artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji w dniu 14 sierpnia 2013r.

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję 14 sierpnia 2013