artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2022r

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2021r

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2020r

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2019r