Mapa serwisu BIP

Statut

Uchwały

2003

12 września

24 października

04 grudzień

30 grudzień

2004

25 luty

22 kwietnia

29 kwietnia

11 czerwiec

29 czerwiec

29 lipiec

30 września

30 listopad

29 grudzień

2005

03 luty

10 luty

02 marca

31 marzec

29 kwiecień

22 czerwiec

22 wrzesień

28 listopada

29 grudzień

2006

23 luty

28 kwietnia

30 czerwiec

14 sierpień

21 wrzesień

24 październik

27 listopad

04 grudzień

28 grudzień

2007

15 luty

12 kwietnia

26 kwiecień

28 czerwiec (sesja VII)

16 lipca

20 wrzesień

26 październik (sesja X)

30 listopad (sesja XI)

28 grudnia (sesja XII)

2008

29 styczeń (sesja XIII)

28 luty (sesja XIV)

25 kwietnia (sesja XV)

16 czerwiec (sesja XVI)

12 września (sesja XVII)

7 października (sesja XVIII)

27 października (sesja XIX)

19 listopad (Sesja XX)

28 listopad (sesja XXI)

29 grudzień (sesja XXII)

2009

14 stycznia (Sesja XXIII)

12 luty (Sesja XXIV)

12 marzec (sesja XXV)

31 marzec (sesja XXVI)

24 kwiecień (sesja XXVII)

30 czerwiec (sesja XXVIII)

28 sierpnia (sesja XXIX)

24 wrzesień (sesja XXX)

29 października (sesja XXXI)

27 listopad (sesja XXXII)

30 grudnia (sesja XXIII)

2010

28 stycznia (sesja XXIV)

12 marzec (sesja XXXV)

26 kwiecień (sesja XXXVI)

13 maj (sesja XXXVII)

15 czerwiec (sesja XXXVIII)

23 czerwca (sesja XXXIX)

30 lipiec (sesja XL)

16 wrzesień (sesja XLI)

22 październik (sesja XLII)

10 listopad (sesja XLIII)

2 grudzień (sesja I)

6 grudzień (sesja II)

28 grudnia (sesja III)

2011

luty, 10 (sesja IV)

marzec, 14 (sesja V)

marzec, 31 (sesja VI)

maj 27 (sesja VII)

czerwiec, 21 (sesja VIII)

sierpień, 12 (sesja IX)

wrzesień, 29 (sesja X)

paźzdziernik, 26 (sesja XI)

listopad, 29 (sesja XII)

grudzień, 28 (sesja XIII)

2012

luty, 28 (sesja XIV)

marzec, 30 (sesja XV)

maj, 21 (sesja XVI)

czerwiec, 27 (sesja XVII)

sierpień, 28 (sesja XVIII)

wrzesień, 26 (sesja XIX)

październik, 26 (sesja XX)

listopada, 29 (sesja XXI)

grudzień, 28 (sesja XXII)

2013

luty, 21 (sesja XXIII)

marzec, 20 (sesja XXIV)

maj, 22 (sesja XXV)

czerwiec, 26 (sesja XXVI)

sierpień, 14 (sesja XXVII)

sierpień, 29 (sesja XXVIII)

wrzesień, 19 (sesja XXIX)

październik, 8 (sesja XXX)

październik, 30 (sesja XXXI)

listopad, 26 (sesja XXXII)

grudzień, 30 (sesja XXXIII)

2014

luty, 28 (sesja XXXIV)

marzec, 28 (sesja XXXV)

maj, 29 (sesja XXXVI)

czerwiec, 26 (sesja XXXVII)

sierpień, 29 (sesja XXXVIII)

wrzesień, 29 (sesja XXXIX)

październik, 30 (sesja XL)

grudzień, 1 (sesja I)

grudzień, 8 (sesja II)

grudzień, 16 (sesja III)

grudzień, 19 (sesja IV)

grudzień, 29 (sesja V)

2015

luty, 23

marzec, 27

kwiecień, 15

kwiecień, 27

maj, 4

maj, 25

czerwiec, 29

sierpień, 28

wrzesień, 30

październik, 28

grudzień, 4

grudzień, 10

grudzień, 30

2016

luty, 24

marzec, 30

maj, 18

czerwiec, 28

sierpień, 31

wrzesień, 30

październik, 11

październik, 27

listopad, 30

grudzień, 29

2017

luty, 3

marzec, 10

marzec, 31

maj, 22

czerwiec, 28

sierpień, 18

wrzesień, 22

październik, 25

grudzień, 4

grudzień, 28

2018

luty, 7

marzec, 27

maj, 9

czerwiec, 6

czerwiec, 28

lipiec,13

Zarządzenia

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Akty prawa miejscowego

Plan zamówień publicznych

2017

2018

Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe)

2016

2017

2018

Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi)

2013

ZP.271.1.2013 (Budowa chodnika)

ZP.271.2.2013 (Zakup kruszywa)

ZP.271.3.2013 (Roboty walcem, równiarką)

ZP.271.4.2013 (Transport kruszywa)

ZP.271.5.2013 (Budowa chodnika)

Dostawa pelletu do SCKiS

ZP.271.6.2013 (Odpady)

ZP.271.7.2013 (Energia elektr.)

ZP.271.8.2013 (Boisko wielofunkc.)

ZP.271.9.2013 (PSZOK)

ZP.271.10.2013 (Solary SCKiS)

ZP.271.11.2013 (Remonty dróg)

ZP.271.12.2013 (Kredyt bankowy)

ZP.271.13.2013 (Glinianki)

ZP.271.14.2013 (Oświetlenie)

ZP.271.15.2013 (Zajęcia dydaktyczne)

ZP.271.16.2013 (Zakup wyposażenia)

ZP.271.17.2013 (Zimowe utrzymanie dróg)

ZP.271.18.2013 (Prowadzenie zajęć ZPO Strawczyn)

ZP.271.19.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..)

ZP.271.20.2013 (Pełnienie funkcji koordynatora..)

ZP.271.21.2013 (Dostawa oleju)

ZP.271.22.2013 (Dostawa opału)

ZP.271.23.2013 (Paliwo)

2014

ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)

ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)

ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)

ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)

ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)

ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)

ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)

ZP.271.8.2014 (Studium)

ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))

Pelet SCKiS

ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)

ZP.271.11.2014 (Łaźnia)

ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)

ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)

ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)

ZP.271.15.2014 (Remont dróg)

ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)

ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)

Olej opałowy SCKiS

ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)

ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)

OSP Strawczyn (Samochód)

ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)

ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)

ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)

ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)

ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)

ZP.271.25.2014 (Kredyt)

ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)

ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)

ZP.271.28.2014 (Remonty drog)

ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)

ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)

ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)

ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)

ZP.271.33.2014 (Remont dróg)

ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)

ZP.271.35.2014 (Place zabaw)

ZP.271.36.2014 (Madejówka)

ZP.271.37.2014 (Pelet)

ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)

Jelcz 004 (sprzedaż)

ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)

ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)

ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)

ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)

ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)

ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)

ZP.271.45.2014 (Place zabaw)

ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)

ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)

ZP.271.48.2014 (Zakup energii)

ZP.271.49.2014 (Paliwo)

ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)

2015

ZP.271.1.2015 (Olej grzewczy)

ZP.271.2.2015 (Zakup kruszywa)

ZP.271.3.2015 (Wyposażenie świetlic)

ZP.271.29.2015 (Dokumentacja chodniki)

ZP.271.4.2015 (Zimowe utrzymanie dróg)

ZP.271.5.2015 (Dostawa oleju grzewczego)

ZP.271.6.2015 (Transport kruszywa)

ZP.271.7.2015 (Roboty równiarką, koparką, walcem)

ZP.271.8.2015 (Dostawa oleju grzewczego)

ZP.271.9.2015 (Przebudowa drogi Korczyn)

ZP.271.10.2015 (Kolektory słoneczne)

SCKiS (Siłownia)

ZGK (Budowa kanału)

ZP.271.11.2015 (Ujęcie wody)

SCKiS (Siłownia)

ZP.271.17.2015 (Aktualizacja projektu-kanalizacja)

ZP.271.12.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki)

ZP.271.13.2015 (Kuźniaki - Remont drogi)

ZP.271.14.2015 (Minigolf)

ZP.271.15.2015 (Zagospodarowanie Kuźniaki)

ZP.271.16.2015 (Azbest)

ZP.271.18.2015 (Dostawa sprzętu komputerowego)

Dialog techniczny - oświetlenie

ZP.271.19.2015 (Fotowoltaika)

ZP.271.20.2015 (Kredyt bankowy)

ZP.271.21.2015 (Chodnik-dokumentacja)

ZP.271.22.2015 (Fotowoltaika - uzupełniające)

ZP.271.23.2015 (Dokumentacja chodniki)

ZP.271.24.2015 (Przebudowa drogi)

ZP.271.25.2015 (Dokumentacja chodniki)

ZP.271.26.2015 (Olej opałowy)

ZP.271.27.2015 (Pellet)

ZP.271.28.2015 (Paliwo)

2016

ZP.271.1.2016 (Zakup kruszywa)

ZP.271.2.2016 (Wynajem sprzętu budowlanego)

ZP.271.3.2016 (Transport kruszywa)

ZP.271.4.2016 (Budowa oświetlenia)

ZP.271.5.2016 (Przedszkole)

ZP.271.6.2016 (Przebudowa drogi)

SCKIS-ZP.271.1.2016 (Pellet)

ZP.271.7.2016 (Nadbudowa łącznika)

ZP.271.8.2016 (Przebudowa dróg)

ZP.271.9.2016 (Budowa przedszkola)

ZP.271.10.16 (Dokumentacja chodniki)

ZP.271.11.16 (Dokumentacja chodniki)

ZP.271.12.16 (Przebudowa drogi)

ZP.271.13.16 (Przebudowa drogi)

ZP.271.14.16 (Kredyt bankowy)

ZP.271.15.16 (Chodnik, dokumentacja)

ZP.271.16.16 (Zimowe utrzymanie dróg)

ZP.271.17.16 (Dostawa energii)

ZP.271.18.16 (Efektywność energetyczna)

ZP.271.19.16 (Zimowe utrzymanie dróg)

ZP.271.20.2016 (Dostawa oleju)

ZP.271.21.2016 (Opracowanie dokumentacji)

ZP.271.22.2016 (Dostawa pelletu)

ZP.271.23.2016 (Dostawa paliwa)

ZP.271.24.2016 (Dokumentacja chodniki)

2017

ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg)

ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa)

ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu)

ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa)

ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia)

ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg)

Pellet Sckis

ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole))

ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia)

ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka)

ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia)

ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka)

ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola)

ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola)

ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności)

ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia)

ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja)

ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek)

ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek)

ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole)

ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych)

ZP.271.1.21.2017 (Kredyt)

ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole)

ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole)

ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja)

ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn)

OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu)

ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek)

ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów)

ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji)

ZP.271.1.29.2017 (Rolety)

ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik)

ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia)

ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego)

ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek)

ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek)

ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek)

ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn)

ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg)

ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek)

ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek)

ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa)

ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala)

ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa)

ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw)

ZP.271.1.44.2017 (Pellet)

ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy)

2018

ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia)

ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego)

ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa)

ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg)

ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia)

ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa)

ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki)

SCKiS (Dostawa pelletu)

ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki)

ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)

SCKiS (Dostawa pelletu)

ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt)

ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa)

ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran)

ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt)

ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego)

ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)

ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi)

ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg)

ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody)

ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie)

ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności)

ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej)

ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA)

ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności)

ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski)

ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska)

ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody)

ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór)

ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)

ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole)

Ogłoszenia o Przetargach

Wyniki postępowań

Ogłoszenie o Przetargach

Wyniki postępowań

Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów

Wyniki postępowań

Ogłoszenia o zawarciu umów

Zawarte umowy

Ogłoszenia o przetargach + Zapytania do przetargów

Wyniki postępowań

Ogłoszenia o zawarciu umów

Zawarte umowy

Ogłoszenia o przetargach, zapytania, odpowiedzi, protesty, unieważnienia

Wyniki postępowań

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

ZP-341/1/09

ZP-341/2/09

ZP-341/3/09

ZP-341/4/09

Wydzierżawienie parkingu

ZP-341/5/09

Wynajem lokalu w świetlicy

ZP-341/6/09

ZP-341/7/09

ZP-341/8/09

ZP-341/9/09

ZP-341/10/09

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia

ZP-341/11/09

ZP-341/12/09

ZP-341/13/09

ZP-341/14/09

ZP-341/15/09

ZP-341/16/09

ZP-341/1/2009/OSP

ZP-341/17/09

ZP-341/18/09

ZP-341/19/09 (projekt sieci wod. i kan.)

ZP-341/1/2009/OSP

ZP-341/20/09 (Chodnik Strawczynek - Trupień)

Sprzedaż działki w Strawczynku

ZP-341/21/09 (Centrum sport.-rekr. Promnik)

ZP-341/22/09 (zagosp. centrum Strawczyna)

ZP-341/23/09 (kanalizacja Chełmce)

ZP-341/24/09 (Centrum sport. rekr. III Etap)

ZP-341/25/09 (insp. kanal. Chełmce)

ZP-341/26/09 (Catering przedszkole)

ZP-341/27/09 (Strawczynek OSP)

ZP-341/28/09 (Centr. Sport. III ETAP Insp. nadzoru)

ZP-341/29/09 (zmiany w planie zagosp.)

ZP-341/1/2009/OSP (sam. dla OSP Promnik)

ZP-341/30/09 (Studnia)

ZP-341/31/09 (kruszywo)

ZP-341/32/09 (wyp. kuchni w ZPO Promnik)

ZP-341/33/09 (kruszywo)

Roboty dod. na zad. bud. kanal.

ZP-341/34/09 (poj. na odpady stale)

ZP-341/35/09 (konserwacja oświetlenia)

ZP-341/36/09 (projekt skrzyżowania )

ZP-341/37/09 (Dostawa oleju)

ZP-341/38/09 (Piłkochwyt)

ZP-341/39/09 (dostawa węgla)

ZP-341/40/09 (dost. oleju opał.)

ZP-341/1/10 (projekt kanalizacji)

ZP-341/2/10 (azbest)

ZP-341/3/2010 (parking)

ZP-341/4/2010 (ZPO Strawczyn)

ZP-341/5/10 (dostawa kruszywa)

ZP-341/6/10 roboty przy utrzymaniu dróg)

ZP-341/7/10 (aleja lipowa)

ZP-341/8/10 (kredyt bankowy)

ZP-341/9/10 (opracowanie proj. wod-kan)

ZP-341/10/10 (kredyt bankowy)

SZOZ-kredyt

ZP-341/11/10 (Budowa wodociągu)

ZP-341/12/10 (zimowe utrzymanie dróg)

ZP-341/13/2010 (rob. uzup. oranżeria)

ZP-341/14/10 (obsługa budżetu)

ZP-341/15/10 (usuwanie odpadów)

ZP-341/16/10 (dowóz dzieci)

ZP-341/17/10 (dostawa opału do szkół)

ZP-341/18/10 (dostawa oleju opałow. do szkół)

ZP-341/19/10 (dostawa oleju)

ZP-341/1/11 (indywidualizacja nauczania)

ZP-341/2/2011 (modernizacja ścieżki do Perzowej Góry)

ZP-341/3/11 (zagosp. terenu w Oblęgorze)

ZP-341/4/11 (dostawa kruszywa)

Wynajem lokali na pływalni

ZP-341/5/2011 (Azbest)

ZP-341/6/11 (kredyt)

ZP-341/7/11 (Autobus)

ZP-341/8/2011 (drogi gminne)

ZP-271/1/2011 (dostawa peletu)

ZP-271/9/2011 (catering SP Korczyn)

ZP-271/10/2011 (azbest)

Wynajem lokali na pływalni

ZP-341/11/2011 (Dostawa autobusu)

Kręgielnia - najem lokalu

ZP-271/12/2011 (Dostawa energii elektr.)

ZP-271/13/2011 (Dostawa autobusu)

ZPO Promnik - Roboty

ZPO Strawczyn - Roboty

ZP-271/14/2011 (dostawa autobusu)

ZP-271/15/2011 (dostawa energii)

ZP.271.16.2011(dostawa kruszywa - zam. uzup.)

ZP.271.2.11 (remont ZPO)

ZPO Promnik - Roboty

SCKiS (dostawa traktora komunalnego)

ZP.271.18.11 (Transp. kruszywa)

ZP.271.17.11 (Roboty uzup walcem i równ.)

ZP-271.19.2011 - (Kredyt)

ZP-271.20.2011 (Droga Trupien)

ZP-271.21.2011 (Dostawa oleju)

ZP-371.22.2011 (dostawa opału)

ZP.271.23.11 (dostawa oleju)

SCKIS (dostawa peletu)

ZP.271/1/2012 (Rewitalizacja Strawczyna)

ZP.271.2.2012 (kanalizacja)

ZP.271.3.2012 (świetlica Korczyn)

ZP.271.4.2012 (zagospodarowanie Chełmiec)

ZP.271.5.2012 (Szlak rowerowy)

ZP.271.6.2012 (Kruszywo)

ZP.271.8.2012 (Budowa chodnika)

Dostawa peletu do SCKIS

ZP.271.9.2012 (Utrzymanie dróg)

ZP.271.10.2012 (Transport kruszywa)

ZP.271.11.2012 (Azbest)

ZP.271.12.2012 (Paliwo)

ZP.271.13.2012 (Szlak rowerowy)

ZP.271.14.2012 (Przedszkole)

ZP.271.15.2012 (Szlak rowerowy)

ZP.271.16.2012 (Oczyszczalnia Korczyn)

ZP.271.17.2012 (Dostawa paliwa)

Wynajem lokalu w świetlicy

ZP.271.18.2012 (Dostawa energii elektr.)

OSP Promnik

ZP.271.19.2012 (Budowa szlaku rowerowego)

ZP.271.209.2012 (Przeb. Infrastr. Telet.)

Sprzedaż nieruchomości

ZP.271.21.2012 (Zamów. uzup. Strawcz.-Trupień)

ZP.271.22.12 (Szlak rowerowy)

ZP.271.23.12 (Cyfrowa szkoła)

ZPO Oblęgorek (zajęcia dydakt.)

ZP.271.25.12 (Cyfrowa szkoła)

Sprzedaż ruchomości (Star 244)

ZP.271.26.12 (Szlak rowerowy)

ZP.271.27.12 (Kredyt bankowy)

ZP.271.28.12 (opał)

ZP.271.29.12 (olej opałowy)

SCKIS-Dostawa oleju

ZP.271.30.12 (paliwo)