artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XXXVIII/297/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego utworzenia Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XXXVIII/298/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Uchwała Nr XXXVIII/299/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVIII/300/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Uchwała Nr XXXVIII/301/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr XXXVIII/303/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Kuźniaki na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Strawczynek na lata 2014-2020

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XXXVIII/297/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego utworzenia Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego   2.580 MB
Uchwała Nr XXXVIII/298/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu   73.051 KB
Uchwała Nr XXXVIII/299/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok   2.379 MB
Uchwała Nr XXXVIII/300/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024   2.156 MB
Uchwała Nr XXXVIII/301/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego   67.023 KB
Uchwała Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   78.578 KB
Uchwała Nr XXXVIII/303/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Kuźniaki na lata 2014-2020   1.601 MB
Uchwała Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Strawczynek na lata 2014-2020   2.095 MB
Protokół   2.334 MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał na sesję w dniu 29 sierpnia 2014r.

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 29 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 29 sierpnia 2014r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego utworzenia Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 29 sierpnia 2014r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 29 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Kuźniaki na lata 2014-2020

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 29 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Strawczynek na lata 2014-2020

Informacja dotycząca potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do roku 2020