artykuł nr 1

Budżet 2023

Podjęta Uchwała + zmiany

Uchwała Nr LVI/457/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2023 rok

Uchwała Nr LVII/467/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn

Uchwała Nr LVIII/472/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2023 rok

Uchwała Nr LIX/484/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2023 rok

Uchwała Nr LX/485/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2023 rok

Uchwała Nr LXII/501/2023 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2023 rok

Uchwała Nr LXIII/512/2023 Rady Gminy w Strawczynie zmieniający uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2023 rok

Uchwała Nr LXIV/524/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2023 rok

Uchwała Nr LXV/530/2023 Rady Gminy Strawczyn z dnia 17 października 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2023 rok

Uchwała Nr LXVI/535/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2023 rok

Uchwała Nr LXVII/539/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/553/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2023 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała 37/2023 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn

Uchwała 36/2023 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Strawczyn na 2023 rok

Uchwała Nr 129/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2023 rok

Uchwała nr 128/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2023 rok

Uchwała nr 58/2024 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 

Sprawozdania z wykonania budżetu

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2023

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2023

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2023

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2023

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2023

Załączniki:
Uchwała 37/2023 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała 36/2023 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Strawczyn na 2023 rok109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 129/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2023 rok117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 128/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2023 rok128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2023167 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2023103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2023257 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2023880 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 58/2024 Regionalnej Izby ObrachunkowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2023167 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2023105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2023255 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2023879 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za III kw 2023168 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2023103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2023256 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za III kw 2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw 2023849 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2023168 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2023103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2023257 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2023820 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer