główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540197521-N-2019 z dnia 19-09-2019 r. Strawczyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 598452-N-2019 Data: 17/09/2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157. Adres strony internetowej (url): http://strawczyn....

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 07:41

2. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządowej, Gospodarki Komunalnej - 27 września

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 14:53

3. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Inwestycji - 26 września

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 14:51

4. ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu)

Unieważnienie postępowania

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 12:02

5. ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik)

Unieważnienie postępowania

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 12:00

6. 2019

Ogłoszenie nr 3/2019 na wolne stanowisko pracy w Referacie Infrastruktury Techniczne...

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 14:39

7. ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 598452-N-2019 z dnia 2019-09-17 r. Gmina Strawczyn: Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 184/5 i 185/4 w msc. Ruda Strawczyńska gm. Strawczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wyko...

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 12:50

8. Oblęgór

Oblęgór

Nazwa sołectwa: Oblęgór Statut sołectwa: Uchwała Nr XLI/326/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgór Zmiana: Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgór Sołtys: Tomasz Siadul Skład sołectwa: Oblęgór z częściami składowymi: Zbrza, Zamurze, Studzianki, Skała, Osiczyna, Huta Dolna, Huta Górna oraz przysiółki Widoma z Sieniowem i Podgace.

Utworzony: 2008-08-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:25

9. Oblęgorek

Oblęgorek

Nazwa sołectwa: Oblęgorek Statut sołectwa: Uchwała Nr XLI/327/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgorek Zmiana: Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgorek Sołtys: Leszek Zajęcki Skład sołectwa: Oblęgorek z częściami składowymi: Stara Wieś, Spółdzielnia, Podpępice, Góry z Kamionką, Korzeniec, Pętaki, Podlesina, Leśne Łąki.

Utworzony: 2008-08-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:24

10. Niedźwiedź

Niedźwiedź

Nazwa sołectwa: Niedźwiedź Statut sołectwa: Uchwała Nr XLI/325/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Niedźwiedź Zmiana: Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Niedźwiedź Sołtys: Milena Baran Skład sołectwa: Niedźwiedź z częściami Piaski i Podlaski oraz przysiółkiem Zaskale (Nowy Niedźwiedź)

Utworzony: 2008-08-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:24

11. Korczyn

Korczyn

Nazwa sołectwa: Korczyn Statut sołectwa: Uchwała Nr XLI/322/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Korczyn Zmiana: Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Korczyn Sołtys: Teresa Słowińska Skład sołectwa: Korczyn z częściami: Kolonia i Huta oraz z przysiółków: Dworskie, Kopaliny, Korczonek, Sochów, i Zalesie

Utworzony: 2008-08-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:23

12. Kuźniaki

Kuźniaki

Nazwa sołectwa: Kuźniaki Statut sołectwa: Uchwała Nr XLI/323/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kuźniaki Zmiana: Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Kuźniaki Sołtys: Katarzyna Staszewska Skład sołectwa: Kuźniaki z przysiółkami: Kuźniaki, po Szosie, Kuźniaki pod Perzową Górą, Dudków, Gajówka, Zastawie

Utworzony: 2008-08-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:23

13. Małogoskie

Małogoskie

Nazwa sołectwa: Małogoskie Statut sołectwa: Uchwała Nr XLI/324/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Małogoskie Zmiana: Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Małogoskie Sołtys: Stanisław Piotrowski Skład sołectwa: Akwizgran z przysiółkami: Na Górce i Pod Szosą oraz wsi Małogoskie z przysiółkami: Zbiegowie, Kolonia

Utworzony: 2008-08-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:23

14. Strawczyn

Strawczyn

Nazwa sołectwa: Strawczyn Statut sołectwa: Uchwała Nr XLI/330/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczyn Zmiana: Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczyn Sołtys: Monika Jabłońska Skład sołectwa: W skład sołectwa wchodzą ulice: Górna, Leśna, Młynarska, Ogrodowa, Podosina, Spacerowa, Sportowa, Stara, Szkolna, Żeromskiego.

Utworzony: 2008-08-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:21

15. Strawczynek

Strawczynek

Nazwa sołectwa: Strawczynek Statut sołectwa: Uchwała Nr XLI/331/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczynek Zmiana: Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczynek Sołtys: Zbigniew Malasy Skład sołectwa: Strawczynek z częściami składowymi: Stara Wieś, Plac, Podlesie, Nowa Wieś wraz z przysiółkami: Podosina, Kąty i Trupień

Utworzony: 2008-08-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:21

16. Promnik

Promnik

Nazwa sołectwa: Promnik Statut sołectwa: Uchwała Nr XLI/328/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Promnik Zmiana: Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Promnik Sołtys: Grzegorz Stępień Skład sołectwa: W skład sołectwa Promnik wchodzą ulice: Dworska, Działkowa, Kielecka, Leśna, Łąkowa, Kościelna, Osiedlowa, Panoramiczna, Piaskowa, Polna, Południowa, Starowiejska, Stawowa, St...

Utworzony: 2008-08-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:20

17. Ruda Strawczyńska

Ruda Strawczyńska

Nazwa sołectwa: Ruda Strawczyńska Statut sołectwa: Uchwała Nr XLI/329/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ruda Strawczyńska Zmiana: Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Ruda Strawczyńska Sołtys: Tadeusz Picheta Skład sołectwa: Ruda Strawczyńska z przysiółkami: Czubacz, Poręby Janowskie, Śliwiny, Zastawie

Utworzony: 2008-08-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:20

18. Hucisko

Hucisko

Nazwa sołectwa: Hucisko Statut sołectwa: Uchwała Nr XLI/321/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Hucisko Zmiana: Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Hucisko Sołtys: Anna Kruszewska Skład sołectwa: Hucisko z częściami składowymi: Kruszyna, Górka Lipowa, Pod Górą Protokoły z zebrań wiejskich: Protokół z zebrania wiejskiego wsi Hucisko odbytego w dniu 24.02.2007r.

Utworzony: 2008-08-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:13

19. Chełmce

Chełmce

Nazwa sołectwa: Chełmce Statut sołectwa: Uchwała Nr XLI/320/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Chełmce Zmiana: Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Chełmce Sołtys: Iwona Bożęcka Skład sołectwa: Bugaj i wieś Chełmce z częściami składowymi: Góra, Stara Wieś, Kolonia oraz przysiółki Piła, Nad Rzeką, Poręby, Seklówka, Polichta, Zamokradle, Prewenda.

Utworzony: 2008-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 14:07

20. Jednostki pomocnicze (sołectwa)

Jednostki pomocnicze

Jednostki pomocnicze Gminy Strawczyn - sołectwa Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: 1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej, 2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, 3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych, 4. zakres zadań...

Utworzony: 2004-09-08 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 13:56