Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1721506
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ226354
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Strona główna 226354
   O gminie 13290
   Dane kontaktowe 15431
   Struktura organizacyjna 10036
   Rejestry i ewidencje 7420
   Regulamin Organizacyjny 6718
   Nabór na wolne stanowiska pracy 42956
    ›    2016 5474
    ›    2017 13145
     Urząd Gminy 8411
    ›    2018 3707
     Inne jednostki organizacyjne 8028
    ›    2017 14289
    ›    2018 1704
     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 3735
   Ogłoszenia 27526
     2016 3541
     2017 7939
     2018 5550
    ›    RRL-7624/05-D/07 905
    ›    RRL-7624/07-P/07 781
    ›    ZPIB-7624/07-O/07 794
    ›    RRL-7624/07-WP/06 711
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/08 766
    ›    RRL-7624/01-O/08 721
    ›    ZPIB-7624/05/06 668
    ›    ZPIB-7624/02-WP/07 679
    ›    RRL-7624/10-O/07/08 692
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne 1142
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A 903
     Do roku 2009 1065
     2009 1209
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T 1339
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu 819
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego 797
    ›    Przebudowa dróg powiatowych 710
     2010 1674
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1294
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.) 949
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko 792
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 721
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1096
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1183
     2011 1186
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1551
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień 818
     2012 1259
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów 1005
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej 772
   Ochrona danych osobowych (RODO) 101
Organy
   Wójt 11015
   Sekretarz 4768
   Skarbnik 4719
   Przewodniczący Rady Gminy 5086
   Rada Gminy 9801
    ›    Skład 694
    ›    Harmonogram obrad 1505
    ›    Wyniki głosowania imiennego 558
     Kadencja 2006-2010 1844
    ›    Skład 1487
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1626
    ›    Plan Pracy 1821
     Kadencja 2010-2014 2345
    ›    Skład 1949
    ›    Najbliższa sesja 1572
    ›    Plan Pracy 978
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1703
     Kadencja 2014-2018 2597
    ›    Skład 1931
    ›    Plan Pracy 1081
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1685
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja 3357
     Kompetencje 1454
   Komisje Rady Gminy 3824
    ›    Rewizyjna 573
    ›    Budżetu i Inwestycji 1289
    ›    Samorządowa 634
    ›    Statutowa 758
    ›    Gospodarki Komunalnej 782
    ›    Rewizyjna 666
    ›    Budżetu i Inwestycji 629
    ›    Samorządowa 689
    ›    Statutowa 555
    ›    Gospodarki Komunalnej 660
     Kadencja 2010-2014 1199
    ›    Rewizyjna 832
    ›    Budżetu i Inwestycji 814
    ›    Samorządowa 1359
    ›    Gospodarki Komunalnej 847
    ›    Statutowa 866
     Kadencja 2014-2018 991
    ›    Rewizyjna 764
    ›    Budżetu i Inwestycji 722
    ›    Samorządowa 710
    ›    Gospodarki Komunalnej 640
    ›    Statutowa 592
Prawo Lokalne
   Statut 4323
   Uchwały 18171
     2003 1402
    ›    12 września 874
    ›    24 października 765
    ›    04 grudzień 1067
    ›    30 grudzień 775
     2004 1337
    ›    25 luty 889
    ›    22 kwietnia 1014
    ›    29 kwietnia 913
    ›    11 czerwiec 962
    ›    29 czerwiec 881
    ›    29 lipiec 933
    ›    30 września 1077
    ›    30 listopad 976
    ›    29 grudzień 860
     2005 1383
    ›    03 luty 841
    ›    10 luty 1132
    ›    02 marca 742
    ›    31 marzec 825
    ›    29 kwiecień 850
    ›    22 czerwiec 909
    ›    22 wrzesień 1047
    ›    28 listopada 832
    ›    29 grudzień 995
     2006 1463
    ›    23 luty 1127
    ›    30 czerwiec 1187
    ›    28 kwietnia 1126
    ›    14 sierpień 782
    ›    21 wrzesień 825
    ›    24 październik 1158
    ›    27 listopad 876
    ›    04 grudzień 997
    ›    28 grudzień 936
     2007 1600
    ›    15 luty 1096
    ›    12 kwietnia 854
    ›    26 kwiecień 1068
    ›    28 czerwiec (sesja VII) 1010
    ›    16 lipca 852
    ›    20 wrzesień 928
    ›    26 październik (sesja X) 903
    ›    30 listopad (sesja XI) 1188
    ›    28 grudnia (sesja XII) 877
     2008 1708
    ›    29 styczeń (sesja XIII) 932
    ›    28 luty (sesja XIV) 1011
    ›    25 kwietnia (sesja XV) 1067
    ›    16 czerwiec (sesja XVI) 967
    ›    12 września (sesja XVII) 935
    ›    7 października (sesja XVIII) 767
    ›    27 października (sesja XIX) 730
    ›    19 listopad (Sesja XX) 819
    ›    28 listopad (sesja XXI) 1244
    ›    29 grudzień (sesja XXII) 958
     2009 2115
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII) 908
    ›    12 luty (Sesja XXIV) 965
    ›    12 marzec (sesja XXV) 871
    ›    31 marzec (sesja XXVI) 841
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII) 1039
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII) 950
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX) 864
    ›    24 wrzesień (sesja XXX) 2728
    ›    29 października (sesja XXXI) 1085
    ›    27 listopad (sesja XXXII) 1316
    ›    30 grudnia (sesja XXIII) 1134
     2010 2744
    ›    28 stycznia (sesja XXIV) 1126
    ›    12 marzec (sesja XXXV) 1069
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI) 1099
    ›    13 maj (sesja XXXVII) 1030
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII) 1088
    ›    30 lipiec (sesja XL) 968
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX) 900
    ›    16 wrzesień (sesja XLI) 1355
    ›    22 październik (sesja XLII) 1269
    ›    10 listopad (sesja XLIII) 912
    ›    2 grudzień (sesja I) 925
    ›    6 grudzień (sesja II) 929
    ›    28 grudnia (sesja III) 1196
    ›    luty, 10 (sesja IV) 1449
     2011 2367
    ›    marzec, 14 (sesja V) 1425
    ›    marzec, 31 (sesja VI) 1075
    ›    maj 27 (sesja VII) 1184
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII) 1125
    ›    sierpień, 12 (sesja IX) 1150
    ›    wrzesień, 29 (sesja X) 1225
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI) 902
    ›    listopad, 29 (sesja XII) 2258
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII) 1920
     2012 2204
    ›    luty, 28 (sesja XIV) 1326
    ›    marzec, 30 (sesja XV) 1099
    ›    maj, 21 (sesja XVI) 858
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII) 1139
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII) 1250
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX) 975
    ›    październik, 26 (sesja XX) 1060
    ›    listopada, 29 (sesja XXI) 1290
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII) 1170
    ›    luty, 21 (sesja XXIII) 1190
     2013 2092
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV) 1074
    ›    maj, 22 (sesja XXV) 1172
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI) 962
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII) 983
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII) 903
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX) 975
    ›    październik, 8 (sesja XXX) 1110
    ›    październik, 30 (sesja XXXI) 999
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII) 1165
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII) 1082
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV) 1135
     2014 2373
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV) 1057
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI) 1041
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII) 1079
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII) 960
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX) 866
    ›    październik, 30 (sesja XL) 867
    ›    grudzień, 1 (sesja I) 778
    ›    grudzień, 16 (sesja III) 823
    ›    grudzień, 19 (sesja IV) 818
    ›    grudzień, 8 (sesja II) 742
    ›    grudzień, 29 (sesja V) 1111
     2015 2474
    ›    luty, 23 981
    ›    marzec, 27 875
    ›    kwiecień, 15 883
    ›    kwiecień, 27 725
    ›    maj, 4 752
    ›    maj, 25 855
    ›    czerwiec, 29 1016
    ›    sierpień, 28 659
    ›    wrzesień, 30 695
    ›    październik, 28 771
    ›    grudzień, 4 963
    ›    grudzień, 10 621
    ›    grudzień, 30 938
     2016 1748
    ›    luty, 24 743
    ›    marzec, 30 650
    ›    maj, 18 725
    ›    czerwiec, 28 745
    ›    sierpień, 31 562
    ›    wrzesień, 30 525
    ›    październik, 11 456
    ›    październik, 27 459
    ›    listopad, 30 727
    ›    grudzień, 29 678
     2017 1756
    ›    luty, 3 567
    ›    marzec, 10 436
    ›    marzec, 31 417
    ›    maj, 22 461
    ›    czerwiec, 28 847
    ›    sierpień, 18 440
    ›    wrzesień, 22 278
    ›    październik, 25 272
    ›    grudzień, 4 329
    ›    grudzień, 28 343
     2018 389
    ›    luty, 7 578
    ›    marzec, 27 123
    ›    maj, 9 83
    ›    czerwiec, 6 63
    ›    czerwiec, 28 71
   Zarządzenia 8520
     2003 1163
     2004 1228
     2005 1531
     2006 1613
     2007 1601
     2008 1558
     2009 2348
     2010 2344
     2011 3438
     2012 2320
     2013 2259
     2014 2218
     2015 3942
     2016 1768
     2017 998
     2018 261
   Akty prawa miejscowego 4564
Dane publiczne
   Mienie gminy 4702
   Budżet gminy 15070
     2005 1117
     2006 998
     2007 1142
     2008 1333
     2009 1634
     2010 2024
     2011 1941
     2012 1593
     2013 1616
     2014 1542
     2015 1445
     2016 1335
     2017 1010
     2018 189
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 2655
     2011-2021 1124
     2012-2022 931
     2013-2023 899
     2014-2024 909
     2015-2024 761
     2016-2024 476
     2017-2024 321
     2018-2024 74
   Protokoły z kontroli 3398
   Ocena władzy 5820
   Polityka społeczno-gospodarcza 289
     Strategia Rozwoju Gminy 86
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014) 3301
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013) 2514
   Organizacje pozarządowe 4900
   Rejestr Instytucji Kultury 307
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 250
   Informacja o jakości wody 96
     2016 973
     2017 35
     2018 20
   Informacja o kanałach technologicznych 744
   Ochrona środowiska 258
     Analiza stanu gospodarki odpadami 144
     Rejestr działalności regulowanej 1144
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 371
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2635
   Raporty jednostek podległych 1817
     Za rok 2012 720
     Za rok 2013 871
     Za rok 2014 257
     Za rok 2015 352
   Udostępnianie informacji publicznej 777
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 301
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 308
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 4905
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 3010
   Wykaz spraw załatwianych w Urzędzie 6713
   Jak załatwić sprawę? 12232
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony) 5068
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.) 4085
     RRL (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki) 2655
     RIT (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.) 3614
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.) 2356
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.) 2369
     Kancelaria (skargi i wnioski, zaśw. o zatrudn.) 1853
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa) 3831
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.) 3566
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) 2426
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.) 1612
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał) 1718
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 1684
     2017 1052
     2018 521
   Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) 6858
     2016 15177
     2017 17779
     2018 4378
   Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) 8337
     2013 6940
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika) 2061
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa) 1144
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką) 1118
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa) 1030
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika) 1707
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS 1897
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady) 1455
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.) 1687
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.) 1075
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK) 1166
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS) 1535
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg) 1121
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy) 1495
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki) 1234
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie) 1134
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne) 1125
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia) 1198
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg) 1133
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn) 1525
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1159
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1012
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju) 805
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału) 868
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo) 902
     2014 16893
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji) 2353
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju) 850
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa) 1037
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką) 1210
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa) 1110
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji) 1320
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia) 1198
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium) 1559
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki)) 1290
    ›    Pelet SCKiS 905
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu) 1265
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia) 944
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk) 1238
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn) 1499
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1192
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg) 1151
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp) 1614
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.) 893
    ›    Olej opałowy SCKiS 836
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja) 1296
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki) 925
    ›    OSP Strawczyn (Samochód) 1270
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk) 1001
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody) 895
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC) 1152
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja) 2226
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.) 1449
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt) 1201
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1399
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog) 985
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg) 1687
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja) 1035
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt) 952
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko) 966
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy) 916
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg) 962
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe) 1261
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw) 913
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka) 871
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet) 874
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż) 625
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki) 907
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów) 1005
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II) 1429
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum) 880
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.) 928
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa) 1040
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn) 913
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw) 921
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik) 939
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja) 1228
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii) 1088
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo) 768
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy) 747
     2015 27889
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy) 909
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa) 1041
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic) 1191
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg) 1324
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 649
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa) 960
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem) 1013
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 797
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn) 1356
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne) 1363
    ›    SCKiS (Siłownia) 1721
    ›    ZGK (Budowa kanału) 1035
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody) 1057
    ›    SCKiS (Siłownia) 1075
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1157
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi) 791
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf) 951
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1141
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest) 797
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja) 1066
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego) 949
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie 950
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika) 2121
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy) 718
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja) 808
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające) 695
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki) 663
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi) 1003
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki) 695
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy) 588
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet) 2936
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo) 616
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki) 844
     2016 19271
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa) 855
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego) 791
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa) 768
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia) 922
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole) 4084
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi) 1269
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet) 755
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika) 1207
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg) 974
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola) 2819
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki) 661
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki) 597
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi) 814
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi) 852
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy) 475
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja) 594
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 579
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii) 481
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna) 550
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 367
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju) 325
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji) 520
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu) 517
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa) 372
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki) 497
     2017 16415
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg) 1896
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa) 684
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu) 635
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa) 577
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia) 1105
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg) 565
    ›    Pellet Sckis 331
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole)) 939
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia) 624
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka) 647
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka) 695
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia) 1599
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola) 744
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola) 602
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności) 488
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia) 396
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja) 391
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek) 295
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 575
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole) 427
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych) 185
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt) 422
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole) 740
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole) 331
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn) 305
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja) 483
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu) 196
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 180
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów) 405
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji) 283
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety) 300
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik) 219
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia) 306
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego) 387
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek) 234
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek) 283
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek) 215
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn) 266
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg) 298
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek) 265
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek) 330
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa) 241
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala) 717
    ›    ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa) 187
    ›    ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw) 151
    ›    ZP.271.1.44.2017 (Pellet) 139
    ›    ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy) 131
     2018 3617
    ›    ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia) 339
    ›    ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego) 176
    ›    ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa) 200
    ›    ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg) 342
    ›    ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia) 312
    ›    ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa) 458
    ›    ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki) 233
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 116
    ›    ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki) 191
    ›    ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 1327
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 107
    ›    ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt) 185
    ›    ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa) 151
    ›    ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran) 100
    ›    ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt) 277
    ›    ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego) 89
    ›    ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 234
    ›    ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi) 26
     Ogłoszenia o Przetargach 3190
     Wyniki postępowań 971
     Ogłoszenie o Przetargach 11661
     Wyniki postępowań 2363
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 12031
     Wyniki postępowań 3026
     Ogłoszenia o zawarciu umów 1528
     Zawarte umowy 566
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 16534
     Wyniki postępowań 5795
     Ogłoszenia o zawarciu umów 2778
     Zawarte umowy 782
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia 17422
     Wyniki postępowań 5342
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 9770
     ZP-341/1/09 3228
     ZP-341/2/09 3965
     ZP-341/3/09 2021
     ZP-341/4/09 2209
     Wydzierżawienie parkingu 1264
     ZP-341/5/09 1410
     Wynajem lokalu w świetlicy 903
     ZP-341/6/09 1739
     ZP-341/7/09 5485
     ZP-341/8/09 1367
     ZP-341/9/09 1130
     ZP-341/10/09 1388
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 1608
     ZP-341/11/09 1041
     ZP-341/12/09 1266
     ZP-341/13/09 1443
     ZP-341/14/09 2344
     ZP-341/15/09 1258
     ZP-341/16/09 1432
     ZP-341/1/2009/OSP 895
     ZP-341/17/09 1202
     ZP-341/18/09 1227
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.) 1583
     ZP-341/1/2009/OSP 1015
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień) 1071
     Sprzedaż działki w Strawczynku 1180
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik) 1349
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna) 1366
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce) 1813
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap) 2600
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce) 1196
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole) 1167
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP) 1411
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru) 1123
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.) 1654
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik) 796
     ZP-341/30/09 (Studnia) 1314
     ZP-341/31/09 (kruszywo) 1046
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik) 1216
     ZP-341/33/09 (kruszywo) 871
     Roboty dod. na zad. bud. kanal. 702
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale) 1051
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia) 1071
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania ) 1215
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju) 1232
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt) 970
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla) 767
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.) 987
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji) 2414
     ZP-341/2/10 (azbest) 1283
     ZP-341/3/2010 (parking) 1528
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn) 1941
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa) 1278
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg) 1165
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa) 1564
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy) 1292
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan) 1295
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy) 1233
     SZOZ-kredyt 1068
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu) 923
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg) 1158
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria) 702
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu) 945
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów) 1144
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci) 879
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół) 652
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół) 869
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju) 937
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania) 2385
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry) 1779
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze) 1932
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa) 1187
     Wynajem lokali na pływalni 1707
     ZP-341/5/2011 (Azbest) 1256
     ZP-341/6/11 (kredyt) 1580
     ZP-341/7/11 (Autobus) 1404
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne) 1500
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu) 1707
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn) 1605
     ZP-271/10/2011 (azbest) 1114
     Wynajem lokali na pływalni 1116
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu) 1107
     Kręgielnia - najem lokalu 1627
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.) 1505
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu) 1119
     ZPO Promnik - Roboty 1610
     ZPO Strawczyn - Roboty 2199
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu) 1057
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii) 1380
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.) 1045
     ZP.271.2.11 (remont ZPO) 1492
     ZPO Promnik - Roboty 1560
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego) 1994
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa) 915
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.) 948
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt) 1196
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien) 1950
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju) 1310
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału) 1307
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju) 1108
     SCKIS (dostawa peletu) 2056
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna) 3618
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja) 3014
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn) 2039
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec) 2695
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy) 1622
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo) 1423
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika) 1533
     Dostawa peletu do SCKIS 1671
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg) 1226
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa) 1211
     ZP.271.11.2012 (Azbest) 1278
     ZP.271.12.2012 (Paliwo) 1089
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy) 1168
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole) 2939
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy) 1051
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn) 1726
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa) 1017
     Wynajem lokalu w świetlicy 806
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.) 1098
     OSP Promnik 1472
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego) 1016
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.) 1252
     Sprzedaż nieruchomości 891
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień) 810
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy) 1006
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła) 1017
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.) 1526
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła) 1114
     Sprzedaż ruchomości (Star 244) 776
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy) 1426
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy) 1096
     ZP.271.28.12 (opał) 948
     ZP.271.29.12 (olej opałowy) 905
     SCKIS-Dostawa oleju 797
     ZP.271.30.12 (paliwo) 998
Inne
   Oświadczenia majątkowe 11822
     Wójt 6669
     Przewodniczący Rady Gminy 4726
     Urząd Gminy 6327
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 10652
     Radni 8772
   Plany i programy 9318
   Oferty na realizację zadań publicznych 235
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 5014
     Chełmce 1747
     Hucisko 1758
     Korczyn 1319
     Kuźniaki 1275
     Małogoskie 1269
     Niedźwiedź 1286
     Oblęgorek 1577
     Oblęgór 1404
     Promnik 1699
     Ruda Strawczyńska 1249
     Strawczyn 1162
     Strawczynek 1172
   Jednostki organizacyjne 4986
     Placówki oświatowe 4455
     Inne 3967
   Petycje 561
     2016 1021
     2017 370
     2018 28
   Wybory ławników 1367
   Wybory sołtysów 1541
     2011 3104
     2015 2263
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie) 525
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 130
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 71
     2018, Wybory uzupełniające (Niedźwiedź) 214
   Nazewnictwo ulic 6879
   Plan zagospodarowania przestrzennego 40484
   Redakcja biuletynu 2594
Wybory Prezydenta RP 2010
   Obwieszczenie - obwody głosowania 1942
   Skład komisji 2493
   Protokoły głosowania 2491
Wybory samorządowe 2010
   Gminna Komisja Wyborcza w Strawczynie 3778
   Obwodowe Komisje Wyborcze 3209
   Protokoły z głosowania 4598
Wybory samorządowe 2014
   Gminna Komisja Wyborcza 6547
Wybory Prezydenta RP 2015
   Obwieszczenie - obwody głosowania 1285
   Składy Komisji Obwodowych 2025
   Protokoły z głosowania 1632
Referendum 2015
   Informacje ogólne 2173
Wybory do Parlamentu 2015
   Informacje ogólne 2031