artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 luty 2016

Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/45/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr XIX/96/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr XIX/97/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr XIX/98/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XIX/99/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy z T-MOBILE POLSKA SA

Uchwała Nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia

Uchwała Nr XIX/101/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku

Uchwała Nr XIX/104/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Uchwała Nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn

Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Strawczyn

Protokół

Załączniki:
ProtokółMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Strawczyn110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/104/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku208 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/101/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/99/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy z T-MOBILE POLSKA SA120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/98/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/97/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/96/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/45/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Strawczyn w dniu 28 luty 2016

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy z T-MOBILE POLSKA SA

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/45/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Strawczyn

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Strawczyn30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku210 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/45/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy z T-MOBILE POLSKA SA27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer