artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Uchwała Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022

Uchwała Nr XVIII/144/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku uchwalenia Planu Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 ? 2013

Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2017

Uchwała Nr XVIII/150/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Protokół

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół169 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/150/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2017166 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku uchwalenia Planu Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 ? 2013232 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012- 2022MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn760 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn662 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/144/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn766 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok615 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 sierpnia 2012 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2022

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2017

Zmieniony po autopoprawce projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2022

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok 

Zmienione po autopoprawce załączniki Nr 1, 2, 3 i 5 projektu Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok  

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn 

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn 

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Planu Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 - 2013

Załączniki:
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn718 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn 619 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn657 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn723 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Planu Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 - 2013538 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn718 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn619 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2017123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmienione po autopoprawce załączniki Nr 1, 2, 3 i 5 projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmieniony po autopoprawce Projekt Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2022564 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2022563 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer