główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-03-31 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa dziewięciu przydomowych przepompowni ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie
Wykonanie: Monika Zapała
Data: 2020-03-31 11:40
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie nr 2/2020 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Referacie Infrastruktury Technicznej
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-31 11:39
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie nr 2/2020 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Referacie Infrastruktury Technicznej
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-30 09:24
Dział: Wybory » Wybory Prezydenta RP 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-27 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-27 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-27 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa materiałów hydraulicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-27 14:48
Dział: Wybory » Wybory Prezydenta RP 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-27 14:48
Dział: Wybory » Wybory Prezydenta RP 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-27 11:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa materiałów hydraulicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-27 11:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Jawne otwarcie ofert
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Publiczne otwarcie ofert
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-27 11:07
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie nr 1/2020 na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Referacie Infrastruktury Technicznej
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-27 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Jawne otwarcie ofert
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Publiczne otwarcie ofert
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-25 14:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa dziewięciu przydomowych przepompowni ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-25 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Jawne otwarcie ofert
Opis zmian: dodanie artykułu: Publiczne otwarcie ofert
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-24 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) » 2020 » ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-24 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) » 2020 » ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia)
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-24 09:59
Dział: Dane publiczne » Wieloletnia Prognoza Finansowa » 2019-2029
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-24 09:55
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2019
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-24 09:53
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2019
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-24 09:50
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2019
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-24 09:49
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2019
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-24 09:49
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2019
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-24 09:49
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2019
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-24 09:48
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2019
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-24 09:48
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2019
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-23 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przewóz zawodników/czek SSR „TOP SPIN” PROMNIK na mecze, sparingi, turnieje i obozy rozgrywane wg. terminarza rozgrywek zatwierdzonego przez ŚZPN oraz wg potrzeb Zamawiającego w roku 2020 na terenie kraju.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-23 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przewóz zawodników Klubu Sportowego „LECHIA” STRAWCZYN na mecze, sparingi i obozy bez opieki ze strony przewoźnika, rozgrywane wg. terminarza rozgrywek zatwierdzonego przez ŚZPN oraz wg potrzeb Zamawiającego w roku 2020 na terenie kraju.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-23 11:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja remizy strażackiej w Hucisku, gmina Strawczyn.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2020-03-23 11:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przewóz zawodników/czek SSR „TOP SPIN” PROMNIK na mecze, sparingi, turnieje i obozy rozgrywane wg. terminarza rozgrywek zatwierdzonego przez ŚZPN oraz wg potrzeb Zamawiającego w roku 2020 na terenie kraju.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk