artykuł nr 1

Protokół

artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2020r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020r568 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2020r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020 - 2029672 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/185/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2020r w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/139/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/186/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2020r w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strawczyn w 2020 roku141 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/187/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2020r w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn137 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/188/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2020r w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Strawczyn w 2020 roku23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/189/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2020r w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIII/230/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/190/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2020r w sprawie zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn835 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr SPN.III.4130.16.2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. dotyczące uchwały Nr XIX/190/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn306 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Imienny wykaz głosowania Radnych

artykuł nr 4

Nagranie z sesji

artykuł nr 5

Transmisja sesji

Początek Sesji - godzina 10:00