główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021

Petycje złożone w 2021 roku

Numer petycji: 1 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Skan petycji: Pobierz Przedmiot petycji: Pakiet profilaktyczny Data złożenia petycji: 08.02.2021 Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji: Wycofanie petycji przez wnoszącego Numer petycji: 2 Imię i N...

Utworzony: 2021-01-29 | Zmodyfikowany: 2021-03-01 10:31

2. 2020

Budżet 2020

Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020 rok Uchwała Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020r Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 ...

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-01 09:38

3. 2021

Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w mie...

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/23600/details

Utworzony: 2021-02-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-26 14:15

4. Decyzje środowiskowe

Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie

Utworzony: 2020-10-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 15:51

5. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Sesja Rady Gminy - 3 marca o godz. 10:30

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 15:30

6. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy - 3 marca

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 15:27

7. marzec, 3 (sesja XXXI)

Projekty uchwał

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 15:23

8. 2021

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 08:17

9. 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Kierowca, Asystent osoby z niepełnosprawnością, Dy...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door” zaprasza do składania ofert na stanowiska: Kierowca Asystent osoby z niepełnosprawnością Dyspozytor transportu osób z niepełnosprawnością Szczegóły w załącznikach.

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-24 12:40

10. 2021

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2021 roku

Utworzony: 2021-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-02-23 15:36

11. ZP.271.1.49.2020 (Budowa części kanalizacji w msc. Korczyn)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 08:39

12. 2021

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kie...

Utworzony: 2021-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 13:27

13. Plan zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu Studium

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRAWCZYN z dnia 10.02.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko == DO POBRANIA == Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn Prognoza oddziaływania na środowisko

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 07:47

14. 2021

Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie: Główny księgowy

Utworzony: 2021-02-15 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 14:51

15. 2021

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie: Główny księgowy

Utworzony: 2021-02-15 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 14:50

16. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 19 lutego

Utworzony: 2021-02-15 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 13:16

17. styczeń, 29 (sesja XXX)

Protokół z sesji

Utworzony: 2021-02-15 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 10:41

18. styczeń, 29 (sesja XXX)

Nagranie z sesji

Utworzony: 2021-02-15 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 10:40

20. 2021

Dostawa kruszywa drogowego na teren gminy Strawczyn

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/23005/details

Utworzony: 2021-02-12 | Zmodyfikowany: 2021-02-12 15:29