artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r.

Uchwała Nr XXXVI/281/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania bud?etu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok

Uchwała Nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXVI/283/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVI/284/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXXVI/285/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2009

Uchwała Nr XXXVI/286/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXXVI/287/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XXXVI/288/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgór na lata 2010-2016

Uchwała Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXXVI/290/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Uchwała Nr XXXVI/291/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Strawczyn na lata 2007-2013

Protokół

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/290/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/291/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Strawczyn na lata 2007-2013108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/290/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/288/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgór na lata 2010-2016190 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/287/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 - 2013 61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/286/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/285/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 200939 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/284/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/283/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/281/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania bud?etu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok355 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty uchwał na sesję Rady Gminy 26 kwietnia 2010r.

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2009

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 - 2013

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgór na lata 2010-2016

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn190 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok442 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oblęgór na lata 2010-2016200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007 - 201361 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 200944 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer