Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1542244
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ211898
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Strona główna 211898
   O gminie 12721
   Dane kontaktowe 13997
   Struktura organizacyjna 9358
   Rejestry i ewidencje 6989
   Regulamin Organizacyjny 6070
   Nabór na wolne stanowiska pracy 38278
    ›    2016 5215
    ›    2017 11876
     Urząd Gminy 4891
     Inne jednostki organizacyjne 6212
    ›    2017 12996
     Kwestionariusz personalny 3366
   Ogłoszenia 26096
     2016 3247
     2017 4821
   Decyzje środowiskowe 14357
    ›    RRL-7624/05-D/07 788
    ›    RRL-7624/07-P/07 669
    ›    ZPIB-7624/07-O/07 690
    ›    RRL-7624/07-WP/06 610
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/08 661
    ›    RRL-7624/01-O/08 618
    ›    ZPIB-7624/05/06 559
    ›    ZPIB-7624/02-WP/07 581
    ›    RRL-7624/10-O/07/08 590
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne 1004
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A 819
     Do roku 2009 1021
     2009 1150
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T 1189
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu 723
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego 681
    ›    Przebudowa dróg powiatowych 621
     2010 1623
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1190
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.) 819
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko 690
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 600
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1009
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1042
     2011 1133
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1397
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień 718
     2012 1171
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów 867
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej 654
Organy
   Wójt 9978
   Sekretarz 4468
   Skarbnik 4470
   Przewodniczący Rady Gminy 4818
   Rada Gminy 8955
    ›    Skład 590
    ›    Harmonogram obrad 1373
    ›    Wyniki głosowania imiennego 465
     Kadencja 2006-2010 1757
    ›    Skład 1357
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1470
    ›    Plan Pracy 1686
     Kadencja 2010-2014 2257
    ›    Skład 1816
    ›    Najbliższa sesja 1473
    ›    Plan Pracy 895
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1508
     Kadencja 2014-2018 2238
    ›    Skład 1661
    ›    Plan Pracy 908
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1499
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja 2792
     Kompetencje 1383
   Komisje Rady Gminy 3623
    ›    Rewizyjna 465
    ›    Budżetu i Inwestycji 1172
    ›    Samorządowa 548
    ›    Statutowa 634
    ›    Gospodarki Komunalnej 661
    ›    Rewizyjna 545
    ›    Budżetu i Inwestycji 534
    ›    Samorządowa 556
    ›    Statutowa 476
    ›    Gospodarki Komunalnej 546
     Kadencja 2010-2014 1138
    ›    Rewizyjna 784
    ›    Budżetu i Inwestycji 759
    ›    Samorządowa 1275
    ›    Gospodarki Komunalnej 751
    ›    Statutowa 770
     Kadencja 2014-2018 830
    ›    Rewizyjna 628
    ›    Budżetu i Inwestycji 544
    ›    Samorządowa 559
    ›    Gospodarki Komunalnej 521
    ›    Statutowa 483
Prawo Lokalne
   Statut 3927
   Uchwały 17076
     2003 1313
    ›    12 września 775
    ›    24 października 686
    ›    04 grudzień 925
    ›    30 grudzień 685
     2004 1262
    ›    25 luty 790
    ›    22 kwietnia 868
    ›    29 kwietnia 789
    ›    11 czerwiec 824
    ›    29 czerwiec 777
    ›    29 lipiec 837
    ›    30 września 931
    ›    30 listopad 847
    ›    29 grudzień 780
     2005 1320
    ›    03 luty 719
    ›    10 luty 986
    ›    02 marca 646
    ›    31 marzec 718
    ›    29 kwiecień 749
    ›    22 czerwiec 812
    ›    22 wrzesień 899
    ›    28 listopada 736
    ›    29 grudzień 858
     2006 1402
    ›    23 luty 993
    ›    30 czerwiec 1042
    ›    28 kwietnia 992
    ›    14 sierpień 689
    ›    21 wrzesień 746
    ›    24 październik 1013
    ›    27 listopad 784
    ›    04 grudzień 870
    ›    28 grudzień 822
     2007 1547
    ›    15 luty 946
    ›    12 kwietnia 756
    ›    26 kwiecień 950
    ›    28 czerwiec (sesja VII) 876
    ›    16 lipca 731
    ›    20 wrzesień 826
    ›    26 październik (sesja X) 793
    ›    30 listopad (sesja XI) 1062
    ›    28 grudnia (sesja XII) 781
     2008 1632
    ›    29 styczeń (sesja XIII) 804
    ›    28 luty (sesja XIV) 879
    ›    25 kwietnia (sesja XV) 894
    ›    16 czerwiec (sesja XVI) 822
    ›    12 września (sesja XVII) 803
    ›    7 października (sesja XVIII) 669
    ›    27 października (sesja XIX) 655
    ›    19 listopad (Sesja XX) 744
    ›    28 listopad (sesja XXI) 1101
    ›    29 grudzień (sesja XXII) 831
     2009 2044
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII) 758
    ›    12 luty (Sesja XXIV) 857
    ›    12 marzec (sesja XXV) 766
    ›    31 marzec (sesja XXVI) 741
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII) 890
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII) 830
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX) 767
    ›    24 wrzesień (sesja XXX) 1654
    ›    29 października (sesja XXXI) 938
    ›    27 listopad (sesja XXXII) 1164
    ›    30 grudnia (sesja XXIII) 995
     2010 2652
    ›    28 stycznia (sesja XXIV) 1024
    ›    12 marzec (sesja XXXV) 961
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI) 1004
    ›    13 maj (sesja XXXVII) 896
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII) 967
    ›    30 lipiec (sesja XL) 878
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX) 807
    ›    16 wrzesień (sesja XLI) 1200
    ›    22 październik (sesja XLII) 1146
    ›    10 listopad (sesja XLIII) 831
    ›    2 grudzień (sesja I) 836
    ›    6 grudzień (sesja II) 843
    ›    28 grudnia (sesja III) 1048
    ›    luty, 10 (sesja IV) 1298
     2011 2277
    ›    marzec, 14 (sesja V) 1286
    ›    marzec, 31 (sesja VI) 972
    ›    maj 27 (sesja VII) 1074
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII) 1004
    ›    sierpień, 12 (sesja IX) 1015
    ›    wrzesień, 29 (sesja X) 1105
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI) 814
    ›    listopad, 29 (sesja XII) 2044
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII) 1690
     2012 2128
    ›    luty, 28 (sesja XIV) 1174
    ›    marzec, 30 (sesja XV) 1012
    ›    maj, 21 (sesja XVI) 773
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII) 1007
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII) 1126
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX) 807
    ›    październik, 26 (sesja XX) 929
    ›    listopada, 29 (sesja XXI) 1129
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII) 1065
    ›    luty, 21 (sesja XXIII) 1043
     2013 2012
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV) 956
    ›    maj, 22 (sesja XXV) 1041
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI) 838
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII) 846
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII) 760
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX) 835
    ›    październik, 8 (sesja XXX) 726
    ›    październik, 30 (sesja XXXI) 867
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII) 976
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII) 955
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV) 1029
     2014 2263
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV) 894
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI) 883
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII) 914
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII) 841
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX) 742
    ›    październik, 30 (sesja XL) 743
    ›    grudzień, 1 (sesja I) 626
    ›    grudzień, 16 (sesja III) 682
    ›    grudzień, 19 (sesja IV) 719
    ›    grudzień, 8 (sesja II) 608
    ›    grudzień, 29 (sesja V) 968
     2015 2330
    ›    luty, 23 849
    ›    marzec, 27 779
    ›    kwiecień, 15 757
    ›    kwiecień, 27 630
    ›    maj, 4 643
    ›    maj, 25 720
    ›    czerwiec, 29 889
    ›    sierpień, 28 561
    ›    wrzesień, 30 585
    ›    październik, 28 632
    ›    grudzień, 4 806
    ›    grudzień, 10 525
    ›    grudzień, 30 786
     2016 1560
    ›    luty, 24 600
    ›    marzec, 30 524
    ›    maj, 18 581
    ›    czerwiec, 28 594
    ›    sierpień, 31 409
    ›    wrzesień, 30 399
    ›    październik, 11 314
    ›    październik, 27 363
    ›    listopad, 30 531
    ›    grudzień, 29 524
     2017 1136
    ›    luty, 3 389
    ›    marzec, 10 310
    ›    marzec, 31 293
    ›    maj, 22 340
    ›    czerwiec, 28 598
    ›    sierpień, 18 281
    ›    wrzesień, 22 136
    ›    październik, 25 91
   Zarządzenia 8042
     2003 1069
     2004 1142
     2005 1436
     2006 1518
     2007 1502
     2008 1495
     2009 2259
     2010 2262
     2011 3341
     2012 2229
     2013 2159
     2014 2127
     2015 3425
     2016 1634
     2017 676
   Akty prawa miejscowego 4014
Dane publiczne
   Mienie gminy 4431
   Budżet gminy 14452
     2005 1027
     2006 948
     2007 1053
     2008 1285
     2009 1564
     2010 1958
     2011 1851
     2012 1522
     2013 1493
     2014 1426
     2015 1313
     2016 1110
     2017 655
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 2478
     2011-2021 1036
     2012-2022 847
     2013-2023 815
     2014-2024 825
     2015-2024 678
     2016-2024 396
     2017-2024 212
   Ocena władzy 5549
   Polityka społeczno-gospodarcza 114
     Strategia Rozwoju Gminy 30
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014) 3202
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013) 2430
   Wykaz organizacji pozarządowych 4511
   Rejestr Instytucji Kultury 125
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 61
   Informacja o jakości wody 782
   Informacja o kanałach technologicznych 523
   Ochrona środowiska 99
     Analiza stanu gospodarki odpadami 59
     Rejestr działalności regulowanej 902
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 167
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2518
   Raporty jednostek podległych 1553
     Za rok 2012 670
     Za rok 2013 778
     Za rok 2014 168
     Za rok 2015 220
   Udostępnianie informacji publicznej 528
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 198
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 221
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 4726
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 2798
   Jak załatwić sprawę? 11446
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony) 4012
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.) 3402
     RRL (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki) 2235
     RIT (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.) 3115
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.) 1973
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.) 2069
     Kancelaria (skargi i wnioski, zaśw. o zatrudn.) 1604
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa) 3208
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.) 2868
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) 2131
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.) 1444
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał) 1505
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 979
     2017 861
   Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) 4460
     2016 13548
     2017 14298
   Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) 4420
     2013 6780
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika) 1928
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa) 1014
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką) 1041
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa) 931
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika) 1585
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS 1742
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady) 1330
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.) 1568
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.) 959
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK) 1047
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS) 1408
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg) 1002
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy) 1382
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki) 1119
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie) 1018
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne) 1002
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia) 1072
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg) 1004
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn) 1410
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1047
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 881
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju) 688
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału) 788
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo) 814
     2014 16712
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji) 2210
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju) 710
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa) 902
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką) 1094
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa) 969
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji) 1180
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia) 1090
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium) 1361
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki)) 1149
    ›    Pelet SCKiS 795
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu) 1133
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia) 818
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk) 1117
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn) 1389
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1098
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg) 1033
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp) 1502
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.) 795
    ›    Olej opałowy SCKiS 700
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja) 1166
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki) 813
    ›    OSP Strawczyn (Samochód) 1103
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk) 859
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody) 777
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC) 1032
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja) 2044
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.) 1328
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt) 1105
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1285
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog) 859
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg) 1563
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja) 903
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt) 826
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko) 840
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy) 795
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg) 839
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe) 1136
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw) 786
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka) 737
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet) 755
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż) 544
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki) 759
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów) 884
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II) 1287
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum) 746
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.) 789
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa) 925
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn) 845
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw) 797
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik) 807
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja) 1085
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii) 964
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo) 639
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy) 637
     2015 27268
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy) 801
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa) 909
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic) 1059
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg) 1197
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 533
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa) 854
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem) 895
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 677
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn) 1203
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne) 1215
    ›    SCKiS (Siłownia) 1540
    ›    ZGK (Budowa kanału) 912
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody) 949
    ›    SCKiS (Siłownia) 955
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1018
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi) 737
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf) 848
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1023
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest) 690
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja) 955
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego) 837
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie 835
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika) 1954
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy) 615
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja) 688
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające) 589
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki) 562
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi) 902
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki) 570
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy) 476
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet) 2789
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo) 498
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki) 722
     2016 17557
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa) 742
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego) 672
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa) 649
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia) 782
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole) 3895
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi) 1143
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet) 608
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika) 1087
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg) 831
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola) 2578
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki) 523
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki) 462
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi) 661
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi) 705
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy) 368
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja) 423
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 399
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii) 368
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna) 444
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 234
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju) 219
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji) 361
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu) 370
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa) 241
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki) 359
     2017 12196
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg) 1659
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa) 487
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu) 442
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa) 388
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia) 858
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg) 382
    ›    Pellet Sckis 199
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole)) 764
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia) 464
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka) 442
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka) 469
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia) 1330
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola) 494
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola) 442
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności) 366
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia) 285
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja) 256
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek) 145
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 232
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole) 318
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych) 78
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt) 347
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole) 637
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole) 221
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn) 215
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja) 339
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu) 104
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 87
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów) 215
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji) 133
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety) 189
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik) 138
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia) 117
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego) 246
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek) 104
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek) 151
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek) 123
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn) 152
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg) 89
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek) 97
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek) 116
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa) 44
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala) 8
     Ogłoszenia o Przetargach 3039
     Wyniki postępowań 888
     Ogłoszenie o Przetargach 11549
     Wyniki postępowań 2293
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 11889
     Wyniki postępowań 2955
     Ogłoszenia o zawarciu umów 1464
     Zawarte umowy 511
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 16393
     Wyniki postępowań 5692
     Ogłoszenia o zawarciu umów 2652
     Zawarte umowy 754
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia 17312
     Wyniki postępowań 5216
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 9741
     ZP-341/1/09 3191
     ZP-341/2/09 3925
     ZP-341/3/09 1952
     ZP-341/4/09 2120
     Wydzierżawienie parkingu 1188
     ZP-341/5/09 1340
     Wynajem lokalu w świetlicy 835
     ZP-341/6/09 1660
     ZP-341/7/09 5396
     ZP-341/8/09 1297
     ZP-341/9/09 1100
     ZP-341/10/09 1355
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 1513
     ZP-341/11/09 1010
     ZP-341/12/09 1184
     ZP-341/13/09 1351
     ZP-341/14/09 2269
     ZP-341/15/09 1190
     ZP-341/16/09 1397
     ZP-341/1/2009/OSP 829
     ZP-341/17/09 1113
     ZP-341/18/09 1143
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.) 1524
     ZP-341/1/2009/OSP 944
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień) 1005
     Sprzedaż działki w Strawczynku 1105
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik) 1303
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna) 1293
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce) 1734
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap) 2551
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce) 1112
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole) 1080
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP) 1277
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru) 1055
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.) 1572
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik) 764
     ZP-341/30/09 (Studnia) 1249
     ZP-341/31/09 (kruszywo) 960
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik) 1144
     ZP-341/33/09 (kruszywo) 811
     Roboty dod. na zad. bud. kanal. 671
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale) 1008
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia) 1038
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania ) 1159
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju) 1154
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt) 943
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla) 734
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.) 933
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji) 2371
     ZP-341/2/10 (azbest) 1214
     ZP-341/3/2010 (parking) 1456
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn) 1872
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa) 1242
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg) 1090
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa) 1506
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy) 1227
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan) 1234
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy) 1166
     SZOZ-kredyt 982
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu) 896
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg) 1099
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria) 647
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu) 925
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów) 1087
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci) 853
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół) 629
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół) 810
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju) 888
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania) 2301
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry) 1703
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze) 1862
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa) 1158
     Wynajem lokali na pływalni 1622
     ZP-341/5/2011 (Azbest) 1193
     ZP-341/6/11 (kredyt) 1514
     ZP-341/7/11 (Autobus) 1329
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne) 1426
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu) 1637
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn) 1529
     ZP-271/10/2011 (azbest) 1085
     Wynajem lokali na pływalni 1038
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu) 1036
     Kręgielnia - najem lokalu 1569
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.) 1437
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu) 1057
     ZPO Promnik - Roboty 1532
     ZPO Strawczyn - Roboty 2086
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu) 986
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii) 1323
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.) 971
     ZP.271.2.11 (remont ZPO) 1431
     ZPO Promnik - Roboty 1464
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego) 1913
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa) 848
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.) 869
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt) 1133
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien) 1885
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju) 1285
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału) 1239
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju) 1031
     SCKIS (dostawa peletu) 1977
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna) 3537
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja) 2936
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn) 1960
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec) 2618
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy) 1538
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo) 1368
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika) 1463
     Dostawa peletu do SCKIS 1584
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg) 1156
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa) 1143
     ZP.271.11.2012 (Azbest) 1220
     ZP.271.12.2012 (Paliwo) 1034
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy) 1092
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole) 2830
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy) 988
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn) 1630
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa) 942
     Wynajem lokalu w świetlicy 772
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.) 1029
     OSP Promnik 1338
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego) 935
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.) 1180
     Sprzedaż nieruchomości 831
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień) 742
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy) 915
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła) 988
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.) 1405
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła) 1042
     Sprzedaż ruchomości (Star 244) 696
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy) 1312
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy) 1023
     ZP.271.28.12 (opał) 881
     ZP.271.29.12 (olej opałowy) 877
     SCKIS-Dostawa oleju 715
     ZP.271.30.12 (paliwo) 929
Inne
   Oświadczenia majątkowe 11013
     Wójt 6207
     Przewodniczący Rady Gminy 4499
     Urząd Gminy 5897
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 9751
     Radni 8142
   Plany i programy 8851
   Oferty na realizację zadań publicznych 52
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 4570
     Chełmce 1559
     Hucisko 1636
     Korczyn 1209
     Kuźniaki 1160
     Małogoskie 1160
     Niedźwiedź 1169
     Oblęgorek 1379
     Oblęgór 1219
     Promnik 1535
     Ruda Strawczyńska 1128
     Strawczyn 1072
     Strawczynek 1024
   Jednostki organizacyjne 4751
     Placówki oświatowe 3791
     Inne 3644
   Petycje 338
     2016 845
     2017 251
   Wybory ławników 1122
   Wybory soltysow 1309
     2011 2964
     2015 2140
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie) 425
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 15
   Nazewnictwo ulic 6474
   Plan zagospodarowania przestrzennego 37522
   Redakcja biuletynu 2424
Wybory Prezydenta RP 2010
   Obwieszczenie - obwody głosowania 1847
   Skład komisji 2434
   Protokoły głosowania 2478
Wybory samorządowe 2010
   Gminna Komisja Wyborcza w Strawczynie 3735
   Obwodowe Komisje Wyborcze 3165
   Protokoły z głosowania 4471
Wybory samorządowe 2014
   Gminna Komisja Wyborcza 6444
Wybory Prezydenta RP 2015
   Obwieszczenie - obwody głosowania 1183
   Składy Komisji Obwodowych 1858
   Protokoły z głosowania 1581
Referendum 2015
   Informacje ogólne 2112
Wybory do Parlamentu 2015
   Informacje ogólne 1891