główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 325294
   O gminie 16606
   Dane kontaktowe 36901
   Struktura organizacyjna 14658
   Rejestry i ewidencje 9992
   Regulamin Organizacyjny 9499
   Nabór na wolne stanowiska pracy 90547
     Urząd Gminy 42294
    ›    2022 8407
     Inne jednostki organizacyjne 29341
    ›    2022 4930
    ›    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 5347
    ›    Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych do rekrutacji 1207
     Dokumenty (Kwestionariusz, oświadczenia, itp.) 2133
    ›    Klauzula informacyjna 879
   Ogłoszenia 39188
     2017 9621
     2018 16082
     2019 17135
     2020 16089
     2021 17180
     2022 3170
    ›    RRL-7624/05-D/07 1234
    ›    RRL-7624/07-P/07 1112
    ›    ZPIB-7624/07-O/07 1105
    ›    RRL-7624/07-WP/06 1010
    ›    RRL-B 7624/07-OZ/07/08 1111
    ›    RRL-7624/01-O/08 1048
    ›    ZPIB-7624/05/06 971
    ›    ZPIB-7624/02-WP/07 966
    ›    RRL-7624/10-O/07/08 1021
    ›    Centrum Sportowo-Rekreacyjne 1583
    ›    Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A 1235
     Do roku 2009 1312
     2009 1454
    ›    Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T 1814
    ›    Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu 1181
    ›    Budowa obiektów przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego 1133
    ›    Przebudowa dróg powiatowych 1003
     2010 1933
    ›    Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 1724
    ›    Zagosp. (Ruda Strawcz.) 1270
    ›    Prognozy Oddziaływania na Środowisko 1179
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 1070
    ›    Budowa kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1521
    ›    Budowa wodociągu i kanalizacji Niedźwiedź, Promnik 1611
     2011 1404
    ›    Budowa kanalizacji Korczyn, Akwizgran, Małogoskie 2023
    ›    Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień 1186
     2012 1561
    ›    Budowa obiektów do hodowli brojlerów 1362
    ›    Przebudowa linii elektroenergetycznej 1126
   Ochrona danych osobowych (RODO) 1841
   Bezpłatna pomoc prawna 768
   Deklaracja dostępności 861
   Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 456
Organy
   Wójt 17153
   Sekretarz 6789
   Skarbnik 6435
   Przewodniczący Rady Gminy 7054
   Rada Gminy 16597
    ›    Komisja Rewizyjna 930
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1650
    ›    Komisja Samorządowa 1043
    ›    Komisja Statutowa 1043
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 1123
    ›    Skład 1005
    ›    Harmonogram obrad 1854
    ›    Wyniki głosowania imiennego 820
     Kadencja 2006-2010 2484
    ›    Skład 2203
    ›    Komisja Rewizyjna 1047
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1071
    ›    Komisja Samorządowa 1105
    ›    Komisja Statutowa 939
    ›    Gospodarki Komunalnej 1076
    ›    Wyniki głosowania imiennego 2085
    ›    Plan Pracy 2354
     Kadencja 2010-2014 2888
    ›    Skład 2469
    ›    Najbliższa sesja 1975
    ›    Plan Pracy 1554
    ›    Wyniki głosowania imiennego 2239
    ›    Komisja Rewizyjna 1180
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1192
    ›    Komisja Samorządowa 1725
    ›    Komisja Gospodarki Komunalnej 1252
    ›    Komisja Statutowa 1320
     Kadencja 2014-2018 3540
    ›    Skład 2772
    ›    Plan Pracy 1614
    ›    Wyniki głosowania imiennego 2263
    ›    Najbliższa/Ostatnia sesja 4214
    ›    Komisja Rewizyjna 1276
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1271
    ›    Komisja Samorządowa 1234
    ›    Gospodarki Komunalnej 1193
    ›    Komisja Statutowa 1109
     Kadencja 2018-2023 2930
    ›    Skład Rady Gminy 1818
    ›    Składy Komisji 1395
     Wyniki głosowania imiennego 783
     Protokoły z sesji 1215
    ›    2021 i wcześniej 10454
     Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy 295
    ›    2022 1487
     Transmisje obrad Rady Gminy 1563
     Kadencja 2010-2014 1485
     Kadencja 2014-2018 1340
Prawo Lokalne
   Statut 5717
   Uchwały 27008
     2003 1881
    ›    12 września (VIII) 1232
    ›    24 października (IX) 1117
    ›    04 grudzień (X) 1461
    ›    30 grudzień (XI) 1111
     2004 1712
    ›    25 luty (XII) 1245
    ›    22 kwietnia (XIII) 1427
    ›    29 kwietnia (XIV) 1283
    ›    11 czerwiec (XV) 1374
    ›    29 czerwiec (XVI) 1318
    ›    29 lipiec (XVII) 1353
    ›    30 września (XVIII) 1538
    ›    30 listopad (XIX) 1365
    ›    29 grudzień (XX) 1294
     2005 1771
    ›    03 luty (XXI) 1203
    ›    10 luty (XXII) 1618
    ›    02 marca (XXIII) 1115
    ›    31 marzec (XXIV) 1206
    ›    29 kwiecień (XXV) 1249
    ›    22 czerwiec (XXVI) 1337
    ›    22 wrzesień (XXVII) 1491
    ›    28 listopada (XXVIII) 1258
    ›    29 grudzień (XXIX) 1366
     2006 1963
    ›    23 luty (XXX) 1578
    ›    30 czerwiec (XXXII) 1587
    ›    28 kwietnia (XXXI) 1647
    ›    14 sierpień (XXXIII) 1155
    ›    21 wrzesień (XXXIV) 1180
    ›    24 październik (XXXV) 1580
    ›    27 listopad (I) 1243
    ›    04 grudzień (II) 1372
    ›    28 grudzień (III) 1302
     2007 1990
    ›    15 luty (IV) 1499
    ›    12 kwietnia (V) 1244
    ›    26 kwiecień (VI) 1475
    ›    28 czerwiec (sesja VII) 1396
    ›    16 lipca (VIII) 1238
    ›    20 wrzesień (IX) 1408
    ›    26 październik (sesja X) 1291
    ›    30 listopad (sesja XI) 1579
    ›    28 grudnia (sesja XII) 1317
     2008 2079
    ›    29 styczeń (sesja XIII) 1332
    ›    28 luty (sesja XIV) 1525
    ›    25 kwietnia (sesja XV) 1461
    ›    16 czerwiec (sesja XVI) 1336
    ›    12 września (sesja XVII) 1298
    ›    7 października (sesja XVIII) 1113
    ›    27 października (sesja XIX) 1069
    ›    19 listopad (Sesja XX) 1227
    ›    28 listopad (sesja XXI) 1600
    ›    29 grudzień (sesja XXII) 1338
     2009 2642
    ›    14 stycznia (Sesja XXIII) 1303
    ›    12 luty (Sesja XXIV) 1428
    ›    12 marzec (sesja XXV) 1373
    ›    31 marzec (sesja XXVI) 1245
    ›    24 kwiecień (sesja XXVII) 1422
    ›    30 czerwiec (sesja XXVIII) 1397
    ›    28 sierpnia (sesja XXIX) 1252
    ›    24 wrzesień (sesja XXX) 3426
    ›    29 października (sesja XXXI) 1513
    ›    27 listopad (sesja XXXII) 1806
    ›    30 grudnia (sesja XXXIII) 1539
     2010 3256
    ›    28 stycznia (sesja XXXIV) 1514
    ›    12 marzec (sesja XXXV) 1471
    ›    26 kwiecień (sesja XXXVI) 1641
    ›    13 maj (sesja XXXVII) 1385
    ›    15 czerwiec (sesja XXXVIII) 1483
    ›    30 lipiec (sesja XL) 1361
    ›    23 czerwca (sesja XXXIX) 1234
    ›    16 wrzesień (sesja XLI) 1838
    ›    22 październik (sesja XLII) 1761
    ›    10 listopad (sesja XLIII) 1329
    ›    2 grudzień (sesja I) 1283
    ›    6 grudzień (sesja II) 1329
    ›    28 grudnia (sesja III) 1600
    ›    luty, 10 (sesja IV) 1850
     2011 2840
    ›    marzec, 14 (sesja V) 2112
    ›    marzec, 31 (sesja VI) 1516
    ›    maj 27 (sesja VII) 1602
    ›    czerwiec, 21 (sesja VIII) 1535
    ›    sierpień, 12 (sesja IX) 1571
    ›    wrzesień, 29 (sesja X) 1620
    ›    paźzdziernik, 26 (sesja XI) 1246
    ›    listopad, 29 (sesja XII) 2811
    ›    grudzień, 28 (sesja XIII) 2344
     2012 2707
    ›    luty, 28 (sesja XIV) 1730
    ›    marzec, 30 (sesja XV) 1542
    ›    maj, 21 (sesja XVI) 1243
    ›    czerwiec, 27 (sesja XVII) 1526
    ›    sierpień, 28 (sesja XVIII) 1807
    ›    wrzesień, 26 (sesja XIX) 1381
    ›    październik, 26 (sesja XX) 1542
    ›    listopada, 29 (sesja XXI) 1722
    ›    grudzień, 28 (sesja XXII) 1641
    ›    luty, 21 (sesja XXIII) 1632
     2013 2511
    ›    marzec, 20 (sesja XXIV) 1498
    ›    maj, 22 (sesja XXV) 1576
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXVI) 1365
    ›    sierpień, 14 (sesja XXVII) 1345
    ›    sierpień, 29 (sesja XXVIII) 1216
    ›    wrzesień, 19 (sesja XXIX) 1342
    ›    październik, 8 (sesja XXX) 2434
    ›    październik, 30 (sesja XXXI) 1493
    ›    listopad, 26 (sesja XXXII) 1579
    ›    grudzień, 30 (sesja XXXIII) 1412
    ›    luty, 28 (sesja XXXIV) 1547
     2014 2855
    ›    marzec, 28 (sesja XXXV) 1457
    ›    maj, 29 (sesja XXXVI) 1440
    ›    czerwiec, 26 (sesja XXXVII) 1521
    ›    sierpień, 29 (sesja XXXVIII) 1389
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXIX) 1262
    ›    październik, 30 (sesja XL) 1271
    ›    grudzień, 1 (sesja I) 1160
    ›    grudzień, 16 (sesja III) 1193
    ›    grudzień, 19 (sesja IV) 1213
    ›    grudzień, 8 (sesja II) 1126
    ›    grudzień, 29 (sesja V) 1577
     2015 3022
    ›    luty, 23 (VI) 1385
    ›    marzec, 27 (VII) 1299
    ›    kwiecień, 15 (VIII) 1279
    ›    kwiecień, 27 (IX) 1116
    ›    maj, 4 (X) 1168
    ›    maj, 25 (XI) 1283
    ›    czerwiec, 29 (XII) 1414
    ›    sierpień, 28 (XIII) 1070
    ›    wrzesień, 30 (XIV) 1096
    ›    październik, 28 (XV) 1205
    ›    grudzień, 4 (XVI) 1880
    ›    grudzień, 10 (XVII) 1077
    ›    grudzień, 30 (XVIII) 1357
     2016 2405
    ›    luty, 24 (XIX) 1230
    ›    marzec, 30 (XX) 1061
    ›    maj, 18 (XXI) 1266
    ›    czerwiec, 28 (XXII) 1251
    ›    sierpień, 31 (XXIII) 1000
    ›    wrzesień, 30 (XXIV) 1129
    ›    październik, 11 (XXV) 934
    ›    październik, 27 (XXVI) 872
    ›    listopad, 30 (XXVII) 1306
    ›    grudzień, 29 (XXVIII) 1210
     2017 2737
    ›    luty, 3 (XXIX) 1022
    ›    marzec, 10 (XXX) 959
    ›    marzec, 31 (XXXI) 984
    ›    maj, 22 (XXXII) 1174
    ›    czerwiec, 28 (XXXIII) 1497
    ›    sierpień, 18 (XXXIV) 916
    ›    wrzesień, 22 (XXXV) 744
    ›    październik, 25 (XXXVI) 807
    ›    grudzień, 4 (XXXVII) 861
    ›    grudzień, 28 (XXXVIII) 919
     2018 2564
    ›    luty, 7 (XXXIX) 1528
    ›    marzec, 27 (XL) 709
    ›    maj, 9 (XLI) 544
    ›    czerwiec, 6 (XLII) 531
    ›    czerwiec, 28 (XLIII) 640
    ›    lipiec,13 (XLIV) 548
    ›    sierpień, 30 (XLV) 586
    ›    wrzesień, 27 (XLVI) 837
    ›    październik, 18 (XLVII) 1163
    ›    listopad, 21 (I) 1642
    ›    grudzień, 11 (II) 701
    ›    grudzień, 28 (III) 1226
     2019 2582
    ›    styczeń, 30 (IV) 1579
    ›    luty, 26 (V) 1014
    ›    marzec, 28 (VI) 1256
    ›    maj, 29 (VII) 1147
    ›    czerwiec, 19 (VIII) 895
    ›    czerwiec, 28 (IX) 1099
    ›    lipiec, 31 (X) 817
    ›    sierpień, 8 (XI) 918
    ›    wrzesień, 30 (XII) 841
    ›    październik, 10 (XIII) 2689
    ›    październik, 31 (XIV) 901
    ›    listopad, 28 (XV) 875
    ›    grudzień, 27 (sesja XVI) 1068
     2020 2436
    ›    styczeń, 30 (sesja XVII) 878
    ›    luty, 27 (sesja XVIII) 828
    ›    kwiecień, 28 (sesja XIX) 785
    ›    maj, 28 (sesja XX) 716
    ›    czerwiec, 15 (sesja XXI) 493
    ›    czerwiec, 17 (sesja XXII) 668
    ›    czerwiec, 30 (sesja XXIII) 646
    ›    sierpień, 12 (sesja XXIV) 751
    ›    wrzesień, 14 (sesja XXV) 638
    ›    październik, 16 (sesja XXVI) 542
    ›    listopad, 30 (sesja XXVII) 493
    ›    grudzień, 9 (sesja XXVIII) 724
    ›    grudzień, 30 (sesja XXIX) 1046
     2021 2191
    ›    styczeń, 29 (sesja XXX) 645
    ›    marzec, 3 (sesja XXXI) 553
    ›    marzec, 31 (sesja XXXII) 448
    ›    kwiecień, 19 (sesja XXXIII) 253
    ›    maj, 26 (sesja XXXIV) 877
    ›    czerwiec, 30 (sesja XXXV) 550
    ›    lipiec, 29 (sesja XXXVI) 380
    ›    wrzesień, 29 (sesja XXXVII) 416
    ›    październik, 28 (sesja XXXVIII) 374
    ›    listopad, 24 (sesja XXXIX) 493
    ›    grudzień, 14 (sesja XL) 324
    ›    grudzień, 30 (sesja XLI) 398
     2022 1116
    ›    styczeń, 31 (sesja XLII) 320
    ›    luty, 14 (sesja XLIII) 180
    ›    marzec, 18 (sesja XLIV) 236
    ›    kwiecień, 6 (sesja XLV) 201
    ›    kwiecień, 20 (sesja XLVI) 197
    ›    maj, 27 (sesja XLVII) 222
    ›    czerwiec, 29 (sesja XLVIII) 223
    ›    lipiec, 29 (sesja XLIX) 208
    ›    wrzesień, 12 (sesja L) 104
    ›    wrzesień, 30 (sesja LI) 33
   Zarządzenia 13286
     2003 1517
     2004 1703
     2005 1970
     2006 2052
     2007 1985
     2008 1912
     2009 3102
     2010 2944
     2011 3915
     2012 3445
     2013 2669
     2014 2669
     2015 7071
     2016 2385
     2017 2056
     2018 1906
     2019 2289
     2020 2213
     2021 1740
     2022 871
   Akty prawa miejscowego 7821
   Interpretacje przepisów prawa podatkowego 836
     Wykaz podmiotów którym udzielono ulg 274
Dane publiczne
   Mienie gminy 6683
   Budżet gminy 18332
     2005 1453
     2006 1305
     2007 1476
     2008 1645
     2009 1942
     2010 2385
     2011 2396
     2012 1958
     2013 2078
     2014 1971
     2015 1830
     2016 1862
     2017 1780
     2018 1328
     2019 1516
     2020 1077
     2021 704
     2022 407
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 3778
     2011-2021 1467
     2012-2022 1244
     2013-2023 1258
     2014-2024 1281
     2015-2024 1086
     2016-2024 823
     2017-2024 766
     2018-2024 467
     2019-2029 385
     2020-2029 381
     2021-2031 186
     2022-2033 106
   Sprawozdania finansowe jednostek 1244
     2018 520
     2019 332
     2020 413
     2021 150
   Protokoły z kontroli 4595
   Ocena władzy 8043
   Polityka społeczno-gospodarcza 1200
     Strategia Rozwoju Gminy 539
     Założenia polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2014) 3738
     Wykonanie założeń polityki społeczno-gospodarczej (lata 2001-2013) 3079
   Organizacje pozarządowe 7406
   Rejestr Instytucji Kultury 1381
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1034
   Informacja o jakości wody z wodociągu 1216
     2016 1576
     2017 318
     2018 345
     2019 291
     2020 223
     2021 126
     2022 77
   Informacja o kanałach technologicznych 1464
   Ochrona środowiska 1855
     Analiza stanu gospodarki odpadami 855
     Rejestr działalności regulowanej 2440
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 1665
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3331
    ›    Zmiana MPZP sołectwa Strawczyn 293
    ›    Zmiana SUiKZP Gminy Strawczyn 145
    ›    Zmiana jednostkowa MPZP sołectwa Oblęgorek 92
    ›    Zmiana jednostkowa MPZP sołectwa Kuźniaki 66
     Decyzje środowiskowe 3643
   Raport o stanie gminy 1117
     za 2018 rok 556
     za 2019 rok 350
     za 2020 rok 252
     za 2021 rok 116
   Raporty jednostek podległych 2767
     Za rok 2012 1050
     Za rok 2013 1194
     Za rok 2014 566
     Za rok 2015 714
     Za rok 2016 251
     Za rok 2017 289
     Za rok 2018 322
     Za rok 2019 292
     Za rok 2020 44
     Za rok 2021 55
   Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli 728
   Udostępnianie informacji publicznej 1945
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 681
     Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 628
   Ewidencja kąpielisk 2001
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 6233
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 4826
   Jak załatwić sprawę? 17957
     Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, małż., zgony) 10178
     Ewidencja ludności (dow. osob., zameld.) 10782
     RIRiP (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki) 7151
     RIRiP (podział nieruch., pozw. na usunięcie drzew, zajęcie pasa drog.) 8355
     Działalność gospodarcza (wpis do ewidencji dg., zmiana, napoje alkohol.) 5004
     Referat Finansowy (podatki, zaśw.o doch. i wynagr.) 5550
     Kancelaria (skargi i wnioski) 3639
     Gminny Ośr. Pom. Społ. (zasiłki, pomoc celowa i rzeczowa) 10959
     Zakład Gosp. Komunalnej (sieć wod.-kan.) 11878
     Ref. Ośw., Spraw Obywat. i Org. (stypendia szkolne, zasiłek szkolny) 4722
     Rozwiąz. Probl. Alkohol. (leczenie odwyk. osób uzależ.) 2925
     Biuro Rady Gminy (organizacja posiedzeń RG, realizacja uchwał) 3289
     Kadry/Bezrobocie (wydawanie zaświadczeń) 240
   Potwierdzanie własnoręczności podpisu 67
   Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem 67
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 6368
     2017 1467
     2018 1536
     2019 1343
     2020 1570
     2021 1275
     2022 502
   Zapytania ofertowe 26547
     2017 21011
     2018 18458
     2019 15814
     2020 20795
     2021 6309
     2022 2411
   Przetargi 6300
    ›    ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika) 2441
    ›    ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa) 1564
    ›    ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką) 1496
    ›    ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa) 1498
    ›    ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika) 2065
    ›    Dostawa pelletu do SCKiS 2441
    ›    ZP.271.6.2013 (Odpady) 1900
    ›    ZP.271.7.2013 (Energia elektr.) 2420
    ›    ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.) 1436
    ›    ZP.271.9.2013 (PSZOK) 1509
    ›    ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS) 2203
    ›    ZP.271.11.2013 (Remonty dróg) 1633
    ›    ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy) 2179
    ›    ZP.271.13.2013 (Glinianki) 1611
    ›    ZP.271.14.2013 (Oświetlenie) 1515
    ›    ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne) 1580
    ›    ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia) 1546
    ›    ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg) 1490
    ›    ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn) 1904
    ›    ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1558
    ›    ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..) 1451
    ›    ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju) 1146
    ›    ZP.271.22.2013 (Dostawa opału) 1275
    ›    ZP.271.23.2013 (Paliwo) 1257
     2014 17701
    ›    ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji) 3254
    ›    ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju) 1233
    ›    ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa) 1441
    ›    ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką) 1642
    ›    ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa) 1457
    ›    ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji) 1763
    ›    ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia) 1564
    ›    ZP.271.8.2014 (Studium) 2523
    ›    ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki)) 1819
    ›    Pelet SCKiS 1341
    ›    ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu) 1699
    ›    ZP.271.11.2014 (Łaźnia) 1363
    ›    ZP.271.13.2014 (Budowa boisk) 1609
    ›    ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn) 2129
    ›    ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.) 1597
    ›    ZP.271.15.2014 (Remont dróg) 1535
    ›    ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp) 2316
    ›    ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.) 1371
    ›    Olej opałowy SCKiS 1293
    ›    ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja) 1712
    ›    ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1381
    ›    OSP Strawczyn (Samochód) 1995
    ›    ZP.271.20.2014 (Budowa boisk) 1444
    ›    ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody) 1388
    ›    ZP.271.22.2014 (OLIMPIC) 1585
    ›    ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja) 2813
    ›    ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.) 2226
    ›    ZP.271.25.2014 (Kredyt) 1853
    ›    ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.) 2064
    ›    ZP.271.28.2014 (Remonty drog) 1462
    ›    ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg) 2756
    ›    ZP.271.29.2014 (Kanalizacja) 1415
    ›    ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt) 1407
    ›    ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko) 1411
    ›    ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy) 1357
    ›    ZP.271.33.2014 (Remont dróg) 1374
    ›    ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe) 1937
    ›    ZP.271.35.2014 (Place zabaw) 1394
    ›    ZP.271.36.2014 (Madejówka) 1254
    ›    ZP.271.37.2014 (Pelet) 1375
    ›    Jelcz 004 (sprzedaż) 1100
    ›    ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki) 1387
    ›    ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów) 1522
    ›    ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II) 2089
    ›    ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum) 1259
    ›    ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.) 1322
    ›    ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa) 1637
    ›    ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn) 1398
    ›    ZP.271.45.2014 (Place zabaw) 1300
    ›    ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik) 1341
    ›    ZP.271.47.2014 (Niskaemisja) 1700
    ›    ZP.271.48.2014 (Zakup energii) 1717
    ›    ZP.271.49.2014 (Paliwo) 1164
    ›    ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy) 1106
     2015 31552
    ›    ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy) 1280
    ›    ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa) 1581
    ›    ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic) 2011
    ›    ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg) 1749
    ›    ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 1072
    ›    ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa) 1363
    ›    ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem) 1428
    ›    ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego) 1201
    ›    ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn) 1841
    ›    ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne) 1846
    ›    SCKiS (Siłownia) 2204
    ›    ZGK (Budowa kanału) 1692
    ›    ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody) 1545
    ›    SCKiS (Siłownia) 1591
    ›    ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1640
    ›    ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi) 1168
    ›    ZP.271.14.2015 (Minigolf) 1458
    ›    ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki) 1586
    ›    ZP.271.16.2015 (Azbest) 1208
    ›     ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja) 1629
    ›    ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego) 1349
    ›    Dialog techniczny - oświetlenie 1379
    ›    ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika) 2771
    ›    ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy) 1216
    ›    ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja) 1260
    ›    ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające) 1151
    ›    ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki) 1037
    ›    ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi) 1832
    ›    ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki) 1071
    ›    ZP.271.26.2015 (Olej opałowy) 988
    ›    ZP.271.27.2015 (Pellet) 3538
    ›    ZP.271.28.2015 (Paliwo) 972
    ›    ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki) 1287
     2016 21366
    ›    ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa) 1394
    ›    ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego) 1395
    ›    ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa) 1252
    ›    ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia) 1429
    ›    ZP.271.5.2016 (Przedszkole) 5002
    ›    ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi) 1745
    ›    SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet) 1210
    ›    ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika) 2002
    ›    ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg) 1452
    ›    ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola) 3956
    ›    ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki) 1085
    ›    ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki) 1062
    ›    ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi) 1637
    ›    ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi) 1836
    ›    ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy) 920
    ›    ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja) 1154
    ›    ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 1710
    ›    ZP.271.17.16 (Dostawa energii) 1300
    ›    ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna) 1302
    ›    ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg) 970
    ›    ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju) 739
    ›    ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji) 1223
    ›    ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu) 925
    ›    ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa) 938
    ›    ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki) 1297
     2017 20875
    ›    ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg) 2731
    ›    ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa) 1159
    ›    ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu) 1125
    ›    ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa) 1014
    ›    ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia) 1974
    ›    ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg) 1207
    ›    Pellet Sckis 818
    ›    ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole)) 1848
    ›    ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia) 1109
    ›    ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka) 1667
    ›    ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka) 2337
    ›    ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia) 2561
    ›    ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola) 1585
    ›    ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola) 1308
    ›    ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności) 973
    ›    ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia) 826
    ›    ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja) 868
    ›    ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek) 698
    ›    ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 1004
    ›    ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole) 1302
    ›    ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych) 628
    ›    ZP.271.1.21.2017 (Kredyt) 1395
    ›    ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole) 1249
    ›    ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole) 759
    ›    ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn) 1029
    ›    ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja) 1203
    ›    OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu) 572
    ›    ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek) 658
    ›    ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów) 1334
    ›    ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji) 763
    ›    ZP.271.1.29.2017 (Rolety) 990
    ›    ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik) 655
    ›    ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia) 733
    ›    ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego) 800
    ›    ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek) 726
    ›    ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek) 1121
    ›    ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek) 1627
    ›    ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn) 704
    ›    ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg) 786
    ›    ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek) 733
    ›    ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek) 882
    ›    ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa) 1048
    ›    ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala) 1920
    ›    ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa) 953
    ›    ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw) 563
    ›    ZP.271.1.44.2017 (Pellet) 616
    ›    ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy) 562
     2018 24098
    ›    ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia) 1148
    ›    ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego) 876
    ›    ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa) 757
    ›    ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg) 1363
    ›    ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia) 898
    ›    ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa) 1788
    ›    ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki) 877
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 625
    ›    ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki) 977
    ›    ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 3121
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 567
    ›    ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt) 990
    ›    ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa) 1024
    ›    ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran) 565
    ›    ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt) 1006
    ›    ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego) 632
    ›    ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia) 2104
    ›    ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi) 1199
    ›    ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg) 646
    ›    ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody) 1361
    ›    ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie) 753
    ›    ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej) 1523
    ›    ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności) 1432
    ›    ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA) 1165
    ›    ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności) 876
    ›    ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski) 837
    ›    ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska) 801
    ›    ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody) 654
    ›    ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór) 756
    ›    ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 527
    ›    ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole) 1606
    ›    ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych) 658
    ›    ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody) 1226
    ›    ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja) 728
    ›    ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 572
    ›    ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody) 499
    ›    ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa) 570
    ›    ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg) 674
    ›    ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO) 548
    ›    ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy) 1361
    ›    ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź) 601
    ›    ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia) 479
    ›    ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna) 1269
    ›    ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet) 1211
    ›    ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego) 504
    ›    ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów) 531
    ›    ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór) 862
    ›    ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole) 823
    ›    ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi) 1060
    ›    ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni) 617
     2019 21202
    ›    ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 1664
    ›    ZP.271.3.1.2019 (Wykreowanie produktu turystycznego) 754
    ›    ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 1088
    ›    ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia) 1614
    ›    ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan) 761
    ›    ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 737
    ›    ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu) 1440
    ›    ZP.271.1.7.2019 (Dostawa kruszywa) 982
    ›    ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 717
    ›    ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 1118
    ›    ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik) 1237
    ›    ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą) 609
    ›    ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki) 827
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 688
    ›    ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 653
    ›    (SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku) 635
    ›    ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej) 2103
    ›    ZP.271.1.15.2019 (Przebudowa drogi - Kuźniaki) 992
    ›    ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia) 634
    ›    ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg) 1467
    ›    ZP.271.18.2019 (OSA) 1103
    ›    ZP.271.19.2019 (Przebudowa drogi) 949
    ›    ZP.271.20.2019 (OSA) 779
    ›    ZP.271.1.21.2019 (Budowa oświetlenia) 655
    ›    ZP.271.1.22.2019 (Kredyt) 886
    ›    ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik) 462
    ›    ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu) 472
    ›    ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska) 516
    ›    ZP.271.1.26.2019 (Dokumentacja chodnik) 399
    ›    ZP.271.1.27.2019 (Dokumentacja budowa rowu) 420
    ›    ZP.271.1.28.2019 (Odśnieżanie) 564
    ›    ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie) 946
    ›    ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska) 482
    ›    ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi) 585
    ›    ZP.271.1.32.2019 (Budowa oświetlenia) 487
    ›    ZP.271.1.33.2019 (Dostawa oleju opałowego) 461
    ›    ZP.271.1.34.2019 (Przebudowa drogi) 565
    ›    ZP.271.1.35.2019 (Zakup paliwa) 832
    ›    ZP.271.1.36.2019 (Pellet) 641
    ›    ZP.271.1.37.2019 (Transport odpadów z oczyszczalni) 404
     2020 23842
    ›    ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa) 1143
    ›    ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.) 1023
    ›    ZP.271.1.3.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni) 580
    ›    ZP.271.1.4.2020 (Przebudowa i remont dróg) 1636
    ›    ZP.271.1.5.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni) 819
    ›    ZP.271.1.6.2020 (Dokumentacja chodnik Strawczynek) 924
    ›    ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia) 1129
    ›    ZP.271.1.8.2020 (Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej) 1590
    ›    ZP.271.1.9.2020 (Przebudowa ul. Piłkarzy w Oblęgorku) 909
    ›    ZP.271.1.10.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn) 1738
    ›    SCKiS (Dostawa pelletu) 517
    ›    ZP.271.1.11.2020 (Remont odcinka drogi gminnej ul. Górskiej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn) 729
    ›    ZP.271.1.12.2020 (Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn) 951
    ›    ZP.271.1.13.2020 (Dokumentacja projektowa drogi) 1102
    ›    ZP.271.1.14.2020 Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn 782
    ›    ZP.271.1.15.2020 (Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgorek ul. Kornatki gm. Strawczyn) 498
    ›    ZP.271.1.16.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Strawczyn- ul. Kalinowa Oblęgór, Małogoskie) 421
    ›    ZP.271.1.17.2020 (ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STRAWCZYN ORAZ Z PSZOK W 2021 ROKU) 1874
    ›    ZP.271.1.18.2020 (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego) 394
    ›    ZP.271.1.20.2020 (Budowa oświetlenia drogowego w msc. Strawczyn ul. Miodowa w gm. Strawczyn) 387
    ›    ZP.271.1.19.2020 (Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+) 944
    ›    ZP.271.1.21.2020 (Dostawa artykułów spożywczych do Świetlic) 685
    ›    ZP.271.1.22.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic) 1334
    ›    ZP.271.1.23.2020 (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) 637
    ›    ZP.271.1.24.2020 (Kredyt) 986
    ›    ZP.271.1.25.2020 (Świadczenie usług hotelarskich) 640
    ›    ZP.271.1.26.2020 (Świadczenie usług szkoleniowych) 401
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Świadczenie usług hotelarskich) 481
    ›    ZP.271.1.28.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic) 964
    ›    ZP.271.1.27.2020 (Zagospodarowanie odpadów) 568
    ›    ZP.271.1.29.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn.) 814
    ›    ZP.271.1.30.2020 (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuźniaki, odcinek o długości 163m.) 578
    ›    ZP.271.1.31.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska) 407
    ›    ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska) 384
    ›    ZP.271.1.33.2020 (Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych) 443
    ›    ZP.271.1.34.2020 (Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, RTV do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn) 868
    ›    ZP. 271.1.35.2020 (Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn) 721
    ›    ZP.271.1.36.2020 (Remont dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn) 1113
    ›    ZP.271.1.37.2020 (Rozbudowa SP w Rudzie Strawczyńskiej) 4584
    ›    ZP.271.1.38.2020 (Organizacja wyjazdów edukacyjnych i usług transportowych) 939
    ›    ZP.271.1.39.2020 (Zagospodarowanie odpadów) 635
    ›    ZP.271.1.40.2020 (Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska) 709
    ›    ZP.271.1.41.2020 (Obsługa bankowa) 252
    ›    ZP.271.1.42.2020 (Dostawa paliw do samochodów i sprzętu mechanicznego) 258
    ›    ZP.271.1.43.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów) 646
    ›    ZP.271.1.44.2020 (Dostawa oleju opałowego) 259
    ›    ZP.271.1.45.2020 (Dostawa pelletu) 298
    ›    ZP.271.1.46.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni) 311
    ›    ZP.271.1.48.2020 (Zakup i dostawa pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności) 504
    ›    ZP.271.1.49.2020 (Budowa części kanalizacji w msc. Korczyn) 1121
    ›    ZP.271.1.47.2020 (?Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?) 513
     2021 16032
     2022 4698
     Ogłoszenia o Przetargach 5787
     Wyniki postępowań 1581
   Jawne otwarcie ofert 2373
     Ogłoszenie o Przetargach 13035
     Wyniki postępowań 3268
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 16169
     Wyniki postępowań 4117
     Ogłoszenia o zawarciu umów 2404
     Zawarte umowy 803
     Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów 19362
     Wyniki postępowań 11218
     Ogłoszenia o zawarciu umów 3363
     Zawarte umowy 947
     Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia 18282
     Wyniki postępowań 6373
     Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 10894
     ZP-341/1/09 3436
     ZP-341/2/09 4364
     ZP-341/3/09 2212
     ZP-341/4/09 2373
     Wydzierżawienie parkingu 1486
     ZP-341/5/09 1613
     Wynajem lokalu w świetlicy 1226
     ZP-341/6/09 2012
     ZP-341/7/09 6189
     ZP-341/8/09 1541
     ZP-341/9/09 1308
     ZP-341/10/09 1595
     Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 2073
     ZP-341/11/09 1210
     ZP-341/12/09 1446
     ZP-341/13/09 1638
     ZP-341/14/09 2578
     ZP-341/15/09 1448
     ZP-341/16/09 1664
     ZP-341/1/2009/OSP 1111
     ZP-341/17/09 1478
     ZP-341/18/09 1417
     ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.) 1870
     ZP-341/1/2009/OSP 1190
     ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień) 1363
     Sprzedaż działki w Strawczynku 1543
     ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik) 1607
     ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna) 1549
     ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce) 2107
     ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap) 2983
     ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce) 1476
     ZP-341/26/09 (Catering przedszkole) 1634
     ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP) 1865
     ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru) 1477
     ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.) 1957
     ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik) 1016
     ZP-341/30/09 (Studnia) 1631
     ZP-341/31/09 (kruszywo) 1290
     ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik) 1603
     ZP-341/33/09 (kruszywo) 1071
     Roboty dod. na zad. bud. kanal. 906
     ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale) 1371
     ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia) 1423
     ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania ) 1428
     ZP-341/37/09 (Dostawa oleju) 1540
     ZP-341/38/09 (Piłkochwyt) 1142
     ZP-341/39/09 (dostawa węgla) 1125
     ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.) 1159
     ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji) 2782
     ZP-341/2/10 (azbest) 1659
     ZP-341/3/2010 (parking) 1691
     ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn) 2340
     ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa) 1465
     ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg) 1340
     ZP-341/7/10 (aleja lipowa) 1960
     ZP-341/8/10 (kredyt bankowy) 1452
     ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan) 1568
     ZP-341/10/10 (kredyt bankowy) 1433
     SZOZ-kredyt 1395
     ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu) 1084
     ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg) 1371
     ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria) 874
     ZP-341/14/10 (obsługa budżetu) 1133
     ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów) 1357
     ZP-341/16/10 (dowóz dzieci) 1085
     ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół) 801
     ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół) 1035
     ZP-341/19/10 (dostawa oleju) 1115
     ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania) 2646
     ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry) 1984
     ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze) 2164
     ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa) 1369
     Wynajem lokali na pływalni 2002
     ZP-341/5/2011 (Azbest) 1431
     ZP-341/6/11 (kredyt) 1775
     ZP-341/7/11 (Autobus) 1616
     ZP-341/8/2011 (drogi gminne) 1721
     ZP-271/1/2011 (dostawa peletu) 1986
     ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn) 1841
     ZP-271/10/2011 (azbest) 1305
     Wynajem lokali na pływalni 1405
     ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu) 1320
     Kręgielnia - najem lokalu 2200
     ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.) 1695
     ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu) 1336
     ZPO Promnik - Roboty 2116
     ZPO Strawczyn - Roboty 2911
     ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu) 1267
     ZP-271/15/2011 (dostawa energii) 1578
     ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.) 1261
     ZP.271.2.11 (remont ZPO) 1732
     ZPO Promnik - Roboty 1825
     SCKiS (dostawa traktora komunalnego) 2332
     ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa) 1286
     ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.) 1179
     ZP-271.19.2011 - (Kredyt) 1384
     ZP-271.20.2011 (Droga Trupien) 2239
     ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju) 1509
     ZP-371.22.2011 (dostawa opału) 1564
     ZP.271.23.11 (dostawa oleju) 1281
     SCKIS (dostawa peletu) 2385
     ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna) 3978
     ZP.271.2.2012 (kanalizacja) 3250
     ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn) 2300
     ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec) 2997
     ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy) 1901
     ZP.271.6.2012 (Kruszywo) 1627
     ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika) 1776
     Dostawa peletu do SCKIS 1939
     ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg) 1414
     ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa) 1393
     ZP.271.11.2012 (Azbest) 1484
     ZP.271.12.2012 (Paliwo) 1353
     ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy) 1441
     ZP.271.14.2012 (Przedszkole) 3470
     ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy) 1223
     ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn) 2131
     ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa) 1230
     Wynajem lokalu w świetlicy 1155
     ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.) 1324
     OSP Promnik 2008
     ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego) 1226
     ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.) 1480
     Sprzedaż nieruchomości 1414
     ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień) 1035
     ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy) 1250
     ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła) 1209
     ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.) 2454
     ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła) 1347
     Sprzedaż ruchomości (Star 244) 1088
     ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy) 1650
     ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy) 1424
     ZP.271.28.12 (opał) 1185
     ZP.271.29.12 (olej opałowy) 1092
     SCKIS-Dostawa oleju 1024
     ZP.271.30.12 (paliwo) 1259
Inne
   Oświadczenia majątkowe 21417
     Wójt 9991
     Przewodniczący Rady Gminy 6717
     Urząd Gminy 12970
     Kierownicy jednostek organizacyjnych + Inne 18938
     Radni 15320
   Plany i programy 12725
   Oferty na realizację zadań publicznych 1458
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 7746
     Chełmce 3371
     Hucisko 2632
     Korczyn 2130
     Kuźniaki 2235
     Małogoskie 2052
     Niedźwiedź 2185
     Oblęgorek 2682
     Oblęgór 2604
     Promnik 2913
     Ruda Strawczyńska 2540
     Strawczyn 1792
     Strawczynek 2298
   Jednostki organizacyjne 6594
     Placówki oświatowe 10017
     Inne 5776
   Petycje 1959
     2016 1479
     2017 743
     2018 644
     2019 573
     2020 580
     2021 406
     2022 233
   List otwarty 318
   Interpelacje 396
   Wybory ławników 2184
   Wybory sołtysów 2908
     2011 3566
     2015 2804
     2016, Wybory uzupełniające (Małogoskie) 826
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 479
     2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 396
     2018, Wybory uzupełniające (Niedźwiedź) 625
     2018,Wybory uzupełniające (Oblęgorek) 742
     2019 3906
   Nazewnictwo ulic 8934
   Plan zagospodarowania przestrzennego 2858
     Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn 4169
     Obowiązujące Studium (SUiKZP) 559
     Akty Planowania Przestrzennego (APP) 500
     Aktualności 68039
   Redakcja biuletynu 3344
Wybory
   Wybory samorządowe 2018 10281
   Parlament Europejski 2019 1291
   Wybory do Izb Rolniczych 2019 2353
   Wybory ławników 680
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 1351
   Wybory Prezydenta RP 2020 - 10 maja 992
   Wybory Prezydenta RP 2020 - 28 czerwca 1761
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
   Informacje ogólne 671
   Nabór na rachmistrzów 768
Łączna liczba odwiedzin:2949445