artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

artykuł nr 2

Wykaz organizacji pozarządowych - stan na dzień 29.07.2016

artykuł nr 3

Wykaz organizacji pozarządowych - stan na dzień 21.04.2016

artykuł nr 4

Wykaz organizacji pozarządowych - stan na dzień 31.03.2015

artykuł nr 5

Wykaz organizacji pozarządowych - stan na dzień 06.11.2013

artykuł nr 6

Wykaz organizacji pozarządowych - stan na dzień 30.04.2013

artykuł nr 7

Wykaz organizacji pozarządowych - stan na dzień 30.06.2012

artykuł nr 8

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

artykuł nr 9

Wykaz organizacji pozarządowych

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Strawczyn XXI
Siedziba: Urząd Gminy, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
Prezes: Henryka Cisowska

2. Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" w Strawczynie
Siedziba: Urząd Gminy, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
Prezes: Jolanta Smolarczyk

3. Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Gminy Strawczyn
Siedziba: Urząd Gminy, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
Prezes Zarządu: Dorota Zachariasz

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej
Siedziba: Szkoła Podstawowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 3
Prezes: Lucyna Jaros

5. Gminny Klub Sportowy "Lechia" Strawczyn
Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
Prezes Zarządu: Jerzy Kowalczyk

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Strawczynie
Siedziba: OSP Strawczyn, 26-067 Strawczyn, ul. Sportowa 2
Prezes: Bogusław Gos

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku
Siedziba: OSP Promnik, 26-067 Strawczyn, ul. Strażacka 5
Prezes: Grzegorz Stępień

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Oblęgorku
Siedziba: OSP Oblęgorek, 26-067 Strawczyn
Prezes: Jerzy Zapała

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Strawczynku
Siedziba: OSP Strawczynek 21, 26-067 Strawczyn
Prezes: Marian Kukulski

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Hucisku
Siedziba: OSP Hucisko, 26-067 Strawczyn
Prezes: Tadeusz Wychowaniec

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmcach
Siedziba: OSP Chełmcach, 26-067 Strawczyn
Prezes: Wiesław Piotrowski

12. Stowarzyszenie Kobiet Jagienka
Siedziba: Oblęgorek, 26-067 Strawczyn
Prezes: Anna Maria Dziewanowska

13. Stowarzyszenie Skałka
Siedziba: Oblęgór 116
Prezes: Tadeusz Czarnecki

14. Koło Gospodyń Wiejskich w Chełmcach
Siedziba: Chełmce, ul. Spacerowa 10
Prezes: Genowefa Piec

15. Stowarzyszenie MX PRO Racing
Siedziba: Oblęgorek
Prezes: Krzysztof Ciołak

16. Stowarzyszenie Wędkarskie "SAZAN"
Siedziba: Strawczyn, ul. Spacerowa 15/2
Prezes: Mariusz Ciszek