artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców

artykuł nr 2

Obwieszczenie Ministra Klimatu - Projekt robót geologicznych

artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn w sprawie konsultacji dotyczących nadania statutu sołectwom z terenu gminy

Aktualizacja: 22-01-2020r.

 

Protokoły z konsultacji dostępne na: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1015&x=14&y=45

 


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn w sprawie konsultacji dotyczących nadania statutu sołectwom z terenu gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Chełmce

Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Chełmce


Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Hucisko

Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Hucisko


Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Korczyn

Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Korczyn


Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Kuźniaki

Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Kuźniaki


Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Małogoskie

Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Małogoskie


Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Niedźwiedź

Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Niedźwiedź


Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Oblęgorek

Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Oblęgorek


Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Oblęgór

Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Oblęgór


Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Promnik

Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Promnik


Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Ruda Strawczyńska

Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Ruda Strawczyńska


Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Strawczyn

Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Strawczyn


Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Strawczynek

Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Strawczynek

Załączniki:
Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Strawczynek734 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Strawczyn718 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Ruda Strawczyńska729 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Promnik711 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Oblęgór718 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Oblęgorek713 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Niedźwiedź731 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Małogoskie728 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Kuźniaki707 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Korczyn708 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Hucisko710 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Chełmce702 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. "Rewitalizacja miejscowości Strawczyn"

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn"

Gmina Strawczyn jako Beneficjent projektu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera - z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn" w ramach RPO WŚ 2014-2020 - Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich".

Uprawnione do składania ofert są mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów - potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na podobszarze rewitalizacji Strawczyn w msc. Strawczyn określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 dostępnym pod linkiem: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=3&id=777&x=2&y=32

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera z sektora MŚP.

Termin składania ofert: od 11.12.2019 r. do 10.01.2020 r. (do godz. 15:30)

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat

Dostępne kategorie:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023