Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1678214
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ223343
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Strona główna 223343
   O gminie 13161
   Dane kontaktowe 15070
   Struktura organizacyjna 9884
   Rejestry i ewidencje 7348
   Regulamin Organizacyjny 6585
   Nabór na wolne stanowiska pracy 41858
    ›    2016 5438
    ›    2017 13052
     Urząd Gminy 7359
    ›    2018 2447
     Inne jednostki organizacyjne 7663
    ›    2017 14145
    ›    2018 1323
     Kwestionariusz personalny 3686
   Ogłoszenia 27138
     2016 3510
     2017 7817
     2018 3274
    ›    RRL-7624/05-D/07 897
    ›    RRL-7624/07-P/07 773
    ›    ZPIB-7624/07-O/07 788
    ›    RRL-7624/07-WP/06 701
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/08 756
    ›    RRL-7624/01-O/08 710
    ›    ZPIB-7624/05/06 661
    ›    ZPIB-7624/02-WP/07 672
    ›    RRL-7624/10-O/07/08 683
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne 1131
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A 893
     Do roku 2009 1060
     2009 1202
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T 1332
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu 811
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego 786
    ›    Przebudowa dróg powiatowych 701
     2010 1669
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1286
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.) 938
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko 785
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 710
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1088
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1177
     2011 1182
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1534
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień 808
     2012 1255
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów 998
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej 760
Organy
   Wójt 10719
   Sekretarz 4708
   Skarbnik 4663
   Przewodniczący Rady Gminy 5032
   Rada Gminy 9568
    ›    Skład 688
    ›    Harmonogram obrad 1494
    ›    Wyniki głosowania imiennego 550
     Kadencja 2006-2010 1830
    ›    Skład 1472
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1622
    ›    Plan Pracy 1813
     Kadencja 2010-2014 2327
    ›    Skład 1926
    ›    Najbliższa sesja 1562
    ›    Plan Pracy 972
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1694
     Kadencja 2014-2018 2525
    ›    Skład 1875
    ›    Plan Pracy 1050
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1655
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja 3208
     Kompetencje 1443
   Komisje Rady Gminy 3777
    ›    Rewizyjna 566
    ›    Budżetu i Inwestycji 1276
    ›    Samorządowa 627
    ›    Statutowa 747
    ›    Gospodarki Komunalnej 773
    ›    Rewizyjna 662
    ›    Budżetu i Inwestycji 619
    ›    Samorządowa 682
    ›    Statutowa 546
    ›    Gospodarki Komunalnej 650
     Kadencja 2010-2014 1179
    ›    Rewizyjna 825
    ›    Budżetu i Inwestycji 805
    ›    Samorządowa 1351
    ›    Gospodarki Komunalnej 838
    ›    Statutowa 856
     Kadencja 2014-2018 960
    ›    Rewizyjna 741
    ›    Budżetu i Inwestycji 703
    ›    Samorządowa 695
    ›    Gospodarki Komunalnej 623
    ›    Statutowa 577
Prawo Lokalne
   Statut 4259
   Uchwały 17947
     2003 1391
    ›    12 września 864
    ›    24 października 760
    ›    04 grudzień 1061
    ›    30 grudzień 769
     2004 1330
    ›    25 luty 884
    ›    22 kwietnia 1006
    ›    29 kwietnia 908
    ›    11 czerwiec 956
    ›    29 czerwiec 874
    ›    29 lipiec 925
    ›    30 września 1069
    ›    30 listopad 971
    ›    29 grudzień 853
     2005 1374
    ›    03 luty 836
    ›    10 luty 1119
    ›    02 marca 733
    ›    31 marzec 820
    ›    29 kwiecień 845
    ›    22 czerwiec 905
    ›    22 wrzesień 1039
    ›    28 listopada 825
    ›    29 grudzień 986
     2006 1449
    ›    23 luty 1119
    ›    30 czerwiec 1175
    ›    28 kwietnia 1110
    ›    14 sierpień 775
    ›    21 wrzesień 820
    ›    24 październik 1147
    ›    27 listopad 866
    ›    04 grudzień 993
    ›    28 grudzień 927
     2007 1591
    ›    15 luty 1088
    ›    12 kwietnia 844
    ›    26 kwiecień 1061
    ›    28 czerwiec (sesja VII) 1001
    ›    16 lipca 847
    ›    20 wrzesień 918
    ›    26 październik (sesja X) 892
    ›    30 listopad (sesja XI) 1183
    ›    28 grudnia (sesja XII) 865
     2008 1697
    ›    29 styczeń (sesja XIII) 923
    ›    28 luty (sesja XIV) 1007
    ›    25 kwietnia (sesja XV) 1057
    ›    16 czerwiec (sesja XVI) 947
    ›    12 września (sesja XVII) 926
    ›    7 października (sesja XVIII) 760
    ›    27 października (sesja XIX) 725
    ›    19 listopad (Sesja XX) 814
    ›    28 listopad (sesja XXI) 1233
    ›    29 grudzień (sesja XXII) 950
     2009 2105
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII) 895
    ›    12 luty (Sesja XXIV) 954
    ›    12 marzec (sesja XXV) 864
    ›    31 marzec (sesja XXVI) 829
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII) 1029
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII) 941
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX) 855
    ›    24 wrzesień (sesja XXX) 2661
    ›    29 października (sesja XXXI) 1065
    ›    27 listopad (sesja XXXII) 1300
    ›    30 grudnia (sesja XXIII) 1121
     2010 2731
    ›    28 stycznia (sesja XXIV) 1111
    ›    12 marzec (sesja XXXV) 1057
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI) 1089
    ›    13 maj (sesja XXXVII) 1023
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII) 1081
    ›    30 lipiec (sesja XL) 963
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX) 893
    ›    16 wrzesień (sesja XLI) 1347
    ›    22 październik (sesja XLII) 1260
    ›    10 listopad (sesja XLIII) 907
    ›    2 grudzień (sesja I) 920
    ›    6 grudzień (sesja II) 924
    ›    28 grudnia (sesja III) 1191
    ›    luty, 10 (sesja IV) 1443
     2011 2357
    ›    marzec, 14 (sesja V) 1417
    ›    marzec, 31 (sesja VI) 1064
    ›    maj 27 (sesja VII) 1176
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII) 1114
    ›    sierpień, 12 (sesja IX) 1141
    ›    wrzesień, 29 (sesja X) 1212
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI) 887
    ›    listopad, 29 (sesja XII) 2250
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII) 1912
     2012 2193
    ›    luty, 28 (sesja XIV) 1317
    ›    marzec, 30 (sesja XV) 1094
    ›    maj, 21 (sesja XVI) 854
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII) 1132
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII) 1242
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX) 966
    ›    październik, 26 (sesja XX) 1050
    ›    listopada, 29 (sesja XXI) 1277
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII) 1163
    ›    luty, 21 (sesja XXIII) 1179
     2013 2083
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV) 1062
    ›    maj, 22 (sesja XXV) 1166
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI) 958
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII) 977
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII) 895
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX) 968
    ›    październik, 8 (sesja XXX) 1053
    ›    październik, 30 (sesja XXXI) 993
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII) 1148
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII) 1078
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV) 1126
     2014 2366
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV) 1048
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI) 1029
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII) 1072
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII) 950
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX) 857
    ›    październik, 30 (sesja XL) 864
    ›    grudzień, 1 (sesja I) 771
    ›    grudzień, 16 (sesja III) 815
    ›    grudzień, 19 (sesja IV) 814
    ›    grudzień, 8 (sesja II) 735
    ›    grudzień, 29 (sesja V) 1104
     2015 2456
    ›    luty, 23 973
    ›    marzec, 27 868
    ›    kwiecień, 15 877
    ›    kwiecień, 27 719
    ›    maj, 4 745
    ›    maj, 25 850
    ›    czerwiec, 29 1010
    ›    sierpień, 28 649
    ›    wrzesień, 30 691
    ›    październik, 28 767
    ›    grudzień, 4 951
    ›    grudzień, 10 613
    ›    grudzień, 30 929
     2016 1731
    ›    luty, 24 736
    ›    marzec, 30 644
    ›    maj, 18 716
    ›    czerwiec, 28 739
    ›    sierpień, 31 556
    ›    wrzesień, 30 515
    ›    październik, 11 445
    ›    październik, 27 455
    ›    listopad, 30 714
    ›    grudzień, 29 673
     2017 1704
    ›    luty, 3 552
    ›    marzec, 10 428
    ›    marzec, 31 407
    ›    maj, 22 447
    ›    czerwiec, 28 829
    ›    sierpień, 18 430
    ›    wrzesień, 22 273
    ›    październik, 25 261
    ›    grudzień, 4 323
    ›    grudzień, 28 301
     2018 227
    ›    luty, 7 535
    ›    marzec, 27 90
   Zarządzenia 8439
     2003 1158
     2004 1220
     2005 1520
     2006 1608
     2007 1593
     2008 1555
     2009 2343
     2010 2340
     2011 3431
     2012 2317
     2013 2249
     2014 2210
     2015 3811
     2016 1752
     2017 982
     2018 154
   Akty prawa miejscowego 4480
Dane publiczne
   Mienie gminy 4664
   Budżet gminy 14984
     2005 1112
     2006 995
     2007 1138
     2008 1328
     2009 1625
     2010 2019
     2011 1933
     2012 1570
     2013 1590
     2014 1524
     2015 1428
     2016 1314
     2017 969
     2018 134
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 2626
     2011-2021 1117
     2012-2022 924
     2013-2023 893
     2014-2024 903
     2015-2024 753
     2016-2024 470
     2017-2024 317
     2018-2024 59
   Ocena władzy 5788
   Polityka społeczno-gospodarcza 266
     Strategia Rozwoju Gminy 68
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014) 3290
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013) 2507
   Organizacje pozarządowe 4865
   Rejestr Instytucji Kultury 285
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 225
   Informacja o jakości wody 77
     2016 945
     2017 28
     2018 9
   Informacja o kanałach technologicznych 735
   Ochrona środowiska 231
     Analiza stanu gospodarki odpadami 124
     Rejestr działalności regulowanej 1114
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 340
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2626
   Raporty jednostek podległych 1801
     Za rok 2012 716
     Za rok 2013 869
     Za rok 2014 254
     Za rok 2015 345
   Udostępnianie informacji publicznej 740
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 290
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 300
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 4885
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 2978
   Jak załatwić sprawę? 12058
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony) 4827
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.) 3947
     RRL (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki) 2557
     RIT (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.) 3508
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.) 2293
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.) 2306
     Kancelaria (skargi i wnioski, zaśw. o zatrudn.) 1804
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa) 3724
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.) 3368
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) 2377
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.) 1578
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał) 1687
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 1529
     2017 1043
     2018 359
   Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) 6381
     2016 14696
     2017 17721
     2018 2866
   Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) 7264
     2013 6924
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika) 2056
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa) 1135
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką) 1115
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa) 1023
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika) 1699
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS 1888
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady) 1449
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.) 1678
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.) 1068
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK) 1161
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS) 1527
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg) 1115
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy) 1490
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki) 1226
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie) 1128
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne) 1119
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia) 1192
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg) 1129
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn) 1517
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1153
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1003
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju) 799
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału) 859
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo) 897
     2014 16870
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji) 2344
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju) 839
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa) 1029
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką) 1202
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa) 1104
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji) 1312
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia) 1191
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium) 1537
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki)) 1280
    ›    Pelet SCKiS 899
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu) 1259
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia) 936
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk) 1233
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn) 1488
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1188
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg) 1144
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp) 1607
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.) 888
    ›    Olej opałowy SCKiS 826
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja) 1288
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki) 921
    ›    OSP Strawczyn (Samochód) 1248
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk) 995
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody) 882
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC) 1144
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja) 2205
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.) 1438
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt) 1194
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1392
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog) 978
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg) 1668
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja) 1027
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt) 945
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko) 957
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy) 910
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg) 955
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe) 1244
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw) 908
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka) 860
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet) 867
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż) 618
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki) 901
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów) 993
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II) 1408
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum) 868
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.) 921
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa) 1033
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn) 906
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw) 915
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik) 931
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja) 1220
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii) 1078
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo) 759
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy) 740
     2015 27744
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy) 903
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa) 1036
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic) 1181
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg) 1313
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 645
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa) 954
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem) 1003
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 790
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn) 1333
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne) 1356
    ›    SCKiS (Siłownia) 1704
    ›    ZGK (Budowa kanału) 1026
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody) 1051
    ›    SCKiS (Siłownia) 1066
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1147
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi) 788
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf) 944
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1137
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest) 793
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja) 1054
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego) 944
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie 942
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika) 2102
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy) 712
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja) 795
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające) 690
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki) 659
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi) 997
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki) 687
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy) 571
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet) 2925
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo) 600
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki) 837
     2016 18870
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa) 851
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego) 782
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa) 762
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia) 916
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole) 4070
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi) 1258
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet) 743
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika) 1199
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg) 970
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola) 2800
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki) 655
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki) 592
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi) 803
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi) 845
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy) 467
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja) 584
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 562
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii) 471
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna) 541
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 355
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju) 319
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji) 513
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu) 510
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa) 364
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki) 488
     2017 15474
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg) 1888
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa) 675
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu) 628
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa) 571
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia) 1095
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg) 550
    ›    Pellet Sckis 319
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole)) 926
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia) 613
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka) 608
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka) 675
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia) 1588
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola) 726
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola) 594
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności) 483
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia) 389
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja) 381
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek) 285
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 473
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole) 421
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych) 177
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt) 417
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole) 727
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole) 323
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn) 297
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja) 476
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu) 188
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 172
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów) 395
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji) 269
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety) 294
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik) 210
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia) 298
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego) 378
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek) 225
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek) 266
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek) 206
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn) 257
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg) 284
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek) 255
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek) 316
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa) 226
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala) 692
    ›    ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa) 172
    ›    ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw) 141
    ›    ZP.271.1.44.2017 (Pellet) 129
    ›    ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy) 112
     2018 2039
    ›    ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia) 244
    ›    ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego) 161
    ›    ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa) 173
    ›    ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg) 271
    ›    ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia) 279
    ›    ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa) 335
    ›    ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki) 196
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 100
    ›    ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki) 137
    ›    ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 277
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 73
    ›    ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt) 95
    ›    ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa) 25
    ›    ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran) 10
     Ogłoszenia o Przetargach 3149
     Wyniki postępowań 965
     Ogłoszenie o Przetargach 11650
     Wyniki postępowań 2358
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 12009
     Wyniki postępowań 3023
     Ogłoszenia o zawarciu umów 1524
     Zawarte umowy 563
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 16509
     Wyniki postępowań 5784
     Ogłoszenia o zawarciu umów 2769
     Zawarte umowy 779
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia 17408
     Wyniki postępowań 5323
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 9764
     ZP-341/1/09 3225
     ZP-341/2/09 3964
     ZP-341/3/09 2015
     ZP-341/4/09 2205
     Wydzierżawienie parkingu 1261
     ZP-341/5/09 1409
     Wynajem lokalu w świetlicy 898
     ZP-341/6/09 1734
     ZP-341/7/09 5479
     ZP-341/8/09 1363
     ZP-341/9/09 1126
     ZP-341/10/09 1382
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 1597
     ZP-341/11/09 1036
     ZP-341/12/09 1263
     ZP-341/13/09 1437
     ZP-341/14/09 2339
     ZP-341/15/09 1255
     ZP-341/16/09 1428
     ZP-341/1/2009/OSP 892
     ZP-341/17/09 1193
     ZP-341/18/09 1223
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.) 1581
     ZP-341/1/2009/OSP 1012
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień) 1067
     Sprzedaż działki w Strawczynku 1177
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik) 1340
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna) 1357
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce) 1809
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap) 2597
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce) 1192
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole) 1155
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP) 1392
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru) 1118
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.) 1643
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik) 792
     ZP-341/30/09 (Studnia) 1312
     ZP-341/31/09 (kruszywo) 1041
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik) 1213
     ZP-341/33/09 (kruszywo) 870
     Roboty dod. na zad. bud. kanal. 699
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale) 1047
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia) 1069
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania ) 1213
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju) 1225
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt) 968
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla) 763
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.) 985
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji) 2409
     ZP-341/2/10 (azbest) 1279
     ZP-341/3/2010 (parking) 1524
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn) 1937
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa) 1274
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg) 1163
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa) 1563
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy) 1289
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan) 1293
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy) 1229
     SZOZ-kredyt 1059
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu) 919
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg) 1155
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria) 700
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu) 942
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów) 1142
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci) 878
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół) 650
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół) 864
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju) 935
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania) 2379
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry) 1774
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze) 1929
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa) 1183
     Wynajem lokali na pływalni 1698
     ZP-341/5/2011 (Azbest) 1251
     ZP-341/6/11 (kredyt) 1575
     ZP-341/7/11 (Autobus) 1400
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne) 1495
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu) 1701
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn) 1601
     ZP-271/10/2011 (azbest) 1110
     Wynajem lokali na pływalni 1109
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu) 1103
     Kręgielnia - najem lokalu 1616
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.) 1501
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu) 1116
     ZPO Promnik - Roboty 1607
     ZPO Strawczyn - Roboty 2186
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu) 1052
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii) 1377
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.) 1040
     ZP.271.2.11 (remont ZPO) 1488
     ZPO Promnik - Roboty 1548
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego) 1984
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa) 912
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.) 946
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt) 1192
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien) 1945
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju) 1308
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału) 1304
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju) 1103
     SCKIS (dostawa peletu) 2052
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna) 3606
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja) 3009
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn) 2035
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec) 2685
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy) 1618
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo) 1420
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika) 1531
     Dostawa peletu do SCKIS 1664
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg) 1224
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa) 1210
     ZP.271.11.2012 (Azbest) 1275
     ZP.271.12.2012 (Paliwo) 1088
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy) 1166
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole) 2932
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy) 1046
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn) 1717
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa) 1013
     Wynajem lokalu w świetlicy 800
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.) 1094
     OSP Promnik 1451
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego) 1012
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.) 1247
     Sprzedaż nieruchomości 889
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień) 808
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy) 1002
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła) 1013
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.) 1517
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła) 1108
     Sprzedaż ruchomości (Star 244) 773
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy) 1424
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy) 1094
     ZP.271.28.12 (opał) 942
     ZP.271.29.12 (olej opałowy) 902
     SCKIS-Dostawa oleju 792
     ZP.271.30.12 (paliwo) 994
Inne
   Oświadczenia majątkowe 11511
     Wójt 6568
     Przewodniczący Rady Gminy 4662
     Urząd Gminy 6214
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 10368
     Radni 8616
   Plany i programy 9222
   Oferty na realizację zadań publicznych 210
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 4843
     Chełmce 1705
     Hucisko 1740
     Korczyn 1296
     Kuźniaki 1256
     Małogoskie 1252
     Niedźwiedź 1269
     Oblęgorek 1545
     Oblęgór 1384
     Promnik 1665
     Ruda Strawczyńska 1228
     Strawczyn 1150
     Strawczynek 1142
   Jednostki organizacyjne 4939
     Placówki oświatowe 4302
     Inne 3916
   Petycje 533
     2016 1015
     2017 357
   Wybory ławników 1352
   Wybory sołtysów 1515
     2011 3099
     2015 2254
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie) 524
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 126
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 66
     2018, Wybory uzupełniające (Niedźwiedź) 191
   Nazewnictwo ulic 6823
   Plan zagospodarowania przestrzennego 39774
   Redakcja biuletynu 2571
Wybory Prezydenta RP 2010
   Obwieszczenie - obwody głosowania 1940
   Skład komisji 2491
   Protokoły głosowania 2491
Wybory samorządowe 2010
   Gminna Komisja Wyborcza w Strawczynie 3773
   Obwodowe Komisje Wyborcze 3203
   Protokoły z głosowania 4598
Wybory samorządowe 2014
   Gminna Komisja Wyborcza 6529
Wybory Prezydenta RP 2015
   Obwieszczenie - obwody głosowania 1283
   Składy Komisji Obwodowych 2006
   Protokoły z głosowania 1629
Referendum 2015
   Informacje ogólne 2170
Wybory do Parlamentu 2015
   Informacje ogólne 2026