Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. SCKiS (Dostawa pelletu)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 13:43

2. 2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa drogi gm...

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 11:10

3. 2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rewitalizacja m...

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 11:08

4. 2019

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego

Utworzony: 2019-04-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 15:00

5. ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 11:45

6. ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki)

Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią

Utworzony: 2019-04-12 | Zmodyfikowany: 2019-04-12 10:03

7. ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 534824-N-2019 z dnia 2019-04-08 r. Gmina Strawczyn: Budowa ścieżki dydaktycznej na terenie gminy Strawczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie planowane jest do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata...

Utworzony: 2019-04-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-08 13:10

8. SCKiS (Dostawa pelletu)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 534916-N-2019 z dnia 2019-04-08 r. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu: Dostawa paliwa drzewnego PELLET - w ilości 250 ton OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub dzi...

Utworzony: 2019-04-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-08 12:58

9. Ewidencja kąpielisk

Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk

Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk

Utworzony: 2019-04-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-08 11:57

10. 2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Ochrona terenów ...

Utworzony: 2019-03-28 | Zmodyfikowany: 2019-04-05 13:37

11. ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 534398-N-2019 z dnia 2019-04-05 r. Gmina Strawczyn: Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kuźniaki, gm. Strawczyn. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub dział...

Utworzony: 2019-04-05 | Zmodyfikowany: 2019-04-05 13:16

12. ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510067244-N-2019 z dnia 05-04-2019 r. Gmina Strawczyn: Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową na terenie Gminy Strawczyn OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Dokumentacja projektowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerow...

Utworzony: 2019-04-05 | Zmodyfikowany: 2019-04-05 12:44

13. ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510066969-N-2019 z dnia 05-04-2019 r. Gmina Strawczyn: Rewitalizacja msc. Strawczyn. Poprawa funkcjonalno – przestrzenna ul. Ogrodowej w Strawczynie (budowa części parkingu) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie planowane jest do dofinansowania z R...

Utworzony: 2019-04-05 | Zmodyfikowany: 2019-04-05 11:10

14. ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2019-04-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-04 13:20

15. ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2019-04-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-04 13:16

16. 2019

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych...

Utworzony: 2019-03-12 | Zmodyfikowany: 2019-04-04 10:35

17. ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)

Unieważnienie postępowania

Utworzony: 2019-04-03 | Zmodyfikowany: 2019-04-03 10:55

18. marzec, 28

Protokół z sesji

Utworzony: 2019-04-03 | Zmodyfikowany: 2019-04-03 10:04

19. marzec, 28

Nagranie z sesji

Utworzony: 2019-04-03 | Zmodyfikowany: 2019-04-03 09:35

20. marzec, 28

Nagranie z sesji

Utworzony: 2019-04-03 | Zmodyfikowany: 2019-04-03 09:33