główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 320158
   O gminie 16378
   Dane kontaktowe 35540
   Struktura organizacyjna 14227
   Rejestry i ewidencje 9784
   Regulamin Organizacyjny 9351
   Nabór na wolne stanowiska pracy 87598
     Urząd Gminy 40302
    ›    2022 5585
     Inne jednostki organizacyjne 27770
    ›    2022 2885
    ›    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 5266
    ›    Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych do rekrutacji 1172
     Dokumenty (Kwestionariusz, oświadczenia, itp.) 1935
    ›    Klauzula informacyjna 795
   Ogłoszenia 38611
     2017 9536
     2018 15951
     2019 16974
     2020 15940
     2021 15200
     2022 1906
    ›    RRL-7624/05-D/07 1212
    ›    RRL-7624/07-P/07 1089
    ›    ZPIB-7624/07-O/07 1080
    ›    RRL-7624/07-WP/06 990
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/08 1090
    ›    RRL-7624/01-O/08 1025
    ›    ZPIB-7624/05/06 953
    ›    ZPIB-7624/02-WP/07 948
    ›    RRL-7624/10-O/07/08 1001
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne 1561
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A 1216
     Do roku 2009 1294
     2009 1434
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T 1785
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu 1158
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego 1115
    ›    Przebudowa dróg powiatowych 983
     2010 1914
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1703
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.) 1248
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko 1147
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1029
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1444
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1577
     2011 1384
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1994
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień 1161
     2012 1546
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów 1344
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej 1107
   Ochrona danych osobowych (RODO) 1720
   Bezpłatna pomoc prawna 686
   Deklaracja dostępności 755
   Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 390
Organy
   Wójt 16512
   Sekretarz 6576
   Skarbnik 6307
   Przewodniczący Rady Gminy 6953
   Rada Gminy 16200
    ›    Komisja Rewizyjna 863
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1629
    ›    Komisja Samorządowa 969
    ›    Komisja Statutowa 1024
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 1104
    ›    Skład 979
    ›    Harmonogram obrad 1831
    ›    Wyniki głosowania imiennego 802
     Kadencja 2006-2010 2397
    ›    Skład 2097
    ›    Komisja Rewizyjna 1024
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1035
    ›    Komisja Samorządowa 1070
    ›    Komisja Statutowa 915
    ›    Gospodarki Komunalnej 1050
    ›    Wyniki głosowania imiennego 2040
    ›    Plan Pracy 2259
     Kadencja 2010-2014 2860
    ›    Skład 2441
    ›    Najbliższa sesja 1945
    ›    Plan Pracy 1430
    ›    Wyniki głosowania imiennego 2205
    ›    Komisja Rewizyjna 1156
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1167
    ›    Komisja Samorządowa 1697
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 1226
    ›    Komisja Statutowa 1296
     Kadencja 2014-2018 3509
    ›    Skład 2740
    ›    Plan Pracy 1584
    ›    Wyniki głosowania imiennego 2240
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja 4167
    ›    Komisja Rewizyjna 1244
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1243
    ›    Komisja Samorządowa 1199
    ›    Gospodarki Komunalnej 1164
    ›    Komisja Statutowa 1082
     Kadencja 2018-2023 2723
    ›    Skład Rady Gminy 1676
    ›    Składy Komisji 1280
     Wyniki głosowania imiennego 700
     Protokoły z sesji 1159
    ›    2021 i wcześniej 9961
     Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy 182
    ›    2022 923
     Transmisje obrad Rady Gminy 1488
     Kadencja 2010-2014 1456
     Kadencja 2014-2018 1326
Prawo Lokalne
   Statut 5637
   Uchwały 26467
     2003 1851
    ›    12 września (VIII) 1209
    ›    24 października (IX) 1093
    ›    04 grudzień (X) 1438
    ›    30 grudzień (XI) 1086
     2004 1681
    ›    25 luty (XII) 1224
    ›    22 kwietnia (XIII) 1404
    ›    29 kwietnia (XIV) 1259
    ›    11 czerwiec (XV) 1353
    ›    29 czerwiec (XVI) 1260
    ›    29 lipiec (XVII) 1325
    ›    30 września (XVIII) 1509
    ›    30 listopad (XIX) 1339
    ›    29 grudzień (XX) 1267
     2005 1742
    ›    03 luty (XXI) 1175
    ›    10 luty (XXII) 1594
    ›    02 marca (XXIII) 1095
    ›    31 marzec (XXIV) 1181
    ›    29 kwiecień (XXV) 1227
    ›    22 czerwiec (XXVI) 1319
    ›    22 wrzesień (XXVII) 1461
    ›    28 listopada (XXVIII) 1233
    ›    29 grudzień (XXIX) 1345
     2006 1860
    ›    23 luty (XXX) 1550
    ›    30 czerwiec (XXXII) 1560
    ›    28 kwietnia (XXXI) 1622
    ›    14 sierpień (XXXIII) 1132
    ›    21 wrzesień (XXXIV) 1157
    ›    24 październik (XXXV) 1558
    ›    27 listopad (I) 1217
    ›    04 grudzień (II) 1344
    ›    28 grudzień (III) 1268
     2007 1967
    ›    15 luty (IV) 1468
    ›    12 kwietnia (V) 1212
    ›    26 kwiecień (VI) 1447
    ›    28 czerwiec (sesja VII) 1372
    ›    16 lipca (VIII) 1211
    ›    20 wrzesień (IX) 1378
    ›    26 październik (sesja X) 1264
    ›    30 listopad (sesja XI) 1550
    ›    28 grudnia (sesja XII) 1283
     2008 2055
    ›    29 styczeń (sesja XIII) 1308
    ›    28 luty (sesja XIV) 1414
    ›    25 kwietnia (sesja XV) 1433
    ›    16 czerwiec (sesja XVI) 1309
    ›    12 września (sesja XVII) 1278
    ›    7 października (sesja XVIII) 1093
    ›    27 października (sesja XIX) 1048
    ›    19 listopad (Sesja XX) 1202
    ›    28 listopad (sesja XXI) 1576
    ›    29 grudzień (sesja XXII) 1317
     2009 2615
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII) 1282
    ›    12 luty (Sesja XXIV) 1404
    ›    12 marzec (sesja XXV) 1285
    ›    31 marzec (sesja XXVI) 1223
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII) 1397
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII) 1372
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX) 1223
    ›    24 wrzesień (sesja XXX) 3401
    ›    29 października (sesja XXXI) 1493
    ›    27 listopad (sesja XXXII) 1780
    ›    30 grudnia (sesja XXXIII) 1515
     2010 3227
    ›    28 stycznia (sesja XXXIV) 1491
    ›    12 marzec (sesja XXXV) 1450
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI) 1619
    ›    13 maj (sesja XXXVII) 1365
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII) 1458
    ›    30 lipiec (sesja XL) 1341
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX) 1214
    ›    16 wrzesień (sesja XLI) 1811
    ›    22 październik (sesja XLII) 1647
    ›    10 listopad (sesja XLIII) 1302
    ›    2 grudzień (sesja I) 1262
    ›    6 grudzień (sesja II) 1308
    ›    28 grudnia (sesja III) 1576
    ›    luty, 10 (sesja IV) 1825
     2011 2813
    ›    marzec, 14 (sesja V) 1993
    ›    marzec, 31 (sesja VI) 1482
    ›    maj 27 (sesja VII) 1579
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII) 1511
    ›    sierpień, 12 (sesja IX) 1545
    ›    wrzesień, 29 (sesja X) 1594
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI) 1223
    ›    listopad, 29 (sesja XII) 2727
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII) 2310
     2012 2679
    ›    luty, 28 (sesja XIV) 1709
    ›    marzec, 30 (sesja XV) 1519
    ›    maj, 21 (sesja XVI) 1220
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII) 1499
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII) 1773
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX) 1359
    ›    październik, 26 (sesja XX) 1517
    ›    listopada, 29 (sesja XXI) 1693
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII) 1571
    ›    luty, 21 (sesja XXIII) 1610
     2013 2487
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV) 1473
    ›    maj, 22 (sesja XXV) 1556
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI) 1344
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII) 1322
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII) 1195
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX) 1321
    ›    październik, 8 (sesja XXX) 2412
    ›    październik, 30 (sesja XXXI) 1380
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII) 1558
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII) 1390
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV) 1523
     2014 2815
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV) 1436
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI) 1412
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII) 1493
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII) 1359
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX) 1235
    ›    październik, 30 (sesja XL) 1242
    ›    grudzień, 1 (sesja I) 1135
    ›    grudzień, 16 (sesja III) 1167
    ›    grudzień, 19 (sesja IV) 1191
    ›    grudzień, 8 (sesja II) 1102
    ›    grudzień, 29 (sesja V) 1546
     2015 2991
    ›    luty, 23 (VI) 1359
    ›    marzec, 27 (VII) 1273
    ›    kwiecień, 15 (VIII) 1253
    ›    kwiecień, 27 (IX) 1092
    ›    maj, 4 (X) 1141
    ›    maj, 25 (XI) 1259
    ›    czerwiec, 29 (XII) 1367
    ›    sierpień, 28 (XIII) 1046
    ›    wrzesień, 30 (XIV) 1073
    ›    październik, 28 (XV) 1178
    ›    grudzień, 4 (XVI) 1832
    ›    grudzień, 10 (XVII) 1046
    ›    grudzień, 30 (XVIII) 1335
     2016 2373
    ›    luty, 24 (XIX) 1208
    ›    marzec, 30 (XX) 1033
    ›    maj, 18 (XXI) 1170
    ›    czerwiec, 28 (XXII) 1225
    ›    sierpień, 31 (XXIII) 976
    ›    wrzesień, 30 (XXIV) 1034
    ›    październik, 11 (XXV) 910
    ›    październik, 27 (XXVI) 848
    ›    listopad, 30 (XXVII) 1223
    ›    grudzień, 29 (XXVIII) 1187
     2017 2699
    ›    luty, 3 (XXIX) 994
    ›    marzec, 10 (XXX) 930
    ›    marzec, 31 (XXXI) 955
    ›    maj, 22 (XXXII) 1128
    ›    czerwiec, 28 (XXXIII) 1418
    ›    sierpień, 18 (XXXIV) 888
    ›    wrzesień, 22 (XXXV) 719
    ›    październik, 25 (XXXVI) 777
    ›    grudzień, 4 (XXXVII) 823
    ›    grudzień, 28 (XXXVIII) 891
     2018 2530
    ›    luty, 7 (XXXIX) 1422
    ›    marzec, 27 (XL) 679
    ›    maj, 9 (XLI) 514
    ›    czerwiec, 6 (XLII) 507
    ›    czerwiec, 28 (XLIII) 609
    ›    lipiec,13 (XLIV) 519
    ›    sierpień, 30 (XLV) 560
    ›    wrzesień, 27 (XLVI) 808
    ›    październik, 18 (XLVII) 1131
    ›    listopad, 21 (I) 1579
    ›    grudzień, 11 (II) 645
    ›    grudzień, 28 (III) 1164
     2019 2542
    ›    styczeń, 30 (IV) 1499
    ›    luty, 26 (V) 975
    ›    marzec, 28 (VI) 1184
    ›    maj, 29 (VII) 1084
    ›    czerwiec, 19 (VIII) 857
    ›    czerwiec, 28 (IX) 1040
    ›    lipiec, 31 (X) 782
    ›    sierpień, 8 (XI) 871
    ›    wrzesień, 30 (XII) 801
    ›    październik, 10 (XIII) 752
    ›    październik, 31 (XIV) 861
    ›    listopad, 28 (XV) 832
    ›    grudzień, 27 (sesja XVI) 1022
     2020 2371
    ›    styczeń, 30 (sesja XVII) 830
    ›    luty, 27 (sesja XVIII) 789
    ›    kwiecień, 28 (sesja XIX) 736
    ›    maj, 28 (sesja XX) 672
    ›    czerwiec, 15 (sesja XXI) 456
    ›    czerwiec, 17 (sesja XXII) 621
    ›    czerwiec, 30 (sesja XXIII) 603
    ›    sierpień, 12 (sesja XXIV) 704
    ›    wrzesień, 14 (sesja XXV) 596
    ›    październik, 16 (sesja XXVI) 505
    ›    listopad, 30 (sesja XXVII) 459
    ›    grudzień, 9 (sesja XXVIII) 665
    ›    grudzień, 30 (sesja XXIX) 991
     2021 2069
    ›    styczeń, 29 (sesja XXX) 598
    ›    marzec, 3 (sesja XXXI) 507
    ›    marzec, 31 (sesja XXXII) 390
    ›    kwiecień, 19 (sesja XXXIII) 227
