główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-10-15 09:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) » 2019 » ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
Wykonanie: Kamila Drzazgowska
Data: 2019-10-15 09:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) » 2019 » ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska)
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
Wykonanie: Kamila Drzazgowska
Data: 2019-10-14 15:33
Dział: Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wizualizacja protokołów z wyborów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-14 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup systemu do głosowania elektronicznego
Wykonanie: Kamila Drzazgowska
Data: 2019-10-14 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami polegającymi na przebudowie drogi wewnętrznej na działkach nr 184/5 i 185/4 w msc. Ruda Strawczyńska gm. Strawczyn
Wykonanie: Kamila Drzazgowska
Data: 2019-10-14 12:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2018r
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-14 11:49
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pismo Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące pomocy dla rolników, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-14 11:48
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Pismo Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące pomocy dla rolników, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 10
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 10
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 10
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 10
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 10
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 10
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 10
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 10
Opis zmian: dodanie artykułu: Nagranie z sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 13:26
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie nr 3/2019 na wolne stanowisko pracy w Referacie Infrastruktury Technicznej: Podinspektor ds dróg
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 08:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » wrzesień, 30
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 08:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » wrzesień, 30
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 08:20
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2019
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 08:19
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2019
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-11 08:18
Dział: Dane publiczne » Budżet gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet 2019
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-10 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 10
Opis zmian: dodanie artykułu: Transmisja live
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-09 14:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » wrzesień, 30
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz głosowania imiennego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-09 14:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » wrzesień, 30
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz głosowania imiennego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-09 13:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2012r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-09 13:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2011r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-09 13:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2010r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-09 13:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych - na początek kadencji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-10-09 13:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych - na koniec kadencji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk