artykuł nr 1

Urząd Stanu Cywilnego

========
========

 

Nazwa usługi: Zgłoszenie urodzenia dziecka
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Rejestracja zgonu
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC przez pannę i kawalera
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC w przypadku gdy jedna osób jest cudzoziemcem
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Dokonanie zmiany imienia dziecka
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Nadanie dziecku nazwiska męża matki
1. Jak załatwić sprawę?