główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-11-13 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 31 (XIV)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-13 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 31 (XIV)
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-13 10:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na remoncie drogi gminnej ul. Łąkowej w msc. Promnik, gmina Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-13 10:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania poniżej 30.000 EURO (zapytania ofertowe) » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na remoncie drogi gminnej ul. Łąkowej w msc. Promnik, gmina Strawczyn
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-13 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2016 » maj, 18 (XXI)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty Uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 18 maja 2016r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-13 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2016 » czerwiec, 28 (XXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 28 czerwca 2016 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-13 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2016 » czerwiec, 28 (XXII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2016 roku
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-13 09:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2016 » sierpień, 31 (XXIII)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016r.
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-13 09:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) » 2019 » ZP.271.1.27.2019 (Dokumentacja budowa rowu)
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-12 10:14
Dział: Urząd » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wydaniu decyzji przez Starostę Kieleckiego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-08 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 31
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Imienny wykaz głosowania
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-08 10:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 31
Opis zmian: dodanie artykułu: Imienny wykaz głosowania
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-08 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 31
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-08 10:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 31
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-08 10:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 31
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-08 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 31
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-08 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 31
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-08 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 31
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-08 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 31
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały podjęte na sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-08 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2019 » październik, 31
Opis zmian: dodanie artykułu: Nagranie z sesji
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-07 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) » 2019 » ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modyfikacja treści SIWZ
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-07 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) » 2019 » ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi)
Opis zmian: dodanie artykułu: Modyfikacja treści SIWZ
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-06 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) » 2019 » ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
Wykonanie: Kamila Drzazgowska
Data: 2019-11-06 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) » 2019 » ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie)
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
Wykonanie: Kamila Drzazgowska
Data: 2019-11-06 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) » 2019 » ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Unieważnienie postępowania
Wykonanie: Kamila Drzazgowska
Data: 2019-11-06 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) » 2019 » ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska)
Opis zmian: dodanie artykułu: Unieważnienie postępowania
Wykonanie: Kamila Drzazgowska
Data: 2019-11-06 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) » 2019 » ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Kamila Drzazgowska
Data: 2019-11-06 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania powyżej 30.000 EURO (przetargi) » 2019 » ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi)
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Kamila Drzazgowska
Data: 2019-11-06 13:59
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie nr 4/2019 na wolne stanowisko pracy w Referacie Infrastruktury Technicznej: Młodszy referent ds gospodarki wodno-ściekowej, gazyfikacji i oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk
Data: 2019-11-06 13:59
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy » Urząd Gminy » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie nr 4/2019 na wolne stanowisko pracy w Referacie Infrastruktury Technicznej: Młodszy referent ds gospodarki wodno-ściekowej, gazyfikacji i oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Paweł Kowalczyk