główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 280980
   O gminie 15083
   Dane kontaktowe 24648
   Struktura organizacyjna 12196
   Rejestry i ewidencje 8751
   Regulamin Organizacyjny 8558
   Nabór na wolne stanowiska pracy 66951
     Urząd Gminy 26165
    ›    2020 6131
     Inne jednostki organizacyjne 18966
    ›    2020 8316
    ›    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 4587
    ›    Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych do rekrutacji 556
     Dokumenty (Kwestionariusz, oświadczenia, itp.) 855
    ›    Klauzula informacyjna 372
   Ogłoszenia 33987
     2016 4258
     2017 8828
     2018 14931
     2019 15679
     2020 10736
    ›    RRL-7624/05-D/07 1059
    ›    RRL-7624/07-P/07 930
    ›    ZPIB-7624/07-O/07 933
    ›    RRL-7624/07-WP/06 845
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/08 922
    ›    RRL-7624/01-O/08 870
    ›    ZPIB-7624/05/06 805
    ›    ZPIB-7624/02-WP/07 801
    ›    RRL-7624/10-O/07/08 839
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne 1345
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A 1074
     Do roku 2009 1190
     2009 1334
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T 1560
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu 982
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego 965
    ›    Przebudowa dróg powiatowych 856
     2010 1806
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1515
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.) 1103
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko 970
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 886
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1266
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1390
     2011 1294
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1739
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień 1019
     2012 1409
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów 1192
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej 945
   Ochrona danych osobowych (RODO) 1140
   Bezpłatna pomoc prawna 253
   Deklaracja dostępności 49
   Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 19
Organy
   Wójt 14056
   Sekretarz 5662
   Skarbnik 5543
   Przewodniczący Rady Gminy 6141
   Rada Gminy 13991
    ›    Komisja Rewizyjna 682
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1465
    ›    Komisja Samorządowa 782
    ›    Komisja Statutowa 891
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 962
    ›    Skład 829
    ›    Harmonogram obrad 1695
    ›    Wyniki głosowania imiennego 674
     Kadencja 2006-2010 2148
    ›    Skład 1780
    ›    Komisja Rewizyjna 851
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 829
    ›    Komisja Samorządowa 877
    ›    Komisja Statutowa 746
    ›    Gospodarki Komunalnej 854
    ›    Wyniki głosowania imiennego 1848
    ›    Plan Pracy 2019
     Kadencja 2010-2014 2636
    ›    Skład 2228
    ›    Najbliższa sesja 1758
    ›    Plan Pracy 1217
    ›    Wyniki głosowania imiennego 2011
    ›    Komisja Rewizyjna 997
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 988
    ›    Komisja Samorządowa 1536
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 1041
    ›    Komisja Statutowa 1097
     Kadencja 2014-2018 3277
    ›    Skład 2468
    ›    Plan Pracy 1378
    ›    Wyniki głosowania imiennego 2036
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja 3879
    ›    Komisja Rewizyjna 1037
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1021
    ›    Komisja Samorządowa 997
    ›    Gospodarki Komunalnej 959
    ›    Komisja Statutowa 874
     Kadencja 2018-2023 1419
    ›    Skład Rady Gminy 799
    ›    Składy Komisji 687
     Wyniki głosowania imiennego 398
     Protokoły z sesji 531
     Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy 5148
     Transmisje obrad Rady Gminy 815
     Kadencja 2010-2014 1331
     Kadencja 2014-2018 1233
Prawo Lokalne
   Statut 5194
   Uchwały 22630
     2003 1659
    ›    12 września (VIII) 1041
    ›    24 października (IX) 934
    ›    04 grudzień (X) 1240
    ›    30 grudzień (XI) 929
     2004 1517
    ›    25 luty (XII) 1061
    ›    22 kwietnia (XIII) 1233
    ›    29 kwietnia (XIV) 1093
    ›    11 czerwiec (XV) 1170
    ›    29 czerwiec (XVI) 1062
    ›    29 lipiec (XVII) 1143
    ›    30 września (XVIII) 1294
    ›    30 listopad (XIX) 1157
    ›    29 grudzień (XX) 1069
     2005 1571
    ›    03 luty (XXI) 998
    ›    10 luty (XXII) 1420
    ›    02 marca (XXIII) 930
    ›    31 marzec (XXIV) 1028
    ›    29 kwiecień (XXV) 1057
    ›    22 czerwiec (XXVI) 1130
    ›    22 wrzesień (XXVII) 1259
    ›    28 listopada (XXVIII) 1051
    ›    29 grudzień (XXIX) 1178
     2006 1680
    ›    23 luty (XXX) 1373
    ›    30 czerwiec (XXXII) 1386
    ›    28 kwietnia (XXXI) 1418
    ›    14 sierpień (XXXIII) 959
    ›    21 wrzesień (XXXIV) 987
    ›    24 październik (XXXV) 1388
    ›    27 listopad (I) 1041
    ›    04 grudzień (II) 1167
    ›    28 grudzień (III) 1099
     2007 1810
    ›    15 luty (IV) 1301
    ›    12 kwietnia (V) 1023
    ›    26 kwiecień (VI) 1251
    ›    28 czerwiec (sesja VII) 1179
    ›    16 lipca (VIII) 1032
    ›    20 wrzesień (IX) 1163
    ›    26 październik (sesja X) 1092
    ›    30 listopad (sesja XI) 1369
    ›    28 grudnia (sesja XII) 1072
     2008 1923
    ›    29 styczeń (sesja XIII) 1140
    ›    28 luty (sesja XIV) 1188
    ›    25 kwietnia (sesja XV) 1241
    ›    16 czerwiec (sesja XVI) 1134
    ›    12 września (sesja XVII) 1107
    ›    7 października (sesja XVIII) 928
    ›    27 października (sesja XIX) 894
    ›    19 listopad (Sesja XX) 1003
    ›    28 listopad (sesja XXI) 1421
    ›    29 grudzień (sesja XXII) 1144
     2009 2421
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII) 1117
    ›    12 luty (Sesja XXIV) 1248
    ›    12 marzec (sesja XXV) 1080
    ›    31 marzec (sesja XXVI) 1036
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII) 1213
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII) 1195
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX) 1045
    ›    24 wrzesień (sesja XXX) 3187
    ›    29 października (sesja XXXI) 1328
    ›    27 listopad (sesja XXXII) 1554
    ›    30 grudnia (sesja XXXIII) 1316
     2010 3036
    ›    28 stycznia (sesja XXXIV) 1310
    ›    12 marzec (sesja XXXV) 1270
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI) 1408
    ›    13 maj (sesja XXXVII) 1190
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII) 1277
    ›    30 lipiec (sesja XL) 1158
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX) 1049
    ›    16 wrzesień (sesja XLI) 1577
    ›    22 październik (sesja XLII) 1461
    ›    10 listopad (sesja XLIII) 1093
    ›    2 grudzień (sesja I) 1092
    ›    6 grudzień (sesja II) 1141
    ›    28 grudnia (sesja III) 1368
    ›    luty, 10 (sesja IV) 1640
     2011 2615
    ›    marzec, 14 (sesja V) 1763
    ›    marzec, 31 (sesja VI) 1292
    ›    maj 27 (sesja VII) 1399
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII) 1310
    ›    sierpień, 12 (sesja IX) 1361
    ›    wrzesień, 29 (sesja X) 1421
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI) 1063
    ›    listopad, 29 (sesja XII) 2472
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII) 2122
     2012 2464
    ›    luty, 28 (sesja XIV) 1529
    ›    marzec, 30 (sesja XV) 1336
    ›    maj, 21 (sesja XVI) 1047
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII) 1322
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII) 1520
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX) 1191
    ›    październik, 26 (sesja XX) 1314
    ›    listopada, 29 (sesja XXI) 1486
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII) 1339
    ›    luty, 21 (sesja XXIII) 1414
     2013 2314
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV) 1295
    ›    maj, 22 (sesja XXV) 1388
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI) 1122
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII) 1161
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII) 1041
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX) 1150
    ›    październik, 8 (sesja XXX) 1318
    ›    październik, 30 (sesja XXXI) 1188
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII) 1401
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII) 1231
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV) 1333
     2014 2622
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV) 1254
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI) 1229
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII) 1298
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII) 1169
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX) 1059
    ›    październik, 30 (sesja XL) 1065
    ›    grudzień, 1 (sesja I) 923
    ›    grudzień, 16 (sesja III) 1009
    ›    grudzień, 19 (sesja IV) 1019
    ›    grudzień, 8 (sesja II) 926
    ›    grudzień, 29 (sesja V) 1308
     2015 2766
    ›    luty, 23 (VI) 1176
    ›    marzec, 27 (VII) 1073
    ›    kwiecień, 15 (VIII) 1073
    ›    kwiecień, 27 (IX) 914
    ›    maj, 4 (X) 964
    ›    maj, 25 (XI) 1064
    ›    czerwiec, 29 (XII) 1181
    ›    sierpień, 28 (XIII) 858
    ›    wrzesień, 30 (XIV) 896
    ›    październik, 28 (XV) 989
    ›    grudzień, 4 (XVI) 1486
    ›    grudzień, 10 (XVII) 854
    ›    grudzień, 30 (XVIII) 1140
     2016 2084
    ›    luty, 24 (XIX) 990
    ›    marzec, 30 (XX) 835
    ›    maj, 18 (XXI) 946
    ›    czerwiec, 28 (XXII) 957
    ›    sierpień, 31 (XXIII) 786
    ›    wrzesień, 30 (XXIV) 798
    ›    październik, 11 (XXV) 707
    ›    październik, 27 (XXVI) 656
    ›    listopad, 30 (XXVII) 995
    ›    grudzień, 29 (XXVIII) 949
     2017 2368
    ›    luty, 3 (XXIX) 798
    ›    marzec, 10 (XXX) 694
    ›    marzec, 31 (XXXI) 710
    ›    maj, 22 (XXXII) 845
    ›    czerwiec, 28 (XXXIII) 1123
    ›    sierpień, 18 (XXXIV) 679
    ›    wrzesień, 22 (XXXV) 503
    ›    październik, 25 (XXXVI) 546
    ›    grudzień, 4 (XXXVII) 591
    ›    grudzień, 28 (XXXVIII) 672
     2018 2222
    ›    luty, 7 (XXXIX) 1107
    ›    marzec, 27 (XL) 442
    ›    maj, 9 (XLI) 318
    ›    czerwiec, 6 (XLII) 313
    ›    czerwiec, 28 (XLIII) 404
    ›    lipiec,13 (XLIV) 345
    ›    sierpień, 30 (XLV) 375
    ›    wrzesień, 27 (XLVI) 627
    ›    październik, 18 (XLVII) 896
    ›    listopad, 21 (I) 1187
    ›    grudzień, 11 (II) 419
    ›    grudzień, 28 (III) 731
     2019 2112
    ›    styczeń, 30 (IV) 973
    ›    luty, 26 (V) 589
    ›    marzec, 28 (VI) 772
    ›    maj, 29 (VII) 620
    ›    czerwiec, 19 (VIII) 477
    ›    czerwiec, 28 (IX) 592
    ›    lipiec, 31 (X) 396
    ›    sierpień, 8 (XI) 489
    ›    wrzesień, 30 (XII) 397
    ›    październik, 10 (XIII) 389
    ›    październik, 31 (XIV) 447
    ›    listopad, 28 (XV) 453
    ›    grudzień, 27 (sesja XVI) 525
     2020 1152
    ›    styczeń, 30 (sesja XVII) 408
    ›    luty, 27 (sesja XVIII) 378
    ›    kwiecień, 28 (sesja XIX) 318
    ›    maj, 28 (sesja XX) 250
    ›    czerwiec, 15 (sesja XXI) 181
    ›    czerwiec, 17 (sesja XXII) 244
    ›    czerwiec, 30 (sesja XXIII) 195
    ›    sierpień, 12 (sesja XXIV) 242
    ›    wrzesień, 14 (sesja XXV) 137
    ›    październik, 16 (sesja XXVI) 58
   Zarządzenia 10820
     2003 1340
     2004 1384
     2005 1769
     2006 1817
     2007 1801
     2008 1739
     2009 2795
     2010 2518
     2011 3695
     2012 3279
     2013 2503
     2014 2478
     2015 6354
     2016 2171
     2017 1618
     2018 1342
     2019 1776
     2020 1398
   Akty prawa miejscowego 6305
   Interpretacje przepisów prawa podatkowego 456
     Wykaz podmiotów którym udzielono ulg 129
Dane publiczne
   Mienie gminy 5689
   Budżet gminy 16943
     2005 1290
     2006 1151
     2007 1326
     2008 1474
     2009 1789
     2010 2202
     2011 2159
     2012 1789
     2013 1823
     2014 1726
     2015 1663
     2016 1588
     2017 1510
     2018 1023
     2019 961
     2020 388
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 3298
     2011-2021 1317
     2012-2022 1091
     2013-2023 1091
     2014-2024 1126
     2015-2024 944
     2016-2024 681
     2017-2024 541
     2018-2024 323
     2019-2029 223
     2020-2029 162
   Sprawozdania finansowe jednostek 549
     2018 328
     2019 73
   Protokoły z kontroli 4054
   Ocena władzy 6927
   Polityka społeczno-gospodarcza 820
     Strategia Rozwoju Gminy 356
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014) 3534
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013) 2860
   Organizacje pozarządowe 6183
   Rejestr Instytucji Kultury 803
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 724
   Informacja o jakości wody z wodociągu 568
     2016 1340
     2017 183
     2018 221
     2019 142
     2020 38
   Informacja o kanałach technologicznych 1163
   Ochrona środowiska 892
     Analiza stanu gospodarki odpadami 478
     Rejestr działalności regulowanej 1797
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 911
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2983
    ›    Zmiana MPZP sołectwa Strawczyn 105
     Decyzje środowiskowe 1210
   Raport o stanie gminy 499
     za 2018 rok 386
     za 2019 rok 124
   Raporty jednostek podległych 2358
     Za rok 2012 903
     Za rok 2013 1027
     Za rok 2014 417
     Za rok 2015 560
     Za rok 2016 126
     Za rok 2017 141
     Za rok 2018 174
     Za rok 2019 84
   Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli 407
   Udostępnianie informacji publicznej 1460
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 482
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 479
   Ewidencja kąpielisk 885
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 5499
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 4030
   Jak załatwić sprawę? 14862
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony) 7748
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.) 7127
     RRL (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki) 4292
     RIT (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.) 5888
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.) 3616
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.) 3458
     Kancelaria (skargi i wnioski, zaśw. o zatrudn.) 2666
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa) 7212
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.) 7410
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) 3473
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.) 2154
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał) 2539
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 4063
     2017 1292
     2018 1354
     2019 1162
     2020 795
   Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) 18084
     2016 16403
     2017 19580
     2018 17205
     2019 14300
     2020 10953
   Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) 28760
     2013 7339
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika) 2229
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa) 1371
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką) 1304
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa) 1229
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika) 1871
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS 2216
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady) 1651
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.) 2000
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.) 1230
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK) 1318
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS) 1823
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg) 1308
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy) 1798
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki) 1409
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie) 1306
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne) 1290
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia) 1350
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg) 1297
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn) 1693
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1336
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1221
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju) 950
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału) 1033
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo) 1038
     2014 17411
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji) 2732
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju) 1020
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa) 1206
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką) 1391
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa) 1257
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji) 1506
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia) 1372
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium) 2125
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki)) 1470
    ›    Pelet SCKiS 1115
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu) 1428
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia) 1143
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk) 1402
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn) 1802
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1379
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg) 1334
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp) 1873
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.) 1059
    ›    Olej opałowy SCKiS 1059
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja) 1488
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1159
    ›    OSP Strawczyn (Samochód) 1630
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk) 1163
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody) 1137
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC) 1339
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja) 2574
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.) 1778
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt) 1474
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1693
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog) 1168
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg) 2365
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja) 1215
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt) 1202
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko) 1211
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy) 1123
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg) 1127
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe) 1544
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw) 1127
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka) 1036
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet) 1066
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż) 821
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1153
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów) 1257
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II) 1711
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum) 1065
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.) 1102
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa) 1283
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn) 1147
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw) 1080
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik) 1114
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja) 1482
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii) 1331
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo) 957
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy) 921
     2015 30516
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy) 1072
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa) 1257
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic) 1529
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg) 1539
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 844
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa) 1133
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem) 1211
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 999
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn) 1607
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne) 1609
    ›    SCKiS (Siłownia) 1969
    ›    ZGK (Budowa kanału) 1479
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody) 1291
    ›    SCKiS (Siłownia) 1346
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1396
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi) 972
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf) 1141
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1331
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest) 957
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja) 1359
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego) 1139
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie 1154
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika) 2474
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy) 898
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja) 1012
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające) 875
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki) 843
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi) 1391
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki) 872
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy) 771
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet) 3218
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo) 778
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki) 1032
     2016 20676
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa) 1049
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego) 1136
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa) 978
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia) 1152
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole) 4547
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi) 1508
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet) 977
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika) 1584
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg) 1201
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola) 3360
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki) 861
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki) 830
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi) 1216
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi) 1333
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy) 697
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja) 910
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 1232
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii) 840
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna) 893
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 622
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju) 506
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji) 935
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu) 718
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa) 680
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki) 858
     2017 20515
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg) 2297
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa) 918
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu) 863
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa) 803
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia) 1555
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg) 945
    ›    Pellet Sckis 570
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole)) 1368
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia) 876
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka) 1345
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka) 1669
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia) 2126
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola) 1215
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola) 995
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności) 754
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia) 596
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja) 612
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek) 484
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 776
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole) 799
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych) 403
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt) 793
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole) 1013
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole) 535
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn) 600
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja) 787
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu) 386
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 393
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów) 910
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji) 534
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety) 591
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik) 393
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia) 526
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego) 582
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek) 490
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek) 707
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek) 883
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn) 500
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg) 566
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek) 475
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek) 589
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa) 624
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala) 1176
    ›    ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa) 527
    ›    ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw) 340
    ›    ZP.271.1.44.2017 (Pellet) 367
    ›    ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy) 340
     2018 22050
    ›    ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia) 850
    ›    ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego) 614
    ›    ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa) 529
    ›    ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg) 954
    ›    ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia) 668
    ›    ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa) 1363
    ›    ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki) 617
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 374
    ›    ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki) 518
    ›    ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 2543
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 380
    ›    ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt) 657
    ›    ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa) 794
    ›    ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran) 345
    ›    ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt) 769
    ›    ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego) 374
    ›    ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 1638
    ›    ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi) 717
    ›    ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg) 320
    ›    ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody) 926
    ›    ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie) 510
    ›    ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej) 1134
    ›    ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności) 1013
    ›    ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA) 754
    ›    ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności) 470
    ›    ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski) 578
    ›    ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska) 407
    ›    ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody) 391
    ›    ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór) 457
    ›    ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 315
    ›    ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole) 994
    ›    ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych) 447
    ›    ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody) 797
    ›    ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja) 449
    ›    ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 369
    ›    ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody) 256
    ›    ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa) 348
    ›    ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg) 388
    ›    ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO) 305
    ›    ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy) 967
    ›    ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 341
    ›    ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia) 268
    ›    ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna) 797
    ›    ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet) 606
    ›    ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego) 277
    ›    ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów) 270
    ›    ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór) 423
    ›    ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole) 569
    ›    ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi) 713
    ›    ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni) 362
     2019 19061
    ›    ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 1384
    ›    ZP.271.3.1.2019 (Wykreowanie produktu turystycznego) 406
    ›    ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 674
    ›    ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia) 1210
    ›    ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan) 560
    ›    ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 537
    ›    ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu) 1015
    ›    ZP.271.1.7.2019 (Dostawa kruszywa) 562
    ›    ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 384
    ›    ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 760
    ›    ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik) 875
    ›    ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą) 343
    ›    ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki) 522
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 396
    ›    ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 408
    ›    (SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku) 389
    ›    ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 1446
    ›    ZP.271.1.15.2019 (Przebudowa drogi - Kuźniaki) 594
    ›    ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia) 430
    ›    ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg) 1045
    ›    ZP.271.18.2019 (OSA) 713
    ›    ZP.271.19.2019 (Przebudowa drogi) 731
    ›    ZP.271.20.2019 (OSA) 590
    ›    ZP.271.1.21.2019 (Budowa oświetlenia) 426
    ›    ZP.271.1.22.2019 (Kredyt) 516
    ›    ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik) 259
    ›    ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu) 248
    ›    ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska) 322
    ›    ZP.271.1.26.2019 (Dokumentacja chodnik) 231
    ›    ZP.271.1.27.2019 (Dokumentacja budowa rowu) 210
    ›    ZP.271.1.28.2019 (Odśnieżanie) 300
    ›    ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie) 457
    ›    ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska) 229
    ›    ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi) 357
    ›    ZP.271.1.32.2019 (Budowa oświetlenia) 284
    ›    ZP.271.1.33.2019 (Dostawa oleju opałowego) 260
    ›    ZP.271.1.34.2019 (Przebudowa drogi) 358
    ›    ZP.271.1.35.2019 (Zakup paliwa) 439
    ›    ZP.271.1.36.2019 (Pellet) 327
    ›    ZP.271.1.37.2019 (Transport odpadów z oczyszczalni) 213
     2020 10666
    ›    ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa) 640
    ›    ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.) 513
    ›    ZP.271.1.3.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni) 289
    ›    ZP.271.1.4.2020 (Przebudowa i remont dróg) 896
    ›    ZP.271.1.5.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni) 365
    ›    ZP.271.1.6.2020 (Dokumentacja chodnik Strawczynek) 438
    ›    ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia) 777
    ›    ZP.271.1.8.2020 (Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 1045
    ›    ZP.271.1.9.2020 (Przebudowa ul. Piłkarzy w Oblęgorku) 490
    ›    ZP.271.1.10.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn) 1097
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 231
    ›    ZP.271.1.11.2020 (Remont odcinka drogi gminnej ul. Górskiej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn) 445
    ›    ZP.271.1.12.2020 (Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn) 647
    ›    ZP.271.1.13.2020 (Dokumentacja projektowa drogi) 546
    ›    ZP.271.1.14.2020 Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn 488
    ›    ZP.271.1.15.2020 (Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgorek ul. Kornatki gm. Strawczyn) 217
    ›    ZP.271.1.16.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Strawczyn- ul. Kalinowa Oblęgór, Małogoskie) 185
    ›    ZP.271.1.17.2020 (ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STRAWCZYN ORAZ Z PSZOK W 2021 ROKU) 554
    ›    ZP.271.1.18.2020 (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego) 178
    ›    ZP.271.1.20.2020 (Budowa oświetlenia drogowego w msc. Strawczyn ul. Miodowa w gm. Strawczyn) 178
    ›    ZP.271.1.19.2020 (Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+) 371
    ›    ZP.271.1.21.2020 (Dostawa artykułów spożywczych do Świetlic) 276
    ›    ZP.271.1.22.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic) 886
    ›    ZP.271.1.23.2020 (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) 327
    ›    ZP.271.1.24.2020 (Kredyt) 546
    ›    ZP.271.1.25.2020 (Świadczenie usług hotelarskich) 254
    ›    ZP.271.1.26.2020 (Świadczenie usług szkoleniowych) 150
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Świadczenie usług hotelarskich) 182
    ›    ZP.271.1.28.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic) 462
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Zagospodarowanie odpadów) 180
    ›    ZP.271.1.29.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn.) 426
    ›    ZP.271.1.30.2020 (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuźniaki, odcinek o długości 163m.) 150
    ›    ZP.271.1.31.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska) 103
    ›    ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska) 81
    ›    ZP.271.1.33.2020 (Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych) 148
    ›    ZP.271.1.34.2020 (Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, RTV do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn) 380
    ›    ZP. 271.1.35.2020 (Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn) 370
     Ogłoszenia o Przetargach 4080
     Wyniki postępowań 1124
   Jawne otwarcie ofert 581
     Ogłoszenie o Przetargach 12102
     Wyniki postępowań 2731
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 12700
     Wyniki postępowań 3336
     Ogłoszenia o zawarciu umów 1775
     Zawarte umowy 631
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 17260
     Wyniki postępowań 6408
     Ogłoszenia o zawarciu umów 3058
     Zawarte umowy 847
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia 17827
     Wyniki postępowań 5799
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 10023
     ZP-341/1/09 3318
     ZP-341/2/09 4140
     ZP-341/3/09 2113
     ZP-341/4/09 2281
     Wydzierżawienie parkingu 1347
     ZP-341/5/09 1491
     Wynajem lokalu w świetlicy 1027
     ZP-341/6/09 1883
     ZP-341/7/09 5747
     ZP-341/8/09 1445
     ZP-341/9/09 1214
     ZP-341/10/09 1486
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 1839
     ZP-341/11/09 1108
     ZP-341/12/09 1354
     ZP-341/13/09 1523
     ZP-341/14/09 2474
     ZP-341/15/09 1334
     ZP-341/16/09 1537
     ZP-341/1/2009/OSP 979
     ZP-341/17/09 1359
     ZP-341/18/09 1315
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.) 1741
     ZP-341/1/2009/OSP 1094
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień) 1199
     Sprzedaż działki w Strawczynku 1370
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik) 1460
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna) 1457
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce) 1949
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap) 2776
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce) 1339
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole) 1354
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP) 1703
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru) 1287
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.) 1827
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik) 882
     ZP-341/30/09 (Studnia) 1434
     ZP-341/31/09 (kruszywo) 1177
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik) 1384
     ZP-341/33/09 (kruszywo) 947
     Roboty dod. na zad. bud. kanal. 790
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale) 1220
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia) 1257
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania ) 1303
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju) 1353
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt) 1037
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla) 897
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.) 1059
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji) 2573
     ZP-341/2/10 (azbest) 1385
     ZP-341/3/2010 (parking) 1598
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn) 2141
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa) 1356
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg) 1235
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa) 1682
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy) 1342
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan) 1371
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy) 1315
     SZOZ-kredyt 1206
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu) 993
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg) 1252
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria) 778
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu) 1012
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów) 1223
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci) 956
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół) 716
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół) 929
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju) 994
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania) 2538
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry) 1880
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze) 2039
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa) 1268
     Wynajem lokali na pływalni 1849
     ZP-341/5/2011 (Azbest) 1329
     ZP-341/6/11 (kredyt) 1672
     ZP-341/7/11 (Autobus) 1500
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne) 1567
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu) 1815
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn) 1714
     ZP-271/10/2011 (azbest) 1195
     Wynajem lokali na pływalni 1260
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu) 1205
     Kręgielnia - najem lokalu 1864
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.) 1594
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu) 1205
     ZPO Promnik - Roboty 1818
     ZPO Strawczyn - Roboty 2559
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu) 1145
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii) 1477
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.) 1141
     ZP.271.2.11 (remont ZPO) 1615
     ZPO Promnik - Roboty 1692
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego) 2172
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa) 1005
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.) 1044
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt) 1273
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien) 2064
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju) 1397
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału) 1441
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju) 1190
     SCKIS (dostawa peletu) 2158
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna) 3813
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja) 3150
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn) 2172
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec) 2835
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy) 1748
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo) 1531
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika) 1663
     Dostawa peletu do SCKIS 1822
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg) 1320
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa) 1304
     ZP.271.11.2012 (Azbest) 1381
     ZP.271.12.2012 (Paliwo) 1188
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy) 1252
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole) 3258
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy) 1128
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn) 1968
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa) 1126
     Wynajem lokalu w świetlicy 926
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.) 1192
     OSP Promnik 1767
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego) 1115
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.) 1382
     Sprzedaż nieruchomości 1191
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień) 918
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy) 1153
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła) 1109
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.) 2200
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła) 1222
     Sprzedaż ruchomości (Star 244) 947
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy) 1540
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy) 1216
     ZP.271.28.12 (opał) 1089
     ZP.271.29.12 (olej opałowy) 997
     SCKIS-Dostawa oleju 896
     ZP.271.30.12 (paliwo) 1137
Inne
   Oświadczenia majątkowe 17729
     Wójt 8665
     Przewodniczący Rady Gminy 5917
     Urząd Gminy 9302
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 15054
     Radni 13050
   Plany i programy 11046
   Oferty na realizację zadań publicznych 1016
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 6549
     Chełmce 2522
     Hucisko 2247
     Korczyn 1751
     Kuźniaki 1772
     Małogoskie 1718
     Niedźwiedź 1767
     Oblęgorek 2168
     Oblęgór 2009
     Promnik 2294
     Ruda Strawczyńska 1817
     Strawczyn 1459
     Strawczynek 1782
   Jednostki organizacyjne 5782
     Placówki oświatowe 7430
     Inne 4938
   Petycje 1229
     2016 1270
     2017 587
     2018 469
     2019 391
     2020 228
   Wybory ławników 1854
   Wybory sołtysów 2523
     2011 3316
     2015 2601
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie) 684
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 323
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 256
     2018, Wybory uzupełniające (Niedźwiedź) 482
     2018,Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 530
     2019 3478
   Nazewnictwo ulic 7939
   Plan zagospodarowania przestrzennego 55478
   Redakcja biuletynu 3023
Wybory
   Wybory samorządowe 2018 9171
   Parlament Europejski 2019 879
   Wybory do Izb Rolniczych 2019 1534
   Wybory ławników 351
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 880
   Wybory Prezydenta RP 2020 - 10 maja 454
   Wybory Prezydenta RP 2020 - 28 czerwca 991
Powszechny Spis Rolny
   Informacje ogólne 164
   Nabór na rachmistrzów spisowych 741
Łączna liczba odwiedzin:2374199