artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018

Załączniki
Czarnecki Ireneusz   176.911 KB
Drogosz Wioletta   140.407 KB
Gil Marian   209.409 KB
Kasprzyk Sylwia   128.878 KB
Kwiecień Rafał   196.547 KB
Piotrowska Elżbieta   180.798 KB
Rak Dariusz   186.762 KB
Religa Krzysztof   186.737 KB
Rówiński Mariusz   176.709 KB
Rządkowska Honorata   174.360 KB
Wąsowicz Marcin   164.630 KB
Wawrzeńczyk Danuta   183.216 KB
Wieczorek Janusz   183.219 KB
Woźniak Bogdan   177.381 KB
artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2017r

Załączniki
Czarnecki Ireneusz   178.163 KB
Drogosz Wioletta Luiza   139.644 KB
Gil Marian   210.919 KB
Kasprzyk Sylwia   163.909 KB
Kwiecień Rafał Jan   189.626 KB
Piotrowska Elżbieta   180.650 KB
Rak Dariusz   184.620 KB
Religa Krzysztof Jan   183.831 KB
Rówiński Mariusz Jan   174.053 KB
Rządkowska Małgorzata Honorata   172.660 KB
Wawrzeńczyk Danuta Teresa   184.925 KB
Wąsowicz Marcin   164.465 KB
Wieczorek Janusz   185.344 KB
Woźniak Bogdan Michał   178.078 KB
artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2016r

Załączniki
Czarnecki Ireneusz   223.673 KB
Drogosz Wioletta Luiza   152.621 KB
Gil Marian Czesław   204.376 KB
Kasprzyk Sylwia   209.655 KB
Rafał Jan Kwiecień   242.490 KB
Piotrowska Elżbieta   172.050 KB
Rak Dariusz   244.447 KB
Religa Krzysztof Jan   243.706 KB
Rówiński Mariusz Jan   249.870 KB
Rządkowska Małgorzata Honorata   232.500 KB
Wawrzeńczyk Danuta Teresa   250.532 KB
Wąsowicz Marcin Paweł   218.133 KB
Wieczorek Janusz   212.928 KB
Woźniak Bogdan Michał   253.868 KB
artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2015.

Załączniki
Czarnecki Ireneusz   1.368 MB
Drogosz Wioletta Luiza   1,015.035 KB
Gil Marian Czesław   1.248 MB
Kasprzyk Sylwia   1.352 MB
Kwiecień Rafał Jan   1.499 MB
Piotrowska Elżbieta   912.501 KB
Rak Dariusz   1.446 MB
Religa Krzysztof Jan   1.431 MB
Rówiński Mariusz Jan   1.418 MB
Rządkowska Małgorzata Honorata   1.406 MB
Wawrzeńczyk Danuta Teresa   1.440 MB
Wąsowicz Marcin Paweł   1.359 MB
Wieczorek Janusz   1.432 MB
Woźniak Bogdan Michał   1.504 MB
artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Załączniki
Czarnecki Ireneusz   858.938 KB
Drogosz Wioletta   640.804 KB
Gil Marian   783.562 KB
Kasprzyk Sylwia   804.322 KB
Kwiecień Rafał   856.106 KB
Piotrowska Elżbieta   603.976 KB
Rak Dariusz   887.064 KB
Religa Krzysztof   838.668 KB
Rówiński Mariusz   836.484 KB
Rządkowska Małgorzata   836.497 KB
Wąsowicz Marcin   813.455 KB
Wawrzeńczyk Danuta   829.596 KB
Wieczorek Janusz   814.893 KB
Woźniak Bogdan   892.256 KB
artykuł nr 6

Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018

Załączniki
Czarnecki Ireneusz   1.080 MB
Drogosz Wioletta   865.815 KB
Gil Marian   1.022 MB
Kasprzyk Sylwia   949.416 KB
Kwiecień Rafał   1.172 MB
Piotrowska Elżbieta   775.105 KB
Rak Dariusz   1.149 MB
Religa Krzysztof   1.078 MB
Rówiński Mariusz   1.123 MB
Rządkowska Małgorzata   1.081 MB
Wąsowicz Marcin   1.091 MB
Wawrzeńczyk Danuta   1.128 MB
Wieczorek Janusz   1.082 MB
Woźniak Bogdan   1.230 MB
artykuł nr 7

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014

Załączniki
Czarnecki_Tadeusz   982.451 KB
Dziewanowska Anna   1.013 MB
Gad Halina   1.088 MB
Kozieł Stanisław   1.018 MB
Kubala Monika   1.095 MB
Kukulski Tadeusz   1.043 MB
Piotrowski Wiesław   1.041 MB
Raczyńska Teresa   1.041 MB
Rządkowska Małgorzata   1.047 MB
Staszewska Katarzyna   1.133 MB
Stępień Grzegorz   1.032 MB
Szcześniak Bożena   1.070 MB
Wolder Paweł   1.040 MB
Woźniak Bogdan   1.097 MB
artykuł nr 8

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Załączniki
Czarnecki Tadeusz   1.092 MB
Dziewanowska Anna   1.083 MB
Gad Halina   1.188 MB
Kozieł Stanisław   1.100 MB
Kubała Monika   1.184 MB
Kukulski Tadeusz   1.108 MB
Piotrowski Wiesław   1.099 MB
Raczyńska Teresa   1.120 MB
Rządkowska Małgorzata   1.129 MB
Staszewska Katarzyna   1.154 MB
Stępień Grzegorz   1.090 MB
Szcześniak Bożena   1.132 MB
Wolder Paweł   1.132 MB
Woźniak Bogdan   1.183 MB
artykuł nr 9

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Załączniki
Czarnecki Tadeusz   1.072 MB
Dziewanowska Anna   1.128 MB
Gad Halina   1.324 MB
Kozieł Stanisław   1.173 MB
Kubała Monika   1.274 MB
Kukulski Tadeusz   1.224 MB
Piotrowski Wiesław   1.175 MB
Raczyńska Teresa   1.162 MB
Rządkowska Małgorzata   1.208 MB
Staszewska Katarzyna   1.225 MB
Stępień Grzegorz   1.197 MB
Szcześniak Bożena   1.236 MB
Wolder Paweł   1.196 MB
Woźniak Bogdan   1.265 MB
artykuł nr 10

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Załączniki
Czarnecki Tadeusz   1.236 MB
Dziewanowska Anna   1.209 MB
Gad Halina   1.392 MB
Kozieł Stanisław   1.250 MB
Kubała Monika   1.317 MB
Kukulski Tadeusz   1.290 MB
Piotrowski Wiesław   1.251 MB
Raczyńska Teresa   1.242 MB
Rządkowska Małgorzata   1.297 MB
Staszewska Katarzyna   1.301 MB
Stępień Grzegorz   1.250 MB
Szcześniak Bożena   1.269 MB
Wolder Paweł   1.273 MB
Woźniak Bogdan   1.298 MB
artykuł nr 11

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Załączniki
Czarnecki Tadeusz   1.077 MB
Dziewanowska Anna   1.077 MB
Gad Halina   1.077 MB
Kozieł Stanisław   1.077 MB
Kubała Monika   1.077 MB
Kukulski Tadeusz   1.077 MB
Piotrowski Wiesław   1.077 MB
Raczyńska Teresa   1.077 MB
Rządkowska Małgorzata   1.077 MB
Staszewska Katarzyna   1.077 MB
Stępień Grzegorz   1.077 MB
Szcześniak Bożena   1.077 MB
Wolder Paweł   1.077 MB
Woźniak Bogdan   1.077 MB
artykuł nr 12

Oświadczenia majątkowe radnych - na początek kadencji

Załączniki
Czarnecki Tadeusz   991.808 KB
Dziewanowska Anna Maria   975.059 KB
Gad Halina Antonina   981.399 KB
Kozieł Stanisław Tadeusz   937.948 KB
Kubała Monika   964.163 KB
Kukulski Tadeusz   973.092 KB
Piotrowski Wiesław   978.973 KB
Raczyńska Teresa   975.114 KB
Rządkowska Małgorzata   980.555 KB
Staszewska Katarzyna   976.345 KB
Stępień Grzegorz   937.753 KB
Szcześniak Bożena Janina   968.997 KB
Wolder Paweł   945.300 KB
Woźniak Bogdan   966.161 KB
artykuł nr 13

Oświadczenia majątkowe radnych - na koniec kadencji

artykuł nr 14

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2009r.

artykuł nr 15

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2008r.

Załączniki
Dziewanowska Anna Maria   638.189 KB
Gad Halina   676.711 KB
Gieroń Stanisław   657.875 KB
Kukulski Tadeusz   601.021 KB
Malicki Janusz   573.138 KB
Naszydłowski Zbigniew Artur   532.251 KB
Nowek Mieczysław   559.912 KB
Raczyńska Teresa   532.962 KB
Raczyński Jarosław   540.271 KB
Stępień Grzegorz   489.671 KB
Szczepański Włodzimierz   601.094 KB
Wesoła Maria   584.216 KB
Wilczkowski Arkadiusz   510.890 KB
Zdyb Stanisław   599.437 KB
artykuł nr 16

Oświadczenia majątkowe na początek kadencji

Załączniki
Stanisław Zdyb   629.455 KB
artykuł nr 17

Oświadczenie majątkowe radnego gminy na okoliczność rezygnacji z funkcji radnego

Załączniki
Stanisław Marek Drogosz   589.629 KB
artykuł nr 18

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2007r.

artykuł nr 19

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2006r.

Załączniki
Anna Maria Dziewanowska   497.908 KB
Arkadiusz Wilczkowski   486.680 KB
Grzegorz Krzysztof Stępień   494.675 KB
Halina Antonina Gad   516.013 KB
Janusz Walenty Malicki   485.786 KB
Jarosław Michał Raczyński   485.438 KB
Maria Małgorzata Wesoła   498.816 KB
Mieczysław Nowek   492.252 KB
Stanisław Gieroń   505.114 KB
Stanisław Marek Drogosz   498.583 KB
Tadeusz Kukulski   522.646 KB
Teresa Raczyńska   490.946 KB
Włodzimierz Stanisław Szczepański   495.966 KB
Zbigniew Artur Naszydłowski   479.559 KB
artykuł nr 20

Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006-2010

Załączniki
Anna Maria Dziewanowska   765.844 KB
Arkadiusz Wilczkowski   745.797 KB
Grzegorz Krzysztof Stępień   877.918 KB
Halina Gad   868.305 KB
Janusz Walenty Malicki   768.925 KB
Jarosław Raczyński   757.032 KB
Maria Małgorzata Wesoła   813.927 KB
Mieczysław Nowek   782.192 KB
Stanisław Marek Drogosz   784.091 KB
Stanisław Gieroń   797.558 KB
Tadeusz Kukulski   822.382 KB
Teresa Raczyńska   772.405 KB
Włodzimierz Szczepański   769.624 KB
Zbigniew Artur Naszydłowski   818.355 KB
artykuł nr 21

Oświadczenia majątkowe radnych złożone na dwa miesiące przed końcem kadencji 2002-2006

Załączniki
Arkadiusz Wilczkowski   518.127 KB
Dorota Agnieszka Zachariasz   526.870 KB
Henryk Andrzej Piec   345.985 KB
Janusz Malicki   347.261 KB
Mieczysław Nowek   354.896 KB
Paweł Lesiak   358.788 KB
Sławomir Madej   378.171 KB
Stanisław Ciołak   378.292 KB
Stanisław Gaweł   361.794 KB
Stanisław Stępień   343.474 KB
Tadeusz Kukulski   375.757 KB
Witold wawrzeńczyk   341.731 KB
Włodzimierz Szczepański   353.256 KB
Zygmunt Zbroszczyk   366.172 KB
artykuł nr 22

Oświadczenia majątkowe za 2005r.

Załączniki
Arkadiusz Wilczkowski   861.709 KB
Dorota Zachariasz   817.521 KB
Henryk Andrzej Piec   903.075 KB
Janusz Malicki   836.189 KB
Mieczysław Nowek   918.087 KB
Paweł Lesiak   887.351 KB
Sławomir Madej   955.986 KB
Stanisław Ciołak   907.096 KB
Stanisław Gaweł   934.402 KB
Stanisław Stępień   832.241 KB
Tadeusz Kukulski   884.892 KB
Włodzimierz Szczepański   910.279 KB
Zygmunt Zbroszczyk   893.578 KB
Witold Wawrzeńczyk   1.079 MB
artykuł nr 23

Oświadczenia majątkowe za 2004r.


Załączniki
Arkadiusz Wilczkowski   1.308 MB
Dorota Zachariasz   1.438 MB
Janusz Malicki   1.504 MB
Mieczysław Nowek   1.431 MB
Paweł Lesiak   1.316 MB
Sławomir Madej   1.430 MB
Stanisław Ciołak   1.259 MB
Stanisław Gaweł   1.264 MB
Stanisław Kukulski   1.437 MB
Stanisław Stępień   1.429 MB
Witold Wawrzeńczyk   1.371 MB
Włodzimierz Szczepański   1.375 MB
Zygmunt Zbroszczyk   1.424 MB
Henryk Andrzej Piec   519.331 KB
artykuł nr 24

Oświadczenia majątkowe za 2003r.

Załączniki
Arkadiusz Wilczkowski   674.069 KB
Dorota Zachariasz   663.994 KB
Janusz Malicki   678.470 KB
Marcin Zając   670.646 KB
Mieczysław Nowek   704.303 KB
Paweł Lesiak   674.270 KB
Sławomir Madej   705.832 KB
Stanisław Ciołak   676.426 KB
Stanisław Gaweł   663.907 KB
Stanisław Stępień   688.072 KB
Tadeusz Kukulski   685.890 KB
Witold Wawrzeńczyk   675.855 KB
Włodzimierz Szczepański   695.803 KB
Zygmunt Zbroszczyk   687.613 KB
artykuł nr 25

Oświadczenia majątkowe radnych za 2002

Załączniki
Arkadiusz Wilczkowski   717.961 KB
Dorota Zachariasz   731.602 KB
Janusz Malicki   715.953 KB
Tadeusz Kukulski   790.016 KB
Marcin Zając   722.571 KB
Mieczysław Nowek   745.934 KB
Paweł Lesiak   732.686 KB
Sławomir Madej   748.693 KB
Stanisław Ciołak   734.501 KB
Stanisław Gaweł   741.599 KB
Stanisław Stępień   717.648 KB
Witold Wawrzeńczyk   744.587 KB
Zygmunt Zbroszczyk   733.872 KB
Włodzimierz Szczepański   752.522 KB