artykuł nr 1

Budżet 2011

Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2010 rok

Uchwała Nr IX/57/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr X/65/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

=============================

P R O J E K T

Zarządzenie Nr 69/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr 1746/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr 1748/2010 II Składu Orzekającego Regionalej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2011 rok


================================

Uchwała Nr 1791/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Strawczyn na 2011r.

Uchwała Nr 1937/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2011

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2011

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2011

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2011

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2011

Załączniki
Uchwała Nr 1746/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2011 rok   511.343 KB
Uchwała Nr 1748/2010 II Składu Orzekającego Regionalej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2011 rok   260.434 KB
Uchwała Nr 1791/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Strawczyn na 2011r.   349.863 KB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw 2011   647.058 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I kw 2011   1.016 MB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2011   291.002 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2011   295.313 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za I kw 2011   185.848 KB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2011   679.114 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2011   1.078 MB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2011   290.367 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2011   295.623 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2011   186.435 KB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw 2011   165.798 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za III kw 2011   267.643 KB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2011   74.636 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2011   85.391 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za III kw 2011   71.405 KB
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2011   811.001 KB
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2011   1.201 MB
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2011   353.650 KB
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2011   357.528 KB
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2011   248.331 KB
Uchwała Nr 1937/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok   704.630 KB