główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-06-22 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » czerwiec, 29 (sesja XLVIII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał Rady Gminy
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-22 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » czerwiec, 29 (sesja XLVIII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał Rady Gminy
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-22 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » czerwiec, 29 (sesja XLVIII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał Rady Gminy
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-21 11:16
Dział: Dane publiczne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa budynku inwentarskiego (obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid 666 w miejscowości Promnik, gmina Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-21 11:16
Dział: Dane publiczne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa budynku inwentarskiego (obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid 671/2 w miejscowości Promnik, gmina Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-21 11:15
Dział: Dane publiczne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa fermy drobiu na działce o numerze ewidencyjnym 670/5-Oblęgorek, gmina Strawczyn, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-21 10:05
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-21 10:04
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-21 10:00
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nr 6/2022 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-20 15:01
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-20 15:00
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-20 07:41
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-20 07:40
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 16:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Opracowanie dokumentacji projektowych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2022-06-15 14:48
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej i Komisji Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 9:00
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 14:23
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja Rady Gminy - 29 czerwca 2022 o godz. 10:00
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 14:22
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja Rady Gminy - 29 czerwca 2022 o godz. 10:00
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 14:21
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej i Komisji Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 9:00
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 14:21
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej i Komisji Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 9:00
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 14:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » czerwiec, 29 (sesja XLVIII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał Rady Gminy
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 14:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » czerwiec, 29 (sesja XLVIII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał Rady Gminy
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » czerwiec, 29 (sesja XLVIII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał Rady Gminy
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » czerwiec, 29 (sesja XLVIII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał Rady Gminy
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » czerwiec, 29 (sesja XLVIII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał Rady Gminy
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » czerwiec, 29 (sesja XLVIII)
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał Rady Gminy
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI STRAWCZYN - zakup i dostawa sprzętu komputerowego i rtv do ZPO w Strawczynie
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2022-06-15 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » kwiecień, 6 (sesja XLV)
Opis zmian: dodanie artykułu: Nagranie sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » marzec, 18 (sesja XLIV)
Opis zmian: dodanie artykułu: Nagranie sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 08:29
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2021
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-06-15 08:28
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2021
Wykonanie: Paweł Kowalczyk