główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy 10 luty 2005

Uchwała Nr XXII/196/05 w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XXII/197/05 w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Kultury

Uchwała Nr XXII/198/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...

Uchwałą Nr XXII/199/05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XXII/200/05 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok”

Uchwałą Nr XXII/201/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/171/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2004 - 2013

Uchwała Nr XXII/208/05 w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXII/213/05 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy z Polską Telefonią Cyfrową ERA GSM

Uchwała Nr XXII/202/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXII/203/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXII/204/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXII/205/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXII/206/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXII/207/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn

Protokół
Załączniki:
Protokół 137 KB
Uchwała Nr XXII/207/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn 245 KB
Uchwała Nr XXII/206/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn 347 KB
Uchwała Nr XXII/205/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn 199 KB
Uchwała Nr XXII/204/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn 223 KB
Uchwała Nr XXII/203/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na obszarze gminy Strawczyn 235 KB
Uchwała Nr XXII/202/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na obszarze gminy Strawczyn 216 KB
Uchwała Nr XXII/213/05 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy z Polską Telefonią Cyfrową ERA GSM 28 KB
Uchwała Nr XXII/208/05 w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce na obszarze gminy Strawczyn 28 KB
Uchwałą Nr XXII/201/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/171/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2004 - 2013 26 KB
Uchwała Nr XXII/200/05 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” 12 KB
Uchwałą Nr XXII/199/05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 3 KB
Uchwała Nr XXII/198/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków... 24 KB
Uchwała Nr XXII/197/05 w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Kultury 32 KB
Uchwała Nr XXII/196/05 w sprawie zmian w budżecie 35 KB