artykuł nr 1

Ogłoszenie o ustanowieniu partnerstwa na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miejscowości Strawczyn", planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

artykuł nr 2

UWAGA! BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU RUDA STRAWCZYŃSKA!

Dodane dnia: 14.11.2017r.

Woda z ujęcia Ruda Strawczyńska jest już zdatna do picia.
W załączeniu skan decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

-------------

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach:

Gmina Strawczyn informuje:

W związku z otrzymaniem informacji w dniu 11.11.2017 r z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Ruda Strawczyńska gm.Strawczyn informujemy;

  • z dniem 11.11.2017 r wprowadza się zakaz przydatności wody do spożycia przez ludzi
  • przyczyną wprowadzenia ograniczenia: bakteria grupy coli (A)
  • Ujęcie wody w miejscowości: Ruda Strawczyńska
  • miejscowości objęte ograniczeniami; Korczyn, Małogoskie, Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Niedźwiedź, Oblęgór ul. Studzianki, Wiosenna, Widoma, Miła, Huta Górna, Huta Dolna, Strawczynek ul. Wspólna i Turystyczna
  • Przybliżona liczba gospodarstw objętych ograniczeniem:ok 1000 gospodarstw

Ponadto informujemy, że Gmina Strawczyn i Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie podjęły następujące działania:

  • zaopatrywanie mieszkańców w wodę butelkowaną do picia
  • chlorowanie sieci wodociągowej i jej płukanie
  • w dniu 13.11.2017 zostaną pobrane próbki kontrolne wody do badania z punktów na których wykryto skażenie

Telefony kontaktowe:
665590384 - Karol Picheta - Podinspektor d/s ZK,SO ,Ppoż
693644164 - Grzegorz Gad - Kierownik ZGK w Strawczynie

artykuł nr 3

PROJEKT Z ZAKRESU USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NIANIE pn. AKTYWNI RODZICE SZCZĘŚLIWE DZIECI - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

artykuł nr 4

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Strawczyn ogłasza konsultacje społeczne w sprawie Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dostępne kategorie:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023