Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór)

Modyfikacja treści SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 11:49

2. ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500298630-N-2018 z dnia 13-12-2018 r. Strawczyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 660297-N-2018 Data: 11/12/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413038002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413038157. Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip....

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 11:48

3. ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500298219-N-2018 z dnia 13-12-2018 r. Gmina Strawczyn: Opracowanie projektu Sali gimnastycznej przy SP w miejscowości Niedźwiedź gm. Strawczyn OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 645362-N-2018 Ogłoszenie o...

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 08:35

4. ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500298192-N-2018 z dnia 13-12-2018 r. Gmina Strawczyn: Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie gminy Strawczyn OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 634808-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszen...

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 08:21

5. ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 14:28

6. 2018

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczonych do oddania ...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 13:24

7. 2018

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Strawczyn w 2019 roku

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 11:42

8. 2018

Transport odpadów z pojemnika KP-7, pojemników IGLOO oraz pojemników o pojemności 11...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 11:40

9. ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500296839-N-2018 z dnia 11-12-2018 r. Strawczyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 500201241-N-2018 Data: 23/08/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413038002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413038157. Adres strony internetowej (url): http://s...

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 15:28

10. ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 660297-N-2018 z dnia 2018-12-11 r. Gmina Strawczyn: Wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej dla realizacji zadania przy drodze powiatowej nr 0487T ul. Kielecka w msc. Oblęgór, gm. Strawczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłączn...

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 13:29

11. październik, 18

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 18 października 2018 roku

Utworzony: 2018-11-15 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 12:35

12. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Samorządowej i Komisji Gospodarki Komunalnej...

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 12:21

13. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji - 21 grudnia

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 12:21

14. Protokoły z sesji

Protokoły z Sesji Rady Gminy

Protokoły z poszczególnych sesji opublikowane są w BIP: Menu Prawo lokalne -> Uchwały -> Wybrać rok -> Wybrać sesję

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 12:18

15. Wyniki głosowania imiennego

Imienne wykazy głosowania Radnych

Imienne wykazy głosowania radnych opublikowane są w BIP: Menu Prawo lokalne -> Uchwały -> Wybrać rok -> Wybrać sesję

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 12:10

16. listopad, 21

Wyniki głosowania imiennego

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 12:01

17. Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy: Grzegorz Stępień Tel. (41)3038002 w. 38, email: brg@strawczyn.pl Dyżur: we Środy, w godz. 10-12 Kompetencje: Przewodniczącego Rady Gminy wybiera Rada Gminy ze swego grona. Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad. W ramach organizowania pracy Rady Przewodniczący: 1) reprezentuje Radę na zewnątrz, 2) koordynuje pracę komisji, 3) zwołuje Sesję, 4) ustala projekt porządku obrad Sesji, 5) nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym oraz...

Utworzony: 2008-08-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 11:33

18. grudzień, 11

Sesja Rady Gminy - nagranie video

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 11:31

19. 2018

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu Kompetentny nauczyciel - kompeten...

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 09:05

20. ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy)

Unieważnienie postępowania

Utworzony: 2018-12-06 | Zmodyfikowany: 2018-12-06 15:47