artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014r.

Uchwała Nr V/9/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr V/10/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Uchwała Nr V/11/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała Nr V/12/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr 19/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały Nr V/12/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr V/13/2014 Rady Gminy w Strawczynie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Uchwała Nr V/14/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Uchwała Nr V/15/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Uchwała Nr V/16/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn

Protokół

 

Załączniki:
Uchwała Nr 19/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały Nr V/12/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014 rokuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół340 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/16/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/15/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/14/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/13/2014 Rady Gminy w Strawczynie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok897 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/12/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania343 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/11/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/10/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/9/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy

Załączniki:
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Założenia polityki społeczno-gospodarczej Gminy Strawczyn na 2015 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer