główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. czerwiec, 29 (sesja XLVIII)

Projekty uchwał Rady Gminy

Utworzony: 2022-06-15 | Zmodyfikowany: 2022-06-22 14:34

2. 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2020 roku

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-22 14:27

3. Decyzje środowiskowe

Budowa budynku inwentarskiego (obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego) wraz z ...

Utworzony: 2021-12-13 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 11:16

4. Decyzje środowiskowe

Budowa budynku inwentarskiego (obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego) wraz z ...

Utworzony: 2021-12-13 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 11:16

5. Decyzje środowiskowe

Rozbudowa fermy drobiu na działce o numerze ewidencyjnym 670/5-Oblęgorek, gmina Stra...

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 11:15

6. 2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania a...

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 10:05

7. 2022

Ogłoszenie Nr 6/2022 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów

Utworzony: 2022-06-06 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 10:00

8. 2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania a...

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2022-06-20 15:00

9. 2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania a...

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2022-06-20 07:41

10. 2022

Opracowanie dokumentacji projektowych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na ...

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/64028/details

Utworzony: 2022-06-15 | Zmodyfikowany: 2022-06-15 16:31

11. 2022

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorz...

Utworzony: 2022-06-15 | Zmodyfikowany: 2022-06-15 14:48

12. 2022

Sesja Rady Gminy - 29 czerwca 2022 o godz. 10:00

Utworzony: 2022-06-15 | Zmodyfikowany: 2022-06-15 14:22

13. 2022

REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI STRAWCZYN - zakup i dostawa sprzętu komputerowego i rtv d...

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/63946/details

Utworzony: 2022-06-15 | Zmodyfikowany: 2022-06-15 13:19

14. kwiecień, 6 (sesja XLV)

Nagranie sesji

Utworzony: 2022-06-15 | Zmodyfikowany: 2022-06-15 11:18

15. marzec, 18 (sesja XLIV)

Nagranie sesji

Utworzony: 2022-06-15 | Zmodyfikowany: 2022-06-15 11:17

16. 2021

Budżet 2021

Uchwała Nr XXIX/244/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok Uchwała Nr XXX/257/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Uchwała Nr XXXI/266/2021 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok Uchwała Nr XXXII/274/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy ...

Utworzony: 2021-01-28 | Zmodyfikowany: 2022-06-15 08:28

17. 2022-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2033

Podjęta uchwała + zmiany Uchwała Nr XLII/366/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033 Uchwała Nr XLIII/375/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033 Uchwała Nr XLIV/378/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata ...

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-06-15 08:22

18. 2022

Budżet 2022

Podjęta Uchwała + zmiany Uchwała Nr XLII/367/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2022 rok Uchwała Nr XLIII/374/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2022 rok Uchwała Nr XLIV/377/2022 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2022 rok Uchwała Nr XLVI/391/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia...

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-06-15 08:18

19. 2022

Dostawa worków do zbiórki odpadów komunalnych

Utworzony: 2022-06-03 | Zmodyfikowany: 2022-06-14 14:09

20. 2022

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Strawczynie na potr...

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/63779/details

Utworzony: 2022-06-14 | Zmodyfikowany: 2022-06-14 13:18