artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r.

Uchwała Nr XXXVI/281/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania bud?etu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok

Uchwała Nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXVI/283/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVI/284/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXXVI/285/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2009

Uchwała Nr XXXVI/286/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXXVI/287/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XXXVI/288/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgór na lata 2010-2016

Uchwała Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXVI/290/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Uchwała Nr XXXVI/291/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Strawczyn na lata 2007-2013

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XXXVI/281/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania bud?etu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok   354.985 KB
Uchwała Nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn   1.181 MB
Uchwała Nr XXXVI/283/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok   124.621 KB
Uchwała Nr XXXVI/284/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej   16.824 KB
Uchwała Nr XXXVI/285/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2009   38.733 KB
Uchwała Nr XXXVI/286/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego   66.259 KB
Uchwała Nr XXXVI/287/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 - 2013   61.361 KB
Uchwała Nr XXXVI/288/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgór na lata 2010-2016   189.651 KB
Uchwała Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn   67.408 KB
Uchwała Nr XXXVI/290/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych   67.408 KB
Uchwała Nr XXXVI/291/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Strawczyn na lata 2007-2013   108.474 KB
Protokół   127.241 KB
Uchwała Nr XXXVI/290/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych   19.270 KB
artykuł nr 2

Projekty uchwał na sesję Rady Gminy 26 kwietnia 2010r.

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2009

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 - 2013

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgór na lata 2010-2016

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych   20.050 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn   28.991 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2009   43.558 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej   16.744 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego   98.675 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 - 2013   61.152 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgór na lata 2010-2016   199.630 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok   441.540 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn   189.866 KB