artykuł nr 1

Znak: ZP-341/52/04

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę chodników
artykuł nr 2

Znak: ZP-341/51/04

Dostawa rur stalowych
artykuł nr 3

Znak: ZP-341/50/04

Zimowe utrzymanie dróg gminnych (73910 mb)
artykuł nr 4

Znak: ZP- 341/48/04

Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów znajdujących się na terenie gminy Strawczyn
artykuł nr 5

Znak: ZP-341/47/04

Dostawa opału w ilości 455 ton do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2005 r.