Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017

Pełnienie funkcji Asystenta Koordynatora Projektu pn. AKTYWNI RODZICE - SZCZĘŚLIWE ...

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 15:46

2. ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn)

Modyfikacja treści SIWZ

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 14:27

3. OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500046829-N-2017 z dnia 20-10-2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Promnik przystosowanego do ratownictwa techniczno-chemicznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznyc...

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 14:13

4. ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie nr 500046644-N-2017 z dnia 20-10-2017 r. Strawczyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 602226-N-2017 Data: 13/10/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413038002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413038157. Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip...

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 11:54

5. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

SIEDZIBA URZĘDU: STRAWCZYN, UL. ŻEROMSKIEGO 16 26-067 STRAWCZYN POWIAT KIELECKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Tel. 41.30-38-002, fax. 41.30-38-157, adres email: sekretariat@strawczyn.pl Nr NIP Gminy Strawczyn: 959-14-86-127, Nr Regon Gminy Strawczyn: 291010790 Nr NIP Urzędu Gminy: 959-09-57-814, Nr Regon Urzędu Gminy: 000552159 ---------------- KONTO BANKOWE ---------------- BS Łopuszno oddział Strawczyn Nr konta 73 8499 0008 0300 0026 2000 0001 na ten nr konta możesz dokonać przelewu za: - poda...

Utworzony: 2007-07-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 15:19

6. 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Strawczyn ogłasza konsultacje społeczne w sprawie Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Utworzony: 2017-10-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 15:15

7. Najbliższa/Ostatnia sesja

Informacja - Sesja Rady Gminy w dniu 25 października 2017 roku

Informacja - Sesja Rady Gminy w dniu 25 października 2017 roku

Utworzony: 2014-11-28 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 14:08

8. październik, 25

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 25 października 2017 roku

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 14:04

9. ZP.271.1.29.2017 (Rolety)

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 13:23

10. ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 602226-N-2017 z dnia 2017-10-13 r. Gmina Strawczyn: Dostawa i montaż wyposażenia do Punktu Przedszkolnego pn. „Przedszkole pełne uśmiechu” w Szkole Podstawowej w Korczynie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejs...

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 16:30

11. ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 14:36

12. 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochro...

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 11:37

13. ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów)

Modyfikacja treści SIWZ

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 15:34

14. ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 15:32

15. ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 15:31

16. Radni

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2016r

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 11:42

17. 2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek)

Uzupełniający wybór sołtysa sołectwa Oblęgorek

Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 października 2017 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Oblęgorek

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 15:00

18. 2017

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2017 roku

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault Trafic w 2017 roku Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie ...

Utworzony: 2017-02-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 14:47

19. ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów)

Zapytanie nr 2 wraz z odpowiedziami

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 14:27

20. ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 13:14