artykuł nr 1

Budżet 2013

Uchwała Nr XXII/175/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2013r.

 

Uchwała Nr XXIII/193/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Uchwała Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Strawczyn na 2013r.

Uchwała Nr XXV/208/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013r.

Uchwała Nr XXXVI/220/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strawczyn na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/223/2013 Rady Gminy w Strawczynie w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Uchwała Nr XXIX/232/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Uchwała Nr XXXII/247/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

 

=====================

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2013

Opinia RIO o planowanej kwocie długu

Opinia o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Strawczyn

Uchwała Nr 72/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2013 roku

Uchwała Nr 44/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

=====================

 

========= PROJEKT =========

Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2013 rok

 

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2013

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2013

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2013

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2013

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2013

RB-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2013 roku

Załączniki:
RB-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2013 roku245 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 44/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami782 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2013248 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 201397 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2013352 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2013MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2013824 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za III kw 2013247 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2013356 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2013352 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za III kw 2013MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw 2013821 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwała Nr 72/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2013 roku617 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Strawczyn536 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2013249 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2013357 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2013351 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2013MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2013779 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za I kw 2013248 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2013358 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2013353 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I kw 2013MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw 2013745 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO o planowanej kwocie długu369 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO296 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer