Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2019-06-19 | Zmodyfikowany: 2019-06-19 14:40

2. ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Utworzony: 2019-06-19 | Zmodyfikowany: 2019-06-19 11:34

3. czerwiec, 19

Transmisja live

Początek sesji godzina 9:00

Utworzony: 2019-06-19 | Zmodyfikowany: 2019-06-19 08:27

4. 2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Ochrona terenów ...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 14:00

5. 2019

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. OBLĘGORE...

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 13:57

6. 2019

Wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu pn. Ochrona terenów cennych przyro...

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 14:32

7. 2019

Wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu pn. Ochrona terenów cennych przyro...

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 14:24

8. ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 14:15

9. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Sesja Rady Gminy 28 czerwca 2019 roku o godz. 10:00

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 13:16

10. czerwiec, 28

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 28 czerwca 2019 roku

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 13:12

11. (SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie nr 510121724-N-2019 z dnia 17-06-2019 r. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strawczynku" OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w ...

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 12:51

12. Wybory do Izb Rolniczych 2019

Informacja - spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 12:00

13. Wybory do Izb Rolniczych 2019

Informacja - spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 11:58

14. Wybory do Izb Rolniczych 2019

Informacja - zgłoszenia kandydatów

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 11:54

15. Wybory do Izb Rolniczych 2019

Informacja - Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Strawczynie

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 11:53

16. ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg)

Zapytanie nr 1+ odpowiedź

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 14:35

17. ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 14:28

18. ZP.271.18.2019 (OSA)

Modyfikacja treści SIWZ- zmiana oznaczenia koperty

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 13:54

19. Ewidencja kąpielisk

Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk

Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk

Utworzony: 2019-04-08 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 13:36

20. ZP.271.18.2019 (OSA)

Modyfikacja treści SIWZ

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 10:50