Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa)

Modyfikacja treści SIWZ

-- UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT -- Modyfikacja treści SIWZ

Utworzony: 2017-12-15 | Zmodyfikowany: 2017-12-15 14:10

2. ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500076277-N-2017 z dnia 15-12-2017 r. Strawczyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 629896-N-2017 Data: 08/12/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413038002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413038157. Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip...

Utworzony: 2017-12-15 | Zmodyfikowany: 2017-12-15 14:04

3. Najbliższa/Ostatnia sesja

Informacja - Sesja Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku

Informacja - Sesja Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku

Utworzony: 2014-11-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-14 14:33

4. grudzień, 28

Projekty uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 28 grudnia 2017 roku

Utworzony: 2017-12-14 | Zmodyfikowany: 2017-12-14 14:31

5. 2017

Dostawa wyposażenia do żłobka w Strawczynie w ramach projektu Aktywni rodzice - szcz...

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-14 12:09

6. 2017

Transport odpadów z pojemnika KP-7, pojemników IGLOO oraz pojemników o pojemności 11...

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 15:59

7. 2017

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Strawczyn w 2018 roku

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 15:56

8. 2017

Dostawa wyposażenia do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 15:49

9. ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 631816-N-2017 z dnia 2017-12-12 r. Gmina Strawczyn: Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego do Urzędu Gminy w Strawczynie, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu...

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 15:44

10. grudzień, 4

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 4 grudnia 2017 roku

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 15:01

11. 2017

Zakup wyposażenia sal lekcyjnych do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 16:21

12. 2017

Dostawa materiałów do budowy oświetlenia parkowego w miejscowości Promnik

Utworzony: 2017-11-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 12:54

13. ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 12:51

14. ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 629896-N-2017 z dnia 2017-12-08 r. Gmina Strawczyn: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady prac...

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 12:04

15. 2017

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2017 roku

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault Trafic w 2017 roku Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie ...

Utworzony: 2017-02-10 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 12:57

16. 2017

Dostawa materiałów budowlanych do budowy chodnika w msc. Chełmce ul. Spacerowa

Utworzony: 2017-12-06 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 15:29

17. ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 15:41

18. 2017, Wybory uzupełniające (Oblęgorek)

Uzupełniający wybór sołtysa sołectwa Oblęgorek

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Oblęgorek Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Oblęgorek

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 14:39

19. grudzień, 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 4 grudnia 2017 roku

Utworzony: 2017-11-27 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 10:53

20. 2017

PROJEKT Z ZAKRESU USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NIANIE pn. AKTYWNI RODZICE S...

Utworzony: 2017-11-06 | Zmodyfikowany: 2017-11-30 14:46