główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku (sesja VII)

Uchwała Nr VII/56/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn

Uchwała Nr VII/57/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sołectw: Oblęgorek, Promnik, Chełmce, Strawczynek, Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr VII/58/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do udziału w realizacji w latach 2008-2013 przebudowy dróg powiatowych Nr 0487 T relacji Piotrowiec-Promnik, Nr 0490 T relacji Oblęgorek-Porzecze

Uchwała Nr VII/59/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007-2013

Uchwała Nr VII/61/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz przemocy na rok 2007

Uchwała Nr VII/62/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Strawczyn

Uchwała Nr VII/63/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw ławników

Uchwała Nr VII/64/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany załącznika Nr XXX/256/06 - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strawczyn

Uchwała Nr VII/65/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn

Uchwała Nr VII/66/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

Protokół
Załączniki:
Uchwała Nr VII/56/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn MB
Protokół 158 KB
Uchwała Nr VII/66/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok 71 KB
Uchwała Nr VII/65/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn 46 KB
Uchwała Nr VII/64/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany załącznika Nr XXX/256/06 - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strawczyn 36 KB
Uchwała Nr VII/63/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw ławników 96 KB
Uchwała Nr VII/62/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Strawczyn 71 KB
Uchwała Nr VII/61/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz przemocy na rok 2007 29 KB
Uchwała Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007-2013 435 KB
Uchwała Nr VII/59/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 80 KB
Uchwała Nr VII/58/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do udziału w realizacji w latach 2008-2013 przebudowy dróg powiatowych Nr 0487 T relacji Piotrowiec-Promnik, Nr 0490 T relacji Oblęgorek-Porzecze 67 KB
Uchwała Nr VII/57/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sołectw: Oblęgorek, Promnik, Chełmce, Strawczynek, Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn 30 KB