artykuł nr 1

Wyniki głosowania

artykuł nr 2

Nagranie sesji

artykuł nr 3

Protokół z sesji

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr LVI/465/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LV/451/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/464/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Strawczynie na 2023 r139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/463/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Strawczynie na 2023 r117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/462/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 ? 2025308 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/461/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/460/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 09 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Strawczyn12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/459/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/255/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji KorczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/458/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/368/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie159 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/457/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/456/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Transmisja sesji