artykuł nr 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Nazwa usługi: Uzyskanie zasiłku celowego:
1. Jak załatwić sprawę?


Nazwa usługi: Uzyskanie pomocy rzeczowej:
1. Jak załatwić sprawę?


Nazwa usługi: Uzyskanie dodatku mieszkaniowego:
1. Jak załatwić sprawę?


Nazwa usługi: Uzyskanie zasiłku stałego:
1. Jak załatwić sprawę?


Nazwa usługi: Uzyskanie zasiłku okresowego:
1. Jak załatwić sprawę?


Nazwa usługi: Uzyskanie zasiłku rodzinnego:
1. Jak załatwić sprawę?

 

Nazwa usługi: Uzyskanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

1. Jak załatwić sprawę?