artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2016 roku

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault Trafic w 2016 roku

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2016 rok

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2016 rok

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Strawczyn w 2016 roku

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny wywoławczej

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 687/10 położonej w Strawczynie zajętej pod przepompownię ścieków

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w zakresie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do dokonywania przeglądów trasy rowerowej przebiegającej przez teren gminy Strawczyn zrealizowanej w ramach projektu pn.: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2014

Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie konkursu pn. Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. Ratuj przyrodę - XI Edycja 2016 pod hasłem Drzewo-przyjaciel człowieka oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie, konserwację i naprawę odzieży roboczej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 rok

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zbiorniku wodnym Strawczyn

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Sportu w Strawczynie na kadencję obejmującą lata 2015-2019

Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naburu na stanowisko urzędnicze - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji w Urzędzie Miny w Strawczynie

Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za rok 2015

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za 2015 rok

Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 21 sierpnia 2016r

Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku przy ul. Turystycznej, stanowiącej własność Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 - Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych

Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds Przygotowania Projektu pn Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa

Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds Przygotowania Projektu pn Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna

Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds Przygotowania Projektu pn Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Józefa Kasprzyka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela zawodowego

Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrekatora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I-sze półrocze 2016 roku

Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej

Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych na okres 01.10.2016r-31.12.2016r

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie

Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych dla rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn oraz powołania Komisji ds przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania żywności dla rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn w 2016r

Zarządzenie Nr 84/2016/2 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Strawczyn w 2016 roku

Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 września 2016 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Małogoskie

Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 września 2016 roku w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym

Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przygotowania administracji samorządowej Gminy Strawczyn w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)

Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Małogoskie

Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2017 rok

Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024

Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości, obsługi rozliczeń i podatku VAT

Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Małogoskie

Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, działki Nr 503/11 położonej w Oblęgorku pod realizację celu publicznego, tj. budowę ściezki dydaktycznej

Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016

Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Promniku, Rudzie Strawczyńskiej oraz Kuźniakach, stanowiących własność Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2016 rok

Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Strawczyn

Załączniki:
Zarządzenie Nr 84/2016/2 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Strawczyn w 2016 roku120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Strawczyn20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2016 rok584 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Promniku, Rudzie Strawczyńskiej oraz Kuźniakach, stanowiących własność Gminy Strawczyn31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok568 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, działki Nr 503/11 położonej w Oblęgorku pod realizację celu publicznego, tj. budowę ściezki dydaktycznej36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości, obsługi rozliczeń i podatku VAT22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok290 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok972 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok380 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok568 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Małogoskie557 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024790 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok394 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie191 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok373 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok518 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok936 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przygotowania administracji samorządowej Gminy Strawczyn w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)409 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie278 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok567 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 września 2016 roku w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do dysponowania rachunkiem bankowym482 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I-sze półrocze 2016 rokuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrekatora Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku253 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa Małogoskie528 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie698 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 września 2016 roku w sprawie uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa MałogoskieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych dla rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn oraz powołania Komisji ds przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania żywności dla rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn w 2016rMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok466 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok978 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok118 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Strawczyn85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok505 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok585 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie976 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych na okres 01.10.2016r-31.12.2016r502 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok380 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok738 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok170 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok406 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Józefa Kasprzyka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela zawodowego29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok290 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok534 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds Przygotowania Projektu pn Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds Przygotowania Projektu pn Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocników ds Przygotowania Projektu pn Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok208 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok531 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok277 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku przy ul. Turystycznej, stanowiącej własność Gminy Strawczyn29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 21 sierpnia 2016r57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok375 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok792 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za 2015 rok774 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za rok 2015641 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok281 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok599 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji w Urzędzie Miny w Strawczynie41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok463 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naburu na stanowisko urzędnicze - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok350 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok832 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Sportu w Strawczynie na kadencję obejmującą lata 2015-201983 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 - Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych1,016 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds RewitalizacjiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zbiorniku wodnym Strawczyn67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok906 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok518 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie, konserwację i naprawę odzieży roboczej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. Ratuj przyrodę - XI Edycja 2016 pod hasłem Drzewo-przyjaciel człowieka oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie konkursu pn. Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok148 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok484 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do dokonywania przeglądów trasy rowerowej przebiegającej przez teren gminy Strawczyn zrealizowanej w ramach projektu pn.: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201433 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w zakresie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 687/10 położonej w Strawczynie zajętej pod przepompownię ścieków30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2016/2017MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2016 rok244 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok406 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Strawczyn oraz ustalenia ceny wywoławczej259 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Strawczyn w 2016 roku145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2016 rok169 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok168 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Strawczyn na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki Renault Trafic w 2016 roku173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości119 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości118 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer