główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-10-03 11:37
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Placówki oświatowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Placówki oświatowe na terenie Gminy Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-30 15:14
Dział: Dane publiczne » Informacja o jakości wody z wodociągu » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Oblęgorek + Komunikat do mieszkańców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-30 15:14
Dział: Dane publiczne » Informacja o jakości wody z wodociągu » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Oblęgorek + Komunikat do mieszkańców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-30 15:13
Dział: Dane publiczne » Informacja o jakości wody z wodociągu » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Oblęgorek + Komunikat do mieszkańców
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-30 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » wrzesień, 30 (sesja LI)
Opis zmian: dodanie artykułu: Transmisja sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-29 12:31
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nr 8/2022 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-29 12:30
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nr 8/2022 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-29 12:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 nr 2022/BZP 00044255/01/P
Wykonanie: Anna Kęcka
Data: 2022-09-29 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » wrzesień, 30 (sesja LI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-28 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Akty prawa miejscowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz aktów prawa miejscowego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-27 15:50
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-27 15:49
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 11:11
Dział: Dane publiczne » Ewidencja kąpielisk
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk- wrzesień 2022
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 11:11
Dział: Dane publiczne » Ewidencja kąpielisk
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk- wrzesień 2022
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 11:11
Dział: Dane publiczne » Ewidencja kąpielisk
Opis zmian: dodanie artykułu: Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk- wrzesień 2022
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 11:07
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 11:07
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » wrzesień, 30 (sesja LI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » wrzesień, 30 (sesja LI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » wrzesień, 30 (sesja LI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » wrzesień, 30 (sesja LI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » wrzesień, 30 (sesja LI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » wrzesień, 30 (sesja LI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » wrzesień, 30 (sesja LI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022 » wrzesień, 30 (sesja LI)
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 10:48
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja Rady Gminy - 30 września 2022 o godz. 10:30
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 10:48
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja Rady Gminy - 30 września 2022 o godz. 10:30
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 10:47
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej i Komisji Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godz. 9:00
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-26 10:47
Dział: Organy » Rada Gminy » Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej i Komisji Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godz. 9:00
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2022-09-23 10:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa paliwa drzewnego PELLET w ilości 100 ton do szkół na terenie Gminy Strawczyn
Wykonanie: Anna Kęcka