artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego

w Strawczynku gm. Strawczyn. ETAP III (nr ogłoszenia o zamówieniu 2009/S 167-241154) 

  1. Gmina Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

 Konsorcjum firm

1. Lider konsorcjum POLCOURT SA

ul. Gen. Zajączka 11 lok C7 01-510 Warszawa

2. Partner konsorcjum „HYDROPOL” sp. z o.o.

ul. Targowa 10 B 09-510 Gostynin

Cena wybranej oferty 4.924.999,54 zł brutto

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę,

przy zastosowaniu ustalonego kryterium oceny ofert – 100 pkt cena

  1. W prowadzonym postepowaniu wpłynęło 5 ofert:

 Oferta Nr 1 – MASTERS Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 21 70-383 Szczecin

Oferta Nr 2 – Konsorcjum

1. Lider konsorcjum TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

ul. Tamka 38 00-35 Warszawa

2. Członek konsorcjum Condite Sp. z o.o.

ul. Zagnańska 61 25-528 Kielce

Oferta Nr 3 – Konsorcjum

1. Lider konsorcjum POLCOURT SA

ul. Gen. Zajączka 11 lok C7 01-510 Warszawa

2. Partner konsorcjum „HYDROPOL” sp. z o.o.

ul. Targowa 10 B 09-510 Gostynin

Oferta Nr 4 – Konsorcjum

1. Lider konsorcjum Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP”

ul. Warszawska 109 28-366 Małogoszcz

2. Partner konsorcjum UNIPOL Sp. z o.o.

ul. Duńska 73 71-795 Szczecin

Oferta Nr 5 - Konsorcjum

1. Lider konsorcjum TOMBET Zakład Usługowo – Handlowy

Tomasz Gwóźdź

ul. Wesoła 51/403 25-366 Kielce

2. Partner konsorcjum Firma Budowlano – Handlowa

Niburski – NIK, Krzysztof Niburski

ul. Złota 23/12 25-015 Kielce

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania – 0

4. Oferty odrzucone – 0

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierajace punktację przyznaną ofertom

w kryterium – 100% cena:

Oferta Nr 1 - 68,80 pkt

Oferta Nr 2 - 83,18 pkt

Oferta Nr 3 - 100,00 pkt

Oferta Nr 4 - 68,24 pkt

Oferta Nr 5 - 83,03 pkt 

artykuł nr 3

Zapytania Nr 11, 12 + Odpowiedzi na te zapytania + Uzupełnienie odpowiedzi do Zapytania Nr 9

artykuł nr 4

Zapytania Nr 8, 9, 10, 11, 12, 13 + Odpowiedź na zapytania

artykuł nr 5

Zapytanie Nr 5, 6, 7 + Odpowiedź na zapytania