artykuł nr 1

Sprawy obywatelskie

=====

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności)

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010r o dowodach osobistych)

=====

 

Nazwa usługi: Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego
1. Jak załatwić sprawę?

 

 

Nazwa usługi: Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
1. Jak załatwić sprawę?
 

 

Nazwa usługi: Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności
1. Jak załatwić sprawę?
 

 

Nazwa usługi: Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 2 m-cy
1. Jak załatwić sprawę?
 

 

Nazwa usługi: Wymeldowanie na wniosek strony lub urzędu
1. Jak załatwić sprawę?
 

 

Nazwa usługi: Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy
1. Jak załatwić sprawę?
 

 

Nazwa usługi: Zameldowanie w drodze decyzji
1. Jak załatwić sprawę?
 

 

Nazwa usługi: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub z pobytu czasowego powyżej 2 m-cy
1. Jak załatwić sprawę?
 

 

Nazwa usługi: Udzielanie informacji o danych osobowych
1. Jak załatwić sprawę?
 

 

Nazwa usługi: Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
1. Jak załatwić sprawę?