główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Placówki oświatowe

Placówki oświatowe na terenie Gminy Strawczyn

Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie Dyrektor: Jadwiga Elżbieta Błaszczyk Adres: ul. Żeromskiego 9 Tel. kontakt. 41 3038012 www: http://zpostrawczyn.strawczyn.pl/startowe/startuj.htm Email: sp_strawczyn@onet.pl Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Chełmcach Dyrektor: Jarosław Kobiec Adres: ul. Kościelna 51 Tel. kontakt. 41 3030470 www: http://spchelmce.pl/ Email: dyrektor@spchelmce.pl Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie Dyrektor: Anna Kowalczyk-Jas Adres: Korczyn 101 Tel. kon...

Utworzony: 2017-06-09 | Zmodyfikowany: 2022-10-03 11:36

2. 2022

Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach stwierdzająca przydatność wody...

Utworzony: 2022-09-30 | Zmodyfikowany: 2022-09-30 15:14

3. wrzesień, 30 (sesja LI)

Transmisja sesji

Utworzony: 2022-09-30 | Zmodyfikowany: 2022-09-30 10:18

4. 2022

Ogłoszenie Nr 8/2022 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów

Utworzony: 2022-09-29 | Zmodyfikowany: 2022-09-29 12:30

5. 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 nr 2022/BZP 00044255/01/P

Utworzony: 2022-02-02 | Zmodyfikowany: 2022-09-29 12:29

6. wrzesień, 30 (sesja LI)

Projekty uchwał

Utworzony: 2022-09-26 | Zmodyfikowany: 2022-09-29 09:12

7. Akty prawa miejscowego

Wykaz aktów prawa miejscowego

Utworzony: 2012-07-27 | Zmodyfikowany: 2022-09-28 10:59

8. 2022

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realiza...

Utworzony: 2022-09-27 | Zmodyfikowany: 2022-09-27 15:49

9. Ewidencja kąpielisk

Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk- wrzesień 2022

Utworzony: 2022-09-26 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 11:11

10. 2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania a...

Utworzony: 2022-09-26 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 11:07

11. 2022

Sesja Rady Gminy - 30 września 2022 o godz. 10:30

Utworzony: 2022-09-26 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 10:48

12. 2022

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorz...

Utworzony: 2022-09-26 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 10:47

13. 2022

Dostawa paliwa drzewnego PELLET w ilości 100 ton do szkół na terenie Gminy Strawczyn

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/73060/details

Utworzony: 2022-09-23 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 10:17

14. Decyzje środowiskowe

„Przetwarzanie odpadów piekarniczych”, planowane do realizacji na działc...

Utworzony: 2022-09-07 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 08:21

15. Decyzje środowiskowe

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o ...

Utworzony: 2022-08-25 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 08:19

16. Decyzje środowiskowe

Budowa budynku inwentarskiego (obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego) wraz z ...

Utworzony: 2021-12-13 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 08:16

17. Decyzje środowiskowe

Budowa budynku inwentarskiego (obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego) wraz z ...

Utworzony: 2021-12-13 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 08:15

18. wrzesień, 12 (sesja L)

Protokół

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 14:27

19. 2022

REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI STRAWCZYN - Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad...

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/72549/details

Utworzony: 2022-09-16 | Zmodyfikowany: 2022-09-16 16:10

20. 2022

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 59 w msc....

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/72119/details

Utworzony: 2022-09-16 | Zmodyfikowany: 2022-09-16 16:09