Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Ogłoszenie Nr 2/2018 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Infrastruktury Techn...

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 13:09

2. czerwiec, 28

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesje w dniu 28 czerwiec 2018

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 15:03

3. czerwiec, 6

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 6 czerwca 2018 roku

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 10:19

4. ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 575750-N-2018 z dnia 2018-06-19 r. Gmina Strawczyn: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady p...

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 15:19

5. RRL (wypis i wyrys z msc. planu zag., zaśw. o statusie działki)

Referat Rozwoju Lokalnego

Wykaz usług świadczonych przez Referat Rozwoju Lokalnego Nazwa usługi: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1. Jak załatwić sprawę? 2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nazwa usługi: Zaświadczenie o statusie działki: 1. Wniosek

Utworzony: 2010-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 15:16

6. ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)

Zapytanie nr 2 + odpowiedź

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 11:45

7. Najbliższa/Ostatnia sesja

Informacja - Sesja Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2018 roku

Informacja- Sesja Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2018 roku

Utworzony: 2014-11-28 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 14:11

8. ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)

Zapytanie Nr 1 + Odpowiedź

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 15:10

9. 2018

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na...

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 12:12

10. 2018

Ogłoszenie

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 6 czerwca 2018 roku wydał następujące decyzje: Decyzja znak: GN-I.6620.5.16.2018.DG ustalająca, że nieruchomość położona w obrębie Oblęgór, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 433/1, 494, 679 o łącznej powierzchni 2,5600 ha stanowi mienie gminne. Decyzja zn...

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:50

11. Ochrona danych osobowych (RODO)

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych – IOD: Daniel Koguciuk e-mail: inspektor@cbi24.pl Do zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art.39 RODO należy m.in.: Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych ...

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 14:38

12. ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego)

Unieważnienie postępowania

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-06-06 10:55

13. ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 567753-N-2018 z dnia 2018-06-05 r. Gmina Strawczyn: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KORCZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. KORCZYN, AKWIZGRAN, MAŁOGOSKIE GMINA STRAWCZYN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie w...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 13:57

14. 2018

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2018 roku

Utworzony: 2018-01-31 | Zmodyfikowany: 2018-06-04 13:20

15. 2018

Dostawa łącza internetowego w jednostkach koordynacyjnych i u beneficjentów ostatecz...

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-06-04 12:46

16. 2018

Zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli n...

Utworzony: 2018-05-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-04 08:23

17. 2018

Dostawa materiałów budowlanych

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 14:19

18. ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500120943-N-2018 z dnia 30-05-2018 r. Gmina Strawczyn: Wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej dla realizacji zadania na drodze gminnej - wewnętrznej w msc. Akwizgran (obręb Małogoskie) - wykonanie nawierzchni asfaltowej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszen...

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 09:23

19. ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500120901-N-2018 z dnia 30-05-2018 r. Gmina Strawczyn: Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę dydaktyczną na terenie Gminy Strawczyn. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Dokumentacja projektowa ścieżki dydaktycznej planowana jest do współfina...

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 09:10

20. ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-05-29 14:54