artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2008

Zarządzenie Nr 1/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 2/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 3/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 4/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 5/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 6/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Chełmcach

Zarządzenie Nr 8/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Korczynie

Zarządzenie Nr 9/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Publiczne Przedszkole w Promniku

Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego w 2008 roku

Zarządzenie Nr 13/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - insp. ds budownictwa

Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie w sprawie wyznaczenia Koordynatora Lokalnego oraz Reprezentanta Gminy odpowiedzialnego za prowadzenie Punktów Przedszkolnych w miejscowościach: Chełmce, Oblęgorek i Strawczynek

Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie wyznaczenia pełnomocnika wójta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do Konkursu pn. "Ratuj przyrodę" III Edycja 2008 pod hasłem "Dbajmy o swoje środowisko" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2008 w sprawie konkursu "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2008 w sprawie Konkursu pn.: "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 kwietnia 2008 w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie nadzoru nad infrastrukturą i wyposażeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie procedury postępowania z usługą niezgodną oraz nadzoru nad usługą niezgodną

Zarządzenie Nr 24/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 156042 w miejscowości Oblęgór gm. Strawczyn

Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08 maja 2008 roku w sprawie w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego

Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08 maja 2008 roku w sprawie w sprawie określenia Regulaminu pracy i trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/08 z dnia 08 maja 2008r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek w Oblęgorku oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego

Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki

Zarządzenie Nr 31/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 03 czerwca 2008 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

ZZarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korczynie

Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego

Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie określenia Regulaminu pracy i trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie wynagrodzenia Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - młodszego referenta ds budownictwa

Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Oświaty, Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie "Procedury - zasad nadzorowania infrastruktury drogowej"

Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie "Procedury audytu wewnętrznego"

Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie "Procedury działań korygujących i zapobiegawczych"

Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 48/08 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym"

Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 50/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 51/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 52/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 55/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/08 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie Konkursu pn. "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 57/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/08 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie Konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 58/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 60/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 03 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 62/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08 września 2008 r. w sprawie określenia Regulaminu pracy i trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 63/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 września 2008r. w sprawie nie korzystania z pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 września 2008r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego

Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i materiałów

Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Zarządzenie Nr 68/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 października 2008r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Oświaty, Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 października 2008r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży torfu ze zbiornika wodnego "STRAWCZYN"

Zarządzenie Nr 70/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2008r. w sprawie nabycia przez Gminę Strawczyn nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w Strawczynku

Zarządzenie Nr 71/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 września 2008r. w sprawie nabycia przez Gminę Strawczyn nieruchomości pod ośrodek sportowo-rekreacyjny w Strawczynku

Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 października 2008r. w sprawie pwołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 73/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2009r.

Zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Kobiec - Dyrektorowi Szkoły

Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Jakubczyk - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korczynie

Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu p.n. "Najciekawsza dekoracja Świąteczno-Noworoczna"

Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Midakowi - Kierownikowi Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwie Pani Ewie Jakubczyk - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korczynie

Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie dopłaty do okularów dla osób zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko sprzątaczka

Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008r.

Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Pani Ewy Jakubczyk - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korczynie

Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008r.

Zarządzenie Nr 90/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie Konkursu pn. "Cudze chwalimy - swego nie znamy"

Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2006r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Strawczyn i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Strawczyn
Załączniki:
Zarządzenie Nr 71/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 września 2008r. w sprawie nabycia przez Gminę Strawczyn nieruchomości pod ośrodek sportowo-rekreacyjny w Strawczynku952 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 70/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2008r. w sprawie nabycia przez Gminę Strawczyn nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w Strawczynku986 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki959 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 24/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 156042 w miejscowości Oblęgór gm. Strawczyn440 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Pani Ewy Jakubczyk - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korczynie103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08 maja 2008 roku w sprawie w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2006r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Strawczyn i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Strawczyn77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Strawczyn617 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 90/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie Konkursu pn. "Cudze chwalimy - swego nie znamy"407 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008r.543 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008r.353 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko sprzątaczka24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie dopłaty do okularów dla osób zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwie Pani Ewie Jakubczyk - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korczynie199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy w StrawczynieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie nadzoru nad infrastrukturą i wyposażeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie444 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Midakowi - Kierownikowi Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu p.n. "Najciekawsza dekoracja Świąteczno-Noworoczna"140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej259 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Jakubczyk - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korczynie175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Kobiec - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chełmcach180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok598 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2009r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 73/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok528 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 października 2008r. w sprawie pwołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy251 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 października 2008r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży tofru ze zbiornika wodnego "STRAWCZYN"99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 68/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 października 2008r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Oświaty, Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.405 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i materiałów103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 września 2008r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego232 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 63/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 września 2008r. w sprawie nie korzystania z pierwokupu nieruchomości84 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 62/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08 września 2008 r. w sprawie określenia Regulaminu pracy i trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej363 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 03 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 60/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok137 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 58/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 57/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/08 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie Konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w gminie Strawczyn104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/08 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie Konkursu pn. "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w gminie Strawczyn101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie "Procedury audytu wewnętrznego"203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie "Procedury działań korygujących i zapobiegawczych"64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie "Procedury - zasad nadzorowania infrastruktury drogowej"52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 55/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Strawczyn77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 52/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 51/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 50/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 48/08 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/07 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym"32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok218 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Oświaty, Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - młodszego referenta ds budownictwa23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie wynagrodzenia Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok352 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie określenia Regulaminu pracy i trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku367 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korczynie175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 31/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 03 czerwca 2008 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/08 z dnia 08 maja 2008r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek w Oblęgorku oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08 maja 2008 roku w sprawie w sprawie określenia Regulaminu pracy i trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu381 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok187 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie procedury postępowania z usługą niezgodną oraz nadzoru nad usługą niezgodną559 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 kwietnia 2008 w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości76 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok266 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2008 w sprawie Konkursu pn.: "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2008 w sprawie konkursu "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do Konkursu pn. ?Ratuj przyrodę? III Edycja 2008 pod hasłem ?Dbajmy o swoje środowisko? oraz powołania Gmirmej Komisji Konkursowej.96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie wyznaczenia pełnomocnika wójta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie w sprawie wyznaczenia Koordynatora Lokalnego oraz Reprezentanta Gminy odpowiedzialnego za prowadzenie Punktów Przedszkolnych w miejscowościach:104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko - insp. ds budownictwa23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego w 2008 roku28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Publiczne Przedszkole w Promniku172 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Korczynie216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Chełmcach338 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku242 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku240 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie243 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer