artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr IX/57/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr IX/58/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblegorek na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr IX/59/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr IX/60/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego dotyczącej prowadzenia ośrodków przedszkolnych w gminie

Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach

Protokół

Załączniki:
Protokół118 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach 26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego dotyczącej prowadzenia ośrodków przedszkolnych w gminie307 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn477 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn476 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/60/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/59/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn189 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/58/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblegorek na terenie gminy Strawczyn167 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/57/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok 576 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r.

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblegorek na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego dotyczącej prowadzenia ośrodków przedszkolnych w gminie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok 134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego dotyczącej prowadzenia ośrodków przedszkolnych w gminie347 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblegorek na terenie gminy Strawczyn242 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer