główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540209530-N-2020 z dnia 23-10-2020 r. Strawczyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 510209486-N-2020 Data: 23/10/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157. Adres strony internetowej (url): htt...

Utworzony: 2020-10-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 13:18

2. ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510209486-N-2020 z dnia 23-10-2020 r. Gmina Strawczyn: Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie Ogłoszenie...

Utworzony: 2020-10-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 13:00

3. 2020

Uszczelnienie aluminiowego przeszklenia łącznika Sali gimnastycznej przy Zespole Pla...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 12:18

4. 2020

Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Ochrona terenów cenny...

Utworzony: 2020-10-09 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 11:34

5. ZP.271.1.29.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510209057-N-2020 z dnia 23-10-2020 r. Gmina Strawczyn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie jest planowane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiej...

Utworzony: 2020-10-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 10:06

7. ZP. 271.1.35.2020 (Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510206479-N-2020 z dnia 20-10-2020 r. Gmina Strawczyn: Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu „Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Projekt „Świetlice Środowisko...

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 14:02

8. 2020

Wykonanie rowów odwadniających na odcinku od ul. Barytowej do ul. Granicznej.

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 13:49

10. 2020

Sporządzenie operatu szacunkowego w ramach projektu pn. „Ochrona terenów cenny...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-19 13:58

11. październik, 16 (sesja XXVI)

Projekty Uchwał Rady Gminy

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-10-19 12:52

12. Decyzje środowiskowe

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Obl...

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 15:34

13. październik, 16 (sesja XXVI)

Transmisja live

Początek sesji - godzina 10:00

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 09:35

14. 2020

Budżet 2020

Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020 rok Uchwała Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020r Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 ...

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 08:30

15. 2020

Petycje złożone w 2020 roku

Numer petycji: 1 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa Skan petycji: Pobierz Przedmiot petycji: Zdalne kontakty i elektronizacja urzędów zmniejszają ryzyko epidemiologiczne Data złożenia petycji: 01.04.2020 Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożeni...

Utworzony: 2020-04-02 | Zmodyfikowany: 2020-10-15 13:33

16. 2020

Ogłoszenie nr 4 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów

Utworzony: 2020-10-14 | Zmodyfikowany: 2020-10-14 11:59

20. 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2020 roku

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-12 15:35