artykuł nr 1

Referat Rozwoju, Infrastruktury i Planowania

Wykaz usług
świadczonych przez Referat Rozwoju, Infrastruktury i Planowania


Nazwa usługi: Podział nieruchomości
1. Jak załatwić sprawę?
2. Wniosek o wstępny podział nieruchomości
3. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział


Nazwa usługi: Wliczanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy
Zeznanie świadków
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie wnioskodawcy


Nazwa usługi: Pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów
1. Jak załatwić sprawę?
2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia


Nazwa usługi: Wyliczenie i wypłacenie odszkodowania za przejęcie nieruchomości na własność gminy
Wniosek w sprawie wyliczenia i wypłacenia odszkodowania
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego


Nazwa usługi: Zgłoszenie szkody łowieckiej
Zgłoszenie szkody łowieckiej


Nazwa usługi: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego


Nazwa usługi: Wydanie warunków na lokalizację zjazdu zwykłego jednokierunkowego/ lokalizację zjazdu zwykłego dwukierunkowego/ przebudowę zjazdu zwykłego jednokierunkowego/ przebudowę zjazdu zwykłego dwukierunkowego
Wniosek o wydanie warunków na lokalizację zjazdu zwykłego jednokierunkowego/ lokalizację zjazdu zwykłego dwukierunkowego/ przebudowę zjazdu zwykłego jednokierunkowego/ przebudowę zjazdu zwykłego dwukierunkowego


Nazwa usługi: Zezwolenie na umieszczenie urządzenia nie związanego z potrzebami ruchu drogowego
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego nie związanego z potrzebami ruchu drogowego

 

Nazwa usługi: Zezwolenie na posiadania psów uznanych za agresywne
1. Jak załatwić sprawę?


Nazwa usługi: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości:
1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości


Nazwa usługi: Odebranie odpadów zawierających azbest:
Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest


Nazwa usługi: Deklaracja o wysokości opłaty za zatrzymanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strawczyn:
Deklaracja o wysokości opłaty za zatrzymanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strawczyn

Załączniki:
Wniosek o wydanie warunków na lokalizację zjazdu16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Deklaracja o wysokości opłaty za zatrzymanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strawczyn544 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek w sprawie wyliczenia i wypłacenia odszkodowania81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie szkody łowieckiej28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zeznanie świadków22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie zaświadczenia112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie wnioskodawcy65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie warunków na budowę / przebudowę / remont zjazdu indywidualnego / publicznego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego nie związanego z potrzebami ruchu drogowego20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RIT-01 Podział nieruchomości - wniosek o wstępny podział nieruchomości36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RIT-06 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RIT-01 Podział nieruchomości - wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RIT-01 Podział nieruchomości - karta usługi458 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów242 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zezwolenie na posiadanie psów uznanych za agresywne203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer