artykuł nr 1

Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

artykuł nr 2

Wykaz organizacji pozarządowych - stan na dzień 03.12.2019

artykuł nr 3

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

artykuł nr 4

Wykaz organizacji pozarządowych - stan na dzień 29.07.2016

artykuł nr 5

Wykaz organizacji pozarządowych - stan na dzień 21.04.2016