artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku (sesja VII)

Uchwała Nr VII/56/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn

Uchwała Nr VII/57/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sołectw: Oblęgorek, Promnik, Chełmce, Strawczynek, Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr VII/58/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do udziału w realizacji w latach 2008-2013 przebudowy dróg powiatowych Nr 0487 T relacji Piotrowiec-Promnik, Nr 0490 T relacji Oblęgorek-Porzecze

Uchwała Nr VII/59/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007-2013

Uchwała Nr VII/61/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz przemocy na rok 2007

Uchwała Nr VII/62/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Strawczyn

Uchwała Nr VII/63/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw ławników

Uchwała Nr VII/64/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany załącznika Nr XXX/256/06 - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strawczyn

Uchwała Nr VII/65/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn

Uchwała Nr VII/66/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

Protokół
Załączniki:
Uchwała Nr VII/56/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół158 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/66/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/65/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/64/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany załącznika Nr XXX/256/06 - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strawczyn36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/63/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw ławników96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/62/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Strawczyn71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/61/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz przemocy na rok 200729 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/60/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2007-2013435 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/59/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/58/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do udziału w realizacji w latach 2008-2013 przebudowy dróg powiatowych Nr 0487 T relacji Piotrowiec-Promnik, Nr 0490 T relacji Oblęgorek-Porzecze67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/57/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sołectw: Oblęgorek, Promnik, Chełmce, Strawczynek, Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer