główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2019r

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2018r

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2017r