główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet 2013

Uchwała Nr XXII/175/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2013r.

 

Uchwała Nr XXIII/193/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Uchwała Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Strawczyn na 2013r.

Uchwała Nr XXV/208/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013r.

Uchwała Nr XXXVI/220/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strawczyn na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/223/2013 Rady Gminy w Strawczynie w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Uchwała Nr XXIX/232/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Uchwała Nr XXXII/247/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

 

=====================

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2013

Opinia RIO o planowanej kwocie długu

Opinia o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Strawczyn

Uchwała Nr 72/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2013 roku

Uchwała Nr 44/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

=====================

 

========= PROJEKT =========

Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2013 rok

 

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2013

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2013

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2013

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2013

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2013

RB-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2013 roku

Załączniki:
RB-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2013 roku 245 KB
Uchwała Nr 44/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 782 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2013 248 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2013 97 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2013 352 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2013 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2013 824 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za III kw 2013 247 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2013 356 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2013 352 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za III kw 2013 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw 2013 821 KB
uchwała Nr 72/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2013 roku 617 KB
Opinia o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Strawczyn 536 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2013 249 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2013 357 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2013 351 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2013 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2013 779 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za I kw 2013 248 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2013 358 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2013 353 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I kw 2013 MB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw 2013 745 KB
Opinia RIO o planowanej kwocie długu 369 KB
Opinia RIO 296 KB