artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012

artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 21 maja 2012