artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 luty 2016

Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/45/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr XIX/96/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr XIX/97/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr XIX/98/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XIX/99/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy z T-MOBILE POLSKA SA

Uchwała Nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia

Uchwała Nr XIX/101/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku

Uchwała Nr XIX/104/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Uchwała Nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn

Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Strawczyn

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego   117.300 KB
Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/45/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego   100.467 KB
Uchwała Nr XIX/96/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   92.071 KB
Uchwała Nr XIX/97/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   86.513 KB
Uchwała Nr XIX/98/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków   116.255 KB
Uchwała Nr XIX/99/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy z T-MOBILE POLSKA SA   119.973 KB
Uchwała Nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia   122.968 KB
Uchwała Nr XIX/101/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn   91.964 KB
Uchwała Nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy Strawczyn   5.152 MB
Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku   207.698 KB
Uchwała Nr XIX/104/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   113.464 KB
Uchwała Nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn   99.554 KB
Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Strawczyn   110.418 KB
Protokół   1.579 MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Strawczyn w dniu 28 luty 2016

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy z T-MOBILE POLSKA SA

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/45/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Strawczyn

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy Strawczyn   1.408 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy z T-MOBILE POLSKA SA   27.000 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn   24.500 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego   35.500 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/45/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego   36.000 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   34.500 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   34.500 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia   28.500 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku   209.570 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków   12.411 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn   28.000 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   30.500 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Strawczyn   30.000 KB