artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 36431 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30419 - 2015 data 04.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
 • W ogłoszeniu jest: Dotyczy części Nr 1: IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5.
 • W ogłoszeniu jest: IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52845,53 PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33778,98.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.
 • W ogłoszeniu jest: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 36764,70 Oferta z najniższą ceną: 36764,70 / Oferta z najwyższą ceną: 69016,53 Waluta: PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 36764,70 Oferta z najniższą ceną: 36764,70 / Oferta z najwyższą ceną: 239343,24 Waluta: PLN..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
 • W ogłoszeniu jest: Dotyczy części Nr 2 IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5.
 • W ogłoszeniu jest: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52845,53 PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN..
artykuł nr 2

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Wyposażenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 30419 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8893 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1: Dostawa wraz z montażem wyposażenia do świetlic wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Korczynie: Szafa zamykana szt. 2 Szafka ekspozycyjna szt. 1 Piłkarzyki - gra szt. 1 Zestaw komputerowy All in One szt. 1 Biurko szt. 1 Stroje dla zespołu tanecznego kpl. 20 Wzmaczniacz gitarowy szt. 1 Multiefekt do gitary szt. 1 Stoły szt. 10 Krzesła szt. 20 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oblęgorze: Laptop szt. 1 Ekran multimedialny na stojaku szt. 1 Rzutnik szt. 1 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Promniku: Telewizor z WiFi szt. 1 Konsola zestaw 1 szafa zamykana szt. 1 Stoły szt. 20 Krzesła szt. 50 Piłkarzyki - gra szt. 1 kącik zabaw dla dzieci (stolik, krzesła, biblioteczka z pufami) kpl. 1 CZĘŚĆ 2: Dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w świetlicach wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku. Przedmiotem Części 2 jest dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w systemie IP do ww. placówek, w skład której wchodzą kamery zewnętrzne z oświetleniem IR 2 Mpix, kamery wewnętrzne kopułowe 2 Mpix, rejestrator IP 8 kanałowy z zapisem 2 Mpix, dysk o pojemności 2TB, zasilacz POE 8 portów, monitor 32 HD, szafa na rejestrator i monitor wraz z montażem (w tym: okablowanie, ułożenie listew), uruchomieniem i konfiguracją systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 37.46.12.00-9, 30.21.31.00-6, 30.23.60.00-2, 32.34.31.00-0, 32.34.30.00-9, 32.32.35.00-8, 38.65.34.00-1, 30.19.12.00-6, 32.32.46.00-6, 37.52.40.00-7, 30.23.12.00-9, 18.40.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Dostawa wraz z montażem wyposażenia do świetlic wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tijo Martyna Biernat-Peczka, Jonasz Peczka s.c., Wągłczew 27, 19-285 Wróblew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52845,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36764,70

 • Oferta z najniższą ceną: 36764,70 / Oferta z najwyższą ceną: 69016,53

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: Dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w świetlicach wiejskich w Korczynie, Oblęgorze i Promniku

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki T. Białowąs, Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52845,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19499,99

 • Oferta z najniższą ceną: 19499,99 / Oferta z najwyższą ceną: 33210,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty

artykuł nr 5

Zapytanie Nr 2 + odpowiedź