    ›    maj, 26 (sesja XXXIV) 796
    ›    czerwiec, 30 (sesja XXXV) 430
    ›    lipiec, 29 (sesja XXXVI) 343
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXVII) 351
    ›    październik, 28 (sesja XXXVIII) 313
    ›    listopad, 24 (sesja XXXIX) 425
    ›    grudzień, 14 (sesja XL) 242
    ›    grudzień, 30 (sesja XLI) 324
     2022 640
    ›    styczeń, 31 (sesja XLII) 264
    ›    luty, 14 (sesja XLIII) 128
    ›    marzec, 18 (sesja XLIV) 173
    ›    kwiecień, 6 (sesja XLV) 110
    ›    kwiecień, 20 (sesja XLVI) 121
    ›    maj, 27 (sesja XLVII) 149
    ›    czerwiec, 29 (sesja XLVIII) 23
   Zarządzenia 12825
     2003 1491
     2004 1612
     2005 1945
     2006 2019
     2007 1963
     2008 1891
     2009 3063
     2010 2875
     2011 3887
     2012 3425
     2013 2643
     2014 2649
     2015 7047
     2016 2365
     2017 1967
     2018 1783
     2019 2242
     2020 2166
     2021 1616
     2022 378
   Akty prawa miejscowego 7650
   Interpretacje przepisów prawa podatkowego 788
     Wykaz podmiotów którym udzielono ulg 254
Dane publiczne
   Mienie gminy 6493
   Budżet gminy 18145
     2005 1432
     2006 1281
     2007 1452
     2008 1624
     2009 1917
     2010 2354
     2011 2369
     2012 1932
     2013 2052
     2014 1898
     2015 1802
     2016 1768
     2017 1704
     2018 1255
     2019 1404
     2020 964
     2021 591
     2022 208
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 3664
     2011-2021 1445
     2012-2022 1221
     2013-2023 1234
     2014-2024 1258
     2015-2024 1064
     2016-2024 802
     2017-2024 688
     2018-2024 447
     2019-2029 363
     2020-2029 361
     2021-2031 169
     2022-2033 48
   Sprawozdania finansowe jednostek 1123
     2018 476
     2019 297
     2020 298
     2021 52
   Protokoły z kontroli 4521
   Ocena władzy 7763
   Polityka społeczno-gospodarcza 1154
     Strategia Rozwoju Gminy 518
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014) 3709
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013) 3052
   Organizacje pozarządowe 7261
   Rejestr Instytucji Kultury 1314
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 999
   Informacja o jakości wody z wodociągu 1139
     2016 1544
     2017 299
     2018 327
     2019 267
     2020 205
     2021 104
     2022 35
   Informacja o kanałach technologicznych 1420
   Ochrona środowiska 1746
     Analiza stanu gospodarki odpadami 828
     Rejestr działalności regulowanej 2370
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 1595
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3297
    ›    Zmiana MPZP sołectwa Strawczyn 270
    ›    Zmiana SUiKZP Gminy Strawczyn 128
    ›    Zmiana jednostkowa MPZP sołectwa Oblęgorek 73
    ›    Zmiana jednostkowa MPZP sołectwa Kuźniaki 49
     Decyzje środowiskowe 3330
   Raport o stanie gminy 1033
     za 2018 rok 532
     za 2019 rok 334
     za 2020 rok 229
     za 2021 rok 50
   Raporty jednostek podległych 2714
     Za rok 2012 1032
     Za rok 2013 1175
     Za rok 2014 544
     Za rok 2015 691
     Za rok 2016 228
     Za rok 2017 264
     Za rok 2018 301
     Za rok 2019 275
     Za rok 2020 20
     Za rok 2021 30
   Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli 684
   Udostępnianie informacji publicznej 1883
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 653
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 607
   Ewidencja kąpielisk 1810
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 6132
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 4720
   Jak załatwić sprawę? 17563
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony) 9953
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.) 10313
     RIRiP (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki) 6761
     RIRiP (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.) 8033
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.) 4808
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.) 5327
     Kancelaria (skargi i wnioski) 3495
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa) 10453
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.) 11362
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) 4560
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.) 2825
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał) 3143
     Kadry/Bezrobocie (wydawanie zaświadczeń) 202
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 6189
     2017 1445
     2018 1514
     2019 1327
     2020 1539
     2021 1247
     2022 356
   Zapytania ofertowe 25771
     2017 20872
     2018 18339
     2019 15652
     2020 20104
     2021 6239
     2022 1767
   Przetargi 5815
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika) 2426
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa) 1548
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką) 1471
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa) 1474
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika) 2046
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS 2422
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady) 1880
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.) 2387
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.) 1414
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK) 1487
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS) 2170
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg) 1540
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy) 2146
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki) 1593
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie) 1493
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne) 1525
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia) 1525
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg) 1475
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn) 1882
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1536
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1429
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju) 1127
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału) 1203
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo) 1235
     2014 17647
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji) 3168
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju) 1209
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa) 1412
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką) 1610
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa) 1428
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji) 1717
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia) 1540
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium) 2480
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki)) 1751
    ›    Pelet SCKiS 1310
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu) 1626
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia) 1338
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk) 1579
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn) 2049
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1575
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg) 1506
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp) 2228
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.) 1328
    ›    Olej opałowy SCKiS 1257
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja) 1680
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1358
    ›    OSP Strawczyn (Samochód) 1949
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk) 1377
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody) 1363
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC) 1549
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja) 2786
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.) 2185
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt) 1819
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.) 2027
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog) 1366
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg) 2710
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja) 1390
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt) 1381
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko) 1388
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy) 1328
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg) 1347
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe) 1837
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw) 1362
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka) 1229
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet) 1290
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż) 1071
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1354
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów) 1496
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II) 2059
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum) 1236
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.) 1296
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa) 1606
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn) 1359
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw) 1277
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik) 1313
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja) 1676
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii) 1678
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo) 1141
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy) 1084
     2015 31426
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy) 1254
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa) 1482
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic) 1952
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg) 1725
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 1045
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa) 1336
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem) 1403
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 1176
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn) 1804
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne) 1821
    ›    SCKiS (Siłownia) 2171
    ›    ZGK (Budowa kanału) 1654
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody) 1516
    ›    SCKiS (Siłownia) 1560
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1608
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi) 1144
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf) 1378
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1567
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest) 1126
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja) 1593
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego) 1319
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie 1354
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika) 2735
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy) 1107
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja) 1231
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające) 1097
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki) 1010
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi) 1765
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki) 1047
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy) 962
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet) 3500
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo) 946
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki) 1260
     2016 21243
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa) 1293
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego) 1368
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa) 1225
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia) 1394
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole) 4960
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi) 1723
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet) 1179
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika) 1958
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg) 1424
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola) 3900
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki) 1056
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki) 1031
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi) 1590
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi) 1790
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy) 894
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja) 1127
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 1662
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii) 1258
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna) 1250
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 865
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju) 717
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji) 1195
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu) 904
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa) 909
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki) 1252
     2017 20838
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg) 2701
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa) 1126
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu) 1099
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa) 983
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia) 1929
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg) 1169
    ›    Pellet Sckis 777
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole)) 1801
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia) 1079
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka) 1634
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka) 2289
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia) 2517
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola) 1548
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola) 1284
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności) 948
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia) 800
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja) 836
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek) 672
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 976
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole) 1265
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych) 605
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt) 1307
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole) 1222
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole) 730
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn) 986
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja) 1165
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu) 548
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 634
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów) 1289
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji) 737
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety) 959
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik) 578
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia) 712
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego) 776
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek) 704
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek) 1085
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek) 1527
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn) 674
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg) 761
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek) 703
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek) 801
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa) 1003
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala) 1865
    ›    ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa) 913
    ›    ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw) 535
    ›    ZP.271.1.44.2017 (Pellet) 556
    ›    ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy) 533
     2018 24020
    ›    ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia) 1122
    ›    ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego) 847
    ›    ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa) 729
    ›    ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg) 1327
    ›    ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia) 873
    ›    ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa) 1747
    ›    ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki) 846
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 596
    ›    ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki) 927
    ›    ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 3072
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 541
    ›    ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt) 955
    ›    ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa) 997
    ›    ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran) 541
    ›    ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt) 976
    ›    ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego) 601
    ›    ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 2071
    ›    ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi) 1158
    ›    ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg) 574
    ›    ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody) 1320
    ›    ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie) 725
    ›    ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej) 1485
    ›    ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności) 1387
    ›    ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA) 1124
    ›    ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności) 830
    ›    ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski) 811
    ›    ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska) 763
    ›    ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody) 617
    ›    ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór) 717
    ›    ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 503
    ›    ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole) 1559
    ›    ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych) 632
    ›    ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody) 1189
    ›    ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja) 698
    ›    ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 540
    ›    ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody) 468
    ›    ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa) 543
    ›    ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg) 641
    ›    ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO) 519
    ›    ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy) 1318
    ›    ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 572
    ›    ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia) 447
    ›    ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna) 1226
    ›    ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet) 1176
    ›    ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego) 479
    ›    ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów) 499
    ›    ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór) 824
    ›    ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole) 796
    ›    ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi) 1023
    ›    ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni) 589
     2019 21119
    ›    ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 1632
    ›    ZP.271.3.1.2019 (Wykreowanie produktu turystycznego) 722
    ›    ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 1048
    ›    ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia) 1571
    ›    ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan) 737
    ›    ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 713
    ›    ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu) 1394
    ›    ZP.271.1.7.2019 (Dostawa kruszywa) 935
    ›    ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 625
    ›    ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 1080
    ›    ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik) 1167
    ›    ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą) 583
    ›    ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki) 739
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 663
    ›    ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 622
    ›    (SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku) 611
    ›    ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 2042
    ›    ZP.271.1.15.2019 (Przebudowa drogi - Kuźniaki) 952
    ›    ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia) 611
    ›    ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg) 1430
    ›    ZP.271.18.2019 (OSA) 1058
    ›    ZP.271.19.2019 (Przebudowa drogi) 924
    ›    ZP.271.20.2019 (OSA) 763
    ›    ZP.271.1.21.2019 (Budowa oświetlenia) 628
    ›    ZP.271.1.22.2019 (Kredyt) 846
    ›    ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik) 435
    ›    ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu) 452
    ›    ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska) 493
    ›    ZP.271.1.26.2019 (Dokumentacja chodnik) 381
    ›    ZP.271.1.27.2019 (Dokumentacja budowa rowu) 392
    ›    ZP.271.1.28.2019 (Odśnieżanie) 539
    ›    ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie) 921
    ›    ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska) 447
    ›    ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi) 554
    ›    ZP.271.1.32.2019 (Budowa oświetlenia) 463
    ›    ZP.271.1.33.2019 (Dostawa oleju opałowego) 442
    ›    ZP.271.1.34.2019 (Przebudowa drogi) 546
    ›    ZP.271.1.35.2019 (Zakup paliwa) 791
    ›    ZP.271.1.36.2019 (Pellet) 596
    ›    ZP.271.1.37.2019 (Transport odpadów z oczyszczalni) 386
     2020 22936
    ›    ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa) 1106
    ›    ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.) 984
    ›    ZP.271.1.3.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni) 553
    ›    ZP.271.1.4.2020 (Przebudowa i remont dróg) 1590
    ›    ZP.271.1.5.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni) 773
    ›    ZP.271.1.6.2020 (Dokumentacja chodnik Strawczynek) 884
    ›    ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia) 1099
    ›    ZP.271.1.8.2020 (Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 1546
    ›    ZP.271.1.9.2020 (Przebudowa ul. Piłkarzy w Oblęgorku) 865
    ›    ZP.271.1.10.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn) 1665
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 480
    ›    ZP.271.1.11.2020 (Remont odcinka drogi gminnej ul. Górskiej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn) 679
    ›    ZP.271.1.12.2020 (Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn) 906
    ›    ZP.271.1.13.2020 (Dokumentacja projektowa drogi) 1051
    ›    ZP.271.1.14.2020 Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn 734
    ›    ZP.271.1.15.2020 (Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgorek ul. Kornatki gm. Strawczyn) 471
    ›    ZP.271.1.16.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Strawczyn- ul. Kalinowa Oblęgór, Małogoskie) 391
    ›    ZP.271.1.17.2020 (ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STRAWCZYN ORAZ Z PSZOK W 2021 ROKU) 1827
    ›    ZP.271.1.18.2020 (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego) 371
    ›    ZP.271.1.20.2020 (Budowa oświetlenia drogowego w msc. Strawczyn ul. Miodowa w gm. Strawczyn) 361
    ›    ZP.271.1.19.2020 (Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+) 831
    ›    ZP.271.1.21.2020 (Dostawa artykułów spożywczych do Świetlic) 650
    ›    ZP.271.1.22.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic) 1302
    ›    ZP.271.1.23.2020 (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) 610
    ›    ZP.271.1.24.2020 (Kredyt) 952
    ›    ZP.271.1.25.2020 (Świadczenie usług hotelarskich) 541
    ›    ZP.271.1.26.2020 (Świadczenie usług szkoleniowych) 370
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Świadczenie usług hotelarskich) 455
    ›    ZP.271.1.28.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic) 917
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Zagospodarowanie odpadów) 492
    ›    ZP.271.1.29.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn.) 784
    ›    ZP.271.1.30.2020 (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuźniaki, odcinek o długości 163m.) 540
    ›    ZP.271.1.31.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska) 376
    ›    ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska) 353
    ›    ZP.271.1.33.2020 (Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych) 415
    ›    ZP.271.1.34.2020 (Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, RTV do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn) 821
    ›    ZP. 271.1.35.2020 (Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn) 695
    ›    ZP.271.1.36.2020 (Remont dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn) 1055
    ›    ZP.271.1.37.2020 (Rozbudowa SP w Rudzie Strawczyńskiej) 4431
    ›    ZP.271.1.38.2020 (Organizacja wyjazdów edukacyjnych i usług transportowych) 902
    ›    ZP.271.1.39.2020 (Zagospodarowanie odpadów) 605
    ›    ZP.271.1.40.2020 (Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska) 668
    ›    ZP.271.1.41.2020 (Obsługa bankowa) 232
    ›    ZP.271.1.42.2020 (Dostawa paliw do samochodów i sprzętu mechanicznego) 233
    ›    ZP.271.1.43.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów) 614
    ›    ZP.271.1.44.2020 (Dostawa oleju opałowego) 239
    ›    ZP.271.1.45.2020 (Dostawa pelletu) 279
    ›    ZP.271.1.46.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni) 287
    ›    ZP.271.1.48.2020 (Zakup i dostawa pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności) 471
    ›    ZP.271.1.49.2020 (Budowa części kanalizacji w msc. Korczyn) 1064
    ›    ZP.271.1.47.2020 (?Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?) 486
     2021 14968
     2022 3223
     Ogłoszenia o Przetargach 5628
     Wyniki postępowań 1480
   Jawne otwarcie ofert 2265
     Ogłoszenie o Przetargach 12852
     Wyniki postępowań 3214
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 15823
     Wyniki postępowań 4020
     Ogłoszenia o zawarciu umów 2337
     Zawarte umowy 724
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 19299
     Wyniki postępowań 11026
     Ogłoszenia o zawarciu umów 3340
     Zawarte umowy 937
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia 18242
     Wyniki postępowań 6315
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 10839
     ZP-341/1/09 3422
     ZP-341/2/09 4343
     ZP-341/3/09 2196
     ZP-341/4/09 2361
     Wydzierżawienie parkingu 1466
     ZP-341/5/09 1589
     Wynajem lokalu w świetlicy 1209
     ZP-341/6/09 1995
     ZP-341/7/09 6114
     ZP-341/8/09 1527
     ZP-341/9/09 1295
     ZP-341/10/09 1578
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 2053
     ZP-341/11/09 1197
     ZP-341/12/09 1433
     ZP-341/13/09 1623
     ZP-341/14/09 2564
     ZP-341/15/09 1434
     ZP-341/16/09 1646
     ZP-341/1/2009/OSP 1096
     ZP-341/17/09 1463
     ZP-341/18/09 1401
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.) 1855
     ZP-341/1/2009/OSP 1176
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień) 1348
     Sprzedaż działki w Strawczynku 1519
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik) 1578
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna) 1540
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce) 2084
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap) 2966
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce) 1459
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole) 1590
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP) 1843
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru) 1400
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.) 1943
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik) 997
     ZP-341/30/09 (Studnia) 1607
     ZP-341/31/09 (kruszywo) 1273
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik) 1580
     ZP-341/33/09 (kruszywo) 1054
     Roboty dod. na zad. bud. kanal. 890
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale) 1356
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia) 1404
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania ) 1408
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju) 1527
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt) 1128
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla) 1068
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.) 1142
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji) 2756
     ZP-341/2/10 (azbest) 1561
     ZP-341/3/2010 (parking) 1677
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn) 2319
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa) 1445
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg) 1325
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa) 1906
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy) 1434
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan) 1516
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy) 1413
     SZOZ-kredyt 1363
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu) 1069
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg) 1352
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria) 857
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu) 1109
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów) 1328
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci) 1070
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół) 787
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół) 1021
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju) 1098
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania) 2630
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry) 1971
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze) 2148
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa) 1354
     Wynajem lokali na pływalni 1987
     ZP-341/5/2011 (Azbest) 1415
     ZP-341/6/11 (kredyt) 1761
     ZP-341/7/11 (Autobus) 1600
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne) 1688
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu) 1918
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn) 1823
     ZP-271/10/2011 (azbest) 1287
     Wynajem lokali na pływalni 1376
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu) 1307
     Kręgielnia - najem lokalu 2159
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.) 1680
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu) 1319
     ZPO Promnik - Roboty 2088
     ZPO Strawczyn - Roboty 2888
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu) 1251
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii) 1565
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.) 1242
     ZP.271.2.11 (remont ZPO) 1718
     ZPO Promnik - Roboty 1812
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego) 2315
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa) 1172
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.) 1154
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt) 1367
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien) 2220
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju) 1491
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału) 1547
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju) 1267
     SCKIS (dostawa peletu) 2298
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna) 3958
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja) 3235
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn) 2282
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec) 2980
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy) 1885
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo) 1614
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika) 1763
     Dostawa peletu do SCKIS 1919
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg) 1396
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa) 1378
     ZP.271.11.2012 (Azbest) 1469
     ZP.271.12.2012 (Paliwo) 1287
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy) 1400
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole) 3451
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy) 1208
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn) 2112
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa) 1216
     Wynajem lokalu w świetlicy 1091
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.) 1313
     OSP Promnik 1977
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego) 1202
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.) 1465
     Sprzedaż nieruchomości 1387
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień) 1020
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy) 1238
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła) 1192
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.) 2407
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła) 1321
     Sprzedaż ruchomości (Star 244) 1067
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy) 1632
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy) 1338
     ZP.271.28.12 (opał) 1168
     ZP.271.29.12 (olej opałowy) 1077
     SCKIS-Dostawa oleju 1004
     ZP.271.30.12 (paliwo) 1238
Inne
   Oświadczenia majątkowe 20819
     Wójt 9842
     Przewodniczący Rady Gminy 6611
     Urząd Gminy 12203
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 18256
     Radni 15033
   Plany i programy 12461
   Oferty na realizację zadań publicznych 1413
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 7601
     Chełmce 3236
     Hucisko 2576
     Korczyn 2086
     Kuźniaki 2192
     Małogoskie 2016
     Niedźwiedź 2115
     Oblęgorek 2626
     Oblęgór 2527
     Promnik 2856
     Ruda Strawczyńska 2431
     Strawczyn 1733
     Strawczynek 2247
   Jednostki organizacyjne 6422
     Placówki oświatowe 9392
     Inne 5579
   Petycje 1871
     2016 1452
     2017 718
     2018 624
     2019 554
     2020 561
     2021 380
     2022 112
   List otwarty 285
   Interpelacje 350
   Wybory ławników 2132
   Wybory sołtysów 2858
     2011 3518
     2015 2764
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie) 805
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 457
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 380
     2018, Wybory uzupełniające (Niedźwiedź) 605
     2018,Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 691
     2019 3871
   Nazewnictwo ulic 8801
   Plan zagospodarowania przestrzennego 2017
     Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn 3029
     Obowiązujące Studium (SUiKZP) 426
     Akty Planowania Przestrzennego (APP) 383
     Aktualności 67349
   Redakcja biuletynu 3305
Wybory
   Wybory samorządowe 2018 10083
   Parlament Europejski 2019 1226
   Wybory do Izb Rolniczych 2019 2069
   Wybory ławników 636
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 1290
   Wybory Prezydenta RP 2020 - 10 maja 924
   Wybory Prezydenta RP 2020 - 28 czerwca 1660
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
   Informacje ogólne 605
   Nabór na rachmistrzów 729
Łączna liczba odwiedzin:2862571