2246
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła) 1236
     Sprzedaż ruchomości (Star 244) 972
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy) 1553
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy) 1229
     ZP.271.28.12 (opał) 1099
     ZP.271.29.12 (olej opałowy) 1007
     SCKIS-Dostawa oleju 908
     ZP.271.30.12 (paliwo) 1156
Inne
   Oświadczenia majątkowe 18257
     Wójt 8867
     Przewodniczący Rady Gminy 6044
     Urząd Gminy 9690
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 15628
     Radni 13384
   Plany i programy 11342
   Oferty na realizację zadań publicznych 1109
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 6755
     Chełmce 2643
     Hucisko 2315
     Korczyn 1802
     Kuźniaki 1855
     Małogoskie 1775
     Niedźwiedź 1817
     Oblęgorek 2273
     Oblęgór 2144
     Promnik 2388
     Ruda Strawczyńska 1981
     Strawczyn 1528
     Strawczynek 1873
   Jednostki organizacyjne 5919
     Placówki oświatowe 7847
     Inne 5049
   Petycje 1375
     2016 1309
     2017 616
     2018 508
     2019 428
     2020 369
     2021 80
   List otwarty 33
   Interpelacje 93
   Wybory ławników 1911
   Wybory sołtysów 2587
     2011 3362
     2015 2637
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie) 712
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 356
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 283
     2018, Wybory uzupełniające (Niedźwiedź) 511
     2018,Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 551
     2019 3544
   Nazewnictwo ulic 8090
   Plan zagospodarowania przestrzennego 58529
   Redakcja biuletynu 3084
Wybory
   Wybory samorządowe 2018 9351
   Parlament Europejski 2019 953
   Wybory do Izb Rolniczych 2019 1644
   Wybory ławników 398
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 960
   Wybory Prezydenta RP 2020 - 10 maja 561
   Wybory Prezydenta RP 2020 - 28 czerwca 1145
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
   Informacje ogólne 51
   Nabór na rachmistrzów 423
Łączna liczba odwiedzin:2416159