artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta - 2003r.

Zarządzenie Nr 33/03 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 34/03 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 35/03 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie Nr 36/03 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korczynie

Zarzadzenie Nr 37/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Jolanty Kozery ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarzadzenie Nr 38/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grażyny Zapały ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarzadzenie Nr 39/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Krzemińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarzadzenie Nr 40/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Sochaj ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarzadzenie Nr 41/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Krystyny Nowek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarzadzenie Nr 42/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Jas ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarzadzenie Nr 43/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Kawałek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarzadzenie Nr 44/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Tylec ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 45/03 w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/03 w sprawie likwidacji Państwowego Ośrodka Maszynowego w Promniku

Zarządzenie Nr 47/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Nr 48/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Nr 49/03 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 48/03 dotyczącego zmian w budżecie gminy na 2003r.

Zarządzenie Nr 50/03 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 51/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Nr 52/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Nr 53/03 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania

Zarządzenie Nr 54/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego lokalnego na projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Chełmce-Polichta gmina Strawczyn współfinansowanego z Programu SAPARD

Zarządzenie Nr 55/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – procedura uproszczona na projekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strawczyn gmina Strawczyn współfinansowanego z Programu SAPARD

Zarządzenie Nr 56/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – procedura uproszczona na projekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźniaki gmina Strawczyn współfinansowanego z Programu SAPARD

Zarządzenie Nr 57/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – procedura uproszczona na projekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn gmina Strawczyn współfinansowanego z Programu SAPARD

Zarządzenie Nr 58/03 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 59/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Nr 60/03 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2004 rok

Zarządzenie Nr 61/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

Zarządzenie Nr 62/03 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w używaniu i materiałów

Zarządzenie Nr 63/03 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 64/03 w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania śroskami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

Zarządzenie Nr 65/03 w sprawie procedury kontroli gromadzenia środków publicznych w Urzędzie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 66/03 w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem
Załączniki:
Zarządzenie Nr 66/03 w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 65/03 w sprawie procedury kontroli gromadzenia środków publicznych w Urzędzie Gminy Strawczyn41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 64/03 w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania śroskami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 63/03 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Strawczynie41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 62/03 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w używaniu i materiałów50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 61/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 60/03 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2004 rok20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 59/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 58/03 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 57/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – procedura uproszczona na projekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn gmina Strawczyn współfinansowanego z Programu SAPARD21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 56/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – procedura uproszczona na projekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźniaki gmina Strawczyn współfinansowanego z Programu SAPARD21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 55/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu – procedura uproszczona na projekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strawczyn gmina Strawczyn współfinansowanego z Programu SAPARD21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 54/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego lokalnego na projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Chełmce-Polichta gmina Strawczyn współfinansowanego z Programu SAPARD21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 53/03 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 52/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 51/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 50/03 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 49/03 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 48/03 dotyczącego zmian w budżecie gminy na 2003r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 48/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 47/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 46/03 w sprawie likwidacji Państwowego Ośrodka Maszynowego w Promniku22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 45/03 w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie Nr 44/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Tylec ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie Nr 43/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Kawałek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie Nr 42/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Jas ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie Nr 41/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Krystyny Nowek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie Nr 40/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Sochaj ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie Nr 39/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Krzemińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie Nr 38/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grażyny Zapały ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie Nr 37/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Jolanty Kozery ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 36/03 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korczynie20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 35/03 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 34/03 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 33/03 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer