Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017

Dostawa środków czystości do Żłobka Gminnego przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie

Utworzony: 2017-08-21 | Zmodyfikowany: 2017-08-21 15:38

2. 2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadań na drogach w msc. Oblęgór u...

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2017-08-21 15:33

3. ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2017-08-21 | Zmodyfikowany: 2017-08-21 15:30

4. 2017

Nabór na stanowiska pracy: Asystent nauczyciela-wychowawcy w Publicznym Przedszkolu ...

Utworzony: 2017-08-21 | Zmodyfikowany: 2017-08-21 15:26

5. 2017

Nabór na stanowiska pracy w Publicznym Przedszkolu w Strawczynie

Ogłoszenie o naborze nr 1/EFS/2017 z dnia 03.08.2017 r. Dyrektor Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie w związku z realizacją Projektu „Bajkowe Przedszkole w Strawczynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształceni...

Utworzony: 2017-08-03 | Zmodyfikowany: 2017-08-21 15:24

6. 2017

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INSTYTUCJONALNA OPIEKA ŻŁOBKOWA W ŻŁOBKU GMINNYM ...

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INSTYTUCJONALNA OPIEKA ŻŁOBKOWA W ŻŁOBKU GMINNYM W STRAWCZYNIE W ramach Projektu pn. „AKTYWNI RODZICE – SZCZĘŚLIWE DZIECI” Gmina Strawczyn realizuje projekt pn. „Aktywni rodzice –szczęśliwe dzieci” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania: 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dos...

Utworzony: 2017-08-03 | Zmodyfikowany: 2017-08-21 13:10

7. 2017

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ ...

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NIANIE pn. „AKTYWNI RODZICE – SZCZĘŚLIWE DZIECI” Gmina Strawczyn realizuje projekt pn. „Aktywni rodzice –szczęśliwe dzieci” środki na ten cel pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach (Działanie: 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dos...

Utworzony: 2017-08-03 | Zmodyfikowany: 2017-08-21 13:08

8. ZP.271.1.21.2017 (Kredyt)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 574183-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. Gmina Strawczyn: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 2 700 000,00 zł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których...

Utworzony: 2017-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-08-18 16:51

9. 2017

Nabór na stanowiska pracy: Intendenta i Obsługi Finansowo-Księgowej w Publicznym Prz...

Utworzony: 2017-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-08-18 15:33

10. 2017

Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrod...

Utworzony: 2017-08-08 | Zmodyfikowany: 2017-08-18 14:25

11. ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2017-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-08-18 14:23

12. ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola)

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Utworzony: 2017-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-08-18 13:04

13. ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2017-08-17 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 17:49

14. 2017

DOSTAWA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I DRUKÓW NA POTRZEBY ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLA I BIU...

Utworzony: 2017-08-16 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 15:47

15. 2017

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 16A W STRAWCZYNIE

Utworzony: 2017-08-16 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 15:45

16. ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2017-08-16 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 15:36

17. 2017

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2017 roku

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault Trafic w 2017 roku Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie ...

Utworzony: 2017-02-10 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 15:15

18. 2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w Żłobku Gminnym w Strawczynie

Utworzony: 2017-08-14 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 09:23

19. 2017

Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Strawczynie

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Strawczynie ----------- Lista kandydatów spełniających wymogi formalne ----------- Informacja o wynikach naboru

Utworzony: 2017-07-28 | Zmodyfikowany: 2017-08-14 19:27

20. ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 572128-N-2017 z dnia 2017-08-14 r. Gmina Strawczyn: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MSC. CHEŁMCE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wyko...

Utworzony: 2017-08-14 | Zmodyfikowany: 2017-08-14 16:52