główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-02-09 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-09 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-08 15:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-08 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: RIRP.ZP.271.1.2.2023 Budowa części kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, gmina Strawczyn
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2023-02-08 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-07 14:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-07 14:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-07 14:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-07 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-07 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-07 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-07 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-07 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-07 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-07 14:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-07 14:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-03 12:35
Dział: Zakup węgla » Zakup węgla - Informacja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat dotyczący preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 2023-02-03
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-03 12:34
Dział: Zakup węgla » Zakup węgla - Informacja
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat dotyczący preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 2023-02-03
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-03 11:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: RIRP.ZP.271.1.1.2023 Dostawa paliwa drzewnego PELLET w ilości 110 ton do szkół na terenie Gminy Strawczyn
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2023-02-02 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2023-02-02 15:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2023-02-01 15:58
Dział: Urząd » Regulamin Organizacyjny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Strawczynie
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-02-01 15:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy w Strawczynie z 2023 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-01-31 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: dodanie artykułu: Transmisja sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-01-30 08:23
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór odpadów zawierających azbest (dotyczy roku 2023)
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-01-30 08:22
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbiór odpadów zawierających azbest (dotyczy roku 2023)
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-01-27 14:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-01-27 14:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023 » styczeń, 31 (sesja LVI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-01-27 14:03
Dział: Dane publiczne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa budynku inwentarskiego (obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid 666 w miejscowości Promnik, gmina Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2023-01-27 14:01
Dział: Dane publiczne » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa budynku inwentarskiego (obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid 670/2, 671/2 w miejscowości Promnik, gmina Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk