Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)

Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią

Utworzony: 2019-02-21 | Zmodyfikowany: 2019-02-21 13:29

2. ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)

Unieważnienie postępowania

Utworzony: 2019-02-21 | Zmodyfikowany: 2019-02-21 09:30

3. 2019

Przewóz zawodników LECHII STRAWCZYN na mecze, sparingi i obozy bez opieki ze strony ...

Utworzony: 2019-02-20 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 11:57

4. 2019

Przewóz zawodników "Topspin" Promnik na mecze ligowe, sparingi i turnieje,...

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 11:51

5. 2019

Dostawa siedmiu przydomowych przepompowni ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ...

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 09:23

6. luty, 26

Projekty Uchwał Rady Gminy

Utworzony: 2019-02-20 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 08:51

7. ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 515966-N-2019 z dnia 2019-02-19 r. Gmina Strawczyn: Rewitalizacja msc. Strawczyn. Poprawa funkcjonalno – przestrzenna ul. Ogrodowej w Strawczynie (budowa części parkingu) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie planowane jest do dofinansowania z R...

Utworzony: 2019-02-19 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 07:39

8. 2019

Dostawa materiałów hydraulicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Utworzony: 2019-02-19 | Zmodyfikowany: 2019-02-19 12:44

9. luty, 26

Informacja o sesji

Sesja Rady Gminy 26 lutego 2019 roku o godz. 10

Utworzony: 2019-02-19 | Zmodyfikowany: 2019-02-19 12:05

10. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Sesja Rady Gminy 26 lutego 2019 roku o godz. 10

Utworzony: 2019-02-19 | Zmodyfikowany: 2019-02-19 12:03

11. ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 515611-N-2019 z dnia 2019-02-19 r. Gmina Strawczyn: Budowa ścieżki dydaktycznej na terenie gminy Strawczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie planowane jest do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata...

Utworzony: 2019-02-19 | Zmodyfikowany: 2019-02-19 11:46

12. 2019

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2019 roku

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-02-18 14:32

13. ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 514897-N-2019 z dnia 2019-02-15 r. Gmina Strawczyn: Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgorek ul. Kornatki gm. Strawczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie z...

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 14:32

14. ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 514911-N-2019 z dnia 2019-02-15 r. Gmina Strawczyn: Budowa oświetlenia drogowego w msc. Akwizgran, Chełmce, Kuźniaki, Oblęgorek, Oblęgór, Promnik, Ruda Strawczyńska i Strawczyn gm. Strawczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wył...

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 14:28

15. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządowej, Gospodarki Komunalnej - 25 lutego

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 13:29

16. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Inwestycji - 22 lutego

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 13:28

17. ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 11:46

18. 2019

Ogłoszenie nr 1/2019 na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansów: Podinspektor ds...

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 08:55

19. ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 514087-N-2019 z dnia 2019-02-14 r. Gmina Strawczyn: Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową na terenie Gminy Strawczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Dokumentacja projektowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerow...

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 13:44

20. 2019

Wybory sołtysów 2019 rok

=============== Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa STRAWCZYNEK Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Strawczynek =============== Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa CHEŁMCE Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Chełmce =============== Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru ...

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 08:55