artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Uchwała Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022

Uchwała Nr XVIII/144/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku uchwalenia Planu Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 ? 2013

Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2017

Uchwała Nr XVIII/150/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok   614.747 KB
Uchwała Nr XVIII/144/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn   766.081 KB
Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn   661.739 KB
Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn   760.482 KB
Uchwała Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022   2.628 MB
Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku uchwalenia Planu Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 ? 2013   232.320 KB
Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2017   165.948 KB
Uchwała Nr XVIII/150/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej   131.637 KB
Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego   85.527 KB
Uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   66.725 KB
Protokół   169.172 KB
Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn   2.471 MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 sierpnia 2012 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2022

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2017

Zmieniony po autopoprawce projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2022

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Zmienione po autopoprawce załączniki Nr 1, 2, 3 i 5 projektu Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Planu Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 - 2013

Załączniki
Projekt Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2022   562.814 KB
Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej   20.558 KB
Zmieniony po autopoprawce Projekt Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2022   564.462 KB
Zmienione po autopoprawce załączniki Nr 1, 2, 3 i 5 projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok   1.250 MB
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok   1.486 MB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2017   123.381 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn   618.831 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn   718.131 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   74.042 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego   92.828 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Planu Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 - 2013   537.770 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn   723.091 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn   657.082 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn   618.831 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn   718.131 KB