Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1751229
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ229384
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Strona główna 229384
   O gminie 13375
   Dane kontaktowe 15616
   Struktura organizacyjna 10109
   Rejestry i ewidencje 7485
   Regulamin Organizacyjny 6815
   Nabór na wolne stanowiska pracy 43827
    ›    2016 5491
    ›    2017 13163
     Urząd Gminy 9078
    ›    2018 4478
     Inne jednostki organizacyjne 8363
    ›    2017 14344
    ›    2018 2020
     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 3781
   Ogłoszenia 27878
     2016 3560
     2017 8002
     2018 7896
    ›    RRL-7624/05-D/07 908
    ›    RRL-7624/07-P/07 783
    ›    ZPIB-7624/07-O/07 795
    ›    RRL-7624/07-WP/06 713
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/08 768
    ›    RRL-7624/01-O/08 724
    ›    ZPIB-7624/05/06 669
    ›    ZPIB-7624/02-WP/07 681
    ›    RRL-7624/10-O/07/08 694
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne 1144
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A 905
     Do roku 2009 1066
     2009 1211
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T 1342
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu 821
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego 799
    ›    Przebudowa dróg powiatowych 710
     2010 1674
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1299
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.) 953
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko 796
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 724
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1100
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1185
     2011 1187
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1556
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień 821
     2012 1261
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów 1009
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej 774
   Ochrona danych osobowych (RODO) 149
Organy
   Wójt 11175
   Sekretarz 4789
   Skarbnik 4732
   Przewodniczący Rady Gminy 5102
   Rada Gminy 9918
    ›    Skład 696
    ›    Harmonogram obrad 1509
    ›    Wyniki głosowania imiennego 560
     Kadencja 2006-2010 1852
    ›    Skład 1494
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1629
    ›    Plan Pracy 1824
     Kadencja 2010-2014 2356
    ›    Skład 1956
    ›    Najbliższa sesja 1574
    ›    Plan Pracy 981
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1715
     Kadencja 2014-2018 2641
    ›    Skład 1957
    ›    Plan Pracy 1090
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1707
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja 3422
     Kompetencje 1459
   Komisje Rady Gminy 3836
    ›    Rewizyjna 574
    ›    Budżetu i Inwestycji 1295
    ›    Samorządowa 637
    ›    Statutowa 759
    ›    Gospodarki Komunalnej 799
    ›    Rewizyjna 669
    ›    Budżetu i Inwestycji 631
    ›    Samorządowa 691
    ›    Statutowa 558
    ›    Gospodarki Komunalnej 665
     Kadencja 2010-2014 1199
    ›    Rewizyjna 833
    ›    Budżetu i Inwestycji 815
    ›    Samorządowa 1360
    ›    Gospodarki Komunalnej 849
    ›    Statutowa 869
     Kadencja 2014-2018 997
    ›    Rewizyjna 769
    ›    Budżetu i Inwestycji 728
    ›    Samorządowa 716
    ›    Gospodarki Komunalnej 650
    ›    Statutowa 601
Prawo Lokalne
   Statut 4356
   Uchwały 18330
     2003 1405
    ›    12 września 878
    ›    24 października 767
    ›    04 grudzień 1068
    ›    30 grudzień 776
     2004 1337
    ›    25 luty 893
    ›    22 kwietnia 1015
    ›    29 kwietnia 915
    ›    11 czerwiec 965
    ›    29 czerwiec 883
    ›    29 lipiec 936
    ›    30 września 1080
    ›    30 listopad 978
    ›    29 grudzień 862
     2005 1386
    ›    03 luty 843
    ›    10 luty 1135
    ›    02 marca 744
    ›    31 marzec 828
    ›    29 kwiecień 851
    ›    22 czerwiec 911
    ›    22 wrzesień 1048
    ›    28 listopada 835
    ›    29 grudzień 996
     2006 1464
    ›    23 luty 1129
    ›    30 czerwiec 1192
    ›    28 kwietnia 1130
    ›    14 sierpień 784
    ›    21 wrzesień 827
    ›    24 październik 1160
    ›    27 listopad 878
    ›    04 grudzień 998
    ›    28 grudzień 938
     2007 1601
    ›    15 luty 1099
    ›    12 kwietnia 856
    ›    26 kwiecień 1071
    ›    28 czerwiec (sesja VII) 1014
    ›    16 lipca 856
    ›    20 wrzesień 931
    ›    26 październik (sesja X) 904
    ›    30 listopad (sesja XI) 1192
    ›    28 grudnia (sesja XII) 880
     2008 1708
    ›    29 styczeń (sesja XIII) 934
    ›    28 luty (sesja XIV) 1013
    ›    25 kwietnia (sesja XV) 1070
    ›    16 czerwiec (sesja XVI) 971
    ›    12 września (sesja XVII) 937
    ›    7 października (sesja XVIII) 769
    ›    27 października (sesja XIX) 732
    ›    19 listopad (Sesja XX) 822
    ›    28 listopad (sesja XXI) 1248
    ›    29 grudzień (sesja XXII) 959
     2009 2125
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII) 911
    ›    12 luty (Sesja XXIV) 972
    ›    12 marzec (sesja XXV) 873
    ›    31 marzec (sesja XXVI) 844
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII) 1042
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII) 953
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX) 867
    ›    24 wrzesień (sesja XXX) 2749
    ›    29 października (sesja XXXI) 1092
    ›    27 listopad (sesja XXXII) 1325
    ›    30 grudnia (sesja XXIII) 1136
     2010 2754
    ›    28 stycznia (sesja XXIV) 1127
    ›    12 marzec (sesja XXXV) 1071
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI) 1101
    ›    13 maj (sesja XXXVII) 1031
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII) 1094
    ›    30 lipiec (sesja XL) 971
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX) 901
    ›    16 wrzesień (sesja XLI) 1361
    ›    22 październik (sesja XLII) 1274
    ›    10 listopad (sesja XLIII) 915
    ›    2 grudzień (sesja I) 926
    ›    6 grudzień (sesja II) 932
    ›    28 grudnia (sesja III) 1197
    ›    luty, 10 (sesja IV) 1450
     2011 2369
    ›    marzec, 14 (sesja V) 1427
    ›    marzec, 31 (sesja VI) 1077
    ›    maj 27 (sesja VII) 1186
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII) 1127
    ›    sierpień, 12 (sesja IX) 1155
    ›    wrzesień, 29 (sesja X) 1232
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI) 905
    ›    listopad, 29 (sesja XII) 2265
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII) 1922
     2012 2207
    ›    luty, 28 (sesja XIV) 1331
    ›    marzec, 30 (sesja XV) 1103
    ›    maj, 21 (sesja XVI) 860
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII) 1141
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII) 1252
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX) 978
    ›    październik, 26 (sesja XX) 1062
    ›    listopada, 29 (sesja XXI) 1293
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII) 1173
    ›    luty, 21 (sesja XXIII) 1192
     2013 2094
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV) 1080
    ›    maj, 22 (sesja XXV) 1175
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI) 965
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII) 984
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII) 904
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX) 977
    ›    październik, 8 (sesja XXX) 1117
    ›    październik, 30 (sesja XXXI) 1004
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII) 1167
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII) 1085
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV) 1145
     2014 2386
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV) 1063
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI) 1047
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII) 1083
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII) 961
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX) 869
    ›    październik, 30 (sesja XL) 870
    ›    grudzień, 1 (sesja I) 783
    ›    grudzień, 16 (sesja III) 831
    ›    grudzień, 19 (sesja IV) 823
    ›    grudzień, 8 (sesja II) 748
    ›    grudzień, 29 (sesja V) 1118
     2015 2499
    ›    luty, 23 986
    ›    marzec, 27 880
    ›    kwiecień, 15 887
    ›    kwiecień, 27 729
    ›    maj, 4 755
    ›    maj, 25 859
    ›    czerwiec, 29 1018
    ›    sierpień, 28 663
    ›    wrzesień, 30 698
    ›    październik, 28 775
    ›    grudzień, 4 977
    ›    grudzień, 10 628
    ›    grudzień, 30 944
     2016 1773
    ›    luty, 24 750
    ›    marzec, 30 655
    ›    maj, 18 729
    ›    czerwiec, 28 752
    ›    sierpień, 31 567
    ›    wrzesień, 30 537
    ›    październik, 11 461
    ›    październik, 27 465
    ›    listopad, 30 734
    ›    grudzień, 29 687
     2017 1788
    ›    luty, 3 573
    ›    marzec, 10 442
    ›    marzec, 31 428
    ›    maj, 22 465
    ›    czerwiec, 28 854
    ›    sierpień, 18 448
    ›    wrzesień, 22 282
    ›    październik, 25 278
    ›    grudzień, 4 331
    ›    grudzień, 28 350
     2018 533
    ›    luty, 7 597
    ›    marzec, 27 135
    ›    maj, 9 97
    ›    czerwiec, 6 83
    ›    czerwiec, 28 145
    ›    lipiec,13 89
   Zarządzenia 8612
     2003 1168
     2004 1231
     2005 1536
     2006 1622
     2007 1604
     2008 1562
     2009 2358
     2010 2346
     2011 3445
     2012 2322
     2013 2262
     2014 2228
     2015 4046
     2016 1782
     2017 1019
     2018 341
   Akty prawa miejscowego 4654
Dane publiczne
   Mienie gminy 4716
   Budżet gminy 15113
     2005 1117
     2006 998
     2007 1142
     2008 1334
     2009 1635
     2010 2025
     2011 1943
     2012 1595
     2013 1619
     2014 1544
     2015 1450
     2016 1339
     2017 1035
     2018 223
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 2663
     2011-2021 1126
     2012-2022 931
     2013-2023 904
     2014-2024 910
     2015-2024 762
     2016-2024 477
     2017-2024 325
     2018-2024 80
   Protokoły z kontroli 3409
   Ocena władzy 5835
   Polityka społeczno-gospodarcza 299
     Strategia Rozwoju Gminy 94
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014) 3303
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013) 2517
   Organizacje pozarządowe 4925
   Rejestr Instytucji Kultury 321
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 261
   Informacja o jakości wody 102
     2016 981
     2017 36
     2018 24
   Informacja o kanałach technologicznych 755
   Ochrona środowiska 282
     Analiza stanu gospodarki odpadami 149
     Rejestr działalności regulowanej 1164
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 391
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2644
     Decyzje środowiskowe 26
   Raporty jednostek podległych 1830
     Za rok 2012 722
     Za rok 2013 872
     Za rok 2014 259
     Za rok 2015 356
   Udostępnianie informacji publicznej 792
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 306
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 313
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 4924
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 3036
   Wykaz spraw załatwianych w Urzędzie 6767
   Jak załatwić sprawę? 12359
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony) 5216
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.) 4187
     RRL (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki) 2769
     RIT (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.) 3678
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.) 2397
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.) 2402
     Kancelaria (skargi i wnioski, zaśw. o zatrudn.) 1879
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa) 4083
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.) 3714
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) 2471
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.) 1629
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał) 1739
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 1863
     2017 1069
     2018 714
   Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) 7468
     2016 15534
     2017 17846
     2018 5737
   Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) 9988
     2013 6948
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika) 2065
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa) 1146
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką) 1124
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa) 1036
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika) 1714
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS 1904
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady) 1459
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.) 1694
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.) 1077
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK) 1170
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS) 1539
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg) 1129
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy) 1502
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki) 1237
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie) 1142
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne) 1128
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia) 1204
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg) 1140
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn) 1532
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1165
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1015
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju) 810
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału) 872
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo) 907
     2014 16922
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji) 2360
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju) 853
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa) 1044
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką) 1217
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa) 1114
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji) 1325
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia) 1202
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium) 1620
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki)) 1295
    ›    Pelet SCKiS 910
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu) 1269
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia) 948
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk) 1243
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn) 1506
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1196
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg) 1154
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp) 1616
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.) 899
    ›    Olej opałowy SCKiS 838
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja) 1301
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki) 928
    ›    OSP Strawczyn (Samochód) 1281
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk) 1004
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody) 899
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC) 1157
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja) 2242
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.) 1453
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt) 1204
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1403
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog) 990
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg) 1758
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja) 1039
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt) 961
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko) 976
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy) 919
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg) 968
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe) 1269
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw) 917
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka) 875
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet) 878
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż) 630
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki) 913
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów) 1012
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II) 1438
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum) 885
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.) 933
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa) 1045
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn) 922
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw) 925
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik) 944
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja) 1232
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii) 1095
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo) 775
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy) 752
     2015 28002
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy) 912
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa) 1044
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic) 1198
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg) 1330
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 654
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa) 964
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem) 1020
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 803
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn) 1361
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne) 1368
    ›    SCKiS (Siłownia) 1730
    ›    ZGK (Budowa kanału) 1040
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody) 1063
    ›    SCKiS (Siłownia) 1079
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1160
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi) 796
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf) 957
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1147
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest) 802
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja) 1074
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego) 955
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie 955
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika) 2130
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy) 720
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja) 811
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające) 698
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki) 665
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi) 1009
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki) 700
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy) 593
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet) 2944
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo) 620
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki) 847
     2016 19603
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa) 860
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego) 823
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa) 773
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia) 925
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole) 4109
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi) 1276
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet) 768
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika) 1212
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg) 981
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola) 2837
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki) 667
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki) 602
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi) 821
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi) 859
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy) 483
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja) 600
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 584
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii) 486
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna) 555
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 371
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju) 329
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji) 533
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu) 521
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa) 379
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki) 503
     2017 17160
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg) 1904
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa) 688
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu) 640
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa) 584
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia) 1111
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg) 575
    ›    Pellet Sckis 335
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole)) 948
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia) 630
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka) 675
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka) 709
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia) 1612
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola) 774
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola) 614
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności) 502
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia) 400
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja) 395
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek) 298
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 578
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole) 447
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych) 190
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt) 426
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole) 748
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole) 336
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn) 310
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja) 486
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu) 200
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 188
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów) 410
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji) 286
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety) 306
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik) 226
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia) 311
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego) 392
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek) 248
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek) 297
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek) 226
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn) 273
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg) 301
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek) 271
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek) 334
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa) 245
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala) 724
    ›    ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa) 195
    ›    ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw) 154
    ›    ZP.271.1.44.2017 (Pellet) 146
    ›    ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy) 134
     2018 6062
    ›    ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia) 428
    ›    ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego) 196
    ›    ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa) 213
    ›    ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg) 400
    ›    ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia) 328
    ›    ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa) 560
    ›    ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki) 256
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 127
    ›    ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki) 200
    ›    ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 1700
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 111
    ›    ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt) 207
    ›    ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa) 197
    ›    ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran) 115
    ›    ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt) 354
    ›    ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego) 116
    ›    ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 770
    ›    ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi) 197
    ›    ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg) 51
    ›    ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody) 242
    ›    ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie) 72
    ›    ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej) 473
    ›    ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności) 183
    ›    ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA) 118
    ›    ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności) 128
    ›    ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski) 173
    ›    ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska) 91
    ›    ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody) 55
    ›    ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór) 72
    ›    ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 51
    ›    ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole) 118
     Ogłoszenia o Przetargach 3246
     Wyniki postępowań 975
     Ogłoszenie o Przetargach 11672
     Wyniki postępowań 2367
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 12047
     Wyniki postępowań 3028
     Ogłoszenia o zawarciu umów 1531
     Zawarte umowy 568
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 16551
     Wyniki postępowań 5799
     Ogłoszenia o zawarciu umów 2780
     Zawarte umowy 783
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia 17425
     Wyniki postępowań 5352
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 9772
     ZP-341/1/09 3232
     ZP-341/2/09 3966
     ZP-341/3/09 2022
     ZP-341/4/09 2211
     Wydzierżawienie parkingu 1266
     ZP-341/5/09 1413
     Wynajem lokalu w świetlicy 906
     ZP-341/6/09 1740
     ZP-341/7/09 5489
     ZP-341/8/09 1368
     ZP-341/9/09 1131
     ZP-341/10/09 1393
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 1611
     ZP-341/11/09 1043
     ZP-341/12/09 1269
     ZP-341/13/09 1445
     ZP-341/14/09 2346
     ZP-341/15/09 1260
     ZP-341/16/09 1434
     ZP-341/1/2009/OSP 899
     ZP-341/17/09 1210
     ZP-341/18/09 1230
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.) 1586
     ZP-341/1/2009/OSP 1016
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień) 1073
     Sprzedaż działki w Strawczynku 1187
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik) 1352
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna) 1368
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce) 1817
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap) 2603
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce) 1199
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole) 1177
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP) 1415
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru) 1125
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.) 1657
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik) 797
     ZP-341/30/09 (Studnia) 1316
     ZP-341/31/09 (kruszywo) 1048
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik) 1219
     ZP-341/33/09 (kruszywo) 875
     Roboty dod. na zad. bud. kanal. 705
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale) 1055
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia) 1074
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania ) 1218
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju) 1235
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt) 972
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla) 771
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.) 988
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji) 2416
     ZP-341/2/10 (azbest) 1285
     ZP-341/3/2010 (parking) 1532
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn) 1944
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa) 1281
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg) 1166
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa) 1566
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy) 1293
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan) 1297
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy) 1236
     SZOZ-kredyt 1070
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu) 925
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg) 1161
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria) 704
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu) 947
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów) 1147
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci) 880
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół) 654
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół) 870
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju) 938
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania) 2393
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry) 1781
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze) 1935
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa) 1188
     Wynajem lokali na pływalni 1718
     ZP-341/5/2011 (Azbest) 1259
     ZP-341/6/11 (kredyt) 1582
     ZP-341/7/11 (Autobus) 1405
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne) 1502
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu) 1710
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn) 1606
     ZP-271/10/2011 (azbest) 1117
     Wynajem lokali na pływalni 1120
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu) 1112
     Kręgielnia - najem lokalu 1644
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.) 1506
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu) 1120
     ZPO Promnik - Roboty 1614
     ZPO Strawczyn - Roboty 2207
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu) 1058
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii) 1382
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.) 1047
     ZP.271.2.11 (remont ZPO) 1499
     ZPO Promnik - Roboty 1566
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego) 2001
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa) 919
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.) 953
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt) 1199
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien) 1956
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju) 1312
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału) 1310
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju) 1110
     SCKIS (dostawa peletu) 2060
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna) 3625
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja) 3016
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn) 2042
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec) 2697
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy) 1626
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo) 1428
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika) 1535
     Dostawa peletu do SCKIS 1676
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg) 1230
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa) 1213
     ZP.271.11.2012 (Azbest) 1280
     ZP.271.12.2012 (Paliwo) 1091
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy) 1171
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole) 2960
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy) 1052
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn) 1736
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa) 1019
     Wynajem lokalu w świetlicy 809
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.) 1101
     OSP Promnik 1482
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego) 1017
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.) 1254
     Sprzedaż nieruchomości 898
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień) 814
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy) 1015
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła) 1020
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.) 1552
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła) 1117
     Sprzedaż ruchomości (Star 244) 780
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy) 1431
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy) 1099
     ZP.271.28.12 (opał) 951
     ZP.271.29.12 (olej opałowy) 908
     SCKIS-Dostawa oleju 798
     ZP.271.30.12 (paliwo) 999
Inne
   Oświadczenia majątkowe 11973
     Wójt 6761
     Przewodniczący Rady Gminy 4749
     Urząd Gminy 6481
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 10903
     Radni 8878
   Plany i programy 9382
   Oferty na realizację zadań publicznych 279
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 5088
     Chełmce 1771
     Hucisko 1769
     Korczyn 1338
     Kuźniaki 1285
     Małogoskie 1282
     Niedźwiedź 1297
     Oblęgorek 1596
     Oblęgór 1425
     Promnik 1723
     Ruda Strawczyńska 1270
     Strawczyn 1172
     Strawczynek 1180
   Jednostki organizacyjne 5011
     Placówki oświatowe 4542
     Inne 3990
   Petycje 581
     2016 1029
     2017 371
     2018 33
   Wybory ławników 1392
   Wybory sołtysów 1588
     2011 3109
     2015 2267
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie) 531
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 133
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 75
     2018, Wybory uzupełniające (Niedźwiedź) 238
     2018,Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 234
   Nazewnictwo ulic 6930
   Plan zagospodarowania przestrzennego 41368
   Redakcja biuletynu 2602
Wybory Prezydenta RP 2010
   Obwieszczenie - obwody głosowania 1943
   Skład komisji 2497
   Protokoły głosowania 2492
Wybory samorządowe 2010
   Gminna Komisja Wyborcza w Strawczynie 3783
   Obwodowe Komisje Wyborcze 3209
   Protokoły z głosowania 4599
Wybory samorządowe 2014
   Gminna Komisja Wyborcza 6558
Wybory Prezydenta RP 2015
   Obwieszczenie - obwody głosowania 1287
   Składy Komisji Obwodowych 2043
   Protokoły z głosowania 1633
Referendum 2015
   Informacje ogólne 2173
Wybory do Parlamentu 2015
   Informacje ogólne 2034