główna zawartość
artykuł nr 1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik- gmina Strawczyn

artykuł nr 2

Wykonanie studni eksploatacyjnej S-3 na działce 728/4 obręb 0011

artykuł nr 3

Przebudowa drogi gminnej 388056T

artykuł nr 4

Budowa chlewni rozrodu

artykuł nr 5

Budowa tuczarni bezściółkowej