główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 255758
   O gminie 14204
   Dane kontaktowe 18154
   Struktura organizacyjna 11115
   Rejestry i ewidencje 8071
   Regulamin Organizacyjny 7932
   Nabór na wolne stanowiska pracy 54777
    ›    2016 5739
    ›    2017 13579
     Urząd Gminy 16921
    ›    2018 10337
    ›    2019 5278
     Inne jednostki organizacyjne 12931
    ›    2017 14686
    ›    2018 4628
    ›    2019 4888
    ›    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 4188
    ›    Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych do rekrutacji 240
     Dokumenty (Kwestionariusz, oświadczenia, itp.) 143
    ›    Klauzula informacyjna 66
   Ogłoszenia 30900
     2016 3774
     2017 8276
     2018 13978
     2019 9217
    ›    RRL-7624/05-D/07 954
    ›    RRL-7624/07-P/07 823
    ›    ZPIB-7624/07-O/07 830
    ›    RRL-7624/07-WP/06 747
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/08 812
    ›    RRL-7624/01-O/08 771
    ›    ZPIB-7624/05/06 698
    ›    ZPIB-7624/02-WP/07 712
    ›    RRL-7624/10-O/07/08 730
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne 1193
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A 960
     Do roku 2009 1096
     2009 1249
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T 1409
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu 873
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego 856
    ›    Przebudowa dróg powiatowych 755
     2010 1710
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1389
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.) 1002
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko 851
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 773
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1140
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1256
     2011 1214
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1614
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień 896
     2012 1309
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów 1063
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej 830
   Ochrona danych osobowych (RODO) 697
Organy
   Wójt 13278
   Sekretarz 5191
   Skarbnik 5132
   Przewodniczący Rady Gminy 5604
   Rada Gminy 12932
    ›    Komisja Rewizyjna 606
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1365
    ›    Komisja Samorządowa 701
    ›    Komisja Statutowa 817
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 888
    ›    Skład 744
    ›    Harmonogram obrad 1625
    ›    Wyniki głosowania imiennego 605
     Kadencja 2006-2010 1977
    ›    Skład 1607
    ›    Komisja Rewizyjna 726
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 697
    ›    Komisja Samorządowa 742
    ›    Komisja Statutowa 600
    ›    Gospodarki Komunalnej 721
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1715
    ›    Plan Pracy 1877
     Kadencja 2010-2014 2479
    ›    Skład 2057
    ›    Najbliższa sesja 1624
    ›    Plan Pracy 1072
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1849
    ›    Komisja Rewizyjna 871
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 860
    ›    Komisja Samorządowa 1418
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 898
    ›    Komisja Statutowa 957
     Kadencja 2014-2018 3085
    ›    Skład 2274
    ›    Plan Pracy 1207
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1900
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja 3664
    ›    Komisja Rewizyjna 884
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 831
    ›    Komisja Samorządowa 820
    ›    Gospodarki Komunalnej 773
    ›    Komisja Statutowa 721
     Kadencja 2018-2023 769
    ›    Skład Rady Gminy 415
    ›    Składy Komisji 318
     Wyniki głosowania imiennego 178
     Protokoły z sesji 207
     Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy 1071
     Transmisje obrad Rady Gminy 311
     Kadencja 2010-2014 1264
     Kadencja 2014-2018 1148
Prawo Lokalne
   Statut 4763
   Uchwały 20417
     2003 1526
    ›    12 września 928
    ›    24 października 809
    ›    04 grudzień 1110
    ›    30 grudzień 812
     2004 1394
    ›    25 luty 956
    ›    22 kwietnia 1086
    ›    29 kwietnia 962
    ›    11 czerwiec 1019
    ›    29 czerwiec 931
    ›    29 lipiec 1017
    ›    30 września 1156
    ›    30 listopad 1020
    ›    29 grudzień 940
     2005 1451
    ›    03 luty 879
    ›    10 luty 1249
    ›    02 marca 797
    ›    31 marzec 893
    ›    29 kwiecień 930
    ›    22 czerwiec 990
    ›    22 wrzesień 1120
    ›    28 listopada 919
    ›    29 grudzień 1056
     2006 1533
    ›    23 luty 1235
    ›    30 czerwiec 1247
    ›    28 kwietnia 1248
    ›    14 sierpień 836
    ›    21 wrzesień 865
    ›    24 październik 1211
    ›    27 listopad 924
    ›    04 grudzień 1044
    ›    28 grudzień 970
     2007 1675
    ›    15 luty 1174
    ›    12 kwietnia 892
    ›    26 kwiecień 1121
    ›    28 czerwiec (sesja VII) 1062
    ›    16 lipca 905
    ›    20 wrzesień 1013
    ›    26 październik (sesja X) 957
    ›    30 listopad (sesja XI) 1243
    ›    28 grudnia (sesja XII) 939
     2008 1797
    ›    29 styczeń (sesja XIII) 1014
    ›    28 luty (sesja XIV) 1062
    ›    25 kwietnia (sesja XV) 1124
    ›    16 czerwiec (sesja XVI) 1023
    ›    12 września (sesja XVII) 985
    ›    7 października (sesja XVIII) 818
    ›    27 października (sesja XIX) 776
    ›    19 listopad (Sesja XX) 884
    ›    28 listopad (sesja XXI) 1301
    ›    29 grudzień (sesja XXII) 1015
     2009 2219
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII) 1013
    ›    12 luty (Sesja XXIV) 1070
    ›    12 marzec (sesja XXV) 941
    ›    31 marzec (sesja XXVI) 904
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII) 1086
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII) 1039
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX) 925
    ›    24 wrzesień (sesja XXX) 2954
    ›    29 października (sesja XXXI) 1184
    ›    27 listopad (sesja XXXII) 1399
    ›    30 grudnia (sesja XXIII) 1192
     2010 2857
    ›    28 stycznia (sesja XXIV) 1185
    ›    12 marzec (sesja XXXV) 1138
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI) 1220
    ›    13 maj (sesja XXXVII) 1067
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII) 1153
    ›    30 lipiec (sesja XL) 1023
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX) 940
    ›    16 wrzesień (sesja XLI) 1436
    ›    22 październik (sesja XLII) 1335
    ›    10 listopad (sesja XLIII) 959
    ›    2 grudzień (sesja I) 965
    ›    6 grudzień (sesja II) 993
    ›    28 grudnia (sesja III) 1245
    ›    luty, 10 (sesja IV) 1509
     2011 2466
    ›    marzec, 14 (sesja V) 1565
    ›    marzec, 31 (sesja VI) 1139
    ›    maj 27 (sesja VII) 1241
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII) 1181
    ›    sierpień, 12 (sesja IX) 1225
    ›    wrzesień, 29 (sesja X) 1300
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI) 954
    ›    listopad, 29 (sesja XII) 2344
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII) 1978
     2012 2290
    ›    luty, 28 (sesja XIV) 1381
    ›    marzec, 30 (sesja XV) 1159
    ›    maj, 21 (sesja XVI) 909
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII) 1189
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII) 1330
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX) 1053
    ›    październik, 26 (sesja XX) 1136
    ›    listopada, 29 (sesja XXI) 1345
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII) 1217
    ›    luty, 21 (sesja XXIII) 1260
     2013 2172
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV) 1140
    ›    maj, 22 (sesja XXV) 1264
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI) 1001
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII) 1030
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII) 931
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX) 1027
    ›    październik, 8 (sesja XXX) 1184
    ›    październik, 30 (sesja XXXI) 1058
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII) 1261
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII) 1121
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV) 1199
     2014 2451
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV) 1116
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI) 1107
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII) 1152
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII) 1015
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX) 920
    ›    październik, 30 (sesja XL) 937
    ›    grudzień, 1 (sesja I) 821
    ›    grudzień, 16 (sesja III) 877
    ›    grudzień, 19 (sesja IV) 857
    ›    grudzień, 8 (sesja II) 793
    ›    grudzień, 29 (sesja V) 1181
     2015 2606
    ›    luty, 23 1035
    ›    marzec, 27 928
    ›    kwiecień, 15 934
    ›    kwiecień, 27 781
    ›    maj, 4 805
    ›    maj, 25 924
    ›    czerwiec, 29 1059
    ›    sierpień, 28 724
    ›    wrzesień, 30 757
    ›    październik, 28 833
    ›    grudzień, 4 1189
    ›    grudzień, 10 707
    ›    grudzień, 30 994
     2016 1887
    ›    luty, 24 813
    ›    marzec, 30 698
    ›    maj, 18 795
    ›    czerwiec, 28 809
    ›    sierpień, 31 626
    ›    wrzesień, 30 620
    ›    październik, 11 537
    ›    październik, 27 516
    ›    listopad, 30 820
    ›    grudzień, 29 784
     2017 2094
    ›    luty, 3 639
    ›    marzec, 10 536
    ›    marzec, 31 535
    ›    maj, 22 560
    ›    czerwiec, 28 948
    ›    sierpień, 18 518
    ›    wrzesień, 22 339
    ›    październik, 25 381
    ›    grudzień, 4 416
    ›    grudzień, 28 489
     2018 1870
    ›    luty, 7 848
    ›    marzec, 27 278
    ›    maj, 9 178
    ›    czerwiec, 6 177
    ›    czerwiec, 28 261
    ›    lipiec,13 204
    ›    sierpień, 30 221
    ›    wrzesień, 27 478
    ›    październik, 18 710
    ›    listopad, 21 876
    ›    grudzień, 11 252
    ›    grudzień, 28 365
     2019 1023
    ›    styczeń, 30 532
    ›    luty, 26 256
    ›    marzec, 28 368
    ›    maj, 29 251
    ›    czerwiec, 19 117
    ›    czerwiec, 28 216
    ›    lipiec, 31 100
    ›    sierpień, 8 140
   Zarządzenia 9655
     2003 1224
     2004 1277
     2005 1646
     2006 1691
     2007 1672
     2008 1626
     2009 2586
     2010 2404
     2011 3536
     2012 2437
     2013 2350
     2014 2339
     2015 4964
     2016 1981
     2017 1355
     2018 976
     2019 948
   Akty prawa miejscowego 5511
   Interpretacje przepisów prawa podatkowego 187
     Wykaz podmiotów którym udzielono ulg 13
Dane publiczne
   Mienie gminy 5034
   Budżet gminy 15936
     2005 1168
     2006 1041
     2007 1218
     2008 1368
     2009 1683
     2010 2096
     2011 2029
     2012 1660
     2013 1693
     2014 1595
     2015 1520
     2016 1436
     2017 1286
     2018 727
     2019 368
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 2992
     2011-2021 1199
     2012-2022 980
     2013-2023 969
     2014-2024 1009
     2015-2024 828
     2016-2024 563
     2017-2024 424
     2018-2024 215
     2019-2029 84
   Sprawozdania finansowe jednostek 137
     2018 131
   Protokoły z kontroli 3700
   Ocena władzy 6148
   Polityka społeczno-gospodarcza 512
     Strategia Rozwoju Gminy 188
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014) 3381
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013) 2683
   Organizacje pozarządowe 5413
   Rejestr Instytucji Kultury 513
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 461
   Informacja o jakości wody 300
     2016 1133
     2017 75
     2018 99
   Informacja o kanałach technologicznych 916
   Ochrona środowiska 518
     Analiza stanu gospodarki odpadami 239
     Rejestr działalności regulowanej 1368
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 565
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2726
     Decyzje środowiskowe 551
   Raport o stanie gminy 94
     za 2018 rok 142
   Raporty jednostek podległych 2063
     Za rok 2012 777
     Za rok 2013 901
     Za rok 2014 298
     Za rok 2015 448
     Za rok 2016 13
     Za rok 2017 13
     Za rok 2018 21
   Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli 188
   Udostępnianie informacji publicznej 1076
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 356
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 367
   Ewidencja kąpielisk 186
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 5122
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 3344
   Jak załatwić sprawę? 13378
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony) 6271
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.) 5320
     RRL (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki) 3386
     RIT (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.) 4496
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.) 2792
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.) 2822
     Kancelaria (skargi i wnioski, zaśw. o zatrudn.) 2208
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa) 5493
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.) 5016
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) 2928
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.) 1875
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał) 2118
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 2970
     2017 1152
     2018 1182
     2019 741
   Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) 12083
     2016 16070
     2017 18221
     2018 14706
     2019 7236
   Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) 18165
     2013 7100
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika) 2101
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa) 1226
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką) 1172
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa) 1107
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika) 1755
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS 1981
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady) 1510
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.) 1749
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.) 1120
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK) 1203
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS) 1570
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg) 1179
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy) 1539
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki) 1285
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie) 1190
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne) 1165
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia) 1234
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg) 1185
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn) 1572
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1212
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1062
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju) 848
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału) 911
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo) 937
     2014 17114
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji) 2432
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju) 911
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa) 1081
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką) 1269
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa) 1151
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji) 1380
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia) 1247
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium) 1835
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki)) 1353
    ›    Pelet SCKiS 990
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu) 1319
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia) 1017
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk) 1294
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn) 1641
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1264
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg) 1210
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp) 1665
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.) 944
    ›    Olej opałowy SCKiS 894
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja) 1357
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1018
    ›    OSP Strawczyn (Samochód) 1407
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk) 1049
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody) 973
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC) 1212
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja) 2384
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.) 1525
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt) 1268
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1449
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog) 1043
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg) 1922
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja) 1094
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt) 1040
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko) 1068
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy) 973
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg) 1018
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe) 1364
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw) 993
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka) 929
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet) 936
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż) 682
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1004
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów) 1108
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II) 1497
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum) 944
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.) 1000
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa) 1084
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn) 972
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw) 970
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik) 993
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja) 1323
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii) 1139
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo) 831
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy) 818
     2015 29023
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy) 957
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa) 1123
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic) 1252
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg) 1403
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 699
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa) 1007
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem) 1079
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 864
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn) 1435
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne) 1460
    ›    SCKiS (Siłownia) 1833
    ›    ZGK (Budowa kanału) 1149
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody) 1134
    ›    SCKiS (Siłownia) 1173
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1232
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi) 841
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf) 1005
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1210
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest) 844
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja) 1176
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego) 1006
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie 1015
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika) 2244
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy) 760
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja) 869
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające) 743
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki) 719
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi) 1088
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki) 752
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy) 644
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet) 3047
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo) 670
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki) 904
     2016 20345
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa) 910
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego) 957
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa) 826
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia) 986
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole) 4260
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi) 1359
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet) 837
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika) 1285
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg) 1081
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola) 2979
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki) 732
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki) 660
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi) 913
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi) 1015
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy) 557
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja) 715
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 689
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii) 540
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna) 630
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 434
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju) 383
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji) 731
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu) 577
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa) 486
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki) 589
     2017 20092
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg) 2013
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa) 760
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu) 723
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa) 642
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia) 1272
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg) 750
    ›    Pellet Sckis 413
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole)) 1067
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia) 722
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka) 1049
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka) 800
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia) 1769
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola) 1015
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola) 737
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności) 570
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia) 447
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja) 457
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek) 351
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 633
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole) 509
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych) 263
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt) 505
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole) 838
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole) 398
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn) 373
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja) 536
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu) 253
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 250
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów) 515
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji) 390
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety) 350
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik) 269
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia) 391
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego) 450
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek) 324
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek) 409
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek) 295
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn) 338
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg) 389
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek) 346
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek) 407
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa) 356
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala) 849
    ›    ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa) 276
    ›    ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw) 200
    ›    ZP.271.1.44.2017 (Pellet) 207
    ›    ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy) 186
     2018 16617
    ›    ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia) 646
    ›    ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego) 384
    ›    ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa) 365
    ›    ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg) 671
    ›    ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia) 506
    ›    ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa) 1081
    ›    ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki) 408
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 228
    ›    ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki) 270
    ›    ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 2103
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 211
    ›    ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt) 363
    ›    ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa) 577
    ›    ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran) 210
    ›    ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt) 626
    ›    ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego) 220
    ›    ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 1291
    ›    ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi) 393
    ›    ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg) 155
    ›    ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody) 616
    ›    ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie) 329
    ›    ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej) 811
    ›    ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności) 653
    ›    ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA) 464
    ›    ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności) 250
    ›    ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski) 389
    ›    ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska) 193
    ›    ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody) 195
    ›    ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór) 270
    ›    ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 205
    ›    ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole) 483
    ›    ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych) 269
    ›    ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody) 528
    ›    ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja) 277
    ›    ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 216
    ›    ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody) 127
    ›    ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa) 192
    ›    ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg) 226
    ›    ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO) 153
    ›    ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy) 687
    ›    ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 211
    ›    ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia) 122
    ›    ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna) 507
    ›    ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet) 123
    ›    ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego) 97
    ›    ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów) 72
    ›    ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór) 177
    ›    ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole) 391
    ›    ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi) 319
    ›    ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni) 141
     2019 9530
    ›    ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 979
    ›    ZP.271.3.1.2019 (Wykreowanie produktu turystycznego) 206
    ›    ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 337
    ›    ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia) 699
    ›    ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan) 311
    ›    ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 361
    ›    ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu) 474
    ›    ZP.271.1.7.2019 (Dostawa kruszywa) 179
    ›    ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 189
    ›    ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 429
    ›    ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik) 494
    ›    ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą) 145
    ›    ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki) 245
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 120
    ›    ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 242
    ›    (SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku) 147
    ›    ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 860
    ›    ZP.271.1.15.2019 (Przebudowa drogi - Kuźniaki) 288
    ›    ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia) 213
    ›    ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg) 520
    ›    ZP.271.18.2019 (OSA) 417
    ›    ZP.271.19.2019 (Przebudowa drogi) 489
    ›    ZP.271.20.2019 (OSA) 360
    ›    ZP.271.1.21.2019 (Budowa oświetlenia) 159
    ›    ZP.271.1.22.2019 (Kredyt) 149
    ›    ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik) 74
    ›    ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu) 50
     Ogłoszenia o Przetargach 3561
     Wyniki postępowań 996
     Ogłoszenie o Przetargach 11764
     Wyniki postępowań 2419
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 12228
     Wyniki postępowań 3047
     Ogłoszenia o zawarciu umów 1567
     Zawarte umowy 589
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 16831
     Wyniki postępowań 6000
     Ogłoszenia o zawarciu umów 2856
     Zawarte umowy 801
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia 17556
     Wyniki postępowań 5489
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 9836
     ZP-341/1/09 3264
     ZP-341/2/09 4026
     ZP-341/3/09 2056
     ZP-341/4/09 2230
     Wydzierżawienie parkingu 1296
     ZP-341/5/09 1436
     Wynajem lokalu w świetlicy 944
     ZP-341/6/09 1773
     ZP-341/7/09 5554
     ZP-341/8/09 1400
     ZP-341/9/09 1152
     ZP-341/10/09 1426
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 1707
     ZP-341/11/09 1063
     ZP-341/12/09 1299
     ZP-341/13/09 1470
     ZP-341/14/09 2421
     ZP-341/15/09 1285
     ZP-341/16/09 1476
     ZP-341/1/2009/OSP 931
     ZP-341/17/09 1250
     ZP-341/18/09 1263
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.) 1618
     ZP-341/1/2009/OSP 1042
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień) 1129
     Sprzedaż działki w Strawczynku 1257
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik) 1390
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna) 1398
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce) 1879
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap) 2660
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce) 1286
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole) 1223
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP) 1542
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru) 1205
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.) 1749
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik) 832
     ZP-341/30/09 (Studnia) 1338
     ZP-341/31/09 (kruszywo) 1076
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik) 1308
     ZP-341/33/09 (kruszywo) 898
     Roboty dod. na zad. bud. kanal. 730
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale) 1142
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia) 1131
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania ) 1237
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju) 1263
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt) 992
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla) 809
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.) 1005
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji) 2456
     ZP-341/2/10 (azbest) 1316
     ZP-341/3/2010 (parking) 1568
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn) 2008
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa) 1305
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg) 1196
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa) 1586
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy) 1304
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan) 1316
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy) 1262
     SZOZ-kredyt 1109
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu) 952
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg) 1191
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria) 722
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu) 962
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów) 1170
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci) 893
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół) 669
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół) 886
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju) 951
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania) 2470
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry) 1813
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze) 1968
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa) 1214
     Wynajem lokali na pływalni 1776
     ZP-341/5/2011 (Azbest) 1276
     ZP-341/6/11 (kredyt) 1613
     ZP-341/7/11 (Autobus) 1439
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne) 1531
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu) 1742
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn) 1655
     ZP-271/10/2011 (azbest) 1145
     Wynajem lokali na pływalni 1179
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu) 1141
     Kręgielnia - najem lokalu 1748
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.) 1531
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu) 1145
     ZPO Promnik - Roboty 1716
     ZPO Strawczyn - Roboty 2334
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu) 1087
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii) 1417
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.) 1078
     ZP.271.2.11 (remont ZPO) 1532
     ZPO Promnik - Roboty 1612
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego) 2051
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa) 949
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.) 986
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt) 1221
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien) 1985
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju) 1333
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału) 1353
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju) 1136
     SCKIS (dostawa peletu) 2102
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna) 3688
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja) 3070
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn) 2095
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec) 2729
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy) 1667
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo) 1461
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika) 1600
     Dostawa peletu do SCKIS 1742
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg) 1266
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa) 1238
     ZP.271.11.2012 (Azbest) 1320
     ZP.271.12.2012 (Paliwo) 1126
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy) 1200
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole) 3065
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy) 1075
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn) 1847
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa) 1065
     Wynajem lokalu w świetlicy 851
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.) 1133
     OSP Promnik 1612
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego) 1047
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.) 1313
     Sprzedaż nieruchomości 998
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień) 866
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy) 1074
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła) 1048
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.) 1932
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła) 1164
     Sprzedaż ruchomości (Star 244) 814
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy) 1468
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy) 1165
     ZP.271.28.12 (opał) 1018
     ZP.271.29.12 (olej opałowy) 944
     SCKIS-Dostawa oleju 832
     ZP.271.30.12 (paliwo) 1068
Inne
   Oświadczenia majątkowe 14841
     Wójt 7742
     Przewodniczący Rady Gminy 5335
     Urząd Gminy 7733
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 13054
     Radni 11510
   Plany i programy 10025
   Oferty na realizację zadań publicznych 559
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 5872
     Chełmce 2079
     Hucisko 1978
     Korczyn 1499
     Kuźniaki 1488
     Małogoskie 1478
     Niedźwiedź 1502
     Oblęgorek 1867
     Oblęgór 1682
     Promnik 2021
     Ruda Strawczyńska 1529
     Strawczyn 1275
     Strawczynek 1380
   Jednostki organizacyjne 5371
     Placówki oświatowe 5944
     Inne 4326
   Petycje 819
     2016 1114
     2017 437
     2018 292
     2019 69
   Wybory ławników 1627
   Wybory sołtysów 2205
     2011 3202
     2015 2454
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie) 597
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 214
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 160
     2018, Wybory uzupełniające (Niedźwiedź) 378
     2018,Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 415
     2019 2818
   Nazewnictwo ulic 7370
   Plan zagospodarowania przestrzennego 47147
   Redakcja biuletynu 2794
Wybory
   Wybory samorządowe 2018 8316
   Parlament Europejski 2019 457
   Wybory do Izb Rolniczych 2019 871
   Wybory ławników 109
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 62
Łączna liczba odwiedzin:2037803