artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 18 sierpnia 2017 roku

Załączniki:
ProtokółMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/248/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chojnice, powiat Chojnicki, woj Pomorskie97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/247/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie utworzenia Samorządowego Publicznego Punktu Przedszkolnego w Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie783 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/246/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/245/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki208 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/244/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/242/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości496 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 345 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce - Zachód w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XX/109/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego119 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok753 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024651 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 18 sierpnia 2017 roku

Załączniki:
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XX/109/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn154 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości507 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 355 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024659 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn 126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce - Zachód w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę187 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki 211 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o sesji Rady Gminy w Strawczynie nr XXXIV/2017 197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer