artykuł nr 1

Budżet 2011

Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2010 rok

Uchwała Nr IX/57/2011 rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr X/65/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

 

=============================

P R O J E K T

Zarządzenie Nr 69/10 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr 1746/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr 1748/2010 II Składu Orzekającego Regionalej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2011 rok


================================

Uchwała Nr 1791/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Strawczyn na 2011r.

Uchwała Nr 1937/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok

 

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2011

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2011

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2011

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2011

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2011

Załączniki:
Uchwała Nr 1937/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok705 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2011248 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2011358 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2011354 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2011MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2011811 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za III kw 201171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 201185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za III kw 201175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za III kw 2011268 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw 2011166 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2011186 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2011296 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2011290 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2011MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2011679 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za I kw 2011186 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2011295 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2011291 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I kw 2011MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw 2011647 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 1791/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Strawczyn na 2011r.350 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 1748/2010 II Składu Orzekającego Regionalej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2011 rok260 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 1746/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2011 rok511 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer