artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2016r.

Załączniki:
ProtokółMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn810 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie chwały Nr XI/45/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/140/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/117/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/137/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XX/109/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 31 sierpnia 2016r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/117/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XX/109/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie chwały Nr XI/45/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn772 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer